RUNY – Charakteristiky jednotlivých rún staršieho futharku

RUNY

Podobne, ako tarotové karty, aj runy tvoria cyklus, ktorý sprevádza človeka na jeho duchovnej ceste. Rytier začína svoju cestu doma, v oblasti zdanlivého bezpečia a po tom, ako prejde všetkými runami, vracia sa opäť domov. Ibaže jeho návrat je obohatený poznaním a korunovaný hrdinskými činmi. Návrat je však začiatkom ďalšieho kola cesty…

Runy staršieho futharku majú 24 znakov, ktoré sú rozdelené do troch skupín. V starej nórčine sa tieto skupiny volajú „rodiny“ (ǽttir). Každý ǽtt je nazvaný podla prvej, kľúčovej runy, ktorá napovedá význam ostatných rún a vlastne celej skupiny. Runy, ktoré sú spolu v jednej rodine, majú z určitého hľadiska podobný význam, ktorý určuje prvá runa skupiny. Prvý ǽtt, ktorý sa začína runou Fehu, zodpovedá bohu Freyovi. Druhému, začínajúcemu runou Hagal, vládne „krupobitie“ (ale ako sme povedali, aj „rozviazanie, uvoľnenie“). Tretí ǽtt korunuje runa Tīwaz a vládne mu boh Týr.

Zhrňme si najprv celý futhark (runovú „abecedu“) podľa týchto skupín. Zároveň uvedieme aj základné významy jednotlivých rún v starej islandčine, nórčine a anglosaskom jazyku. Tieto významy čerpáme zo stredovekých runových básní. Povedali sme, že runy tvoria celok, ktorý symbolicky vyjadruje ľudskú púť. Je preto dobré mať poruke niečo ako „mapu“, ktorá človeku ukáže celú sústavu takpovediac z vtáčej perspektívy:

Význam
Názov runy
Staroislandský
Staronórsky
Anglosaský
Frey ǽtt
Fehu
Majetok
Majetok
Dobytok
Uruz
Dážď
Železo
Tur
Thurisaz
Obor
Obor
Tŕň
Ansuz
Ás (boh)
Ústie rieky
Ústa
Raido
Jazda
Jazda
Jazda
Kenaz
Vred
Vred
Pochodeň (fakľa)
Gebo
Štedrosť
Wunnjo
Blaženosť
Hagal ǽtt
Hagalaz
Krupobitie
Krupobitie
Krupobitie
Nauthiz
Ťažkosti
Núdza
Ťažkosti
Isa
Ľad
Ľad
Ľad
Jera
Hojnosť
Hojnosť
Žatva
Eihwaz
Tis
Pertho
Pohárik na kocky? Maternica?
Algiz
Tis
Tis
Los
Sowulo
Slnko
Slnko
Slnko
Týr ǽtt
Tīwaz
Týr
Týr
Týr
Berkana
Breza
Breza
Topoľ
Ehwaz
Kôň
Manaz
Človek
Človek
Človek
Laguz
Voda
Voda
More/oceán
Inguz
Ing (boh Freyr)
Dagaz
Deň
Othila
Pôda, domovina

image

Fehu

Zodpovedajúca hláska: F
Doslovný význam:     Dobytok
Význam pri veštení: Hnuteľný majetok a peniaze, súvislosti s fyzickými a finančnými potrebami, tvorivá sila z plodnosti, vytváranie priestoru pre vlastné tvorivé úsilie, šťastné okolnosti sprevádzajúce naše úmysly, sebaúcta.
Význam pri čarovaní: Peniaze, podnikanie, presadenie sa, nájdenie zamestnania, dosiahnutie cieľa, začiatok novej aktivity
Mýty a božstvá:Freyr, Brísingamen, Gullveiga, Trpaslíci, Sigurd a Ottrovo zlato

Znamená majetok, bohatstvo, ako fyzické, tak aj duchovné. Symbolizuje tiež namáhavú cestu vedúcu k dobrým výsledkom a prosperite. Takisto naznačuje ochranu mocných pri voľbe…

image

Uruz

Zodpovedajúca hláska: U
Doslovný význam: Tur (vyhynutý druh tura podobného zubrovi alebo bizónovi)
Význam pri veštení: Vášeň, vitalita, inštinkt, divokosť, sexualita, plodnosť, nevedomie, iracionalita, šamanská skúsenosť, rituál prechodu
Význam pri čarovaní: Posilnenie vôle, zvýšenie sexuálnej sily, lov
Mýty a božstvá: Ull, Loki, Ódin ako šaman

