Posvätné háje * Posvätná bytosť Strom

53ohen

Posvätné háje boli charakteristickým kultovným miestom prírodného náboženstva. Háj predstavoval akúsi rezerváciu, v ktorej sa nesmelo nič lámať, trhať ani loviť. Priestor hája sa považoval za liečivý, chorí tu vešali na konáre ako obetu kúsky látok, časti odevov, prípadne ukladali pod stromy mince. Jadro hája tvorili staré duby. Stáli vo voľnom priestore, ohradené plotom. Do voľného priestoru nesmel vstúpiť nikto okrem kňaza, obetníkov alebo tých, ktorí v nebezpečí smrti hľadali azyl – toto právo nikomu nebolo odopreté. Priestor svätyne nesmel byť poškvrnený ani krvou nepriateľa. Na mnohých miestach týchto pohanských kultov vznikali neskoršie stavby kresťanských kostolov.

posvatne haje slovanov

Slovo „chrám“ pôvodne znamenalo „háj“ a skutočne – či to boli Slovania, Germáni či Keltivšetci uctievali svojich bohov v posvätných hájoch, tzv. nemethonoch. Traduje sa, že tam, kde dnes stojí Chrám sv. Víta, sa nachádzal posvätný háj slovanského boha Svantovíta. Kelti boli hlboko presvedčení, že všetky stromy majú dušu rovnako ako aj ľudia a ich miazga má rovnakú hodnotu ako ľudská krv.

Každým rokom sa nezmyselne vyrúbu tisíce stromov. Pestujú sa len preto, aby na Vianoce zahynuli. Tristo rokov starý zvyk vyrubovať vianočné stromy vznikol z nepochopenia symbolu stromu ako obrazu života. Predtým sa stromy na Vianoce uctievali a nie vyrubovali. Argumentovať to radosťou pre deti je krátkozraké, stačí si predstaviť ich budúcnosť bez lesov. Spomeňme si na našich predkov a ich úctu ku stromom vždy pred tým, ako nejaký strom zničíme.

Tak ako zmizli posvätné lesy z nášho územia, miznú dnes brazílske pralesy, kvôli pastvinám pre dobytok (americkým hamburgerom), alebo papieru pre telefónne zoznamy. Keď uvidíte mahagonový nábytok, spomeňte si, že na túto parádu padlo niekoľko akrov pralesa. Strom nám dáva život – vzduch, ktorý dýchame, plody… Nikoho neloví, aby prežil, nemá takmer žiadny odpad, len si ticho rastie a jediné, čo od nás žiada, je právo na vlastnú existenciu.

Vladimír Merlin Líška

Posvätná bytosť Strom III.

V tomto čísle Šamanského kruhu dokončíme cvičenia, zamerané na prácu s energiou. Nadviažeme cvičeniami, určenými na priame spojenie s vedomím Stromu či Lesa.

6. cvičenie:

Meditácia na Les

Meditovať nemusíte len tak, že sa sústredíte na objekt pred vami. Môžete sa stotožniť aj s niečím nesmierne rozsiahlym, čo vo vás evokuje nekonečnosť stvorenia. Takto môžete meditovať na oblohu, oceán alebo povedzme na les. V tomto prípade akoby sa vaše vedomie rozpínalo, strácajú sa obmedzenia vášho fyzického tela a vy sami sa stávate oblohou alebo lesom. Inými slovami: Uvedomujete si, že všetka tá Nekonečnosť nie je niečo od vás oddelené, vy sami ste jej súčasťou.

Keďže témou tejto knižky je Strom a Les ako spoločenstvo Stromov, vyberieme si ako objekt našej meditácie práve les – čím rozsiahlejší a menej poznačený civilizáciou, tým lepšie. Môžeme to robiť dvoma spôsobmi. Buď meditujeme uprostred lesa alebo vyjdeme na vysoký kopec či skalu a meditujeme na les pod sebou. Popíšeme si oba spôsoby.

6. A. Meditácia v lese

V prvom rade si musíte nájsť vhodné miesto uprostred lesa. Miesto, kde vás nikto nebude rušiť a zároveň budete cítiť, že práve tu dokážete nabrať najviac síl. Či už to bude miesto pri potoku, na čistinke alebo medzi stromami, malo by to byť miesto, ktoré vás osloví a vyvolá vo vás úžas. Môžete si tiež nájsť vhodný strom a sadnúť si k nemu tak, že sa o jeho kmeň budete opierať chrbtom (predtým ho samozrejme požiadate o dovolenie).

