James Tyberonn – LeMuriánsky Návrat a Hviezdna Brána Peridot

Archanjel Metatron prostredníctvom James Tyberonn

Pozdravy Majstri! Ja som Metatron Pán Svetla! Zdrvím vás znova a vždy vo vektore Bezpodmienečnej Lásky. 2012 sa teraz zrýchľuje a Vzostup 12-12-12 a zrodenie Novej Planéty Zem 21-Decembra je stále bližšie. Venujte chvíľu dýchaniu a cíteniu neuveriteľného pulzu udalostí, ktoré budú čoskoro naporúdzi!

easter_island_pictures

Zem sa veľmi skoro posunie ohromnými spôsobmi. Naozaj bude „znova zrodená“ do nového a vznešeného poľa 12 Kryštalických dimenzií. Toto je istým spôsobom podhubie pre znovuzrodenie Klenby. Energie z vášho Slnka doslova bombardujú planétu a naozaj Slnko samotné sa posúva v prospech ľudstva aj Zeme. Zvláštne body na planéte prijímajú a šíria túto energiu. A tak hovoríme o jednom takom mieste, Pupku Planéty, Hviezdnej bráne Peridot (odroda olivínu) Veľkonočného Ostrova – Rapa Nui.

Veľkonočný Ostrov je jedinečný na planéte. Ako sme vám povedali predtým, je to jedna z najsilnejších Vírových Brán na planéte. Naozaj bola poznaná ako taká po tisícročia. Je to absolútne silný a dobrotivý “Pupok Zeme”. V pravom zmysle “červia diera” ktorá sa tam nachádza prináša obrovské množstvo kódujúcich a udržujúcich energií pre celú planétu. Brána poskytuje dynamicky vyvažujúcu a vyživujúcu energiu, ktorá podporuje Zem, jej Elementálne Kráľovstvá a skutočne Ľudstvo. Čoskoro má preklenúť do novej a veľmi dôležitej role. Tej, na ktorú mnohí z vás čakáte.

Čadičová sopečná pôda Veľkonočného Ostrova, Rapa Nui, je absolútne nabitá kryštalizovanými minerálmi živcového a horského kremičitanu, čo jej dáva energetický účinok obrovského drahokamu. Je to naozaj premietnuté pole vzácneho mnohoplôškového peridotu. Naozaj sú tu kryštalické vačky olivínového krištáľu, peridotu, v jeho vulkanických formáciách a tiež ako chrizolit. Vaši geológovia sú si vedomí týchto mohutných formácií a ložísk olivínových krystálov. Čo nie je poznané je, že tieto mocné kryštály majú obrovský vplyv na energiu ostrova a jeho bránu. Ale toto bolo poznané a chápané tými z LeMurie, ktorí tam kedysi žili. Tieto olivínové kryštály sú dôvod prečo bol nazvaný Hviezdna Brána Peridot.

LeMuria

Krajina ktorou je Veľkonočný Ostrov vo vašej prítomnosti – sú naozaj zostatky vrcholu starodávnej hory LeMurie. Nesie pôvodný otlačok LeMurie snáď viac ako akékoľvek iné miesto na vašej planéte vo fyzickom a nefyzickom zmysle. Je to multi-dimenzionálna hviezdna brána a pôsobí po tej stránke pre nespočetné svety a reality.

Multidimenzionálna realita nie je predmetom obmedzujúcich hraníc lineárneho priestoru-času. A Veľkonočný Ostrov premieta stránky reality, ktoré sú celkom ohromujúce. Kvôli týmto stránkam je Veľkonočný Ostrov “Časová Brána”. Tu je čas plynulý a iné epochy časových “programov” spolu existujú hmatateľnejšie ako v iných takých bodoch vašej planéty, hlavne kvôli jeho kombinovaným kozmickým a zemským energiám a umiestneniu pozemskej mriežky. Na Veľkonočnom Ostrove sú energetické kamene, krátery, obradné miesta a jaskyne, ktoré vedú do rôznych svetov, ktoré sú vám známe a neznáme, svetov, ktoré ste mnohí z vás zažili vo vašej minulosti.

