Jeshua – Pracovníci světla vstupují do Nové Éry

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe na rádiu The Awakening Zone

Drazí přátelé, je mi velkým potěšením být tu teď s vámi. Mám z toho takovou radost. Všechny vás znám. Dříve jsme na Zemi sdíleli okamžiky, jako je tento, jednoduše jsme se těšili ze vzájemné přítomnosti. Pociťte to se mnou, ať už jste v této místnosti nebo posloucháte tuto stanici na dálku. V srdcích jsme propojeni. Na této úrovni na času a místě tolik nezáleží. Pojďme společně oslavit naši jednotu.

 

Ve vás všech vidím takovou touhu a inspiraci k uskutečnění nové reality na Zemi. Nesete pochodeň Kristovského vědomí v tomto věku a já vás za to oslavuji. Máte pocit, že se v tomto čase mnohé mění a skutečně právě nyní po celém světě panuje zmatek a chaos a vy hluboko ve svém srdci nesete vizi. Je to vize, obraz zaslíbené země. Tuto vizi nesete po mnoho životů. Kdyby duše měla geny, nesli byste ji ve svých genech jako duše. Znovu a znovu vás tato vize, tato inspirace, povzbuzovala k návratu na Zemi, ale jaká je tato zaslíbená Země? O zaslíbené zemi se hovořilo v Bibli a někteří lidé si tehdy mysleli, že se jedná o nějakou konkrétní fyzickou zemi, ale tím ona nebyla. V této době ji nazýváte Novou Zemí. Představujete si odlišnou realitu, která leží před vámi, já vám však pravím, Nová Země o které sníte se rodí uvnitř vašeho srdce. Střežili jste tuto vizi Nové Země po tak dlouhou dobu a nyní je na čase vyjádřit ji navenek ve světě a čas spojit se s ostatními podobně smýšlejícího ducha.

Během celé historie jste všichni byli zraněni. Zas a znovu jste se pokoušeli přinést nové vědomí , ale stejně tak jste se na Zemi setkali s odporem a agresivitou. To vás hluboce zranilo a v mnohých z vás je stále spousta strachu. Jak se s tím vyrovnat? Jak sám sebe vyléčit? Mé dnešní poselství je takové, že při léčení sebe sama, přinášíte realitu Nové Země, zaslíbenou zemi.

V minulosti bylo mnoho z vás zaměřeno na vnější změny. Dokonce i já ve svém životě na Zemi. Viděl jsem kolem sebe spoustu bezpráví a cítil jsem vztek. Abych zůstal vyrovnaný, musel jsem se stáhnout ze svého prostředí a nalézt klidné místo k přemítání. Musel jsem uvést do rovnováhy své vlastní emoce a obnovit spojení se svou duší a to samé platí pro vás. Chcete změnit věci mimo vás, ale vašim skutečným posláním je jít dovnitř a zjistit, co tam postrádá světlo, pocítit spojení se svou duší. Vstoupili jste do tohoto života, abyste se léčili ze starých zranění a jak tak učiníte, vaše vědomí se změní. Dokážete si pomoci, když se podíváte dovnitř a vidíte své nejhlubší strachy a bolest? Dokážete mít soucit se svými temnějšími částmi? To je pro vás dnes skutečná výzva: stát se sám sebou, přijmout to, co je. Někdy, když přemýšlíte nebo pociťujete Novou Zemi, jste velmi nadšení a chcete se pohnout dopředu tak rychle, jak je to jen možné. Vize, kterou milujete je vskutku pravdivá, ale stále existují části vás, jenž vyžadují vaši pozornost, jenž vyžadují vaši plnou pozornost, aby se vyléčily.

Nyní bych rád provedl malé cvičení, abyste se spojili s tou částí, která nejvíce vyžaduje vyléčení. Představte si, že stojíte před bránou. Za touto bránou je Nová Země, zaslíbená země. Vnímejte energii této brány a spatřete, jak se pomalu otevírá. Skrz ni prosvítá světlo a vy uděláte pár kroků vpřed. Nejste však sami. Vedle vás je dítě. Je vaše. Nyní běžte vpřed směrem k bráně. Zakuste světlo přicházející z této nové reality a sledujte, jak budete reagovat. Jaká je vaše první reakce? Teď poklekněte vedle dítěte a zeptejte se jí nebo jeho, co chce. Je v dítěti strach? Potřebuje v jakémkoli ohledu vaši pomoc? Může se velmi dobře stát, že část vás chce projít bránou tak rychle, jak jen může, zatímco jiné části vás drží zpátky a váhají.

