James Tyberonn – Nové Vynorenie Zlatého Delfína

Archanjel Metatron prostredníctvom James Tyberonn

Majstri, Delfín a Veľryba sú neuveriteľné Majstrovské Bytosti, ktoré prinášajú nesmierne Kryštalické Svetlo na Planétu.

Kytovce vysoko vyvinuté bytosti zo Síria B, ktoré sú na Zemi, aby pomohli ľudstvu výnimočnými spôsobmi a rezonanciou poriadne presahujúcou vaše súčasné poznanie a predstavivosť. Tieto nádherné bytosti vykonávajú nespočetné role, z ktorých najdôležitejšia je ukotvenie Svetla vôd oceánov, ktoré pokrývajú vyše dve tretiny vašej planéty. Pôsobia priamo na živú podstatu Planéty Zem a presvetľujú kolektívne vedomie ľudstva. Vedomie Svätého Kytovca má starodávny a bezčasový pôvod. Sú tu, a znova sa vynárajú v uplynulých piatich desaťročiach, aby niesli veľmi dôležitú fí-kryštalickú frekvenciu, ktorá je vyložene navrhnutá, aby preraďovala energie, premieňala harmónie za účelom umožnenia požadovaného dimenzionálneho rozšírenia polaritnej Zeme do Kryštalického Poľa Vše-Zeme Nulového-Bodu.

Kytovci boli na Zemi pred ľudstvom, pred dualitou. Takže je možné to brať celkom doslova keď vám povieme, že Zlatí Delfíni sa vracajú a predsa tiež na vás čakajú. Ich podstata je nad časom nad priestorom. Či už to ľudstvo hromadne rozpozná alebo nie, Zlatý Delfín je vo vás. A na podvedomej úrovni volajú ku ľudstvu aby prebudili Vnútornú Božskosť Pravého Ja. Hovoria ľudstvu o radosti, a vrodenej slobode a duchu Bezpodmienečnej Lásky. Zlatý Delfín sa vracia, Zlatý Delfín si Ty … a ich čas je TERAZ!

Posvätné Vody

Keďže oceány pokrývajú veľkú väčšinu vašej planéty, je logické usudzovať, že v oceánoch sú neuveriteľné silové-uzly, víry a brány. Kytovci tieto nie len že udržujú, ale ovplyvňujú a zosilňujú tieto dôležité energie. Keďže Sírius-B je oceánová vodná planéta, tieto Majstrovské Bytosti Kytovce sú vysoko spôsobilé prijať svoje poslanie pomáhať udržiavať túto časť, túto rozsiahlu oblasť Zeme.

Veľryby a delfíni nie sú sami vo svojom dobrotivom poslaní vo vašich vodách. Morské korytnačky, tulene a vskutku živé mineralogické energie vedomých korálových útesov hrajú dôležité presné role. Toto sú všetko nesmierne podstatné a pozitívne energie. A predsa sú to delfín a veľryba, ktorí sú hlavní nositelia vibrácií potrebných na pomoc vo Vzostupe Zeme.

Drahý Človek, je čas byť si vedomý kto tieto Bytostí sú, a prestať nevedomú genocídu týchto Bytostí, ktoré sú tu, aby vám pomáhali. Hubenie veľrýb sa stále deje v krajinách, ktoré sa teraz musia prebudiť. Dokonca aj v Severnej Amerike majú domorodé kmene žiaľ dovolené brať životy veľrýb ako archaický tradičný „obrad“. Pretrváva argument, že toto sú zdroje potravy, my vám hovoríme, že veľryby, ani delfíni nikdy nesúhlasili, že budú slúžiť ako zdroj potravy pre ľudstvo. Ich poslanie je na to príliš dôležité, a v platnosti sú iné dohody s určitými druhmi rastlín, zvierat a rýb, ktoré sú tu, aby slúžili tej potrebe, dokonca aj v odľahlých oblastiach.

Majstri, prekvapilo by vás, keby ste sa dozvedeli, že mnohí z vás súčasne existujú ako Kytovci? Pretože duch, duša v týchto Bytostiach je z Božskej Inteligencie a časť vašej skupiny duší. Mnohí z vás v minulých a súčasných dobách existovali v multidimenzionalite ako delfíni. Milióny ľudí sú si vedomí tejto veľkej, nevyslovenej Pravdy.

Na Síriu B sú delfíny úrovne avatara a veľryby avatari. Sú Vzostúpení Majstri v ľudskej forme, ktorí vstúpili na Zemskú rovinu ako zlúčené-spojenie „náhradníci“ /angl.walk-in/ (ako Anaya-Ra). Toto sú Majstri podstaty Zlatého Delfína, a sú tu, aby sprostredkovali svoju správu. Poľnica znie… čujte volanie!

 Zlatí Delfíni

Delfíni avatari sú známi ako „Zlatí Delfíni“. Títo zlatí delfíni vyžarujú obrovské aurické pole číreho zlatého kryštalického svetla, ktoré predstavuje maják rýdzej Bezpodmienečnej Lásky.

