IRÁN A NADACE KESHE

Jan Koňas…diplomacie “na konci věků” má své kouzlo. Je ale zřetelné víc těm, kdo vedle politiky sledují i “alternativní scénu”, servery lidí, hledajících odpovědi na to, co veřejná media občas vyjádří tak, aby běžné, povrchní vnímání zprávy o události vyvolalo zvykové, každodenním omíláním vžité=naučené reakce.

Z celostátních medií se moc nedozvíme o nadaci Keshe, která nabízí převratné technologie, které údajně změní situaci ve světě. Naštěstí jsou tu i „konspirativní weby“, které se odvažují spřádat informace jinak než veřejnoprávní rozhlas a televize. Od nich slyšíme, že Irán dokončuje „jaderné technologie“, kterými může ohrozit svět. Ano, takto postavená věta automaticky v člověku vyvolá hrozbu „jaderných zbraní“, výbuchy atomovek apod. Skutečnost ale může být – a také je – zcela jiná. Výzkumem vlastností atomového jádra lze dojít i k něčemu, na co klasická fyzika narazila teprve nedávno /když vědcům malinko ulítla „rychlost světla“. Nakonec snad šlo o „chybu ve výpočtu“, ale zkušenosti s oficiální vědou vypovídají i o případech, kdy se informace nehodí do jejího příběhu, tak se zkrátka „opraví“ anebo přehlédne, zapomene.

Tento článek je o umění Iránců hrát šachy. A ono vlastně o vrcholové politické šachy běží už od doby, kdy zkrachoval v USA systém hypoték na nemovitosti (2008). Hřebíčkem do rakve financemi řízeného světa byl nenápadný únos amerického bezpilotního letounu iránskými bezpečnostními silami. Jde totiž o způsob, jakým lze místo běžného sestřelení přinutit „dron“ k přistání. Zde je třeba hledat souvislosti mezi technologiemi, které Irán nabízí prostřednictvím nadace Keshe – a podobnými technologiemi, které západní svět vyvíjel a utajoval už od konce druhé světové války.

K neschopnosti dál udržovat finanční systém tištěním stále bezcennějších bankovek se „vládcům planety“ přidal strach z faktu, že mnoho vynálezů, užitečných pro každého z nás, uschovali do šuplíků. K nim patří vedle využití patentů Nikoly Tesly (v oblasti uchování a přenosu energie samotné) také utajování výzkumu okolo magnetických a gravitačních technologií „létajících talířů“, které vyvíjeli už Němci ke konci 2 světové války, a to i u nás, ve Kbelích. Nedávný incident s únosem bezpilotního letounu iránskou vládou nám nabízí několik variant vývoje i nějaké otázky.

Samotný fakt, že Izrael několikrát vyhrožoval a následně odložil napadení Iránu vojenskou silou, má nejméně dva protikladné výklady. Vedle Izraelem deklarované „snahy nevytvářet ve světě konflikty“ (což samo je v protikladu ke skutečnosti) mohlo jít o nejistotu výsledku takové války. Důvodem té nejistoty je výklad skutečného stavu technologií, schovaného pod názvem Iránský jaderný výzkum“.

Běžný posluchač je médii veden k výkladu, že jde o atomové zbraně, rakety apod. přitom ve skutečnosti má Irán zřejmě stejné technologie jako má USA a jeho někteří spojenci – technologie, připravené pro období po rozpadu řízení světa, postaveného na principech zisku a úročení půjček.

Že výzkum technologií pro ovládání gravitace a řízení informačních polí v prostoru probíhá už od druhé světové války, k tomu stačí trochu prohledat internet, mnoho vývojových pracovníků na konci svého života už nechce žít s utajováním toho, co sami pomáhali konstruovat. Sankce „západu“ proti Iránu brzdily vývoj podobných technologií Iráncům, ale výzkum technologií, postavených na jiné struktuře „jádra“ zřejmě splnil očekávání a Izrael se svými spojenci čekal na jejich testování. Test proběhl, odklonění „nepřátelského“ bezpilotního „dronu“ a jeho přistání na půdě Iránu vyvolalo velký rozruch a následné veřejné diplomatické kroky, které media popsala jako obvykle vynecháním skutečného obsahu, schovaného pod slovy „Iránský jaderný výzkum“. Mám tedy možnost vytvořit další z konspiračních teorií, tentokrát na téma „utajené technologie západu“.

Pokud lze odklonit dráhu cizího letounu a nechat jej přistát – to znamená, že buď:

  • a) že Iránští počítačoví „hekři“      zřejmě prolomili systémy řízení letadla – ANEBO :
  • b) je na světě silová technologie, která dovede měnit směr letu vytvořením „gravitačního vakua“(?), kolem letounu.  Museli vytvořit takové gravitační prostředí, které pohltí fyzickou sílu  motorů „dronu“. A toto „pole“ i s dronem nasměrovat na své letiště.

