Jeshua – Obklopte chorobu láskou

“Obklopte chorobu láskou a vedomím a dovoľte jej, aby vás viedla k hlbšiemu pochopeniu vás samotných. Zverte sa chorobe a umožnite si vstúpiť do hlbšej komunikácie so sebou. Odovzdanie neznamená byť pasívny alebo zatrpknutý kvôli chorobe, ale spolupracovať s ňou aktívnym spôsobom, ako priateľ.”

Úryvok z knihy: Duchovné posolstvo, Pamela Kribbe

CHOROBA A ZDRAVIE

Drahí priatelia, srdečne Vás vítam a posielam Vám všetku svoju lásku. Milujem Vás všetkých tak vrúcne. Moja Láska k Vám nie je len univerzálna, ale má tiež osobný nádych, pretože som mnohých z Vás poznal, keď som bol medzi Vami tu na Zemi.

Ja som Jeshua. Žil som na Zemi ako Ježiš a bol som medzi ľuďmi, aby som svedčil o Láske, ktorá je dostupná nám všetkým zo Zdroja, ktorí leží v nás. TERAZ nadišiel čas, aby ste VY prevzali pochodeň. VY ste semená, ktoré dnes kvitnú. Toto je význam znovuzrodenia KRISTA. Ja, človek, ktorí kedysi žil na Zemi, nie som ten, kto je viazaný k návratu, to vo Vás sa rodí vesmírna sila KRISTOVEJ energie. Som tak rád, že Vás môžem podporiť v tomto procese tak, že som s Vami týmto spôsobom.

Na začiatku tohto sedenia sa ma Pamela a Gerrit spýtali, akým otázkam by som sa chcel dnes venovať a ja som im povedal: „Na tom nezáleží, chcem len byť s nimi“. Jednoducho sa Vás chcem dotknúť mojou energiou a pripomenúť Vám Vašu vlastnú veľkosť. Jediný účel šírenia mojej energie k Vám je, aby ste vnútri cítili plameň jasnosti, plameň Vašej pravdy. To je podstata KRISTOVEJ energie. Ja som bol raný nositeľ tohto plameňa, ale teraz nastal čas, aby ste VY niesli ďalej pochodeň. Je dôležité aby ste vnútri prijali kto ste. VY nesiete túto pochodeň so sebou a musíte si uvedomiť, že nadišiel čas, aby ste ju ukázali svetu, pretože svet na to čaká. Toto je čas premeny, čas veľkých zmien, ktoré ukazujú mnohé tváre, temné aj svetlé. Dozrel čas pre ľudí, ktorí majú širší rozhľad, ktorí dokážu sledovať všetky prejavy Temnoty a Svetla z kľudného a pokojného stavu mysle, a ktorí sú schopní byť prítomní v Láske, bez posudzovania.

Dnes budem hovoriť o chorobe a zdraví.

Ale pamätajte: v podstate je mojim záujmom nechať Vás pocítiť, že som tu, nechať Vás pocítiť, že ste mi rovní a že ja som rovný Vám. Sme jedno, sme nositelia určitej Svetelnej energie a pracovali sme po dlhú dobu, počas mnohých životov, aby sme uzemnili túto energiu a ukotvili ju na Zemi. To je Vaša práca. To je Vaše poslanie.

Nastal čas, aby ste ma opustili ako niekoho ku komu vzhliadate. Ja som váš brat a priateľ, nie Majster, ktorého by ste mali sledovať. Chcem vás obklopiť energiami Lásky a Pravdy. To je všetko čo môžem urobiť. Teraz je rad na Vás, aby ste sa postavili za seba a nechali žiariť Svetlo Vašich pochodní. Choroba a zdravie – toto je téma, ktorá sa skôr či neskôr objavuje v živote všetkých ľudí. Najprv by som rád povedal niečo o tom, čo vlastne choroba je. Všetky ochorenia majú duchovný pôvod. Vysvetlím to tak, že rozlíšim medzi rôznymi telami, ktoré máte. Okrem fyzického tela, viditeľného vám všetkým, máte tiež emocionálne telo, mentálne telo a niečo čo môžete nazvať duchovné telo.

Choroba väčšinou začína v emocionálnom tele. Odtiaľto sa určité blokády usadzujú vo fyzickom tele na hmotnej úrovni. K vývoju emocionálnych blokád, a teda k zjaveniu sa choroby, často prispievajú presvedčenia z mentálneho tela. Hovorím o hlboko zakorenených presvedčeniach alebo zvykoch v myslení. Často sú to presvedčenia o tom, čo je pre Vás správne a nesprávne.

