Archanděl Metatron – Posun nanebevzetí 12/12/12

Moji milovaní, přicházím k vám s obrovskou láskou v této posvátné energii a době na Zemi. O době, kterou teď prožíváte jsme mluvili po dlouhou dobu se zbožnou úctou, radostí a oslavou. Žádám vás v tomto okamžiku, abyste si sami sobě opravdu dovolili prožít v opravdovém jádru svého bytí duchovní posun nanebevzetí do pravdy a lásky. Jádro a podstata vašeho bytí je teď skutečné probuzení rozvíjející se zevnitř. Pokud si dovolíte ocenit tuto posvátnou dobu respektování sama sebe, že jste si zvolili narodit se na Zemi, vytvoří to vibraci, která umožní energii jádra, které je podstatou Stvořitele, vyzařovat silnou láskou. Všechny posuny, po kterých jste toužili a snili o nich, se ve vašem bytí stanou během tohoto posvátného procesu probuzení a doby rozvíjení. Nehledejte posun vně sebe, ačkoliv se posuny ve vědomí a pozvednutí energií na Zemi stanou, ale je to vaše vnitřní podstata a transformace, která je v této době patřičná a důležitá.

Od prosince, a zejména od 12/12/12, všechny duše na Zemi a Stvořitelova vesmíru prožijí posun v rámci svého bytí. Každá duše dovolí, aby se uskutečnilo větší uvědomění si Stvořitele, které umožní, aby se odvál závoj iluzí a získala se větší jasnost, která s vámi zůstane věčně. Až každá duše v celém vesmíru nahlédne do své bytosti, pozná s obrovskou láskou a pochopením Stvořitele, bude to jakoby jste prohlédli, že všechny aspekty Stvořitele se dívají do všech duší na Zemi a na vnitřních rovinách, a tak rozpoznali svoji pravdu v každém člověku a uznali Stvořitele s větším odevzdáním a svobodou.

Je to ten nejkrásnější zážitek, který ještě nikdy nebyl opravdově zážíván se všemi dušemi na Zemi spojenými jako jeden celek, kdy prožívají pravdu Stvořitele zároveň. Máme-li odvahu nahlédnout hluboko do svých bytostí, srdečních čaker a duší, budeme odměněni pravdou, osvícením a moudrostí, na které jsme čekali dlouhou dobu, abychom je obdrželi a prezentovali skutečnou jasnost Stvořitele v našem vědomí, povědomí a energetických vzorcích. Bude to stejné pro všechny Mistry, Archanděly, Anděly a Světelné bytosti na vnitřních rovinách. Všichni dosáhneme posunu nanebevzetí společně; je to naše jednota, která umožní pravdě Stvořitele rozvinout se s větší svobodou a umocněním do našeho bytí a skutečnosti, aby se realizovala. Naše spojená energie a úmysl nám umožní přenést nás dál do božské posvátné přítomnosti Stvořitele. Představte si, jak se díváte do své srdeční čakry a vidíte vesmír Stvořitele se všemi dušemi, jak se láskyplně na vás usmívají. Toto je jednota a uvědomění si Stvořitele; v této době nadzvedáme závoj iluzí, takže se toto spojení vytvoří a uchová věčně, láskyplně posílené a rozvíjené v průběhu času. Vědomí a moudrost sebraná a aktivovaná tímto prožitkem bude uchována a uskuteční se vědomě či nevědomě v závislosti na vaši úroveň probuzení a bude vedená vůlí Stvořitele.

Tohoto procesu spojení lze dosáhnout s větším zaměřením se na rozšiřující se a vyvíjející se srdeční čakru, pociťující obrovskou lásku, kterou máte ve své srdeční čakře a duši. Dovolte sami sobě soustředit se na svoji srdeční čakru a vědomě vytvářet a vyzařovat svoji lásku nástrojem svého dýchání. Nechť vaše láska vždy září během této posvátné doby, ale udělejte si prostor a čas pro sebe, abyste byli v jednotě a jedinosti se svojí srdeční čakrou, umožňující svému třetímu oku proniknout skrze vaši srdeční čakru. Můžete požádat, abyste viděli a spojili se se všemi dušemi prožívajícími v této době láskyplnou aktivaci. Pakliže uvidíte, pocítíte nebo uznáte jejich láskyplnou přítomnost, jejich energie poplyne do vaší bytosti a naplní vaši srdeční čakru obrovským uklidněním, láskou, mírem, bezpečím a jednotou. Cítím, že tento proces vám umožní, aby byly umocněny a navenek projeveny nejhlubší vnitřní božství a posvátné energie, tudíž vás připraví na dobu, která přijde.

Rád bych vás požádal, abyste se radovali z této doby, kdy prožíváte posuny uvnitř své bytosti, pečující a vyživující vaše energie, lásku a duše a spojení se Stvořitelem na hlubší úrovni, protože to je váš základ pro další etapu vašeho duchovního růstu. Toto je doba pro obrovskou výživu, uvědomění si a svobodu. Po této periodě transformace se pustíte do nových lekcí a začátků růstu, takže je vhodné, abyste odpočívali a těšili se z energií, kterých se vám dostává pro další probuzení nanebevzetí. Vašim posláním bude projevit do fyzického projevu na Zemi veškerou krásu a vesmír Stvořitele, který je nekonečný, aby ho mohli prožít všichni. Teď na delší dobu jste se zaměřovali do sebe, rozvíjeli hlubší spojení se Stvořitelem, a budete požádání, abyste rozvíjeli to samé s větší intensitou zevnitř vás do fyzické reality jako osobnost, a také jako spojené vědomí sdílené a prožívané spojením duší, duchovní rodinou a duchovními přáteli.

