12 kmenů

Před potopením Atlantidy se 1. kmen přesunul na severovýchod Jižní Ameriky a tito potomci Atlantidy se stali  , kteří jsou ve světě známí pro práci se zlatem. Byli to kněží a architekti, kteří postavili Machu Picchu a založili tu obousměrný interdimenzionální portál. Témata: Telepatie, levitace, energetické (fyzické) léčení, vědomí jednoty. Posvátná geometrie. Vztah struktury rostlin a orgány v těle. Zvuk naší duše, naše specifická píseň. Pokud jsme v životě zažili trauma, mohli jsme určité tóny naší duše ze svého „repertoáru“ potlačit. Srovnání čaker. Síla vizualizace. Spojení se s božským otiskem – harmonie s univerzem a znovunabytí stavu zdraví, štěstí a znovunastolení nového zlatého věku. Klíč – užít energii, která přináší vše do harmonie, souladu a celistvosti. Barva zlatá. Velekněz Thoth. Venuše. Měď.

2. kmen se přesunul do Jižní Ameriky a tito potomci se stali Aztéky, kteří jsou známí svým velkolepým uměním a znalostí hvězd. Jejich známý kalendář začal počátkem Venuše a jejich počty jsou založeny na pokročilých astronomických znalostech. Pyramidy, které postavili, napojují na pokročilé vědění a informace o Venuši a hvězdách v našem vesmíru a o spojení mezi jejich energiemi se Zemí, aby byla nastolena vesmírná harmonie. Témata: Spojení se zvířaty, stromy, rostlinami a přírodou. Rozuměli léčení duše a cestě duše každého člověka. Přijetí a mít se rád takové, jací jsme. Láska a moudrost. Cesta naší duše. Klíč – porozumění sobě a milovat se takové, jací jsme, abychom byli v souladu se svým božským otiskem a božským otiskem planety. Barva růžová a zlatá. Venuše. Velekněžka Isis. Cítit se přijímán a milován takový, jaký jsem. Cvičení: připomeňte si, že si zasloužíte žít v této době spirituálního rozvoje a napojení. Vidíte se, jak jste plně v klidu. Přichází k vám zlaté světlo ze zdroje, které vás obklopí a vy se cítíte přijímáni a milováni takoví, jací jste. Víte, že jste plně pod ochranou. Tato energie jde až do buněk vašeho těla.

3. kmen odešel do Jižní Mezopotámie a stal se Babylóňany, kupci a obchodníky, kteří učili lidi, jak obchodovat v souladu se spirituálními zákony. Byli zručnými řemeslníky, stavěli budovy a zakládali zahrady a vybudovali Vysuté zahrady Babylonské. Témata: Vědění o střídání ročních období, síle Slunce a vlastností vody. Práce s vodou a zavlažováním. Řemeslné práce. Obchodovat – čest a integrita, v souladu s univerzálními zákony. Klíč – zacházet rozumně s přírodními zdroji a porozumět univerzálním zákonům a užívat je v souladu s nejvyšším dobrem. Barva zelená a akvamarínová. Velekněz Horus. Slunce.

4. kmen odešel do Egypta. Tito potomci vynikali ve znalostech medicíny, vědění o přírodním léčení a využití tvaru pyramidy. Informace jsou uloženy v pyramidě na 5D úrovni. Pyramida v Gize je spojena se Síriem a Orionem, pomáhá udržet vysoké frekvence a cítit jednotu. Témata: Znalosti medicíny a informace o přírodních terapiích. Užití rostlin k léčení, sílu mysli, krystaly, barvy, masáž a vodu. Pokud dostatečné množství dosáhne vědomí 5D a znovu se napojí na Velkou pyramidu, tyto léčebné metody budou znovu k dispozici. Znalosti šesticípé hvězdy – žití nebe na zemi. Klíč – spojení s šesticípou hvězdou a přinést nebe na zem a zem na nebe. Barva indigo a červená. Velekněz Ra. Serapis Bey. Archanděl Metatron a Butyalil. Cvičení: představte si šesticípou hvězdu naplněnou zlatým, stříbrným nebo fialovým plamenem – tato představa přeměňuje staré energie a zvyšuje vibraci místa, osoby a čakry.