Energia Zlatých Delfínov pôvodne prišla na Zem, aby vložili svoje kódy skôr ako planéta úplne prešla do úplnej polárnej duality. Sú vskutku kryštalickej podstaty a vydávajú rezonanciu OMM-Vlny Bezpodmienečnej Lásky. Ako taká sa ich podstata teraz vracia, aby hrala dôležitú rolu vo Vzostupnom Prechode Zeme a aj ľudstva. Obdobne Kytovci sú zapojení v zaznamenávaní Kryštalických Slnečných Diskov a kódovaní 144-Kryštalickej Mriežky. Plávajú v éterických strukoch nad Slnečnými Diskami a Kryštalickými Vírmi, aby prekódovali planétu. Zlaté Delfíny sú medzi Sírianmi, Plejáďanmi a Arkturiánmi, ktorí vás povzbudzujú používať kryštály pre spojenie s Kryštalickou Mriežkou, ktorá sa dokončuje na vašej planéte, aby ľudstvo mohlo udržať vyššie frekvencie, aby pomohli v kódovaní vašej 12-vláknovej DNA.

Ich vznešené energie sú nebeské, éterické a fyzické. Sú členmi Síriansko-Plejádskej Aliancie aj toho čo by mohlo byť nazvané Rada Nibiru. Z ktorých druhá je blízko zapojená v zaobstaraní zlepšenia kódov DNA genetickým inžinierstvom pre planéty a planetárne rasy, ktoré sú pripravené postúpiť na ďalšiu úroveň svojho vzostupného vývoja. Ich práca v tomto ohľade zahŕňa spojenectvo s vedomím Svätých Mačiek zo Síria A. Mačky (Felidae alebo Feline) sú tiež súčasťou Sírianskej Aliancie a Rady Nibiru.

Tieto Bytosti, ktoré sú z Božskej Inteligencie a vstúpili na rovinu Zeme od pradávnych čias v určitých rolách a formátoch. Verzie, ktorú sú v súčasnosti vo fyzickej forme na Rovine Zeme sú v tom čo je možné nazvať ako rodina mačiek, a sú len časťou vedomia svojej Sírianskej podstaty. To je preto, že Feline pôsobia veľmi v éterickej ríši alebo ríši skrytej antihmoty. Ich plné vedomie existovalo a prejavilo sa v LeMurskej, Atlantskej a skorej Egyptskej ére. Majstri Svätých Mačiek boli zapojení v genetickom inžinierstve v Chráme Očisty (na Poseida) v Atlantíde počas Zlatého Veku a Zákona Jedného. Toto bolo vykonané veľmi pozitívnym a dobrotivým spôsobom, predtým ako bola taká technológia tragicky zneužitá Aryjskými Synmi Belialu v smutnom skone poslednej éry Atlantídy.

Mačky Síria A a Majstri Kytovce Síria-B sú zruční v začleňovaní ducha do hmoty. Toto je na základnej úrovni, dať život do fyzickej formy, ale čo je dôležitejšie, ukotvuje a začleňuje to vyššie úrovne vedomia v matrixe fyzického tela a spája do Mer-Ka-Na úrovne multidimenzionality.

Táto schopnosť pracovať s ľudstvom v energetických podmienkach zahŕňa aktiváciu Mer-Ka-Na vyšších čakier a vyšších crysto-svetelných tiel. Táto vyššia úroveň vedomia je Crystos Vedomie.

Otázka pre Metatrona: Takže sú Bytosti zo Síria B hlavne vodné a Bytosti zo Síria A Feline (mačkovité) ?

Odpoveď Metatrona: Osídlený svet obiehajúci Sírius B je hlavne vodný a Kytovce, Delfíni a Veľryby sú vodné. Avšak predsa dostatočne vysokého vedomia aby prejavili formu ktorá môže rovnako privyknúť na vodné ríše a aj čo by ste nazvali súš.

Teraz aby bolo jasné, Sírius A oživujú Humanoidné /Ľudské, pozn.prekl./ Bytosti (Hviezdne semienka), Sväté Mačky A Majstrovské Bytosti Božskej Inteligencie, ktoré sú vyjadrené na Rovine Zeme ako Psovité.  Ako sme povedali, tieto všetky vzájomne pôsobia s vašou planétou na mnohých úrovniach v nespočetných formách. Jedna bola priamo cez prejavenú humanoidnú čiastočnú fyzičnosť. Ďalšia bola cez inkarnáciu na Zemi priamo do ľudského druhu. Tieto bytosti si vybrali inkarnovať sa v iných formách na vašom svete… telách, ktoré by mohli udržať veľkú a väčšiu frekvenciu, potom ako delfín a veľryba.