Nesuďte tyto části. Dovolte jim, aby se vám ukázaly jako dítě, které potřebuje něhu a trpělivost. Je vašim posláním, abyste se v tomto životě postarali o ty části vás, které ještě nebyly schopny přijmout tolik světla. Ještě stále ve vás existují negativní přesvědčení o své vlastní kvalitě, o své skutečné hodnotě a vlastních nadáních. A tak vás žádám místo toho, abyste šli dopředu tak rychle, jak to jen jde, poklekněte před tímto drahocenným dítětem uvnitř vás, protože nese Kristovskou energii stejně jako vy. Toto dítě z vás dělá lidského anděla. Zahrnuje vaše lidství, vaše pochyby, vaše obavy, vaše strachy a jen tehdy, když plně přijmeme tuto část sebe sama, můžeme poskytovat pomoc druhým s opravdovým soucitem a pochopením. A to je skutečně to, co přináší nový věk na Zemi – ne touha změnit věci vnější, ale schopnost jít do sebe sama a pomoci nejtemnějším a nejzoufalejším částem uvnitř. Tak přinášíte Novou Zemi blíže k přítomnému okamžiku a to je to, co můžete udělat i pro ostatní. Kdykoli vidíte jejich potíže nebo bolest, nesuďte. Spatřete jejich krásu a odvahu. To je to, co ulehčí jejich břemenu.

Jak tedy vidíte, mé poselství je vskutku velmi jednoduché. Jde o to milovat vše, co ve vašem životě je. Vize Nové Země je skutečná a hodnotná, ale někdy ji přijímáte převážně ve své mysli. Začnete přemýšlet a starat se o to, jak se to stane. Chcete mít instrukce ke konkrétním akcím, které můžete provést. Vaše mysl se tím velmi zaměstná, stejně tak jako vaše odhodlanost. Příchod Nové Země se však neuskuteční tímto způsobem. Přijetí energie Nové Země je něco, co činíte srdcem bez očekávání a bez programu. Ve skutečnosti vytvoření této nové reality přichází mnohem více spíše prostřednictvím ženského aspektu vás samých, nežli mužského, na který jste tolik zvyklí. Oba aspekty jsou stejně důležité, vy však máte sklon více zdůrazňovat a oceňovat mužský aspekt. Ženský aspekt tvoření vás vyzývá snít o jiné realitě, přijímat o tom vize a fantazie a věřit proudu života, že vám to přinese. Nezbytnými kvalitami jsou tudíž citlivost, vnímavost a důvěra v sebe sama. Všechny vás žádám, abyste zůstali věrní této vizi ve svém srdci a důvěřovali životu.

Rád bych vás všechny vyzval, abyste pocítili moji energii. Já jsem Jeshua. Jsem váš bratr a přítel. Vím, jaké to je býti člověkem. Nestojím před vámi jako učitel nebo mistr. Považujte mne za přítele. Jednoduše se mi líbí být s vámi. Pochopitelně, že si přejete, abych vám dal co nejvíce informací, kolik je jen možných, ale informace skutečně nejsou tím hlavním. Vy všichni máte informace, které potřebujete uvnitř svého vlastního bytí. Vaše duše k vám promlouvá neustále. Moje přítomnost zde má být pro vás povzbuzením, abyste věřili svým duším. Děkuji za to, že tu dnes se mnou jste, rád vám odpovím na vaše otázky.

Otázka: V noci jsem měla vidinu světle modrého motýla a dnes ráno jsem viděla motýla na dveřích. Nebyly tam žádné zdi, jen dveře a já jsem cítila, že za těmi dveřmi byla jiná realita. Ráda bych věděla, co tyto dveře představují a také, když jsem u nich a ohlédnu se, cítím spoustu radosti a štěstí a začínám se usmívat, jací jsme byli nebo jakým způsobem jsme žili.

To, co jsi viděla, je krásný obraz a jak jsem právě řekl, vaše duše k vám promlouvá neustále. Skutečnost, že jsi se tím cítila dojatá a realita za dveřmi ukazuje, že je to skutečně smysluplné. Tvé srdce tě volá, abys věřila své vizi, této energii. Cítila jsi se dojatá, protože část tebe tolik touží projít těmi dveřmi. Možná si můžeš také nyní povšimnout, že některé části tebe tolik nadšené nejsou. To je ten paradox, o kterém dnes hovořím. Některé části vás stále mají strach a potíž přijmout světlo za dveřmi a to od vás vyžaduje, abyste zůstali k těmto svým částem, které stále potřebují péči a něhu, věrní.