Symbolizuje odvahu, silu, nezdolnosť, dobré zdravie. Môže tiež znamenať výzvu ku zmene či životnému zlomu a energiu danú na tento účel. Znamená povzenesenie na vyššiu úroveň poznania duchovného sveta.

image

Thurisaz

Zodpovedajúca hláska: Th
Doslovný význam: Tŕň
Význam pri veštení: Utrpenie a núdza, bolestivá udalosť, poznanie, introspekcia, sústredenie
Význam pri čarovaní: Pomoc v štúdiu a meditácii, sebadisciplína, vyjasnenie zlej situácie
Mýty a božstvá: Ľadoví obri (Hrím?ursar; Hrímthursovia), Loki

Predstavuje ľudské podvedomie a jeho sily a energie, ktoré možno využiť kladne, ale pokiaľ nie sú spútané, môžu spôsobiť chaos a škodu. Varuje pred nebezpečenstvom, ktoré však v širokom uhle môže znamenať ochranu. Nabáda ku riešeniu úloh, pretože bez splnenia starých restov sa človek nemôže pohnúť ďalej.

image

Anzu

Zodpovedajúca hláska: A
Doslovný význam: Ústa, ale aj Ás
Význam pri veštení: Prejav autority, vodcovstvo, spravodlivosť, spev a básnické umenie; inšpirácia, jasnozrivosť
Význam pri čarovaní: Múdre rozhodnutie, úspech, vodcovstvo; pomoc pri veštení a mágii
Mýty a božstvá: Ódin

Symbolizuje rozum, múdrosť, tvorivosť, komunikáciu, fantáziu a všetko, čo rozvíja ľudské presvedčenie a snahu. Naznačuje životné skúšky alebo dobre mienené rady. Pred ďalším krokom sa treba poučiť z chýb minulých a vziať si poučenie.

image

Raido

Zodpovedajúca hláska: R
Doslovný význam: Koleso voza
Význam pri veštení: Cesta, púť; zmena, kozmický cyklus a rytmus; poslanie, cieľavedomosť, hľadanie; pokrok; životné ponaučenie
Význam pri čarovaní: Ochrana cestujúcich, uľahčenie znášania zmien, opätovné spojenie
Mýty a božstvá: Norny; Sigurdova cesta

Značí pohyb, vývoj, zmeny v starom systéme. Človek by mal prejaviť odvahu a nebojácnosť na svojej ceste za cieľom, čo sa mu v priebehu času vyplatí. Istá životná etapa sa v tomto čase skončí.

image

Kenaz

Zodpovedajúca hláska: K
Doslovný význam: Fakľa, pochodeň, ale aj vred
Význam pri veštení: Múdrosť, pochopenie; riešenie problému, schopnosť niečo vytvoriť; inšpirácia, osvietenie
Význam pri čarovaní: Tvorivá inšpirácia, pomoc pri štúdiu, rozpustenie strachu a úzkosti, plodnosť
Mýty a božstvá: Mímir, Trpaslíci, Múspellheim

Symbolizuje svetlo, čo zaháňa tiene a pomáha prezrieť. Znamená pochopenie, ktoré vedie k činu a ďalšiemu rozvoju. V tejto dobe nepodliehajte pasivite, činnosť sa vyplatí. Kenaz je spojený aj s ezoterickým rozvojom, ku ktorému sa vám dostane dostatok energie.

image

Gebo

Zodpovedajúca hláska: G
Doslovný význam: Dar
Význam pri veštení: Dar, ponuka; vzťah, partnerstvo, objatie a vernosť, spojenie muža a ženy; štedrosť, harmonická spolupráca; neočakávané príjemné prekvapenie
Význam pri čarovaní: Nájdenie alebo posilnenie vzťahu, plodnosť, zachytenie daru či ponuky; šťastná náhoda
Mýty a božstvá: Sigurd a Brunhilda, zmierenie Ásov a Vánov

Gebo značí puto, záväzok, dar či výmenu. Takisto city, vzájomnú náklonnosť, zmeny a vývoj v citovej oblasti. Netreba sa však unáhliť a skôr, než niečo urobíte, dobre zvážte možnosti, ktoré sa vám otvárajú.

image

Wunjo

Zodpovedajúca hláska: W
Doslovný význam: Šťastie
Význam pri veštení: Úspech, uznanie snahy, odmena; radosť, blaho, dosiahnutie cieľov, uspokojenie
Význam pri čarovaní: Úspech v akejkoľvek činnosti, motivácia, dokončenie úlohy
Mýty a božstvá: Baldr, Ásgard