Súdy môžu doslova vytvoriť blokádu vo Vašom emocionálnom energetickom systéme. Na miestach, kde sa vynoria blokády, kde emocionálna energia nemôže voľne prúdiť, sa stane v aure viditeľná nejaká temná energia. Táto energia sa môže usadiť v tele. Nemusí to tak nevyhnutne byť, pretože tento proces trvá pomerne dlho a je dostatok možností vrátiť veci emocionálne do rovnováhy skôr, ako sa choroba prejaví. Vo všeobecnosti k Vám vaše emócie hovoria, keď Vaša energia neprúdi, a keď obrátite k ich správe svoju pozornosť a rešpektujete ju, blokády sa uvoľnia. Napríklad sa môžete cítiť nahnevaní alebo naštvaní vždy, keď máte robiť určitú vec a keď sa pozriete na tie emócie bližšie, povedia vám, že sami seba nútite robiť veci, ktoré nezodpovedajú naozaj tomu kto ste a kto chcete byť. Avšak keď systematicky prehliadate svoj hnev a nútite sa robiť veci, pri ktorých sa necítite naozaj dobre, potom ide emócia, takpovediac, do hĺbky. Odstráni sa z vášho vedomia a vyjadrí sa vo Vašom fyzickom tele. Potlačená emócia je energia, ktorá chce aby ste ju počuli. Keď sa vyjadrí cez telo, prejaví sa ako fyzická ťažkosť.

Fyzická ťažkosť alebo choroba vo všeobecnosti poukazuje na emóciu vo vnútri Vás, ktorej si nie ste z veľkej časti vedomý. Fyzický symptóm ju urobí pre Vás viditeľnou na ďalšej úrovni a týmto spôsobom vám vlastne pomáha dostať sa do kontaktu s blokádou. Týmto spôsobom sú fyzické symptómy a bolesti jazykom duše. Duša túži po úplnej komunikácii medzi všetkými svojimi časťami. Duša je šťastná keď funguje voľné prúdenie energie a neustále obnovovanie všetkých jej aspektov. Blokády bránia energii vo voľnom prúdení a to deprimuje dušu.

Choroba má teda funkciu ukazovateľa: ukazuje Vám, kde potrebujete liečenie. Hoci sa choroba zdá byť negatívnou v zmysle, že ste obťažovaní všetkými druhmi symptómov a bolestí, kľúčom je vyložiť chorobu ako správu alebo smerovku. Takýmto činom sa stane jednoduchším spolupracovať s bolesťou namiesto odolávania bolesti.

Duša má mnoho spôsobov ako s Vami komunikovať. Obľúbeným spôsobom duše je prehovárať k Vám prostredníctvom Vašej intuície: tichých pocitových tónov, tušení, tichého šepotu srdca. Ak Vás nedokáže dosiahnuť týmto spôsobom, budete upozornení svojimi emóciami. Emócie hovoria hlasnejším jazykom. Jasne vám ukazujú, že sa musíte pozrieť dovnútra a zistiť, čo spúšťa tie emocionálne reakcie. Kedykoľvek ste silne emocionálne ovplyvnení, musíte zistiť prečo a čo to pre Vás znamená. Ak sa stíšite a pozorne načúvate, duša Vám povie. Ak odporujete alebo zapierate svoje emócie, prehovorí k Vám duša cez vaše telo. Telo je inteligentná bytosť, vysoko reagujúca nie len na hmotné veci (ako potrava alebo tekutiny), ktoré prijímate, ale tiež na emócie, pocity a myšlienky, ktoré máte. Telo je určené na to, aby bolo komunikátor. Nie je to iba nádoba na pobývanie. Má hrať inteligentnú funkciu v pomoci duši pri vyjadrení a poznaní seba v hmote.

Ako sa môžete naučiť chápať jazyk vašej duše, keď je prejavený prostredníctvom tela ako choroba?

V okamihu, keď sa ochorenie prejaví, nemusí byť jasné, aká správa Vám je tým tlmočená. V skutočnosti ste po dlhú dobu popierali emóciu, ktorú predstavuje, takže to nie je zrejmé už z definície, čo Vám Vaša choroba má povedať. Pochopenie duchovného zmyslu choroby je proces. Je to snaha, vnútorná Cesta, na ktorej postupne obnovujete komunikačný proces.