  • Dokážete si představit a prožívat svoji realitu vědomě a s úplným porozuměním, že projev proudí z pravdivých aspektů Stvořitele uvnitř vás?
  • Dokážete si představit spojení s dušemi a lidmi na Zemi tak hluboké, že budete schopni vytvořit velký objem světla, které vyživí vaši vlastní bytost a vytvoří větší krásu na Zemi pro vás a všechny, abyste ji mohli prožívat?

Toto jsou některé z lekcí a počátků, které se budou žádat, abyste je prozkoumali a dokázali na Zemi ve svých fyzických tělech po roce 2012. To, co se snažím vyjádřit vám v této době výživy a přechodu je, že se rozvíjíte zrychlenou měrou, takže můžete začít dosahovat nových lekcí a začátků růstu, které vám umožní větší láskyplné prožitky Stvořitele. Opouštíme lekce minulosti, ačkoliv se čas od času mohou znovu objevit, ale nastupujeme do nových lekcí růstu a jednoty. Teď je čas, abyste odpočívali, vyživovali svoji bytost, přijímali světlo, které vám je dáno a s odevzdáním nebo bez odevzdání si užívali posuny, které se přirozeně objeví ve vaší bytosti. Vaše prožitky se samozřejmě umocní, pokud v této době použijete oddanost, zaměření se a úmysl, ale posun, který se musí stát, se stane protože vaše bytost a vstupní energetické systémy jsou připravené se posunout do další etapy nanebevzetí jako sjednocené vědomí a v jednotě.

Tím, že se v této době ztenčí závoj iluzí, a to zejména od 12/12/12, je vhodné zůstávat hodně v klidu a být se svými vlastními energiemi následujícími nepatrné posuny uvnitř vaší bytosti. Pokud zůstanete v klidu a pozorování sebe a energií, které se spojují s vaší bytostí, umožníte vědomí, moudrosti a pravdě, aby se uvnitř vás rozvinula pro uvědomění a přemítání. Je to doba, kdy může být získána, uvnitř vaší bytosti, větší moudrost a pochopení od Stvořitele vaším jednoduchým pozorováním. Je také vhodné udržet záměr přijímání a akceptování všeho, co je Stvořitel a všeho, co Stvořitel dává v této době nanebevzetí. Ve skutečnosti vás tak žádáme, abyste sami sobě dovolili být v proudu Stvořitelových energií, přijímat a vyzařovat vše, čeho se vám dostává. Nechejte energie proudit vaší bytostí po celou dobu, můžete požádat své Andělské průvodce nebo Mistry, aby vám v tomto procesu pomohli, představujte si přitom, že jste v záři reflektoru světla Stvořitele, které proudí kolem i skrze vaši bytost, protože s obrovskou láskou a šlechetností vyzařujete vše, co přijímáte.

Obzvláště důležité v této době je uzemnit své energie do Země, protože uzemnění nejenom, že umožní Zemi přijímat transformační energie, které prožíváte, ale umožní vám větší ztělesnění všeho, co přijímáte a prožíváte. Dovolte sami sobě otevřít se perspektivě, protože teď je čas pro vás přijímat Stvořitele a vše, co si Stvořitel přeje vám dát, abyste se osvobodili od omezení a hranic. Vaší jednoduchou existencí přijímání toho, že umožníte, že vše, co jste se naučili, uchopili, objevili a dříve duchovně přijali, abyste přirozeně posbírali uvnitř své bytosti, umožní většímu zážitku vaší pravdy, aby se rozvíjela.

Můžeme sdílet s vámi, že 12/12/12 zde budou brány, portály, podpory, aktivace a otevření, které musíte dostat jakož všechna vesmírná sblížení a posuny, ale cítíme, že je to jen odvedení pozornosti, je to ego, které chce pochopit, co se děje v této době nanebevzetí, a klást větší důraz než je nutné. Samozřejmě, že musíte dosáhnout a spojit se se vším, co je vhodné pro vaši duši, ale žádáme vás, abyste si osvojili podstatu jednoduchosti, udělali si čas na spojení se svojí celou bytostí a na její pozorování, rozvíjení podstaty Stvořitele, která je přirozeně uvnitř vaší bytosti.

Cítím, že mnoho lidí se mne ptá, jak mohou zlepšit svůj prožitek nanebevzetí; moje odpověď pro vás je, dovolit si sám sobě přijmout ho. Prožili jste už své bytí a své energie, když jste nechali padnout všechny omezení, hranice, vjemy a uvědomění, protože jste odhalili sama sebe Stvořiteli s úmyslem opravdového a absolutního přijetí? Toto je, oč žádáme, abyste v této době dosáhli, abyste odhodili vše, co jste a co znáte, abyste se plně odevzdali Stvořiteli. To si žádá úmysl a prostor pro zkušenost umožňující Stvořiteli odevzdat se a objevit se uvnitř vás.  Nastupujeme společně na nejkrásnější zážitek a cestu nanebevzetí a nechť tomu tak je.

S božím požehnáním pro tuto posvátnou dobu a pro vaše přijetí vibrace 12/12/12, váš zážitek je jedinečný, abyste si dovolili opravdově se radovat z každého okamžiku.

V boží lásce,

Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s