Predstavuje radosť, šťastie, radostné životné obdobie. Uspokojenie z ľahko dosiahnutého víťazstva však nebude dlho trvať. Dlhotrvajúcejší zisk a spoluprácu dosiahnete, len ak dokonáte začatú činnosť s rovnakým zanietením, s akým ste ju začali.

image

Hagalaz

Zodpovedajúca hláska: H
Doslovný význam: Krupobitie
Význam pri veštení: Náhla strata, „boží súd“, deštrukcia, pohroma; odstránenie prekážok, očista, skúška, „karmická lekcia“, drastická zmena; výzva k mimoriadnemu výkonu
Význam pri čarovaní: odstránenie neželaných vplyvov, odstránenie ničivých síl, spôsobov správania apod.
Mýty a božstvá: Ragnarök, Loki, Ľadoví obri (Hrímþursar – Hrímthursovia)

Symbolizuje narušenie rovnováhy, prudké zmeny, neočakávané zvraty v kažom smere života. Vaše činy prichádzajú príliš neskoro na to, aby mohli obrátiť prudké zmeny vo vývoji.

image

Nauthiz

Zodpovedajúca hláska: N
Doslovný význam: Potreba, núdza
Význam pri veštení: Bieda, ťažkosti, zodpovednosť, nespokojnosť, prekážka, frustrácia
Význam pri čarovaní: „Oheň na privolanie pomoci“; veľká sila, ktorá povstáva v ťažkých podmienkach; vynaliezavosť a schopnosť improvizovať v núdzových situáciách
Mýty a božstvá: Freyr a Gurd, Ottrovo zlato

Nesie význam nedostatku, ťažkostí a nešťastia. Skrýva však aj vnútornú silu, nabáda k trpezlivosti a môže priniesť cenné poznatky s skúsenosti. Varuje pred rizikom, do ktorého sa sami uvádzame. V súvislosti s ostatnými runami odkladá ich prejav na neskôr.

image

Isa

Zodpovedajúca hláska: I
Doslovný význam: Ľad
Význam pri veštení: nečinnosť, blokáda, stagnácia; možnosti, trpezlivosť; pokojná úvaha, rozvážnosť; pokoj a odpočinok
Význam pri čarovaní: Zastavenie procesu
Mýty a božstvá: Krava Auðumla; Niflheim

Nečinnosť. Značí stagnáciu, odklad, oneskorenie a upokojenie. Tlmí a odkladá význam iných rún, ale zároveň do nich vkladá stabilitu a trvácnosť. Značí nové cesty, doterajšie obracia novým smerom.

Jera

Zodpovedajúca hláska: J
Doslovný význam: Žatva
Význam pri veštení: Čas žatvy, moc správneho okamihu, symbol neustálej zmeny, žatva, odmena a plodnosť Zeme a rastlín; pohyb, produktivita, nevyhnutný vývin.
Význam pri čarovaní: Zmena, plodnosť, rast
Mýty a božstvá: Síf, Thór, Freyr, Granni

Znamená plodnosť, blahobyt, tiež štedrosť, šťastie a posun vpred. Je to vývoj dopredu rýchlym spádom. Je to koleso života. Značí nové skúsenosti, ktoré odhalia nové informácie.

image

Eihwaz

Zodpovedajúca hláska: Y
Doslovný význam: Tis
Význam pri veštení: Zmena; hraničné skúsenosti života a smrti; zasvätenie; konfrontácia so strachom, veľká výdrž a schopnosť klásť odpor; smrť a premena
Význam pri čarovaní: Privolanie hlbokej zmeny, uľahčenie prechodu v živote
Mýty a božstvá: Hel, Yggdrasil

Runa mŕtvych. Značí kontinuitu, vytrvalosť a Večnosť. Je znakom trvalosti a celistvosti. Tiež znamená veľkú motiváciu a ctižiadosť. Pozitívna a dlhodobá transformácia. Môže znamenať strnulosť v rozhodovaní, ale rovnako prispieva k vášmu pokroku. Je to boj s osudom. Váš rast, či materiálny alebo duchovný, bude pomalý a postupný.

image

Pertho

Zodpovedajúca hláska: P
Doslovný význam: Hráčsky pohárik na kocky? Maternica?
Význam pri veštení: Znovuzrodenie, záhada, mágia, veštenie; plodnosť, sexualita; nový začiatok; súčasnosť všetkého, čo sa deje, a z toho plynúca moc veštenia
Význam pri čarovaní: Plodnosť, uľahčenie pôrodu dieťaťa, pomoc pri veštení a mágii, posilnenie psychických síl
Mýty a božstvá: Freya, Angrboda