Ale měnit „směr gravitace“ – to je něco, co dnešní oficiální věda nepřekousne snadno. A nejen to, správci vojenského výzkumu okamžitě věděli, kolik uhodilo. A výsledek? Vedle nutnosti odtajnit a používat technologie Teslova elektrického auta nutně dojde i na fakta o stále neexistujících „létajících talířích“ a technologiích, vytvořených k ovládání lidské mysli, o kterých běžná, v zaměstnání uvězněná populace neví.

Naštěstí „šachisté“ z Iránu našli řešení, jak bez světové války postupně překlopit situaci ve světě, který je ovládán americkou zbrojní silou a izraelskou finanční strukturou. Irán založil už před několika lety v Evropě oficiální instituci – Nadaci Keshe. S velkou dávkou prozíravosti Irán nabídl prostřednictvím této nadace (a pana Keshe) převzetí a využití technologií, které odporují zavedeným „pravdám“ fyziky. Spor o tom, je-li nadace a její technologie šarlatánstvím nebo mediální vatou – ten vyřešilo ono přistání „dronu“.

…a najednou svět mocných neví, co dál, jak veřejnost připravit na to, že jsme byli mnoho desítek let našim vládcům „za oponou“ jen užitečnými idioty. Existenci technologie, která prolomí dogma okolo gravitačních sil v prostoru, můžeme klidně nazvat „koncem světa“. Souběh událostí s Mayským kalendářem není nahodilý, ale najít odpovídající souvislosti bude ještě chvíli trvat. Jde o pochopení jiných principů, které vedly k vytvoření hmoty ve vesmíru. Přepsat pojetí fyzického prostoru je úkolem, který nám se svým kalendářem Mayové předali.

Je třeba se nejdříve seznámit s tím, jak informace cestují v člověku a v prostoru, do kterého dosáhne svým vnímáním a myšlením. Končí doba, kdy fyzikální jevy podléhaly pouze matematice a teoriím, přecházíme do období praktického předvádění jevů, které „nemohou existovat“. Existence „zázraků“ je totiž podmíněna pochopením skutečné úlohy a zodpovědnosti člověka v prostoru, do kterého se vrací vždy v jiném těle, ale se stále rostoucím objemem poznatků, vytvořeným svými předchozími existencemi.

Dozráváme do hladiny, kdy lze prostřednictvím informačních technologií vysvětlit JINAK vztah mezi chemickou (biologickou), elektrickou (objemovou) a magnetickou (směrovou a silovou) komplexní strukturou člověka a nižších vrstev živosti v naší přírodě. Tento proces sebou nese i nutnost mnohé pojmy naplnit jiným obsahem a tyto obsahy jinak propojit v řadách osobních asociací (se svým vzděláním). Transformace vnímání a myšlení je také skutečným obsahem toho, co známe z historie o Mayské civilizaci a o „Konci času“. Projekt pro každou vývojovou etapu lidstva vychází z projektů předchozích, každý z nich je postavený na schopnosti určitého komunikačního jazyka. Omezená paměť většinové populace sice chápe matematiku jako nástroj, kterým jsme dosáhli na obrovský objem poznatků, ale vnímáme i její nedostatky – rostoucí rozpory mezi teorií a realitou běžného života. Zároveň je matematika a její finanční deriváty také příčinou rozvírání „nůžek“ mezi chudnoucí a bohatnoucí skupinou obyvatel.

Ale zpět k diplomacii, k šachové partii mezi těmi, kdo chtějí dění na planetě řídit vojenskou silou a ukrývanými technologiemi pro nenápadné ovládání populacekde proti nim stojí Irán a jeho „jaderný výzkum“. Co tedy obnáší to „jadérko“, které nám media předkládají jako snahu Iránu o rozpoutání jaderné války?

Ano, o jádro se vskutku jedná, školní definice o atomu klidně můžeme zahodit, v jádru se silná a slabá interakce opravdu nekamarádí, jádro čehokoliv je homogenní formou informace a má i svou vnitřní strukturu = schopnost absorbovat další, k němu přicházející informace. To platí o atomu, o buňce nebo o člověku, každý jsme jadérkem, semínkem pro vývoj další lidské populace. Mechanické pojetí světa „Velkým Práskem“ skončilo už dávno objevem hypnózy, ta je základnou pro psychotronické zbraně. A od hypnózy je už jen kousek k objevování dalších mentálních technologií. I ty jsou součástí projektu nadace Keshe, jde o využití schopnosti člověka napojit se na „linku“, která vede od každého člověka ven, do volného prostoru. Každý člověk má vedle identifikace pro naše úřady i osobní energetický potenciál = frekvenční/vibrační hodnotu, kterou lze v určité etapě vývoje civilizace objevit a využít ve prospěch zdraví lidí – anebo k jejich nezjistitelnému „dálkovému ovládání“.

Na odpovědi o skutečném stavu ovládání populace (oveček svými pastýři) v médiích si ještě musíme počkat. Zatím se dozvídáme polopravdy, to už je pokrok. Zde je příklad:

http://zpravy.ihned.cz/?p=013700_d&article%5Bcomment%5D%5Bukaz_vsechny%5D=1&article%5Bcomment%5D%5Bart_id%5D=54127250&article%5Bid%5D=54127250&article%5Bcomment%5D%5Bfrom%5D=324

, šlo tedy o sestřelení (=poškození), když letoun nejevil známky poškození?