Ríša LeMurianskej Utopie bola idylický raj, ktorý väčšina z vás zažila a väčšina z vás zabudla. Pre tých z vás, ktorí boli LeMuranmi, je Veľkonočný Ostrov bránou, ktorá ponúka túto spomienku. Vo “Hviezdnej Bráne Peridot” je pre tých z vás zbehlých v ezoterických disciplínach naozaj oveľa ľahšie zažívať také alternatívne reality. Ale pretože trojuholníkový ostrov je teraz len vrchol starodávnej hory, a pomerne celkom malý, možno sa nejaví ako Raj, ktorým raz bol, ale my vám hovoríme, všetko čo tam kedy bolo zostáva na mieste v zložitých stránkach multi-dimenzionality.

Zozipovaný Priestor

Energia tohto Posvätného Ostrova je “zozipovaný” priestor. (Len Mount Shasta mu zodpovedá v jeho kategórii) V jeho výstižnom poli je oveľa viac ako 12 dimenzií, sústredne zhustených. A ako sme povedali, navštevujúci pútnik s rozvinutým rozšíreným videním tretieho oka môže ľahšie “vidieť” minulé a budúce verzie v stránkach tohto multi-dimenzionálneho vektora. Veľké Chrámy a Pyramídy a bujná vegetácia, ktoré tu kedysi boli sú stále prítomné v súbežných epochách času.

 Easter Island

Väčšina ľudí zažila LeMuriu ako svoj prvý pobyt na Zemi, vstupom na Pozemskú Rovinu cez Arkturiánsku Hviezdnu Bránu Veľkonočného Ostrova. Krajina, ktorá je teraz malý ostrov Rapa Nui bola vtedy Posvätná a Svätá hora na juhozápadnom rohu obrovského svetadielu LeMurie. Ale chceme urobiť dôležité vyjasnenie. Je podstatné pochopiť, že LeMuria existovala na Zemi v dvoch veľmi rôznych fázach. Prvá bola utopická ríša, ktorú je možné presnejšie popísať ako hologram svetla. Toto bolo predtým ako sa Zem posunula do duality, dávno pred zámerným rozbitím pôvodnej Klenby. Vo svojom čase LeMurania boli svetelné prejavené “premietnuté” formy, nie naozaj fyzickí, ale tieto svetelné formy využívali “elementy” Zeme vo svojom výraze. Podľa ich vibrácie boli “vílovité”. Preto sa tak veľa z vás vzťahuje ku elementálnym kráľovstvám zeme, vzduchu, ohňa a vody, pretože LeMurania zažívali život ako priemety elementov a kráľovstviev zeme. Oni boli pôvodní meniči-tvarov!

Dokázali lietať ako orol, plávať ako delfín, bežať ako jaguár! Harmonicky sa miešali podľa vôle s každou stránkou planéty, vrátane mineralogických kryštálových bytostí a dobrotivých ohnivých drakov ley línií kundalini Zeme. V tomto stave bol život dobrodružstvo, nie skúšky duality. O tejto fáze dokonalosti a radosti teraz hovoríme. Hologram pôvodnej LeMurie bol naozaj ukotvený na Veľkonočnom Ostrove na fyzickú Zem, ale fyzická Zem bola celkom odlišná vo svojej dimenzionalite a výraze ako Zem, na ktorej žijete.

Krajina, ktorá tam je tá istá po ktorej ste kedysi kráčali a sú tam stále niektoré obrovské sochy a obradné miesta. Ale oblasť krajiny na povrchu je teraz veľmi zmenšená. Úrovne mora sú oveľa vyššie. Pod Veľkonočným Ostrovom je ohromný otvor dutej Zeme a tá sa hemží životom a je skrášlená veľkými Chrámami a Pyramídami, rovnako výnimočnými ako tí, ktorí boli na povrchu pred vekmi. A pôvodná brána, Hviezdna brána je absolútne stále tam. Tá nemôže byt posunutá. To pretože Hviezdna Brána Veľkonočného Ostrova je účelná súradnica energie, úmyselne umiestnená s jedinečným usporiadaním časticového svetla. A zatiaľ čo mineralógia ostrova ozdobuje jeho energiu, jeho poloha je založená na jeho geometrických a kozmických uhlových zarovnaniach. Jeho umiestnenie na geo-sférickej zemskej mriežke má priame spojenie na Arkturus.

