Energetické vlastnosti bylin

Absolutně vše, včetně bylinek, má své boiopole, svou energii. Byliny přímo působí na jemnohmotná těla člověka, na jeho psychiku a podvědomí. A právě s bylinkami lze začít ve znalostech léčitelství a magie. Ve skutečnosti, bylinná magie prodělává druhé narození. Veduň se nesmí počítat za skutečného veduně, dokud ve své praxi nezačne ovládat využití bylin, veduni a veduně se k bylinám obraceli již od dávných dob.

Ochranné síly bylin. Vykuřování – fumigace.

Každá bylinka vstřebává své pásmo síly, proto pro uzdravení neduhu užíváme tu kterou konkrétní bylinu. Jednu na bolest jater, druhou proti nachlazení atd. Avšak existuje řada bylinek, které mají velmi silné léčebné působení, jejich působení jde okamžitě na celý organismus člověka a ne jen na jednotlivý orgán. Kromě toho, regulují samotnou energetiku lidského organismu. Tyto byliny disponují velmi čistým spektrem vyzařování, ve kterém prakticky chybí černá barva. V jejich energiích není nic z podzemního světa, neobsahují energie říše mrtvých – podsvětí, proto disponují velmi silným léčebným působením na člověka a také mají schopnost vyhnat zlé síly a duchy.

Jsou to: Třezalka, Yzop, Levandule, Kopřiva, Pelyněk, Bodlák, Kopr, Mateřídouška, Černýš hajní..

Proto, abychom dostali od byliny největší sílu, sbíráme ji v co nejpříhodnější dobu. Abychom se ochránili od zlých a nečistých sil, používáme byliny pouze k vykuřování, nebo ve formě bylinných čajů. Výluh na bázi lihu – alkoholu ani kapsle se sušenou bylinou, nejsou k takovéto „léčbě“ vhodné. Pro přípravu výluhů a vykuřování, je třeba byliny nejprve vysušit – ztrátou vody tak získávají ohňovou energetickou sílu. Sílu, která násobí jejich schopnost vyhánět zlé síly a duchy.

Vykuřování – dýmění, nebo aromaterapie, působí na náš rozum a čistí naši mysl, vyhání různé bědy a neštěstí. Jsou dobré tím, že čistí ne jen člověka, ale také jeho příbytek.

Bylinné čaje působí na organismus celistvě, čistí jej od různých nedobrých energií, které se na člověka nalepily. Voda dovoluje síle bylin svobodně naplnit buňky našeho těla a nastavit je na příjem světlé energie. Ohromná síla bylin je v tom, že jsou nadané k vytváření společného energetického pole, sdružující nejednotné síly do společné mysli – cíle. Když člověk užívá bylinné čaje, bezděčně se napojuje na společné energetické pole bylin. A čím méně se bude protivit jeho působení, tím dříve přijde uzdravení. Proto, nikdy nesbírejte byliny povadlé, slabé, rostoucí na smetištích či jiných závadných místech, jelikož pitím bylinných čajů z nich, se připojujete ne jen k čisté energii rostlin, ale také k energetice místa, kde rostla. Nesnažte se ihned užít “koňskou” dávku bylinného čaje, jelikož tato prudce ovlivňuje energetiku organismu, lekáte tak vlastní tělo a ono se tak začíná protivit uzdravení ( malé dávky jsou lepší a výhodnější, ne náhodou jsou homeopatické metody jedny z nejspolehlivějších). Při pití bylinného čaje si pomozte svou myslí – představte si louku plnou kvetoucích bylinek toho druhu, který právě pijete, ..uzdravení přijde rychleji. Nebuďte líní se potírat, nebo koupat v bylinném odvaru, příliv sil bude mnohem silnější.

Třezalka: Jedna z mocných bylinek středního pásu Rusi. Jedná se o bylinu, která do sebe pohlcuje sluneční energii, okamžitě působí na celý organismus člověka a čistí jej. Třezalka výborně pomáhá při depresích, únavě a vyčerpání, při prvních příznacích nachlazení. Odemyká člověku srdce, napomáhá spojit se jeho Duši, Mysli a Tělu v jeden celek. Třezalky se bojí všechny zlé síly stejně tak, jako se bojí slunečního světla.

Největší sílu nabírá Třezalka od poloviny července. Dříve ji, stejně jako ostatní magické byliny, sbírali na den Kupalu (7.července). Je to velmi hrdá a vrtošivá rostlinka, která si pamatuje bolest, která jí byla způsobena, takže pokud sbíráte jedny ze silných, které vás udeří do očí, riskujete, že příští rok již na tomto místě nenajdete. Na vykuřování se Třezalka nepoužívá, jelikož neumí silou vyhnat zlé síly z prostoru. Zato umí velmi silně naplnit organismus sluneční energií, v ní obsaženou. Proto se užívá jako bylinný čaj nebo aromatický olej – aromaterapie, tedy přímé působení na organismus. V dřívější Rusi nahrazovala Třezalka klasický čaj, což bylo dobré z toho důvodu, že v našem klimatickém pásu byl velký nedostatek sluneční energie, která se tak musela doplňovat z jiných zdrojů.