Naproti tomu zde: http://www.freepub.cz/2012/iran-chytil-americky-bezpilotni-letoun-ve-svem-vzdusnem-prostoru/ se vedle běžně užívaného „sestřelil“ objevil vhodnější výraz „chytil“, ale většina medií spoléhala na asociace běžného posluchače, médii laděného do nepřátelského postoje k Iránu.

Podobný, ale „z opačného směru“, je případ sestřelení jiného dronu, který dostal Hisballáh patrně od Iránců. http://wertyzreport.com/2012/10/19/izrael-na-drone-nereagoval/

zde text pracuje s informační hladinou populace, která nic netuší o možnosti, že pod názvem „dron“ může být i to, co známe pod názvem „létající talíř“. Tyto stroje využívají jiný mechanizmus pohonu, postavený právě na technologii, vyvíjené Němci na konci druhé světové války. Cílem tohoto článku je nabídnout každému zamyšlení nad články o nadaci Keshe, které publikuje server Matrix-2001

Z rozhovoru, který pan Keshe uskutečnil se spolupracovníkem serveru, je zřejmý posun ve vývoji „šachové partie“ mezi tím, co si můžeme ověřit z dostupných zdrojů a z osobního vzdělání – a mezi tím, k čemu situace ve světě spěje. http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6482-dr-m-t-keshe-a-vize-nove-budoucnosti-ii/

Vyhýbavost odpovědí pana Keshe sice hraje do not pochybovačům o reálnosti zcela nového přístupu ke zkoumání hmoty – ale kdo sleduje zprávy v hlavních mediích, ten najde spojitý význam mezi „předvedením technologií nadace Keshe výběru světových odborníků“ (= slova p. Keshe) a tím, jak popisují veřejná media „jednání odborníků o nebezpečí jaderného výzkumu v Iránu“. Pak si můžeme i „přeložit“ mírové snahy Izraele v kontextu s vyhlašováním a odkládáním napadení Iránu Izraelem.

…a protože obě strany sporu mají zřejmě velmi podobné vojenské vybavení – je na místě uvěřit v postupné utichání vyhrůžek. To ale v terminologii šachu znamená pouze „šach“, v praxi pak možnost celou záležitost „zapomenout“. Ale pokud víme, že Irán prostřednictvím nadace Keshe oficiálně nabídl tyto technologie všem vládám světa – a některé i převzaly vstupní údaje „klíč“ k vývoji aplikací na národní či státní úrovni – je pak hlavně na médiích, kdy donutí své vlády k otevření témat, nutných k proměně dnešní neudržitelné situace. Zveřejňování zemí, které přijaly “USB klíč” k novým technologiím – to je konečný “mat” pro agonii systému, historicky nastavenému souběžně s nastavením našeho letopočtu. Genialita tohoto “tahu” je v pochopení a využití úlohy času.

Podobně jako se první ozve “potrefená husa”, tak mezi prvními zeměmi, které zvědavost na kvalitu protivníka donutila klíč přijmout – byli zástupci USA a Itálie. Itálie, tato “kolébka římskokatolické vývojové doktríny” dokonce jako první objednala jejich předvedení. Mělo se už uskutečnit letos v prosinci, ale posun bude asi odkládaný tak dlouho, aby si příběhu “šarlatánů z Iránu” všimla i hlavní media. Po veřejném předvedení technologií, postavených na “síle přitažlivosti” (magnetu?) už můžeme začít s výukou jiného přístupu k fyzice mezi hmotou a vědomím i u nás, v Čechách, v srdci Evropy. Jsme rozhraním mezi “západem” a “východem” můžeme si napravit reputaci a vytvořit trochu lepší pravidla soužití právě proto, že jsme nechali v politice lumpy tak dlouho, aby se sami “historicky znemožnili” (jak pravil klasik..).

Že příběh okolo nadace Keshe není satirou či blábolem snílků – o tom někoho snad přesvědčí dopis Ladislava Kopeckého našemu prezidentovi – včetně odkazů.

(http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/20 )

A je na každém z čtenářů, nakolik uvěří této animaci

http://www.youtube.com/watch?v=HChuZTlNuAk. Počítače sice umí i realističtější “triky”, podstatné je ale řazení reálných událostí a příběhy, kterými dovedeme události propojit. Na mých stránkách, které jsou zatím pro mnoho lidí nestravitelné – je také hrubá kostra toho, co nás a naše potomky patrně čeká. Německý projekt „Základní příjem“ je zatím asi nejlepším způsobem, jak zlikvidovat „státní dluh“ tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá – tedy typicky „českým způsobem“…

Jan Koňas

http://www.nejsmeovce.cz/books/view/2%20

zdroj

This entry was posted in Zaujímavosti. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s