Raj Nie Je Stratený

LeMurania vždy vedeli, že príležitosť prejsť do inej, viac fyzickej dimenzie príde… a že prinesie iné voľby. Niektorí zostali a vstúpili do duality; niektorí sa vrátili do iných ríš, iní vstúpili do frekvenčných otvorov vnútornej zeme. A je paradoxné prehlásiť, že všetci v multidimenzionalite udržujú veľkú stránku seba v pôvodnom Ostrove Raja. Nie je stratený. A aby sme urobili dôležitú poznámku, ktorá môže byť v protiklade s domnienkou niektorých, prechod do fyzickej hmoty v dualite nebolo poníženie klesajúcej špirály. To nebol “Pád Ľudstva”! Nie! Skôr to bola možná voľba rozhodnutia, ktorá bola ponúknutá. Fyzický svet si vybrali niektorí a nie druhí. To umožnilo väčšiu výzvu a slobodu zažívať vôľu v dualite a polarite. Zažívať lineárny čas a polárnu magnetickú Zem, aj keď je to veľmi náročné, je to skvelá cesta, a vznešená.

Hologram Svetla

LeMurská Utópia úvodnej fázy bol zvláštny hologram svetla vložený do Vše-Zeme. Bol to obrovský hologram nepolárnej frekvencie a súdržného svetla. Pôvodná LeMurská Utópia pokrývala celú planétu. Ale vstupovalo sa do nej cez Hviezdnu Bránu, ktorá je teraz Rapa Nui. V tej Utópii bol všetok pohyb myšlienkou a komunikácia bola telepatická. V úvodnej fáze starodávnej LeMurie bol Veľkonočný Ostrov časťou Super svetadielu. Veľkonočný Ostrov bol krásny vrchol hory, so zvažujúcimi zamatovými stranami. Bola to naozaj pôvodná Záhrada Eden, s bujnými kvetmi iskriacich vôní v živých farbách každého odtieňa. Neuveriteľne krásne stromy boli zoradené okolo kryštálovo čistých kaskádových potokov.

Všetky Kráľovstvá planéty boli v harmónii. Víly a Škriatkovia planéty a minerálnych ríš boli úplne viditeľní a premiešaní s Vodnými škriatkami nad zurčiacimi potokmi. Koberce svetielkujúceho machu a lišajníkov prinášali úžasné farby. Vetry boli jemné a nežné. Posuny teploty a niekedy búrlivé počasie, ktoré poznáte nespôsobovali výkyvy na starodávnej Mu.

Celé podnebné podmienky celej planéty boli zmiernené na jednu stálu teplotu dokonca aj na Polárnych Oblastiach. Dážď sa vyskytoval ráno a neskoro poobede v jemnej hmle, ktorá tvorila ohromné dúhy. Vyššia Božská stránka zvieracieho kráľovstva kráčala v úžasných šíkoch, žijúcich na vode a svetle a komunikovali jasne, jemne a jasne telepaticky. Levi a tigri ležali po boku žiarivých ľudí a jahniatok.

Spomienky na Raj

Vy všetci máte hlboké spomienky na tento Eden, tento svieži raj. Je to miesto kde sa vraciate vo vašom stave snenia a vyživuje každého z vás, napĺňa vás zmyselne a živo pôvodnou vášňou a šperkami života, ktoré je často ťažké objaviť vo výzve duality. Ale je tam, krajina krásy a snov, ktorú navštevujete častejšie ako viete. Tieto rána, keď sa prebudíte s pocitom zvláštneho zotavenia, s pocitom, že sa práve udialo niečo úžasné, hoci na to nemôžete celkom položiť prst, nedokážete si na to jasne spomenúť s podrobnosťami, keď hmla snu ustupuje bdelej mysli, sú magické chvíle prechodu cez Hviezdnu Bránu Rapa Nui späť do živého hologramu Raja.

 

A tento raj bol dobou, v ktorej zmena miesta bola prostredníctvom premietnutia myšlienky, naozaj ste mohli byť kdekoľvek na Zemi púhym sústredením. Sny, ktoré máte o vášnivej veselosti o nebojácnom lietaní vysoko nad šírymi vzdialenosťami nad trblietavými vodami, prekypujúcimi horami a farebnými kolážami nespočetných krajín, sú v skutočnosti často “vysnívané obrazy” veľmi skutočné spojenia s Edenom Veľkonočného Ostrova, pretože ste to robili tak veľa krát.