K nastúpeniu tejto Cesty, musíte najprv prijať svoju chorobu. Počiatočná reakcia na chorobu je často odmietanie alebo odpor. Najradšej by ste boli keby, choroba zmizla tak rýchlo ako je len možné, pretože Vás desí. Máte strach zo zlyhania, úpadku, nedokonalosti a nakoniec smrti. Panika, ktorá Vás uchváti keď ste konfrontovaní s fyzickým zlyhaním alebo chorobou Vám bráni, aby ste sa otvorili širšiemu pohľadu na chorobu. Mali by ste uvažovať o chorobe v inom svetle. Môžete ju prežívať ako posla zmeny, ako pozvanie k návratu do niečoho vzácneho, čo ste stratili.

Na pochopenie a spoluprácu so „smerovou funkciou“ choroby je veľmi dôležité povedať áno symptómom a bolestiam, ktoré sa prejavujú na vašom tele. Tým, že poviete áno, prijatím stavu vášho fyzického tela a tým, že budete ochotní načúvať jazyku vašej duše jeho prostredníctvom, ste v skutočnosti vyriešili polovicu problému. Skutočným problémom nie je samotná choroba, ale to čo predstavuje, v pozadí ležiace blokády. Choroba vás takpovediac pripína a núti pozerať sa na blokády ležiace v pozadí. Tým, že sa obrátite k chorobe a poviete áno svojim srdcom a dušou, ste už vyriešili časť blokády bez toho, že by ste čo i len vedeli presne čo Vám chce choroba povedať. Časť komunikácie sa obnoví práve Vašou vôľou, Vašou trpezlivosťou a odhodlaním podniknúť túto vnútornú cestu do Vás.

Avšak, povedať áno a prijať chorobu, nie je pre vás ľahké. Môžete zistiť, že jej odporujete, ste na ňu nahnevaní alebo ste z nej zúfalí, a preto nepočúvate čo vám závada hovorí. Často dostávate zvláštne znamenia. Napríklad neschopnosti tela naznačujú, že musíte opustiť niektoré záväzky, stráviť viac tichého času osamote, byť menej aktívni a viac pozorní k svojim potrebám. Hoci ešte nemusíte vedieť ako vyjadriť vašu fyzickú situáciu z duchovnej úrovne, dosť často je správanie, ktoré Vám churavosť vnucuje, dobrým vodítkom. Tým, že Vás obmedzuje v určitých oblastiach, smeruje reflektor na veci, ktoré boli predtým v Temnote. Aké je to s Vašou schopnosťou byť k sebe trpezlivý a jemný? Dokážete sa naozaj dobre postarať o svoje fyzické a emocionálne potreby? Choroba vždy prináša tieto otázky a konfrontovať a prijať emócie, ktoré vzbudzuje, je časťou liečivého procesu.

Na to, aby ste naozaj začali liečivý proces musíte tomu všetkému povedať áno: bolesti, nepohodliu, úzkosti, neistote a zlosti. Musíte sa tomu pozrieť do očí, byť k tomu priateľskí a otvoriť tomu svoje náručie. Prichádza to k Vám pre liečenie. Nie je to niečo, čo musíte odstrániť z cesty tak rýchlo, ako je možné. Nie je to náhoda, že to teraz vstúpilo do Vášho života.

Ak ignorujete reč vášho tela a naďalej vzdorujete chorobe, je veľmi ťažké dostať sa k duchovnej podstate a zmyslu choroby. Obklopuje ju príliš veľa hnevu a strachu. Pravú vnútornú slobodu dosiahnete len tak, že sa postavíte tvárou v tvár vašej chorobe, vašej bolesti a nepohodliu a tiež vašim pocitom strachu a znechutenia. Objímte ich, a potom sa ich ticho a s otvoreným vedomím opýtajte: čo mi chcete povedať?

Vo Vašej spoločnosti nie je samozrejmé byť si blízky s Vašim vlastným telom. Rozprávanie s Vašim telom ako s bytosťou, ktorá si zaslúži Lásku a uznanie sa nepovažuje za prirodzené. Vo Vašej spoločnosti ste zapadli do mnohých idealizovaných obrazov ohľadom toho, ako by Vaše telo malo vyzerať, čo znamenajú telesná zdatnosť a zdravie a čo by ste mali alebo nemali jesť a piť. Existuje plno rôznych pravidiel a noriem o tom, aký je dlhý a zdravý život.