Sadnete si na mieste, ktoré ste si vybrali a začnite dýchať meditačným dychom (tak ako sa popisuje v cvičení 5.A.). Tentoraz však nezužujete svoju pozornosť na konkrétny objekt pred vami. Snažte sa svoje vedomie rozšíriť na celý les, ktorý vás obklopuje. Predstavte si, že Les je obrovská živá bytosť a vy ste v jej útrobách. Bytosť a vy dýchate v jednom rytme. Keď sa nadychujete, nadychuje sa aj Les, keď vydychujete, Les vydychuje spolu s vami. S každým ďalším nádychom cíťte, že Les prúdi do vás a vy prúdite do Lesa. Stierajú sa hranice medzi vami a Lesom. Už nie ste cudzí človek, ktorý prišiel do lesa odinakiaľ. Ste prirodzená organická súčasť Lesa, patríte k nemu odjakživa.

Ak vám to pomôže, predstavujte si, že ste strom, krík alebo niektoré zviera. Potom nech sa vaše vedomie rozbehne do diaľky, mimo hranice vášho tela. Prejdite k predstave, že vy sami ste Les. Všetko, čo vás obklopuje, je vašou súčasťou. Vy ste Les a Les je vy. Ste súčasťou nekonečného Lesa a nekonečný Les sa prestiera vo vašom srdci. Chvíľu meditujte na túto predstavu a potom si pomaly opäť uvedomujte hranice vášho tela. Opäť ste tu vy vo vašom tele, sediacom uprostred lesného porastu. Všimnite si, že sa teraz cítite inak ako pred meditáciou. Vychutnajte si tento pocit, snažte sa udržať si ho v sebe čo najdlhšie. Celkom dobrý nápad je ostať na tomto mieste a stráviť na ňom noc.

6. B. Meditácia nad lesom

V tomto prípade nemáte pri výbere miesta toľko možností. Musí to byť miesto vysoko na kopci s dobrým výhľadom – tak aby ste mali celý les takpovediac ako na dlani. Z takéhoto miesta sa vynikajúco medituje aj na oblohu, ale tým sa teraz nebudeme zaoberať.

Už vašu cestu na kopec sa snažte vnímať ako púť na posvätné miesto. Vrcholy vysokých kopcov, ktoré sa týčia nad krajinou, boli naozaj pre mnohé národy posvätné. Nemusíte o tom vedieť, ale možno práve na tom kopci, na ktorý vystupujete, vykonávala svoje posvätné obrady niektorá z kultúr, ktoré tu žili. Snažte sa teda stíšiť, zbytočne nerozprávať a vo svojom vnútri pociťovať úctu a pokoru.

Na vrchole si nájdite vhodné miesto, z ktorého máte výhľad na lesy, rozprestierajúce sa pod vami. Tam sa posaďte a začnite dýchať meditačným dychom. Voľne pritom prechádzajte zrakom po lesoch pod vami. Cíťte, že sedíte na brehu veľkého zeleného mora, ktoré sa rozlieva pod vašimi nohami. Toto more sa vlní v rytme vášho dychu. Vzdúva sa, keď sa nadychujete a ustupuje, keď vydychujete.

Po chvíli cíťte, že také isté zelené more sa vlní uprostred vášho srdca. Nekonečný zelený les sa prestiera vo vás i mimo vás, ste obklopený Lesom zvnútra i zvonku. Ste v Lese a Les je vo vás, splynuli ste do jedného celku. Chvíľu meditujte na túto predstavu. Potom sa pomaly vracajte späť a uvedomte si svoje telo, sediace na vrchole kopca. Mimoriadne silným zážitkom je robiť toto cvičenie počas východu alebo západu slnka. Môžete napríklad prespať na kopci a cvičenie urobiť ráno pri brieždení alebo prísť za súmraku a prespať po cvičení. V každom prípade je vhodné stráviť na kopci viac času, či už pred cvičením alebo po ňom.

7. cvičenie:

Zjednotenie sa so Stromom

Doterajšie cvičenia vnímam ako prípravu na toto a všetky nasledujúce. Inými slovami: Cvičenia číslo 1. až 6. tvoria niečo ako prvý stupeň, v ktorom sa učíte vnímať energiu Stromov a Lesa. Učíte sa s ňou pracovať a využívať ju na svoje posilnenie. Až keď máte prvý stupeň dostatočne zvládnutý a cítite v sebe viac vnútornej sily a energie, mali by ste pokračovať druhým stupňom.