5. kmen přišel na dnešní území Kanady a Grónska a stal se Inuity (Eskymáky), což byli šamani. Byli spojeni s elementem vody a měli symbiózní vztah se zvířaty – před lovem zvířete se naladili na vyšší Já zvířete. Témata: Telepatická komunikace se zvířaty. Vzali s sebou spoustu příběhů a tradic. Získávali informace z jiných dimenzí, hvězdných seskupení a planet. Porozumění počasí, vodě a zvířatům. Předávání příběhů, tanec a zpěv. Spojení se zdrojem uvnitř. Klíč – zůstat v sobě, ve zdroji a spojit se s vedením ve svém centru. Barva modrá a bílá. Velekněz Sett.

6. kmen přišel na území dnešní Ameriky a přispěl k vytvoření indiánské kultury. Čerokíové byli moudří lidé, kteří znali tajemství Atlantidy, přinesli lidem své znalosti šamanismu a napojení na duši, stejně jako schopnosti práce se sny pomocí lapačů snů. Jeden z darů, který jim byl na konci Atlantidy svěřen, bylo ctění země se vším, co na ní roste a žije. Indiáni byli od nepaměti držiteli starodávné moudrosti. Moudří lidé žijící v těchto kmenech připomínají lidstvu, že je důležité chovat se k zemi citlivě, protože není náš majetek. Podle tradice Čerokíů, jejich předkové přišli z Plejád na pět atlantských ostrovů, kde se usadili. Témata: Šamani. Chytač snů. Znovunavrácení ztracené části duše – ujistit se, že ztracená část duše byla navrácena na správné místo, aby se člověk mohl plně a příjemně účastnit života na Zemi. Porozumění zemi, lidí, zvířat, slunce, měsíce, hvězd. Klíč – cenit si země a všeho na ní. Barva červená a hnědá. Velekněz Imhotep.

7. kmen přišel na Havaj a z potomků Atlantidy se stali Kahunové, kteří jsou známí Huna modlitbou. Tito lidé byli silně spojení s delfíny. Delfíni přinášejí na zem lásku, radost a vědění Atlantidy. Hermes je průvodcem podsvětí, je spojen se Zemskou hvězdou a Archandělem Sandalfonem. Hermes také asistuje lidem, kteří jsou připraveni intergalakticky cestovat se světlem delfína (5D až 7D energie) a ochraňuje ty, kteří cestují po zemi a jsou průzkumníky (spolu s Archandělem Rafaelem). Téma: Huna modlitba. Klíč – naladit se na moudrost delfínů a procestovat zemi a univerzum. Barva stříbrná a modrá. Velekněz Hermes. Voda – pokud jste bytosti 5D, přijímáte z vody moudrost. Pokud nejste 5D bytosti, voda se pokouší zvýšit vaši frekvenci tím, že přeměňuje nižší frekvence.

ancient-atlantis8. kmen přešel do Tibetu a vyznačoval se klidem, mírumilovností a milostí vůči všem bytostem. Tyto kvality daly základ Buddhismu. Témata: Klid. Mír. Neškodnost ke všem živým bytostem. Porozumění živlům. Tvoření a kreativita. Zeus je „králem bohů“ a také bůh nebe a hromu a je spojen s portálem v Uluru. Spolupracuje s Archandělem Gabrielem a rozšiřují čistotu, jasnost mysli a radost. Klíč – žít v soucitu a klidu a neškodit. Barva bílá. Velekněz Zeus.

9. kmen přišel do Jižní Ameriky a stali se z nich Májové, známí svými znalostmi astronomie a matematiky, předali nám Májský kalendář a význam umístění a postavení pyramid v souladu s postavením hvězd. Májská pyramida je postavena přesně podle propojení s konstelací hvězd a galaxií. Je postaveny tak, aby se 21. 12. 2012 spojila s Venuší a Andromedou, aby uvolnila podstatné informace o Atlantidě a hvězdnému vědění, což způsobí znovuzrození solárního vědění lidstva a podnítí vzestup lidí a planety – nového zlatého věku. Dále dojde k podpoře proudu čisté lásky ze srdcí lidí po celém světě. Afrodita přináší klid, kde je třeba a spolupracuje s Intergalaktickou radou – souvislost s křišťálovými lebkami. Dále přináší hojnost na Zemi a transformaci emoční lásky na čistou lásku. Pomáhá partnerům vidět v druhém to nejlepší (nejvyšší), aby se jejich vztah rozvinul. Májská pyramida je spojená s vesmírným srdcem a s magnetickými liniemi. Klíč – láska v srdci a posílat ji všemu. Barva růžová. Velekněžka Afrodita. Venuše. Cvičení: představte si, jak růžové světlo proudí z Venuše do vašeho srdce, celé ho obklopuje, prochází vámi. Pošlete růžové světlo partnerovi, dalším blízkým lidem, i neznámým lidem. Pošlete jej do parku, hvězdám, stromům. Vše pulzuje růžovým světlem. Tato síť lásky zůstává napořád ve vašem srdci a esenci.

