Plejádské světelné komory

Světelné komory obklopují celé vaše tělo a auru různými barvami, frekvencemi a světlem, přičemž každá komora slouží k uzdravení a duchovnímu mistrovství. Tyto komory se užívaly v Atlantidě a Egyptě k vyrovnání energie, duchovnímu zapojení a vyléčení a za účelem zasvěcení. Aby jedinec mohl přijmout komorovou terapii, stačilo jen, aby vešel do komory, lehl si na připravené lůžko a uvolnil se. Každá komora má svou jedinečnou energetickou mřížku a konkrétní účel. Je třeba vaši duši léčit jemně. Po odbourání starých bloků se můžete cítit měkcí, otevření a milující.

1. Synchronizační komora fyzické, emocionální, mentální a spirituální úrovně. Tato komora otevírá komunikaci mezi těly a přerozděluje energii, abyste se stali vyrovnanější, přítomnější a více v harmonii se sebou a ostatními.

2. Interdimenzionální komora světla. Je to komora infúze duše a jejím účelem je zvýšit a posílit vaše vnímání a vědomí vaší duševní podstaty v celém vašem těle. Přibližně 3 – 5cm v srdeční čakře je oblast zvaná duševní matrice (slunce duše). Pokud vaše duševní světlo vycházející ze srdeční čakry svítí, cítíte svou cenu a uvědomujete si svou cenu a hodnotu. Čím víc vidíte základní podstatu v sobě a milujete sebe a vše kolem, tím zářivěji toto světlo svítí, což vám pomáhá zažívat vnitřní krásu, hodnotu a lásku. Základní léčbou na cokoli je láska, konání z integrity a dobré vůle, spolu s upřímností a převzetím zodpovědnosti za to, že si tvořím svůj život. Když budete takhle žít, začnete léčit minulá zranění, způsobená vámi a ostatními, a vaše pravá podstata bude znovu zářit ve vašem těle a duši. Sluneční světlo v této komoře je soustředěné na jádro vaší duše a posiluje přirozený sklon vaší duše vyzařovat ven. Tato světlo prozařuje buňky vašeho těla.

3. Komora kvantové konfigurace. Hlavním účelem je rozbít buněčné a emocionálně mentální vzory. Poraženecké chování, hluboká emocionální traumata, na egu nebo strachu založený odpor, ulpívající vzory přepjaté sebeobrany, imploze, bolest nebo chemicky způsobená poškození, to vše může způsobit buněčné poškození a buněčné kontrakce. Jste-li zdraví a vyvážení, vaše buňky se jemně otáčejí po směru hodinových ručiček a neustále přitahují světlo z vaší šišinky, čaker a krevního řečiště. Toto světlo víří uvnitř buněk, pokračujících ve svém přirozeném otáčivém pohybu, a pak uvolňuje a s sebou bere vše, čeho je třeba se zbavit. Zatímco světlo a životní síla se průběžně vlévají a přetékají, buňky se udržují energeticky čisté a prosté všech emocí.

Pokud je váš dech mělký, nedostatečně cvičíte a jste plni emocí, proud kyslíku, světla a životní síly se zpomalí a začne váznout. Pak ve vašich buňkách dochází ke kontrakci a implozi (opak exploze) a vaše FEMS těla se stávají ztuhlými. Výsledkem jsou zatuhlé svaly, bolesti, nedostatek vitality, nerovnováha, rigidita. Buňky v této komoře uvolní vše, co není slučitelné, načež obnovující rotaci ve směru hodinových ručiček. Užívá se působení mikroskopických laserů z barevného světla.

4. Komora urychlení integrace. Účelem komory urychlení integrace je zmírnit přetížení na všech úrovních a pomoci vám začlenit léčení, změny, učení a růst do svého života a životního stylu. Pomáhá v situacích, když se cítíte zahlcení a přetížení. Možná proděláváte léčení i několikrát za den, což má za následek, že jste pořád a pořád jiní. Někdy se duchovní a éterické změny dějí tak rychle, že vaše tělo, mysl a emoce jim nestačí. Jindy jsou to změny tak zásadní pro vaši identitu, že se cítíte dezorientovaní a celkově zmatení.

Přetížení může vést k nedisciplinovanému návykovému chování, pokud si neuvědomujete, co se děje, a nedokážete nalézt alternativní kompenzační mechanismy, například konzumace čokolády, cukru a kofeinu, abyste zamaskovali emocionální tlak, nebo sledování televize, abyste zabránili mentálnímu zvracení. Možná že to, čemu se chcete za každou cenu vyhnout, je procítění osamělosti, hněvu nebo strachu. Nebo k přetížení dochází poté, co se v krátkém čase vypořádáte se spoustou přesvědčení či minulých životů, nebo se opakovaně stanete tváří v tvář své potřebě kontroly a pomsty, nebo po absolvování kurzu nebo po přečtení knihy. Tato komora vám ale nenahradí odpočinek a relaxaci. Užívá se stříbrného akvamarínového světla.