A pretože okamžité cestovanie bolo tak ľahko dosiahnuteľné, LeMurania zostávali trocha založení v Raji; žiarivej hviezdnej bráne Veľkonočného Ostrova, pretože nebolo krásnejšie alebo mocnejšie miesto. LeMurská infraštruktúra bola prejavovaná myšlienkami a tekutá, samovoľne vyvíjajúca sa prostredníctvom vznešenej harmónie spojenej skupinovej mysle. Bol to Rad tvorenia. Krajina bola ozdobená Pyramídami pozlátenými zlatými vrstvami a Chrámami z bieleho alabastrového mramoru. Lúč viditeľného svetla žiaril z vrcholu Pyramíd. A z Chrámov bolo vykonávané krásne umenie tanca a hudby. Nočné nebo bolo kaleidoskopom farieb, pretože Klenba žiarila v perleťových odtieňoch Polárnej Žiary, pokrývala celé nebo v dynamicky vírivej energii, ktorú bolo ohromujúce pozorovať. Energia hviezdnej brány na vrchole Veľkonočnej Hory žiarila v jasnej žiare naplnenej výbuchmi svetla, ktoré svietili ako visiace mikro hviezdy.

A úžasný rastlinný život, všetci členovia Rastlinného kráľovstva boli živo vedomé vyjadrenia toho na čo Druidy odkazovali ako na “Zeleného človeka”! Stromy LeMurie boli vedomé, nádherne vyjadrené a zreteľné. Boli tu háje stromov tak vysokých a vznešených ako Kalifornské Sekvoje. Všetky vydávali energiu sily a pokoja. Liany zeleného brečtanu boli pohyblivé, zapletené a zdvojené podľa vôle pre úchvatné potešenie všetkých okolo. Nebol žiadny strach, žiadny hnev, žiadny smútok, len radosť, len LÁSKA – Bezpodmienečná Láska.

Činy LeMuranov nevyžadovali súhlas rady, pretože všetko bolo v harmonickej dokonalosti. Ale ich myšlienky a výtvory neboli ľahkovážne, skôr vo frekvencii najvyššieho dobra. Toto bola Utópia. Prejavené odrazy najvyššej vízie a osvieteného priania. Krajina mysle živého ducha, dobrodružná živosť a tvorivý pohyb v inšpirujúcom prúde nekonečných a žiarivých životných vyjadrení. Je stále a vždy tam! Ešte žiari nad (a v priepasti pod) Veľkonočným Ostrovom, a niekedy uprostred dobrotivých sopiek a úžasných sôch ju je možné vidieť počas prchavého okamihu a cítiť počas bezčasového okamihu večnosti.

Shangri-la Radosti

LeMuria bola Shangri-la hry, smiechu a radosti. Keď sa niekto smial v radosti a blaženosti, všetci cítili lásku. Svetelné duše neboli obmedzené v zdravom vyjadrení akejkoľvek láskyplnej emócie, boli len vyjadrenia svetla, v ktorých duše splynuli a vyjadrili strhujúcu extázu, duchovnú zmyslovú blaženosť Bytia v úplnom zdieľaní. Pútnici na Ostrov absolútne majú jasné vízie tejto spomienky, pretože Rajská Záhrada je bezčasová. Je to minulý a budúci Kamelot krásy a harmónie. Hovoríme vám, že je tam, hviezdna brána a dimenzionálne pole tohto živého hologramu bude stále premietať večnú mágiu.

Krajina a stojace kamenné sochy Veľkonočného Ostrova jemne a predsa dynamicky premietajú energetické kľúče. Nie je to domnienka, skôr cez multidimenzionálne zákony fyziky. Krajina naozaj zvyšuje vibráciu minulých a prítomných LeMuranov, a umožňuje všetkým vstúpiť do Živej Rapsódie Lásky.  Raj nie je stratený .. len zabudnutý vo výzvach duality, ale vždy je tam v útulku jasnej spomienky.

lemurianmoontemple

Otázka pre Metatrona: Predtým si spomenul, že na Veľkonočnom Ostrove existujú zvislé a vodorovné osemstenové brány. Ako je možné vstúpiť do brány do “Vnútornej Zeme”?