Predstavuje osud a jeho veľké šance, možnosť vybrať si niečo naozaj niečo výnimočné, čo nás výrazne ovplyvní. Ponuka, príležitosť zmúdrieť, osudová šanca. Naznačuje opatrnosť, pretože v tejto situácii neviete, čo vás čaká.

image

Algiz

Zodpovedajúca hláska: Z
Doslovný význam: Los
Význam pri veštení: Ochranné znamenie, pomoc, obrana, varovanie, podpora; morálna dilema
Význam pri čarovaní: Ochrana; lov
Mýty a božstvá: Heimdall, Gjallarhorn

Najvyššia, božská ochrana, sila zažehnávajúca zlo. Tiež roztiahnuté a vztýčené prsty (starý znak boja proti zlu). Nádej na uzdravenie. Naznačuje, že nechcete uznať pravdu a skrývate sa pred zodpovednosťou.

image

Sowulo

Zodpovedajúca hláska: S
Doslovný význam: Slnko
Význam pri veštení: Sila vôle, úspech a činorodosť; nárast poznania a pohyb; aktivita, plodnosť, zdravie
Význam pri čarovaní: Sila, energia, úspech, uzdravovanie, plodnosť
Mýty a božstvá: Sól

Znamená slnečnú silu, je symbolom víťazstva a sily k útoku. Ja symbolom nielen Slnka, ale aj jeho svetla a životodarnej energie. Runa Sowulo však v sebe zahrnuje aj ničivú silu blesku, čo napovedá aj jej tvar. Stelesňuje mocnú duchovnú energiu, ktorá nám dáva silu na ceste hľadania seba samého a v uskutočňovaní cieľov. Je symbolom záchrany, svetla a rádu, pôsobiacim proti silám chaosu a temnoty. Radí nám vytrvať v úsilí. Môže naznačovať obnovenie starého, ako aj síl po vyčerpávajucej udalosti.

image

Tīwaz

Zodpovedajúca hláska: T
Doslovný význam: Týr (boh vojny)
Význam pri veštení: Povinnosť, disciplína, spravodlivosť a víťazstvo čestného; čestný boj, sebaobetovanie, sila, zranenie; fyzická sila, cesta bojovníka
Význam pri čarovaní: Ochrana, víťazstvo, sila a posilnenie vôle, liečenie zranenia
Mýty a božstvá: Týr a vlk Fenris; Ódinove skúšky

Tyr je strážcom nestrannej spravodlivosti. Jeho runa vyjadruje dokonalý a spravodlivý súd. Varuje pred nečestným konaním. Aby situácia nebola až taká jednoduchá, treba chápať spravodlivosť skutočne v božskom, absolútnom zmysle, a nie spravodlivosť ľudskú, preto je Tīwaz znamením rovnováhy. Je symbolom Spravodlivosti, odvahy, vôle, disciplíny a rozhodnosti.

image

Berkana

Zodpovedajúca hláska: B
Doslovný význam: Breza
Význam pri veštení: To, čo prijíma a poskytuje útočisko; ženský princíp, prístrešie a bezpečie; počatie a narodenie, dospievanie, rodičovstvo; kolobeh vznikania, nové začiatky, trpezlivosť a pomalý rast
Význam pri čarovaní: Liečenie (najmä infekcií), počatie, dobrý začiatok
Mýty a božstvá: Frigg, Idunna

Z brezového prútia oddávna vyrábali metly. Možno preto sa spojuje s očistením, čistotou a novým začiatkom, ktorý bude napomáhať k novým stretnutiam s ľuďmi a situáciami. Táto runa symbolizuje aj plodnosť. Môže ísť o potomka alebo plody svojej práce, ktorú ste donedávna vykonávali, alebo vyliečenie z choroby.

image

Ehwaz

Zodpovedajúca hláska: E
Doslovný význam: Kôň
Význam pri veštení: Cestovanie, rýchly pohyb napred, energia, sila, komunikácia, vôľa, bezohľadnosť
Význam pri čarovaní: Sila, pomoc v komunikácii a pohybe; „vyslanie“ čara
Mýty a božstvá: Kôň Sleipnir, Freyin operený plášť

