Védy a věda

Slovansko-Árijské védy mapují minulost zhruba 600.000 let nazpět, Velesova kniha pak zhruba 20.000 let nazpět. Lze najít pro události uvedené ve Védách nějakou oporu pomocí moderní vědy?  Ukazuje se že ano, a velmi pádnou. Uvedu zde tři případy, kdy přímé nebo nepřímé důkazu podporují údaje, jež uvádějí Védy.

tvrzení Véd: Védy uvádějí, že země byla osídlena před 600.000 lety zástupci čtyř civilizací, kteří se usadili na kontinentu Da’Aria, který se nacházel v místě dnešního severního pólu. Dále uvádějí, že před zhruba 111.000 lety došlo katastrofě, která způsobila pokles tohoto kontinentu pod mořskou hladinu, a přinutila jeho obyvatele k migraci do oblasti sibiře, zhruba do oblasti mezi uralem a kamčatkou. Jelikož se severní pól tehdy nacházel jinde než dnes (v atlantiku, někdě mezi španělske a amerikou, poblíž hudsonova zálivu), na sibiři tehdy panovali příznívé klimatické podmínky. Z Véd dále vyplývá, že se jednalo o vysoce rozvinutou civilizaci, pro niž bylo mezihvězdné cestování běžnou věcí, a uvádějí i rozměry používaných “plavidel” – Vaitmara byl mezihvězdný, možná mezigalaktický koráb o délce až 200km, který mohla nést až 144 Vaitman, což byly meziplanetární “lodě”.

materiální evidence: V roce 1999 objevil profesor Bakširské státní Univerzity A.N.Chuvyrov v jižní části Uralu reliéfní (volumetrickou) mapu ve formě kamenné desky o velikosti strany přes jeden metr, a hmotnosti několik tun, na jehož jedné straně byla neznámou technologií tato mapa “vtisknuta”, přičemž technologie výroby určité keramické vrstvy která tvořila povrch mapy byla natolik zvláštní, že profesor Chuvyrov zaujal stanovisko, že by něco podobného nebylo možno vyrobit ani dnes. Detailní analýza této “mapy” ukázala další “zajímavé” skutečnosti: stáři cca 80.000 let (stáří mapy, stáří kamene který sloužil jako nosičje cca 120 milionů let), a na této desce je kromě mapy několik nápisů v stejném runovém písmu, v němž jsou psány Slovansko-Árisjké Védy. Co je však nejazjímavější je to, CO je na této mapě vyobrazeno, kromě samotné krajiny – obří soustava zavlažovacích kanalů, několik přehrad a vodních děl mamutích rozměrů, ale hlavně několik umělých ploch pravidelného tvaru (kosočtverec, obdélník, …) obrovských rozměrů, srovnaných do dokonalé roviny. Jinými slovy, težko najít pro tyto “platformy” jiný smysl, než že sloužili jako přistávací plochy pro kosmické lodě – Vaitmany a Vaitmary.

tvrzení Véd: lidé různých ras na zemi přišli před 35.000-40.000 lety jako “uprchlíci” v důsledku “hvězdných válek” ve kterých byly zničeny jejich domovské planety.

materiální evidence: zde je antropologie naprosto v úzkých, jednoduše nemá žádné vysvětlení pro to, proč se na zemi najednou na různých kontinentech objevili hned 4 “druhylidí, vzájemně se od sebe výrazně lišícími z hlediska antropologie (odlišná stavba těla, lebky, atd….). Fakt, že během posledních několika milionů let zemi obýval člověk neandrtálský, a během této doby se vůbec nezměnil, ani “neodhodil” ochlupení těla, a poté se zde “najednou” během okamžiku objevili 4 “nové”, naprosto odlišné druhy Homo Sapiens, jednoduše není možné vysvětlit nijak jinak, než že posledně zmínění se nevyvinuli zde na zemi, ale přišli odjinud. Toto dále potvrzují i nejnovější nálezy, kdy se ukázalo, že čím dále do minulosti, tím kosterní pozůstatky příslušníků jednotlivých ras vykazují větší odlišnosti (“vzdálenost” mezi rasami z antropologického hlediska), neboli rasové charakteristiky v čistější formě. Lidé jednotlivých ras se tedy před 20 – 30 tisíci lety lišili od sebe vzájemně více, než se liší dnes.

tvrzení Véd: v důsledku boje mezi Atlantidou (ostrov-kontinent poblíž amerických břehů v mexickém zálivu, jehož pozůstaty jsou dnes karibské ostrovy) a Slovanskou Védickou Říší rozkládající se na většině oblasti ázie (ural-kamčatka), boje o nadvládu nad planetou, přesněji řečeno agresí ze strany Atlantidy, dopadly na zemi úlomky nejbližšího měsíce Fatta (tehdy měla země 2 měsíce), a způsobily planetární kataklyzma, posun pólů, potopení atlantidy, a poslední dobu ledovou. Civilizace na zemi byla tehdy doslova “vržena zpět do doby kamenné”.  Tato událost se odehrála před 13.000 lety.

 

materiální evidence: Tým japonských vědců nedávno zveřejnil studii, v níž analyzoval magnetickou orientaci železných částeček v zatuhlém magmatu z různých geologických vrstev. Touto metodou jde poměrně přesně určit, kde se v dané době (určené stářím vzorku) nacházel severní magnetický pól. Z jejich analýzy vyplynulo, že za posledních 100.000 let se poloha magnetického (a tím i “geologického” – daného osou rotace země) změnila velmi výrazně hned několikrát, naposledy někdy v době v rozmezí 13.000 – 17.000 let nazpět. Dále, z naměřených dat byli schopni určit poměrně přesně předchozí polohu severního pólu, jež je , s malou odchylkou, přesně v místech, kam jej umísťují Védy. Dále, při pobřeží Kuby byly objeveny monumentální kammené “města” a pyramidy, několik desítek metrů pod mořkskou hladinou – fotky těchto se nacházejí v zdejší fotogalerii. Scénáři náhlé katastrofy a s tím spojeného posunu pólů během o několik tisíc KM během okamžiku nahrávají i nálezy mamutů v ledu na severu sibiře, kterých se tam nachází desetitisíce, vykazující znaky toho, že zemřeli během okamžiku během nějaké živelné katastrofy – mají například nerozžvýkanou potravu v tlamě, nestrávený obsah žaludku, a podobně. Jedna kuriozita, Evenkové, místní obyvatelé, se od nepaměti čas od času živí mamutím masem….. kdo někdy zamražoval maso tak jistě ví, že aby zůstalo nezkažené, musí se zamrazit velice čerstvé. Shrnuto, tisíce mamutů a jiných zvířat byla na severu sibiře něčím náhle “zamražena” doslova “v půli kroku”, což je naprosto v souladu s popisem událostí, který obsahují Védy.

http://leva-net.webnode.cz/products/vedy-a-veda/

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s