Ale žiadny z týchto idealizovaných obrázkov nemá žiadny vzťah k Ceste duše. Cesta duše je vysoko individuálna. Preto sa na to, aby ste našli pravdu o nejakej chorobe, neduhu alebo tiesni, ktorou trpíte vo Vašom tele, musíte naladiť na seba veľmi intímnym spôsobom, zanechajúc za sebou všetky tieto všeobecné, často umelé, normy a pravidlá. Je od Vás žiadané, aby ste si uvedomili všetky tieto vonkajšie normy a aby ste hľadali svoju vlastnú pravdu hlboko vo vnútri.

Toto je pre Vás veľká výzva, kvôli strachu a panike, ktoré Vás zachvátia v prípade, že Vás choroba núti pozerať príliš rýchlo na autority mimo Vás. Načahujete sa k vonkajším autoritám pre radu a pohodlie. Môže to byť lekár alebo expert v alternatívnej liečbe, v podstate v tom nie je rozdiel. Kľúčom je, že kvôli strachu máte sklon vzdať sa vlastnej zodpovednosti a čiastočne ju odovzdáte do rúk niekoho iného. Samozrejme nie je nič zlé na tom, keď počúvate rady experta a veľmi často je to tá správna vec, ktorú treba urobiť. Ale vždy musíte zobrať toto poznanie do svojho vnútra a zvážiť ho vo svojom srdci. Cítiť, či rada s Vami rezonuje alebo nie. Len VY ste skutočným tvorcom svojho života, pánom svojho vlastného tela. V najhlbšom zmysle slova ste VY tvorcom svojho vlastného tela.

Keďže choroba predstavuje uviaznutú emóciu, ktorá je čiastočne mimo rozsah Vášho vedomia, nie je vždy ľahké pochopiť, čo choroba alebo symptóm predstavuje. Niekedy sa zdá byť veľmi ťažké zistiť, čo sa Vám duša snaží povedať určitou chorobou. V tomto bode musíte ísť dovnútra a dôkladne sa preskúmať v zmysle postupného si uvedomovania druhu energie, ktorá sa prejavuje v chorobe a čo sa vám snaží povedať.

Znovuzískanie intimity s vlastným telom vyžaduje prax, nie je to samozrejmé. Nevzdajte sa pri tom príliš ľahko. Keď sa potýkate s pretrvávajúcimi ťažkosťami, pokúste sa ich preskúmať znova. Strávte chvíľu tým, že sa uvoľníte, a potom cestujte s neutrálnym vedomím na miesto vo Vašom tele, kde sa choroba prejavuje. Požiadajte chorobu alebo bolesť, aby vzala na seba tvar živej bytosti, aby ste s ňou mohli hovoriť. Požiadajte ju, aby sa zjavila ako zviera, dieťa alebo ľudská bytosť. Alebo ju požiadajte, aby sa zjavila ako sprievodca, v akomkoľvek tvare. Použite svoju predstavivosť! Predstavivosť je vzácny nástroj na objavenie najhlbších nekľudov Vašej duše.

Keď to urobíte a všimnete si, že Vaše telo odpovedá – obrazmi alebo pocitmi – zažijete radosť. Budete cítiť šťastie zo znovu získanej blízkosti. Telo k Vám hovorí a jeho úloha ako komunikátora je obnovená! To je prielom! Akonáhle si uvedomíte, že ste schopní poznať svoje telo zvnútra a že VY ste jediný kto to môže pre vás urobiť, budete sa cítiť viac sebavedomí. Toto sebavedomie vám uľahčí cítiť, čo sa vám choroba snaží povedať. Zabráni vám to odmetať odpovede, ktoré získavate zo svojho vnútorného JA, pretože nezapadajú do všeobecných názorov z vonkajšieho sveta. Intimita s telom je veľmi vzácna za každých okolností, ale obzvlášť, keď je telo choré alebo v núdzi. Spôsob, ako umožniť vášmu telu hovoriť je Láska.

Nepodporíte komunikáciu s Vašim telom, ak sa budete snažiť odstrániť chorobu vášnivým opakovaním liečivých afirmácií alebo vizualizácií v sebe. To je stále druh boja a odporu. Kľúčom je, že dospejete k pochopeniu zmyslu chorej časti Vášho tela. Ako toto pochopíte, veci sa zmenia a emocionálne bloky môžu byť odstránené. Takto funguje liečivý proces – nie bojovať s chorobou, tým alebo oným spôsobom, ale prijať ju ako priateľa, ktorý Vám chce ukázať správny smer. Toto je ťažké pochopiť, pretože choroba Vás máta a desí. Avšak prijatie a pochopenie Vašej choroby je jediná cesta skutočného liečenia. Choroba vás chce zobrať späť Domov.