Otázka: Jeshuo, můžeš nám povědět něco o vzestupu lidí v nadcházejícím roce?

V této době prochází mnoho lidí intenzivním procesem sjednocování se svou duší. Dalo by se říci, že každý život představuje jeden paprsek z velkého slunce. Vaše podstata či duše je tímto sluncem a to, co se děje, když dochází k vzestupu, jak to nazýváš, je to, že posunujete tento paprsek vzhůru a přibližujete se zdroji světla. A může se stát, že se v tomto procesu spojíte s dalšími paprsky a vzpomenete si na minulé životy, kterými jste prošli. Vaše vědomí se rozšiřuje a vy si uvědomujete, že jste mnohem více, než tímto lidským tělem z masa a kostí. To, co se stane, když se lidé spojí se svou duší je to, že začnou tvořit zevnitř ven. Nereagujete jen na to, co od vás společnost vyžaduje nebo očekává, ale skutečně důvěřujete hlasu své duše. To se na Zemi odehrává právě nyní, existuje však několik skupin lidí. Někteří jsou právě na začátku tohoto procesu a někteří jsou docela vpředu a je to tak, jak to je – nijak to neposuzuji – je velmi těžké předvídat, co se bude díky této transformaci na vnitřní úrovni na Zemi dít. Každá lidská bytost každý den čelí výběru mezi starým a novým, mezi strachem a láskou a pokud si hodně lidí zvolí lásku či inspiraci své duše, pak se věci mohou odehrát skutečně rychle. To však není předurčeno. Je to vaše vlastní síla rozhodnout se. Máte tendenci tuto sílu podceňovat. Někdy věnujete příliš velkou pozornost předpovědím, například o roce 2012, jako by realita, která určuje, co se ve vašem životě bude dít byla mimo vás. Vy jste však tvůrcem svého života a je důležité zůstat zaměřený na sebe a svůj život. Pak budete přitahovat ostatní, kteří vibrují na stejné úrovni, jenž jsou vám blízcí.

Otázka: Jsem zpěvačka a dotýkám se lidí svým zpěvem. Snažím se to dělat profesionálně a zároveň cítím spoustu strachu a pochyb, jak se s tím vypořádat.

Jsi velmi odvážná, že nasloucháš hlasu svého srdce. Oceň se za volby, které jsi učinila. Pochopitelně zde existuje strach. Musíš si uvědomit, že strach se stal druhem energetického pole kolem Země. Je jako kolektivní mlha kolem vás a jakmile z ní chcete vystoupit, snaží se vás pronásledovat a stáhnout zpět. Říká vám spousty falešných věcí jako například: to, co chceš, není možné. Klíčové tedy je rozpoznat povahu tohoto hlasu strachu. Když se naladíš na tuto energii, frekvenci toho strachu, můžeš okamžitě zjistit, že to není hlas pravdy. Doporučuji nechat strach, aby se ukázal v podobě dítěte. Není to nepřítel, se kterým je třeba bojovat. Je to vaše část, která je nejzranitelnější vůči vnějším soudům. Chraň ho. Dej mu najevo, že jsi tam pro něj. Řekni mu, jak krásný a odvážný je a jak se budeš pohybovat kupředu, uvidíš, že bude stále jednodušší dostat se z této mlhy. Lidé na tebe čekají a chtějí skutečně obdržet dar, který jim svým hlasem přinášíš.

Otázka: Co musím udělat se všemi svým pocity z minulých životů? Někdy cítím, jako by mi kradly energii. Jak to mám zastavit?

Nejdříve si uvědom, že minulé životy jsou tvou součástí, ale nejsou tebou. Existují aspekty tvého minulého života, které stále potřebují vyléčit a ty je můžeš opět spatřit jako děti, které k tobě přichází pro vedení. Neodejdou pryč, dokud nebudou uznány. To, co tu a tam zažíváš je, že se cítíš ovládán svými minulými životy, traumatizovanou energií v nich. To však značí, že nerozpoznáváš svou vlastní sílu v přítomnosti. Neposílej tyto staré životy pryč. Pozvi je k sobě, ale nahlížej na ně jako na děti, které potřebují vedení. Často životy, které pro vás byly hodně obtížné, obsahují pro vás i dar. Osobnost minulého života trpěla bolestí, ale také měla zvláštní talenty a dary, které můžete právě teď použít. Klíčem k řešení bolestivých minulých životů je, vidět je ve správné perspektivě. Nejste oběťmi svých minulých životů. Jste jejich léčiteli.