V druhom stupni ide o aktívnu komunikáciu s vedomím Stromu a Lesa. Toto vedomie v sebe ukrýva obrovskú múdrosť. Môžete sa od neho dozvedieť dôležité veci o vás, vašom živote a vašom poslaní na tomto svete. Zjednotiť sa so Stromom znamená splynúť s jeho vedomím. Aby ste to mohli dosiahnuť, mali by doslova splynúť vaše telo a kmeň stromu. Samozrejme, že navonok k niečomu takému nedôjde, avšak ak sa vám podarí toto cvičenie (nemusí sa podariť na prvý ani na druhý raz), zažijete pocit, akoby sa tak skutočne stalo.

Veľmi starostlivo si vyberte strom na toto cvičenie a dôkladne, radšej niekoľkokrát sa uistite, že skutočne súhlasí, aby ste sa s ním pokúsili zjednotiť. Veď pôjde o veľmi intímne a blízke spojenie. Ak máte čo len najmenšie pochybnosti, nájdite si radšej iný strom. V prípade jednoznačného súhlasu pomaly a s úctou pristúpte k stromu. Je dobré, ak sa predtým vyzujete a pristupujete bosý. Sadnite si tesne k stromu, chrbtom sa opierajte o kmeň, kolená sú pokrčené a chodidlá sa celou plochou dotýkajú zeme.  Zatvorte oči a cíťte, ako váš chrbát vrastá do kmeňa stromu. Predstavte si, že vaša krv prúdi do stromu a do vás prúdi miazga zo stromu. Ste jeden prepojený organizmus, stromočlovek či človekostrom. Cíťte, že z vašich chodiel vyrážajú korene a vrastajú hlboko pod zem. Tam, do tajomných hlbín zeme, kde sú ukryté tisícročné tajomstvá. Vaše vedomie stúpa z hlavy do kmeňa stromu až vysoko do koruny a najvyšších konárov. Ste Strom. Rastiete na tomto mieste už dlhé roky. Ste spojením medzi Nebom a Zemou. Ste Ten, kto v sebe nesie múdrosť.

Teraz otvorte oči a rozhliadnite sa po okolitých Stromoch. Ste jedným z nich a ak sa toto cvičenie skutočne podarilo a vy ste dosiahli stav zjednotenia, môžu vás spontánne napadať myšlienky, ktoré akoby neboli z vašej hlavy. Môže ísť o informácie, ktoré pochádzajú od „vášho“ Stromu alebo od Stromov v jeho okolí. Možno sa vo vašom okolí udeje niečo nečakané – náhle zavanie vietor, pred vami prebehne jeleň alebo zo stromu rovno pred vás padne malá halúzka. Takéto znamenia by ste si mali zapamätať a neskôr doma porozmýšľať, aký majú vzťah k vášmu životu.

Toto cvičenie nie je vhodné na to, aby ste sami kládli vaše otázky. Veď teraz ste strom a ten sa nepýta, jednoducho existuje, zhromažďuje a rozdáva. Môžete sa však dozvedieť veci, na ktoré by ste sa ani nedokázali opýtať, ale sú pre vás životne dôležité. Akákoľvek myšlienka, obraz alebo vnem, prijatý v stave zjednotenia, môže byť dôležitý a treba si ho zapamätať. Možno vám v tej chvíli nebude dávať žiaden zmysel. Zmysel sa však môže objaviť neskôr, keď sa dostanete do inej životnej situácie.

Ak chcete, môžete oči opäť zavrieť a sledovať vnútorné obrazy, pocity či myšlienky, ktoré sa pred vami začnú odvíjať. Po čase postupne prerušte spojenie so Stromom, vráťte sa do svojho tela, vstaňte a z celého srdca sa poďakujte Stromu za to, že sa s vami podelil o svoj svet.

 8. cvičenie:

Komunikácia so Stromom

V svojej základnej podobe sme už o komunikácii so Stromom hovorili. Keď žiadate Strom o súhlas a čakáte od neho odpoveď, prebieha komunikácia. Teraz však pôjde o niečo viac. Poprosíme Strom, aby nám poradil s našim problémom alebo sa ho opýtame, či nepotrebuje našu pomoc. Samozrejme, pomôcť si možno aj navzájom.