10. kmen přišel do Mezopotámie, ze které pochází poznatky moderní astrologie. Tito lidé nám poskytli poznatky týkající se zavlažování. Témata: Spojení se sluncem a mužskou energií. Porozumění síly, moci a vlády, aby došlo k rovnováze. Hudba – působení na buňky těla a uvádí je do rovnováhy, přivádí ženský aspekt. Na území Mezopotámie byla pyramida, která byla zničena. Apollo je spojen s Artemis (Měsíc) a Isis, která je spojena s Lemurií, kde se zakládaly tzv. Mystery schools, dále je spojen s Marií a Ježíšem. Poezie – rezonance, harmonie, rytmus vesmíru. Voda, zavlažování. Užití rostlin k léčení. Klíč – přinést vše ve vesmíru do rovnováhy a rezonance. Vše má svůj rytmus. Barva zelená a zlatá. Velekněz Apollo.

11. kmen přešel do Řecka a přinesl s sebou vědomosti o navigaci po moři pomocí poloh hvězd, přílivů a pohybu větrů. Byli to velcí vzdělanci. Knihovna v Kartágu obsahovala námořnické mapy, ve kterých byl v místech dnešního Atlantického oceánu znázorněn kontinent. Pomohli lidem rozvinout oblast medicíny a léčení. Témata: Vliv hvězd na příliv a odliv. Přírodní živly.

Po roce 2012 se zvýší energie kundalini na planetě, což spustí proud energie mezi hvězdami a Zemí – dopomůže tomu Velká pyramida v oblasti Panteonu (je tu 5D knihovna). Po roce 2012 se lidé ve vědomí 5D budou moci naladit na knihovnu a přitáhnout si toto starodávné vědění pomocí žlutého paprsku, který jim pomůže přijmout informace a pak je zpracovat. Medicína a pokročilé léčení. Užití lemurských hůlek a jiných krystalů, pomocí zvuku a záměru. Otevření a léčení třetího oka. Každý orgán má svou tóninu, která ho ovlivňuje, aby zůstal v harmonii. Této harmonii dopomůže naladění se na hvězdu, rostlinu nebo strom. Nebo určitá barva a tónina rezonuje s danou částí a tlakem na určité místo, což tělu umožní navrácení se do rovnováhy. Klíč – rozvinutí mysli, abychom vyléčili tělo. Barva žlutá. Velekněz Poseidon. Cvičení: léčení pomocí záměru a zvuku – práce s partnerem – invokujte Archanděla Rafaela a obaluje vás a partnera smaragdovým světlem. Požádejte ho, aby přes vás pracoval – záměr – léčení a rovnováha partnera. Dejte ruce tam, kde partner potřebuje léčení nebo udání do rovnováhy. Pobrukujte si, aby tento zvuk procházel energetickým polem partnera.

12. kmen přišel na Nový Zéland a Fidži a z těchto lidí se stali Maorové, kteří byli výbornými šamany a mystiky. Učili lidi mystické zpěvy, umění povídání příběhů a farmářství. Cestovali do jiných úrovní existence a přinášeli informace a léčení o ztracených částech duše. Pracovali s vyšším Já zvířat, rozvinuli si intuici a uměli se spojit se silami vesmíru. Héra pomáhá ženám s plodností a hojností, pomáhá partnerům při řešení vztahů, podporuje ženy a asistuje při mateřství. Pomáhá ženám spojit se s duší nenarozeného dítěte a připravuje matky na fyzickém, emoční, mentální a spirituální úrovni. Dále asistuje při rodinných záležitostech. Témata: Předávání příběhů a písní z generace na generaci. Síla rytmu a zvuku. Klíč – rozvoj intuice a pročištění rodinné historie. Barva modrá. Velekněžka Héra. Cvičení: požádejte Héru, aby vás vzala do vesmíru pro moudrost a léčení, abyste se mohli spojit se ztracenými částmi své duše – pro váš spirituální rozvoj. Naslouchejte jejímu vedení.

Zdroj: The keys to the universe – Diana Cooper

text prevzatý zo zdroja: zdroj

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s