Otázka: V minulosti jsem byla velmi nemocná, uzdravila jsem se a dostala skvělou práci. Jak jsem rozvíjela svou spiritualitu způsobem, o kterém dnes hovoříme, znovu jsem onemocněla a nyní pracovat nemohu. I když vím, že bych neměla, přemýšlím, co jsem udělala špatně. Můžeš mi o tom, prosím, něco říct?

Neměj žádné úsudky o nemoci či bolesti, kterou prožíváš. Něco nového ti chce přijít do cesty. Teď je to stále tak říkajíc za bránou a tvá víra je nyní testována. Neudělala jsi nic špatně. Tendence soudit se za věci, které se ve vašem životě staly pochází ze strachu. Věř, že existuje větší proud ve tvém životě, který tě vede, i když se to nezdá a nyní můžeš zkusit pocítit, zda ti nemoc přináší něco, co je pro tebe ve skutečnosti cenné. Rád bych ti zdůraznil, že se nepohybuješ zpět – pohybuješ se vpřed.

Otázka: Rád bych se zeptal na společnou práci, na spolupráci s dalšími pracovníky světla. Všiml jsem si, že jak se měním na vnitřní úrovni, jsem méně milý a přímočařejší v kontaktech s jinými lidmi a cítím, že je to pro moji energii a pro práci, kterou konám lepší. Ale změna je tak velká, že si nejsem jist, zda jsem na správné cestě… možná mám jen strach z tak intenzivního měnění se.

To, co prožíváš je, že se tvá osobnost spojuje se svou duší. Kdysi v minulosti chtěla být tvá osobnost milá a neútočná či konfrontační. Nyní však cítíš, že je hlas tvé duše silnější a že někdy kolem sebe potřebuješ vytvořit pevné hranice. Je to součást procesu a je důležité, když pracujete s lidmi a cítíte, že všichni z vás přicházíte ze srdce, také respektovat a vzít navzájem v úvahu své zraněné části, protože ještě nikdo se dosud plně nespojil se svou duší. My všichni jsme stále velmi lidští. V minulosti měli spiritualistické skupiny tendenci zaměřovat se příliš na vnější cíle, na věci, které musí být na světě změněny, pokud však doopravdy chcete v této době spolupracovat, začněte jen tím, že budete spolu, jen spolu sedět. Poznejte se navzájem na lidské úrovni. Nevidím to jako projekt, který musíte splnit myslí, sdílejte jen lásku a přátelství a to přinese zázraky, kterých byste svou myslí nikdy nedosáhli.

Otázka: Je to skutečně tak, že mi nebo nám stačí pouze požehnat naše jídlo a vodu před konzumací a přestavit si, že jsou plné vší dobroty, kterou naše těla potřebují?

Vězte, že Země je živoucí bytost. Vše, co na Zemi žije má své vlastní vědomí a vskutku existuje spolupráce mezi všemi sférami života na Zemi, lidskou i ne-lidskou. Země vám jako člověku chce sloužit. Chce podporovat rozkvět lidského vědomí. Proto se nemusíte cítit provinile, co se týče jídla, které jíte nebo vody, kterou pijete. Když jim žehnáte, nečiňte tak z pocitu viny, ale z pocitu radosti a hojnosti. Je pravdou, že vše, co vpravujete do svého těla je vnímavé ke způsobu, jak s tím zacházíte, co si o tom myslíte. Když s tím tedy zacházíte s úctou a vděčností, je to zpozorováno. Nečiňte tak však z pocitu viny. Ponechejte to světlé.

Otázka: Mnoho let jsem pracovala se skupinami. Dala jsem do toho hodně. Nakonec jsem onemocněla a teď už nepracuji. Moje otázka tedy zní: co mohu udělat, abych při práci se skupinami neztrácela tolik energie?