Yzop: Přímo působí na jemné energetické dráhy našeho těla. Užívá se k vykuřování a aromaterapii, jako bylinný čaj, ale největší síly našemu organismu dodává při kontaktu s kůží. To umožňuje rychlou očistu energetiky člověka od nahromaděné nečistoty. V mnoha ohledech je Yzop podobný s Třezalkou.

Pelyněk: Druhá z nejsilnějších bylin Rusi, která se však nyní používá krajně zřídka. Kromě jiného, umí vyhánět zlé síly vodního původu. Velmi se jej bojí Rusalky a na rusalnuju nědělju se užíval na ochranu proti jejich rejdům, rozvěšený v domech a okolo domů se zapalovalo pazdeří s přidaným Pelyňkem.

Vůně této byliny je schopna vyhnat z domu prakticky jakoukoliv zlou sílu. Pelyněk ztrácí část své síly jakožto bylinný čaj, který je silně hořké chuti, proto se nejčastěji používá ve formě vykuřovadla ( k tomu je nutno říci, že síla Pelyňku je velmi silná a ve vnitřních prostorech by se měl užívat ve velmi malých dávkách). Pelyněk má vlastnosti, které obnovují souznění s přírodou a pro svou silnou koncentraci při vykuřování, mohou citliví lidé vidět bytosti z jemnohmotných světů … a to je další důvod, proč se Pelyněk aplikuje tak zřídkavě. V podstatě jej používají pouze mágové, kteří se nebojí nadpřirozených kontaktů. Bezpečná metoda její aplikace – zavěsit v domě (nejlépe v ložnici nebo na chodbě) malý svazek bylinek. Vůně Pelyňku je natolik nepříjemná vodním zlým silám, že opouštějí dům, ve kterém je aplikován, nebo umístěn. Rituální věnce z Pelyňku pletli na noc Kupalu. Tajemný věnec ( ten, který krášlil celou noc u ohně Kupalu), zavěšovali nad dveře do domu proto, aby se zabránilo hádkám, konfliktům a aby se domu vyhýbalo neštěstí.

Za zlé znamení bylo považováno, pokud věnec spadl, nebo se zlomil, či praskl – to hovořilo o zlém působení čárů a magie na danou rodinu. Pelyněk je velmi silná, ale zároveň velmi vrtošivá rostlina. Roste pomalu a špatně vyrůstá ze semen, proto kdo sbíráte tuto bylinu, neseřízněte ji až pod samotný kořen, ale seřízněte pouze vrcholek – největší síla této rostliny je právě v poupatech (stéblo se prakticky nehodí). Vlastnosti Pelyňku zvyšuje ubývající Luna (Měsíc).

Kopřiva: Tato žahavá bylina působí proti čarodějnictví a zlé magii. Užívali jí při oslabení organismu a bezmoci, podkládali ji pod podešve obuvi nebo prokletých, bot, aby zlé síly nemohly člověka stáhnout do podsvětí. Košťaty z Kopřiv se zametala podlaha v začarovaném, prokletém domě, aby se z něj vyhnaly zlé síly. Z Kopřivy se pletly rohože příchozím, aby eliminovaly zlé síly s příchozím do domu. Kopřiva se užívala i k vykuřování, aby vyhnala zlé duchy z domu, ve formě bylinného čaje a koupele, aby se člověku navrátily staré síly. Kopřiva se užívala i jako součást elixírů mládí a krásy. Největší sílu má Kopřiva jako vzrostlá, ale ne příliš stará, mladinké Kopřivy se užívaly jako vitamínové polévky a saláty. Staré a vzrostlé Kopřivy se užívaly převážně v magii. Na to, aby se zničily síly zla, se nejlépe hodily staré rostliny. Největší sílu má Kopřiva v době mladé Luny (novoluní). Na to, aby pomohla vám, nebo pomocí vašich rukou někomu, je třeba ji trhat bez strachu a bez zlosti z popálení.

Charakter Kopřivy: je to rostlina – válečník, zbabělce a agresory nemá ráda. Když ji lidé začnou trhat a lámat, Kopřiva začne pumpovat do listů žahavou šťávu, která je charakterem jedovatá a 70% léčebných účinků se tak vytratí. Pro větší ochranu jejich léčebných vlastností je nejlepší Kopřivu seřezávat nožem. Není vhodné vyrývat celou rostlinu s kořenem, jelikož se ztrácí polovina její síly tím, že ztratí spojení s místem, kde rostla.