5. Komora nanebevzetí. Tato komora vytváří most mezi bodem, kde se nacházíte nyní, a vaším vlastním osvícením a nanebevzetím. Můžete zde zažít jednotu. Vibrace jsou čisté, klidné a vysokofrekvenční povahy. Vlastní zážitek nanebevzetí vyžaduje, aby byly vaše kanály Ka otevřené a aby každá buňka ve vašem těle byla karmicky čistá a schopná udržet vysokovibrační světelnou vlnu. To umožňuje vašemu Já, aby plně sestoupilo do hmoty. Následuje stav extáze a osvícení, kde bytost má na výběr: buď zůstane ve fyzickém těle a bude dávat a sloužit, nebo provede nanebevzetí – v tomto případě se stane lehčím a vibruje na tak vysoké frekvenci, že přejde do vyšších dimenzí a pro bytosti na Zemi už nebude viditelné. Poté zažijete pocit, že jste milovaná a ceněná bytost.

6. Komora delfíního hvězdného napojení. Tato komora se používá jako aktivační komora i jako komora léčebná. Vaše elektrické světelné tělo je v síť ve vašem těle tvořící rozhraní mezi vašimi kanály Ka a neurologickou a elektrickou soustavou. Je to síť kanálků s tisíci maličkými vedlejšími kanálky čili miniaturními elektrickými obvody. Vaše kanály Ka tento systém napájejí vysokofrekvenčním, éterickým, elektrickým světlem, které aktivuje vaše světelné tělo a udržuje ho vibrující a zdravé. Sloučení energie Ka a elektrické energie umožňuje delfínům být v harmonii a synchronizaci s planetárními a galaktickými orbity a přijímat poselství a světlo z hvězdných soustav. Pokud je nějaké část poškozená, rozbitá nebo ucpaná cizí energií, vašimi bloky nebo bolestí, přestává být elektricky nabíjena a začíná ztrácet vitalitu, životní sílu, pružnost a kosmické napojení. Pokud se problém nenapraví, vznikne nemoc a bolest.

7. Komora zaměření božské osy. Tato komora plní funkci čištění od nízkofrekvenčních energií a přípravy na ukotvení vašeho vyššího Já hlouběji v těle a účelem této komory je rozšířit funkci interdimenzionálního světelného kužele a získat přístup k vyšší pravdě. Božská osa je světelná trubice, která prochází podél celé délky páteře, sahá pod nohy a ven z temene k nejvyššímu bodu aury a poté do vyšších dimenzionálních aspektů. Světelná trubice neboli božská osa je jakýmsi prodloužením páteře. Když jste v komoře, uvědomujte si všechny myšlenky, přesvědčení a soudy, které vám přicházejí na mysl, a pracujte s nimi.

8. Komora multidimenzionálního léčení a integrace. Jestliže utrpěla škody některá vaše část duše, můžete k léčení využít tuto komoru. Možná k tomuto poškození došlo následkem zneužívání v minulém nebo současném životě, kvůli závislosti na drogách, sexu nebo alkoholu, znásilnění, upálení, pokud jste vyrůstali s rodiči, kteří pili nebo se chovali násilně atd.

Takové zážitky mohou úplně přerušit vaše spojení s vyššími dimenzionálními rovinami a vy si můžete připadat oddělení, negativní a beznadějní. Přístup k elektrickým světelným zdrojům mimo vaše tělo byl odříznut a vy jste žili v atmosféře strachu a iluzí a spojení s vaším Vyšším Já je pak možný jen skrze mimotělesný zážitek. Ve vašich energetických strukturách se objevily trhliny, které se zaplnily cizími a hustými energiemi. Pobyt v této komoře přinese vyšší frekvenční energie, které „spálí“ a promění nízkofrekvenční, husté energie a opraví a zprovozní napojení na vaše vlastní božství v té míře, na niž jste v dané době připraveni, a pomůže vám přemostit mezeru mezi vaším duchem a tělem a vyššími dimenzemi. Další funkcí této komory je začlenění iniciačních zážitků.

9. Světelná komora pro vyvážení Ka. Účelem této komory je vyvážit tok energie mezi pravou a levou stranou těla, mezi horní a dolní částí těla a mezi přední a zadní částí těla. Pomáhá také šířit energii v auře rovnoměrněji do všech směrů, aktivuje a vyváží proud mozkomíšní tekutiny. Mozkomíšní tekutina je vodičem elektrických frekvencí v CNS a rozhraním mezi vašimi kanály Ka a fyzickým tělem.

Zdroj – Plejádská světelná terapie – Amorah Quan Yin

zdroj

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s