A teraz, delfíni sú jednotlivé duše inkarnujúce sa do fyzična. Vydávajú radostnú energiu a hoci jednotlivo obývajú telo delfína, tiež sú prirodzene schopné tvoriť mohutnú množnú energiu, skupinové pole so strukmi, ktoré premietajú obrovské energie crysto-zlatého svetla. Dosah týchto polí je ďalekosiahly. Keď sa struky pohybujú v súzvuku, generujú mimoriadne prospešné energie pre zem a ľudstvo. Pole delfínov je v priamej rezonancii s inými dimenziami vrátane ríše Síriansko-Plejádskej Aliancie. Veľryby, to zistenie vás môže prekvapiť, sú zvyčajne fyzicky obývané tímami Kytovcov, podstatami zo Síria-B. Takpovediac potom môžete povedať, že väčšie veľryby ako Vráskavec ozrutný a modré veľryby sú podobné lodiam, niekedy osídlené hromadnou skupinou až do 100 bytostí zlúčených do skupinového vedomia. Energia vydávaná týmito veľrybami je podobná mobilnej vírovej bráne. Stávajú sa kondenzátormi božských elektro-kryštalických energií, ktoré ukotvujú Zem do vyšších ríš.

Otázka pre Metatrona: Som zarazený informáciou o Felidae (Mačkovitých) a Canidae (Psovitých) zo Síria-A. Hovoríš o mačkách a psoch? Môžeš to rozvinúť?

Metatronova Odpoveď: Určité plemená toho čo je možné označiť ako domáce mačky a psy sú vskutku jedinečné odvodenia Mačkovitých a Psovitých. Vykonávajú zvláštne role v pomoci ľuďom. „Domáce“ verzie mačiek sú geneticky zostrojené zo Zlatého Veku Atlantídy.

Mačky & Psy

Rovnako mačky ako aj psy sú odvodené a slúžia ako energiu poskytujúca podpora pre ľudí, pre svojich dozorcov. Oboje majú schopnosť zlúčiť svoje energetické polia s človekom a dokážu sa stať úlomkami osobností svojich dozorcov. To je dôvod prečo niektoré z nich často môžu začať vykazovať fyzické vlastnosti svojich „vlastníkov“, hoci táto príslušná stránka sa objavuje bežnejšie u psovitých. Canine (psovité) vydáva krajnú oddanosť a bezpodmienečnú lásku. Oddanosť, ktorá je energeticky prijatá človekom môže pomôcť v mnohých smeroch. Psy sa stávajú spoločníkmi a zároveň ochrancami.

Feline, mačka, je vo svojom poli vedomia oveľa viac v éterickej (antihmotovej) ríši. To je dôvod prečo mnohé minulé spoločnosti uctievali Feline formy ako Jaguár, Lev, Tiger a Puma. Tieto bytosti sú krajne vedomé myšlienkových foriem éterických ríš a ponúkajú utajenie, silu a ochranu. Domáca mačka je schopná obrovskej ochrany svojich dozorcov pred vonkajšími myšlienkovými formami a energiami. Pradenie mačky je veľmi užitočné v liečení, oprave a ochrane ľudskej aury. Tajuplné stránky mačiek boli dlho uznávané a Chrámové Mačky boli používané v mnohých starovekých spoločnostiach a tiež ako spoločníci a spojenci šamana. Isté Canidae alebo canine (psovité) druhy ako vlk majú túto schopnosť tiež. Mačky rovnako ako psy majú schopnosť vnímať a cítiť v oveľa väčšej dimenzionalite ako ľudské oko.

Keď človek vytvorí úlomok osobnosti spojený s Felidae alebo Canidae (psom alebo mačkou), tá energia sa môže jedinečne vyvíjať a často reinkarnovať alebo znova pripojiť v iných životoch alebo v tom istom živote ďalej pomáhať vlastníkovi. A tak človek môže mať rovnakú energetickú podstatu svojej mačky alebo psa v časovom období 70 rokov, v niekoľkých po sebe idúcich mačacích alebo psích telách. Napríklad, dve mačky o ktoré sa channel stará v súčasnosti boli s ním v rôznych telách ako dieťa v tomto pobyte, a naozaj to boli zdomácnené leopardy v minulom živote v Egypte.

Záver

Sírius nie sú len dve fyzické binárne hviezdy v Kozme s obiehajúcimi planétami. Je to vibračná frekvencia ríše, ktorá dosiahla Vzostup. Je to taktiež posvätná nebeská rezonancia a spôsob bytia v značne rozšírenom vedomí. Sírius je vo všetkých dimenziách fyzických aj nefyzických. Hviezdy Síria sú brány alebo dvere do týchto iných dimenzií, a delfíni a veľryby sú živé brány, dvere, prijímače a vysielače tejto energie.

V nie príliš vzdialenej budúcnosti si ľudstvo toto uvedomí a uctí si Sírianských Bratov Posvätných Vôd. Medzičasom, struky éterických Zlatých Delfínov a Majstrovské Lode Platinových Veľrýb budú plávať v snovom čase OmniZeme, tkať magické ľahučné vlákna Omm, pomáhať v Kryštalickom Prechode vašej planéty… očakávať kým sa ľudstvo prebudí.

Ja som Metatron a zdieľam s vami tieto Pravdy. Vy ste Milovaní.

… A tak to je.

Preklad: SiR

 http://www.ee.dunres.sk

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s