Kôň bol sprievodcom pri ťažkej práci, ale spája sa tiež s božským, nebeským vozom, ktorý ťahá po oblohe kôň. Táto runa predstavuje formu pohybu vpred, vzad a jej kontrolu. Naznačuje tiež pomoc blízkych v prichádzajúcich úlohách.

image

Manaz

Zodpovedajúca hláska: M
Doslovný význam: Človek
Význam pri veštení: Ľudskosť, runa poriadku v spoločnosti, v medziľudských vzťahoch; tolerancia a znalosť ľudí; zrkadlenie skutočného bytia človeka; medziľudské vzťahy, rodina a spoločenstvo
Význam pri čarovaní: Predstavenie určitej osoby alebo skupiny ľudí; vytvorenie spoločenských vzťahov
Mýty a božstvá: Ask a Embla; Midgard

Odráža naše skutočné Ja. Je znamením toho, že všetko, čo robíme, má odraz vo vesmíre, a teda že mikrokozmos sa zrkadlí v makrokozme. Má súvislosť s medziľudskými vzťahmi.

image

Laguz

Zodpovedajúca hláska: L
Doslovný význam: Voda, more, jazero
Význam pri veštení: Emócie, strach, obavy; moc podvedomia, skryté veci, intuícia; dobrá rada
Význam pri čarovaní: Posilnenie mentálnych schopností; konfrontácia so strachom, ustálenie duševných alebo citových ťažkostí; odhalenie skrytých vecí
Mýty a božstvá: Njörd, had Midgardsorm

Vodu chápeme ako symbol zmeny, neistoty, nebezpečia… Runa varuje pred nebezpečím a premenlivými podmienkami. Voda bola zároveň pre našich predkov vždy nepostrádateľná, bola darcom života, avšak rovnako dobre vedela život aj vziať. Táto runa vyjadruje plodnosť v širších súvislostiach, avšak nabáda ku ostražitosti hlavne pri novonadobudnutých veciach. Symbolizuje, že nič na svete nie je večné.

image

Inguz

Zodpovedajúca hláska: Ng (nosové N)
Doslovný význam: Ing (iné meno boha Freyra)
Význam pri veštení: Práca, produktivita, hojná úroda; vyváženosť, ustálenosť, spojenie so zemou.
Význam pri čarovaní: Plodnosť, farmársto, rast, všeobecne zdravie, vyváženosť
Mýty a božstvá: Freyr/Ing, Nerthus, Thór, Vánovia

Je to runa nového zrodenia, mužskej plodnosti. Znamená zrodenie všetkého nového, ako potomka, tak aj nového nápadu, ktorý ak sa úsilím a úspešne dovedie do konca, prinesie svoje ovocie. Hovorí nám, aby sme zvolili novú cestu, že teraz je správny čas, ak chceme šťastný koniec. Symbolizuje tiež odvahu.

image

Dagaz

Zodpovedajúca hláska: D
Doslovný význam: Deň/Svetlo
Význam pri veštení: Šťastie, úspech, aktivita, sila, ktorá pomáha pri napĺňaní ideálov; nádej a životná perspektíva; uspokojujúci životný štýl; motýľ, ktorý sa liahne z kukly.
Význam pri čarovaní: Dosiahnutie pozitívneho výsledku
Mýty a božstvá: Sól, Baldr, Nerthus, Yggdrasil

Deň nasleduje po noci a často znamená nádej. Skrýva v sebe nádej v lepšiu budúcnosť, vo vývoj vpred. Naznačuje, že je čas pustiť sa do práce.

image

Othila

Zodpovedajúca hláska: O
Doslovný význam: Majetok, dedičstvo
Význam pri veštení: Zdedený (nehnuteľný) majetok a vrodené vlastnosti, domov a vlasť, stálosť; tradícia a primeraná správa majetku, vytvorenie chráneného priestoru; pocit, že niekam patríme
Význam pri čarovaní: Získanie zeme alebo vlastníctva, dokončenie úsilia, posilnenie rodinných zväzkov
Mýty a božstvá: Deväť svetov Yggdrasilu

Nepoukazuje len na rodinu, ale dedičstvo v širšom slova zmysle. Môže to byť majetok, ale rovnako aj predávanie znalostí, skúseností, skrátka niečo, čo vám odovzdávajú minulé generácie. Môže byť predzvesťou neschopnosti sústrediť sa na nové záležitosti. Niečo vás môže ťažiť z minulosti, niečo, čo so sebou nesiete dlho, od strachu z detstva až po nevyčerpané emócie z minulých životov.

http://www.hara.wbl.sk/RUNY.html

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s