Metatron: Vaše telá sú vodiče prúdov planéty v tretej dimenzionalite. Na určitých silových bodoch, hlavne sopkách ako sú tie na Veľkonočnom Ostrove, obsahujú zemské prúdy obvody iných dimenzíi v Zemi. Toto skrášlenie je výsledkom mineralógie. Veľkonočný Ostrov sa skladá hlavne z minerálu olivín (v jeho kryštalickej fáze sa tiež nazýva peridot a chrysolit), ako osemstenového horčíkovo železného kremičitanu. Celý ostrov je premietnutá energia peridotu a chrysolitu! Teraz môžete pochopiť prečo je to také jedinečné miesto liečenia, pokoja a rozpínania. Skutočne kryštalické zásoby kryštalickej drahokamovej stránky peridotu, čo je olivín kremičitého krištáľu poskytujú Veľkonočnému Ostrovu neuveriteľnú energiu. Živica sa tiež vyskytuje na ostrove. Obe pridávajú ku osemstenovej “ako hore tak dole” geometrii ostrova. Kryštalické a magnetické (železný čadič) minerály sa spájajú, aby zosilnili schopnosť kameňov Moi a AHU Pyramídy, aby pomohli ľuďom jasne cestovať do iných ríš. Tiež empaticky dodávame, že bytie v sústredenej magnetickej energii, ktorá sa nachádza v kráteri sopiek a lávových jaskyniach pomáha vstupu do dutej ríše vnútornej zeme, ale je dôležité byť na určitých miestach. Nie každá časť ostrova ponúka bránu do otvorov dutej Zeme.

Otázka pre Metatrona: Spomínaš, že “stojace kamenné sochy Veľkonočného Ostrova” majú energetické kľúče, ktoré umožnia vstup do pôvodnej Utópie. Mohol by si hovoriť o tomto?

Metatron: Kamene sú zo Zeme, ale energia vložená do nich je nebeská. Je aktivovaná harmonickým zvukom “Om“, rovnako ako kľúče v dutej komnate Gizy, a obvod násypov pri hviezdnej bráne Newgrange. Dodávame, že Utopické pole je éterické, vo vašich pojmoch. Utopické pole je držané na mieste väzbou, radou vzájomne prepojených špirál energie, ktoré nesú súvisiace častice hmoty / ne-hmoty medzi holografickými vrstvami fyzickej / ne-fyzickej dimenzie. Ale kamene pôsobia ako katalyzátory frekvenčných kľúčov, ich energia pracuje s Mer-Ka-Na, kryštalickým svetelným telom vzbudením na posun hore tých, ktorí majú schopnosť svetelného kvocientu, aby vstúpili.

 Vektor Voľby

Veľkonočný Ostrov predstavuje pre ľudstvo oveľa viac ako sa uznáva, a hlavne pre mnohých, ktorí zažili život v jeho prvých dvoch fázach. Keď sa Zem posunula do duality, bol vybraný ako Ostrov Svetla pre LeMuranov, ktorí si vybrali zažívať život v hustejších oblastiach fyzickej hmoty. Bol vybraný kvôli jeho neuveriteľným energiám a blízkosti do vyššej dimenzie… ale tiež pre brány hore a dole, a pre jeho rolu v budúcnosti.

Ako sme spomenuli skôr v tejto správe, Utopia LeMurie bola a je nefyzická ríša extázy a radostného dobrodružstva. Približne pred 800,000 rokmi vo vašom lineárnom čase LeMurania prešli na určité posvätné body v energetickej mriežke Zeme, ktoré sa zoradili priaznivo s kozmickým prílivom. Veľkonočný Ostrov predstavoval hlavný bod, s druhotnými spoločenstvami roztrúsenými naprieč LeMuriou, najmä v oblastiach okolo toho čo teraz zostáva ako ostrovy vrátane Hawaii a Tahiti. LeMurania neboli viazaní ku Zemi v utopickom poli, ale keď sa Klenba rozpustila a Zem prešla do polarity, väčšina zostala po nejaký čas, zažívať hustejšie telá, v ktorých boli duše viazané ku fyzickým formám. Už nemohli viac cestovať myšlienkou alebo lietať v svietiacich telách svetla.

