Nebeské Bílé Bytosti – Krystaly Atlantidy

My, Nebeské Bílé Bytosti, jsme bytosti průzračného bílého světla a vědomí, které přetrvává z deváté dimenze až do dimenze dvanácté. Existujeme jako skupiny duší na vnitřních hladinách v multivesmírných a kosmických úrovních Stvořitelova vesmíru. Naším účelem je být jedním se vším tím, jak se Stvořitel projevuje. Naše energetická vibrace a záměry byly přítomny a podporovaly projevení Země a jejího účelu; jsme tady, abychom podporovali humanitu a duše na zemi, a stejně tak i duše na vnitřních hladinách. Nesmírně Vás milujeme a shromáždili jsme velikou moudrost, protože existujeme po mnoho různých posunů Země a Stvořitelova vesmíru a na tyto posuny dohlížíme. My, Nebeské Bílé Bytosti k vám v tomto čase přicházíme blíže, abyste mohli sdílet naši podporu a bezpodmínečnou lásku.

Na Zemi se teď děje tolik nádherných a zázračných věcí, mnoho posunů a projevů se děje na energetické úrovni, a tak si nemůžete být zcela vědomi toho, co se děje. Samozřejmě, že si nemusíte být vědomi všech posunů, které se dějí na Zemi a vnitřních hladinách. Nejvhodnější je, pokud jste si vědomi posunů, které se dějí uvnitř vás. Udělejte si chvilku, abyste mohli připustit všechny změny a posuny, které jste zažili osobně v rámci svého bytí a reality, zesilující toto stokrát, dospějete blíže k pochopení změn energie, které se dějí na Zemi a pro Matku Zemi. Je nemožné, abyste si byli vědomi všech energetických posunů vířících na Zemi, takže vás vaši průvodci upozorní na ty nejdůležitější. Chtěli bychom vás upozornit na energie, které narůstají, a se kterými si teď možná přejete se spojit, abyste podpořili své porozumění sama sebe a Země.

Chtěli bychom, abyste si uvědomili, že během trvání Atlantidy bylo do Země umístěno mnoho velikých a silných krystalů, nejenom na území Atlantidy, ale také do jiných částí Země. Byly známé jako Atlantské Krystaly Moudrosti. Samotní Atlanťané ukotvili těchto dvanáct krystalů z vnitřních rovin, a přetransformovali je do polo-fyzikálních velkých krystalů udržujících velmi vysoké vibrace energie. Tyto krystaly byly obrovské balvany jako krystaly, které mohly být přeneseny pouze silou mysli. Každý krystal má svoji jedinečnou barvu a posvátný geometrický tvar. My, Nebeské Bílé Bytosti jsme pomáhali při objevení a ukotvení těchto dvanácti krystalů světla. My, a Atlanťané, kteří ukotvili krystaly, jsme chápali, že krystaly mohou mít význam a záměr u budoucích civilizací a nabudou obrovského významu, když Zemi obydlí mnoho Stvořitelových duší.

Jeden krystal byl zasazen do jižní a severní Atlantidy. V této době se Atlanťanům dařilo velmi dobře, ale mnozí mezi civilizacemi mohli vidět, že se blíží negativní časy. Zasadili těchto dvanáct krystalů ve snaze odstranit chaos, který cítili, že hrozí. Krystal upevněný na jihu Atlantidy měl mužské vibrace, zatímco krystal upevněný na severu Atlantidy udržoval ženské vibrace. Atlanťané věřili, že ukotvením čistého krystalového vědomí mužské a ženské energie, by se mohl projevit větší mír, tím, že se uvnitř jejich civilizace a v rámci jejich bytí oživí větší jednota mužské a ženské energie. Krystaly byly považovány za dvojčata, což znamenalo, že mužský a ženský krystal potřeboval existenci toho druhého, aby mohla být zachována rovnováha. To samé platilo pro dalších deset krystalů, které byly ukotvené všude na světě. Někdy umístili Atlanťané oba krystaly do jedné země nebo propojili země tím, že v jedné byl mužský krystal a ve druhé ženský. Hodnotili zemi, její minulost a budoucnost, aby zjistili, kde je vhodné polo-fyzikální krystaly umístit. Další sady krystalů byly ukotveny do Spojených Států Amerických a Egypta. Ženský krystal byl dán do Spojeného Království, zatímco mužský do Irska. Poslední čtyři krystaly byly ukotveny do izolovaných míst na Zemi, aby zrodily větší mír.