Ešte pred samotnou komunikáciou je vhodné, ak si so Stromom krátko vymeníte energiu alebo naň budete chvíľu meditovať (krátko sa budete venovať cvičeniu č. 3. alebo 5.). Stačí však, ak sa Stromu prihovoríte, tak ako v cvičení č. 1. Môžete sa ho vnútorne alebo aj nahlas opýtať, či sa s vami chce porozprávať. Ak pocítite súhlas Stromu, opýtajte sa na nejaký problém, ktorý trápi vás alebo niekoho z vašich blízkych. Ak je Strom ochotný a schopný odpovedať, odpoveď by mala prísť. Odpoveďou môže byť výrazná myšlienka, zvuk alebo obraz, ktorý sa odrazu objaví vo vašej hlave. Môže ním byť aj nečakaná udalosť, ktorá sa stane vo vašom okolí. Zo stromu padne halúzka rovno k vašim nohám, kúsok od vás prebehne srnka… Možno sa vám zdá divné, že Strom odpovie „prebehnutím srnky“. Nezabúdajte však, že nekomunikujete s fyzickou rastlinou, ale s jej duchom, ktorý nemá hranice a vy ani netušíte, čo všetko dokáže ovplyvniť. V každom prípade, rozpoznať odpoveď Stromu nie je najmä pre začiatočníka jednoduché. Odpoveďou by mala byť myšlienaka či udalosť, ktorá vás nečakane zaujme, ktorá vo vás vyvolá silné vnútorné pocity (či už príjemné alebo nepríjemné).

Ak napríklad uvidíte padajúci list a rozplače vás to, mohla by to byť súčasť odpovede. Odpoveď sa totiž môže skladať aj z viacerých úkazov. Mohli by sme ich nazývať aj znameniami. Ak ste sa pýtali na váš problém, všetky znamenia by ste si mali zapamätať alebo zapísať, rozmýšľať o nich, meditovať na ne… Ak viete šamansky cestovať, môžete podniknúť šamanskú cestu a opýtať sa vašich spojencov na význam týchto znamení. Ak ste sa pýtali na problém iného človeka, povedzte mu všetko, čo by mohlo byť súčasťou odpovede. Nehovorte mu však, čo si o dotyčných znameniach myslíte. Interpretáciu nechajte na dotyčnom človeku. Je na ňom, aby o svojich znameniach rozmýšľal, meditoval na ne, pýtal sa na ne na šamanskej ceste…

Ak máte pocit, že odpoveď neprišla, opýtajte sa, čo máte urobiť, aby prišla. Možno vám Strom dá najavo, že odpoveď sa dozviete pri inom strome. Možno budete vnímať, že ide o strom v blízkom okolí, možno však hľadaním Stromu, ktorý vám dá odpoveď, strávite celý deň. Viac o takomto hľadaní sa dozviete pri cvičení č. 9. Možno vás Strom požiada, aby ste preňho najprv niečo urobili. Napríklad, aby ste mu zaspievali pieseň, priniesli mu trochu vody alebo niečo špeciálne, čo musíte v lese najprv nájsť (a opäť sme pri hľadaní – viac v cvičení č. 9.). Vy sami však môžete chodievať za Stromami, aby ste sa ich pýtali, čo pre ne môžete urobiť. Z materialistického pohľadu je takáto pomoc bezpredmetná, ale verte, stromy sú úžasne citlivé bytosti a vaša pozornosť pre ne veľa znamená.

Môže sa stať, že Strom vám daruje časť svojho fyzického tela (napríklad list, kúsok kôry, halúzku…). Dať vám ju môže ako súčasť odpovede, alebo ako odmenu za to, že ste mu pomohli. Alebo sa môže stať, že pôjdete po lese, nebudete myslieť na žiadne cvičenia. A napriek tomu vás nejaký strom osloví a ponúkne vám ako dar kúsok zo seba. Takýto dar potom môže slúžiť ako silový predmet. Vezmite si ho, dotýkajte sa ho, spojte sa s ním podobne, ako ste sa v predchádzajúcich cvičeniach spájali s celým stromom.

Skúste vycítiť, ako máte dotyčný predmet používať. Či ho nosiť pri sebe, mať ho položený doma na svojom oltáriku, alebo ho použiť pri výrobe nejakého iného predmetu. Mne napríklad nedávno jeden Strom podaroval halúzku, aby som z nej urobil paličku na bubon pre Vílu Silviu – moju manželku. Nedávno sme jej kúpili bubon bez paličky a mysleli sme, že paličku dokúpime neskôr. Ale ten Strom si myslel, že takto to bude lepšie. Myslím si to aj ja. Ak Strom sám daroval konárik a ja som z neho spravil paličku, táto palička bude v sebe niesť silu Stromu i silu mojej lásky. Bude to veľmi mocná palička.

Marián Benka

zdroj

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s