Bodlák (ČertoPoloch): Když do současného ruského jazyka přeložíme název této rostliny, dostaneme “Pugajuščij čertěj” (Strašidlo na čerty) a to docela odpovídá schopnostem této bylinky. Čerti se jí skutečně bojí, proto u vchodu do domu zavěšovali tuto bylinu, aby nevpustila zlé síly do obydlí. Bodlák sázeli na hrobech čarodějnic a prokletých lidí, aby se zabránilo zlým duchům odvléci jejich duše do pekla. Na vykuřování není tato bylina příliš vhodná, kouř je velmi hořký a dráždí oči a hrdlo. Nečisté síly sice vyžene, ale lidem také není v tomto kouři příjemné přebývat. Bodláky rostou na nedobrých – zlých místech, ochraňují tak náš svět od zla. Proto Bodláky svědčily o lidech, kteří v okolí žili – buď zlí lidé, nebo nedobré místo, v každém případě, držet se odtamtud zpátky. Největší síly dosahuje Bodlák tehdy, když se rozvíjí jeho květ.

Levandule: Je rostlina s vlastnostmi koncentrovat síly lidského organismu v boji se zlými silami. Používá se ve formě vykuřování a bylinných čajů. Ve velkých dávkách může Levandule vyvolávat agresivitu a nenávist ke všemu, proto je vhodné ji užívat obezřetně a po malých dávkách. Vůni Levandule nemají rády zvířata a hmyz, které jsou nositeli zla: myši, potkani, krysy, moli. … proto levandulový olej nejčastěji užívali na místech, kde se skladovaly potraviny a oděv. Mírnější účinek na lidský organismus má Levandule, pokud je sbírána při mladé Luně.

Kopr: Tato bylinka je obvyklou návštěvnicí libovolné zahrádky. Ale málokdo ví, že její vůně zahání vliv kouzel čarodějnic a umí z člověka sejmout soužení. Bylinný čaj z Kopru pomáhá z organismu vyhnat strašidla a přízraky, zaslané zlými mágy. Problém s jeho uplatněním je v tom, že se jedná o velmi křehkou bylinku. Je výborný při využití jakožto pomocný prostředek na očištění organismu a příbytku, ale spoléhat na něj, jako na ochranu od zlých sil by nebylo dost racionální.

Mateřídouška: Silná bylinka, která Bohůmžel, nevládne univerzálním využitím. Sféra jejího vlivu je plodnost. Ale navrací také úrodnost půdě, plodnost zvířectvu. rostlinám a lidem. Vykuřování Mateřídouškou uklidní nervovou soustavu, pomůže najít řešení svízelného problému, odstřihává napojení energetických sexuálních upírů. Podobné účinky má i bylinný čaj, mytí a koupele ve vývaru z Mateřídoušky přispívají k uchování ženské krásy. Největší sílu má tato bylinka v období úplňku Luny.

Černýš hajní (Ivan-da-Maria): Poslední z široce známých silných bylin v Rusi. Na mysl člověka prakticky nepůsobí, proto se užívá pouze jako bylinný čaj.

Tato bylina umožňuje lidskému organismu dosáhnout harmonii energií Jin a Jang, pomáhá člověku dosáhnout štěstí v životě, přitahuje k němu to, čeho se mu nedostalo. Zlé síly odstraňuje díky tomu, že likviduje, s pomocí rezerv samotného organismu, energetické díry, kterými proniká zlo. Utišuje nervovou soustavu, při pravidelném užívání bylinky se člověk v krátké době lepší. Ale své síly tato bylina drží velmi krátce. Sbírá se s blížícím se dnem Kupalu (kdy dozrává) a plnohodnotně ji můžeme užívat pouhý kalendářní měsíc. V sušeném stavu, každý další měsíc, ztrácí 10% svých léčivých schopností, i když chemické složení zůstává stejné.

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРАВ

O to více nepropásněte možnost umýt se košťátkem z Ivan-da-Marii, na večer Kupalu 7.července, smýt tak ze sebe ty nedobré energie, které se nalepily na nás, užírající krásu a pohodu. Zakončení článku by nejlépe vystihlo národní přísloví, které se pronáší před tím, než se sbírá ta, či ona bylinka pro léčivé účely. Zní takto: “Země – Máti, pomoz mi býlí rváti”

Přeji Vám využití vlastností a sil bylin pro blaho a štěstí každého z nás, to je štěstí celého našeho Světa.

Překlad Prince, zdroj.

Článo prevzatý : http://leva-net.webnode.cz/products/energeticke-vlastnosti-bylin/

This entry was posted in Atla-Ra, Dejiny. Bookmark the permalink.

1 Response to Energetické vlastnosti bylin

  1. szkolka bylin píše:

    Trvalky jsou nejen krása, ale i zdraví přímo z naší zahrady.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s