Atlanťanům dalo hodně času, aby vhodnými dovednostmi zajistili, že budou krystaly vtisknuté do Země; to způsobilo drastický nárůst vibrací na Zemi. Atlanťané si vybrali, že naprogramují polo-fyzikální krystaly za účelem shromáždění moudrosti a znalostí z budoucích civilizací, a také že mohou filtrovat své vlastní chápání do každého z dvanácti krystalů. Ve skutečnosti tyto vysoce vibrační mysli některých Atlanťanů pochopily, že Atlantida pomalu upadala ze svých vysokých vibrací do chaosu, a také pochopili, že jim bude dána šance se vrátit na Zemi v jiné době, aby dokončili svůj účel existence na Atlantidě. Připravili krystaly, které by jim mohli nabídnout podporu a stabilitu v jejich současné i budoucí existenci. Umístili tedy krystaly jako energetická centrální místa, kvůli tomu, že mnoho lidí na Atlantidě předvídalo posun lidí z Atlantidy na jiná místa na Zemi. Krystaly byly umístěny blízko k magnetickým bodům, aby, pokud to bude nutné, mohli být schopni se soustředit na dimenze světla a velmi snadno jimi cestovat.

Naneštěstí bylo během pádu Atlantidy mnoho ze šesti dvojic krystalů energeticky zničeno nebo byly ze svého umístění přesunuty, některé byly vytrženy z pevné struktury Země a vhozeny do moře, v mnoha případech do jiného místa na Zemi. Dva polo-fyzikální krystaly, které byly ukotveny v Atlantidě, a které utrpěly největší poškození, byly naplněny negativní magií a energií. Dvanáct krystalů nadále pulsuje ve velmi pomalých vibracích a světle, posunuly se z polo-fyzikálních krystalů do zcela fyzikálních krystalů vtisknutých do Země, kde leží většinou ladem. Krystaly dosáhly svého účelu tím, že mnoha Atlaňtanům umožnily přesunout se do jiných částí na Zemi, ale poté, co Atlanťané krystaly použili, nedokázali je zachránit.

Kvůli přeměně krystalů do fyzické formy, mnoho Atlanťanů poté, co se vrátili na Zemi v jiné době, zapomnělo svoji Atlantskou dobu a moudrost, dokonce i existenci dvanácti Atlantských krystalů, které, pokud by se vrátily na své místo, by umožnily přístup k jejich moudrosti vrácením na Zemi.  Je důležité připomenout, že boží vůle Stvořitele ovlivňuje všechny věci a růst, který se děje na Zemi a mezi dušemi bez silného vlivu těchto krystalů, by byl prospěšnější.

Protože vibrace Země se neustále zvyšuje stálou a konstantní rychlostí, mnoho světelných bytostí na vnitřních hladinách pracuje, aby pročistili, vyléčili a obnovili krystaly do jejich původní podoby a umístění. Účelem naší dnešní komunikace je, abyste si uvědomili, že Atlantské krystaly jsou na vzestupu, to znamená, že vzrůstá energetická vibrace a krystaly se znovu přesunují z fyzikální do polo-fyzikální roviny, ve které mají svoji největší energii. Můžete si začít všímat, že moudrost Atlantské doby se může rozvíjet a plně se včlenit do vašeho vnímání. Vaší myslí mohou prosakovat vzpomínky, schopnosti, dovednosti a léčivé techniky z Atlantské doby. Toto je vhodné načasování, protože účelem této periody na Zemi je sběr vaší moudrosti z minulosti a budoucnosti, sjednocení vašich energií se vším, co je Stvořitel. Atlantida měla velmi velký vliv na skutečnosti, které se odvíjely po pádu Atlantidy a dokonce i dnes mnozí překonávají výzvy ve své současné realitě, které pramení z jejich doby v Atlantidě.

Našim záměrem bylo, abyste si uvědomili, že bylo nesčetně důvodů pro dvanáct Atlantských krystalů a jejich plynulý nárůst v energetické vibraci zpět do své původní podoby. Za prvé, přejeme si poslat vám lásku a požehnání krystalům, abychom napomohli jejich vibračnímu růstu i zajištění jejich ochrany a bezpečí. Za druhé si přejeme, abyste si byli vědomi toho, že se posunete v perspektivě své mysli, protože nová moudrost udržovaná v krystalech bude proudit do vědomí mnoha lidí na Zemi jako vlna probuzení do většího osvícení.

Jsme velmi rádi, že jsme schopni sdílet tuto moudrost, protože je to tak obrovský úspěch. Mnoho lidí v minulosti mluvilo o pozvednutí Atlantidy, ale to nutně neznamená to, že se zvedne země, ale že krystaly a moudrost Atlantidy bude proudit do myslí a srdcí lidskosti, tudíž růst Atlantidy bude známkou toho, že mnoho lidí pochopí pravdu této doby.

Prosíme posílejte svoji lásku, léčení a ochranu krystalům; na oplátku můžete cítit spojení s jedním krystalem, který byl obnoven, a který vám umožní přijmout moudrost udržovanou v něm.  My, Nebeské Bílé Bytosti jsme tady vždy, abychom vám byli k službám.

V nebeském světle,

Nebeské Bílé Bytosti

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s