Chronické a smrteľné ochorenia

Účelom choroby je, aby ste získali lepšie a hlbšie pochopenie seba samého. Keď to urobíte a pokračujete v liečivom procese, výsledkom je často fyzické zotavenie. Avšak nefunguje to vždy týmto spôsobom. Niektoré choroby nezmiznú dokonca ani keď sa zdá, že ste sa dostali až ku koreňom v pozadí ležiacej emocionálnej blokády. Toto je prípad chronických ochorení.

V prípade chronického ochorenia existujú trvalé fyzické problémy, ktoré sa stále opakujú. Hlavne v zraniteľných obdobiach, keď stratíte kontakt so svojim vnútorným JA, sa symptómy znova objavia dokonca so zvyšujúcim sa stupňom. To môže byť dosť demoralizujúce. Preto je dôležité zvážiť chorobu zo širšej perspektívy. Ľudia s chronickými ochoreniami sa zaväzujú k pomerne náročnej úlohe. Na úrovni duše súhlasili, že budú konfrontovať strachy, ktoré sa objavujú v kontexte ich choroby a konfrontovať idealizované obrázky toho, ako by niekto mal fungovať v živote. Prijatie tejto výzvy poukazuje na veľkú odvahu. Často sa stáva, že si duša zvolí chronické ochorenie, aby vypracovala určitú záležitosť vysoko zameraným spôsobom. Choroba vás v určitých emóciách zakaždým hodí späť. Existuje emocionálny vzorec, ktorý sprevádza ochorenie. Vysporiadať sa s týmito emóciami znova a znova je pomerne zložitá úloha, ale prináša duši mnoho ovocia.

Pomerne často majú tieto životy veľkú dôkladnosť a vnútorné bohatstvo, ktoré ostatným nie je vždy poznateľné. Preto nie je podporujúce neustále usilovať a dúfať v zlepšenie zdravotného stavu. Faktom je, že ochorenie často postupuje špirálovitým pohybom, pomáhajúc Vám rásť na vnútornej úrovni v kruhových pohyboch nahor, hoci sa zakaždým vraciate k rovnakým fyzickým symptómom. Na duchovnej úrovni nepadáte späť, ale dosahujete vždy väčšie hĺbky v zaobchádzaní s emóciami, ktoré ste pravdepodobne prehliadali v minulosti, dokonca v minulých životoch.

To isté platí pre vrodené alebo dedičné fyzické poruchy. V tomto ohľade niekedy hovoríte o karme, ale ja som s týmto konceptom opatrný, keďže VY máte sklon spájať karmu so zločinom a trestom. Takto to nefunguje. Duša má úprimnú túžbu poznať sa úplne a byť slobodná. Toto je najhlbšia túžba. Vychádzajúc z tohto nadšeného priania sa duša niekedy ujme neduhov, ochorení a fyzických porúch, ktoré jej pomôžu dosiahnuť jej cieľ. Samozrejme to nie je otázka splácania Vašich dlhov. Je to hlboký zámer byť oslobodená a najlepší spôsob, ako sa tam dostať, je niekedy zažívať nesmierne ťažkú situáciu vo Vašom vlastnom tele. K tomuto zámeru môžeme mať my len najhlbšiu úctu, hlavne vo Vašej spoločnosti, kde sú udržované neľudské vzory ideálov o tom, ako byť funkčný, užitočný, krásny a úspešný. Tieto idealistické názory Vám ešte sťažujú žiť Váš život s postihnutím a napriek tomu ho zažívať ako zmysluplný a radostný.

Nakoniec chcem povedať niečo o neliečiteľných smrteľných ochoreniach. Niekedy sa stane zrejmým, že niekto svoju chorobu neprežije. Telo postupne podlieha ochoreniu. „Pozemský rámec“ nepretrváva. Čo robí duša, ktorá sa v tej chvíli nachádza v tele? Pokiaľ budete naďalej odporovať chorobe, nemôžete sa dotknúť svojej duše a Vášho vnútorného poznania, ktoré Vám hovorí, že je čas povedať zbohom. Niekedy vopred cítite, že musíte odísť, ale tá myšlienka Vás zasiahne s takým desom a smútkom, že bojujete ďalej. Neviete sa dočkať, aby ste vyskúšali ďalšie liečenie alebo uvedenie nového lieku. To je celkom pochopiteľné a ja samozrejme nechcem odsudzovať tento postoj, ale VY si ubližujete hrozným spôsobom. Ak necháte veci plynúť a dovolíte smrti, aby pristúpila bližšie, zistíte, že smrť nie je súper ale skôr priateľ. Smrť Vás oslobodí zo zápasu.