Musíš se zeptat sama sebe, proč ztrácíš energii s jinými lidmi? Jak je to možné, že ji od tebe mohou vzít? Máš tendenci se s lidmi spojit velmi snadno a podlehnout a možná si všimneš, že je zatím nějaký strach. V této schopnosti je rovněž ryzí dar, ale je v ní i tak trochu strach: co když propustím všechny potřeby a očekávání druhých? Mohu to udělat? Zavrhnou mě navždy? Vnímáš tento strach? Zjisti uvnitř sebe o tomto strachu víc. Je jako dítě, které se bojí, že bude odděleno od všeho kolem. Řekni tomu dítěti, že je v pořádku postavit se sám za sebe a pobavit se sám. Je pro tebe důležité, abys mohla zůstat soustředěná na sebe, zatímco jsi s druhými. Jakmile jednou víš, jak to udělat, můžeš s lidmi znovu pracovat mnohem

Otázka: Jak můžeme společně pracovat na spirituální úrovni, pokud jsou uvnitř nás stále emocionální zranění, která ovlivňují naše vztahy?

Nepohlížejte na lidi, se kterými pracujete jako na prostředky k cíli. Je to kvalita spojení mezi vámi, která bude určovat, co se stane, jak se věci vyvinou. Pokud si tedy při spolupráci všimnete bolesti v druhých nebo v sobě, nesuďte ji a nesnažte se ji příliš rychle minout. Vy všichni jste cestovali tak daleko po mnoho životů. Nyní máte dar soucitu a skutečného pochopení jeden pro druhého, nechejte tedy tuto energii proudit k druhým a k sobě, aniž byste chtěli cokoli změnit. Udělejte si opět čas na to, čeho chcete společně dosáhnout a co nemůžete vědět svou myslí.

Otázka: Mám otázku pro Jeshuu. Pracuji v péči po mnoho let a vnímám samu sebe jako pracovníka světla. Nikdy jsem nedělala příliš mnoho pro to, abych žádala o ochranu. Vždy jsem se cítila ochraňována. Práce, kterou dělám, je velmi obtížná. Pracuji se závislými lidmi, ale v poslední době jsem si všimla, že možná potřebuji nějakou ochranu před energiemi, které se mě drží. Moje otázka tedy zní: skutečně potřebuji ochranu?

Ano, potřebuješ ochranu, protože máš citlivou energii, kvůli které snadno sbíráš emoce druhých. Musíš si však uvědomit, že jen ty sama se můžeš chránit. Potřebujete-li vnější věci, v jistém smyslu tím sami sobě říkáte, že to nezvládnete na vlastní pěst. Musíte si uvědomit svoji vlastní sílu. A jako v předchozí otázce se zeptejte sami sebe: Proč se mě takové energie drží? Proč mě obtěžují? Proč je pouštíte dovnitř, protože ony tu nejsou pouze svou vůlí: jste to vy, kdo je pouští dovnitř. Když tak nechcete učinit, vyvstává ve vás pocit povinnosti nebo viny. Pro Tebe a citlivé lidi obecně bych doporučil zůstat v kontaktu s emocemi hněvu, pakliže je cítíte. Nezavrhujte tyto emoce jako špatné nebo nehodné, protože vždy se vám snaží sdělit něco důležitého. Hněv vám může ukázat, že hranice byly porušeny a vaše duše se vám to snaží sdělit prostřednictvím této emoce. Ne vždycky se přihlásí prostřednictvím takto silných pocitů.

Otázka: Volí si děti nebo batolata to, aby byly zneužívány rodiči, opatrovateli či kněžími… a vybírají si to stejně tak ti opatrovatelé?

Předtím, než se duše nově inkarnuje na Zemi, vybírá si jisté události v rámci příštího života. Nic však není zcela pevně stanovené a předurčené. Události mají jistou pravděpodobnost a vždy záleží na účasti duší v této události, zda se tak skutečně stane. Je však pravdou, že duše dítěte, které je zneužíváno měla jisté předznamenání, že se tak může stát. To však neodebírá skutečnost, že násilník měl na výběr. Kdokoli se rozhoduje zneužít někoho jiného hluboko uvnitř ví, že tu existuje moment volby, tudíž člověk, který tohle dělá zůstává plně zodpovědný za to, co se děje. Vím, že je velmi obtížné představit si, že nevinné dítě si může v jistém smyslu zvolit určitou zkušenost zneužití a tento způsob myšlení nemůže být nikdy použit jako ospravedlnění těchto věcí. Je však pravdou, že za každou událostí existuje celý vesmír minulých životů a velmi komplikovaných vztahů mezi dušemi. Rád bych na konci tohoto shromáždění poděkoval vám všem za vaši přítomnost a připomněl vám radost z vize zaslíbené země. Udržujte ji živoucí ve svém srdci a zároveň zůstaňte oběma nohama na zemi. Mějte vášeň a trpělivost! Děkuji vám.

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net
Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

zdroj

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s