Ak bude postupovať podľa toho, čo Vám chce smrť povedať skôr, ako nastane samotný proces umierania, prejdete cez niekoľko etáp. Tieto etapy súvisia s postupným opúšťaním všetkých pozemských vecí – Vašich milovaných, Vášho pozemského prostredia, Vašich zmyslov, ktorými pozorujete všetko vôkol Vás. Toto je krásny, prirodzený proces. Bolo by škoda zatieniť tento proces bojovným postojom, v ktorom sa snažíte držať života za každú cenu. Často sa v tej dobe telo stalo tak krehkým, že žiť život už nemá cenu. Nechajte ho odísť.

Smrť je osloboditeľ, ktorý je tu aby Vám slúžil. Smrť nie je váš nepriateľ. Smrť Vám prináša nový život. Keď ste s niekym, kto je nevyliečiteľne chorý a cítite, že ten človek vie že ide umrieť, snažte sa o tom jemne a opatrne hovoriť. Pre človeka, ktorý odchádza je to úľava. Najdrahšia a najvzácnejšia vec, ktorú môžete vykonať pre umierajúceho človeka, je sedieť vedľa neho a držať mu ruku. Nie je nič iné čo potrebujete vedieť alebo byť schopní urobiť pri doprevádzaní umierajúceho človeka.

Záverečná starostlivosť je vo Vašej spoločnosti veľmi dôležitá. Jedného dňa budete tomu čeliť všetci vo Vašej vlastnej rodine alebo kruhu Vašich priateľov. Jednoducho buďte prítomní so zomierajúcim človekom a cíťte Cestu, ktorá prichádza. Cíťte mocný, silný okamih, v ktorom duša opúšťa telo a vracia sa do iných ríš, do svojho Domova. Nepovažujte ochorenie, ktoré vedie k smrti za nepriateľa, na ktorého nakoniec zanevriete. Nie je to boj. Smrť pomerne často prichádza preto, aby vás oslobodila od ďalšej bolesti a utrpenia. Určite nie ste porazení. Budete jednoducho pokračovať vo svojej Ceste iným spôsobom.

Niekedy existujú určité záležitosti, ktoré by ste chceli prežiť alebo prekonať počas tohto života a tieto záležitosti nie je možné dokončiť. Môžete byť z toho zarmútení a nie len VY ale aj tí, ktorí stoja za Vami. Napriek tomu Vás žiadam, aby ste to opustili v pokoji, pretože tu pracuje hlbšia Múdrosť, ktorá Vás sprevádza a privedie Vás a Vašich milovaných dokopy za nových a lepších okolností. Jedného dňa budete znova spolu a budete oslavovať život.

Mojou najväčšou prosbou ohľadom choroby je dnes, aby ste naozaj objali svoju chorobu. Obklopte chorobu láskou a vedomím a dovoľte jej, aby vás viedla k hlbšiemu pochopeniu vás samotných. Zverte sa chorobe a umožnite si vstúpiť do hlbšej komunikácie so sebou. Odovzdanie neznamená byť pasívny alebo zatrpknutý kvôli chorobe, ale spolupracovať s ňou aktívnym spôsobom, ako priateľ.

Objímam Vás všetkých svojou Láskou a žiadam Vás, aby ste dnes cítili moju prítomnosť, prítomnosť KRISTOVEJ energie. Cíťte Lásku dostupnú Vám všetkým v chorobe aj v zdraví. Všade vôkol Vás je tak veľa Lásky a VY ju môžete cítiť akonáhle opustíte svoje posudzovanie. Máte tak veľa súdov ohľadom toho, čo si zaslúžite a čo nie, ohľadom toho čo robíte správne a čo robíte nesprávne, ohľadom všetkých vecí, ktoré ešte musíte vykonať a dosiahnuť. Nechajte to plynúť.

Láska je prítomná TU a TERAZ pre vás všetkých.

 Pamela Kribbe, Duchovné posolstvo (preklady channelingov Jeshua)

Zdroj

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s