Nutné Frekvenčné Oddelenie

V prúde lineárneho času a duality prišli väčšie výzvy, a poznanie hroziacej kataklyzmy … pochopenie, že svetadiel sa ponorí. Toto prinieslo do popredia náročnú križovatku, zložité rozhodnutie. Určujúci bod oddelenia bol naporúdzi. LeMuriania si jednotlivo vyberali buď:

1) ** Úplnú telesnosť v dualitných cykloch reinkarnácie (hlavne do Atlantídy, Egypta a Rama)

 2) ** Stiahnutie z fyzickej Zemskej roviny

 3) ** Presun do frekvenčne vyšších “Vnútorných Ríš” Zeme

Približne 65% prešlo do Vnútornej Zeme, najväčšie množstvo pod Veľkonočný Ostrov a ostatní pod Mt. Shasta a lôžka kryštalickej energie v Arkansase a Brazílii. Tieto by boli udržované na mieste Kódmi Svetla a uchované Strážcami Múdrosti po veľa tisícročí. LeMurský vek bol zdanlivo na konci, a dualita narástla a oddelenosť padla na obdobie. LeMurania z Vnútornej Zeme smerovali ku uskutočneniu a na určitý čas malo prepájanie s hustotou povrchového obyvateľstva Zeme malý význam. Toto bolo vnútorne pochopené. Ale účelné oddelenie bolo len na vek a obdobie, ako je zaznačené v kozmických cykloch Vše-Zeme. Zvláštni LeMurskí vyslanci zostali na povrchu a Vnútorných ríšach. Niesli kódy a uchovávali múdrosť ako sa povrchové obyvateľstvo pohybovalo do väčších hustôt duality a čelilo výzvam, ktoré neboli vybrané pre LeMuranov Vnútornej Zeme. A tak primerane pobyt LeMuranov Vnútornej Zeme a obyvateľstva povrchu Zeme prešli do značne odlišných vibračných dimenzií.

A hoci bytosti Vnútornej Zeme pokračovali vo veľmi odlišnom cykle od toho na povrchu Zeme, vždy boli zvláštni vyslanci, ktorí spájali obe. Naozaj “Zákon Jedného” Poseidy v Zlatom Veku Atlantídy boli tiež Starší LeMurských Kódov. Zákon jedného boli vlastne členovia rodiny pôvodnej Utopistickej skúsenosti.

Veľké Znovu-zjendotenie

Všetci LeMurania hlboko chápali, že po čase nastane opätovné zlúčenie. Ten čas sa blíži.Veľkonočný Ostrov má dôležitú rolu v tomto procese. Ten teraz začína byť pripravovaný na ukotvenie Novej Klenby.

A okrem ukotvenia v nie príliš vzdielenej budúcnosti to bude bod znovu-vynorenia LeMurskej rodiny z Vnútornej Zeme. A znovu-zjednotenie všetkých LeMuranov, povrchových a Vnútornej Zeme a tých zo Síria a Plejád.Medzičasom je Veľkonočný Ostrov, Rapa Nui – 144 stále Posvätná Brána Liečenia, Rovnováhy a Spomínania … na to čo ste kedysi vedeli a budete znova vedieť.

Veľkonočný Ostrov vás teraz volá, volá tých z LeMurie, aby prišli a prijali kódy Spomínania. Je to miesto vyživujúcej energie, ktoré je v dokonalosti rovnováhy. Má jedinečné zoradenie s Mt. Shasta, Arkansasom, Newgrange, Giza a Brazíliou (Sao Tomas des Letres v Minas Gerais). Je v skutočnosti osovo spojené podzemnými hyperdimenzionálnymi tunelmi ku všetkým týmto. Vydáva energiu, ktorú označujete Božské Ženstvo a Božské Mužstvo. Je to dokonalá rovnosť oboch v rovnováhe. Podľa toho poskytuje energiu potrebnú pre tých, ktorí sú v nerovnováhe, aby prijali prúd toho čo je potrebné pre vyvažovanie. Pre muža v prílišnej mužskej frekvencii nastáva príliv ženskej a naopak. V 2013 bude odovzdávať túto energiu osovo ku iným takým miestam na planéte a je ich 11, ktoré prijímajú túto energiu. Tí z vás, ktorí prijímajú tieto kódy sa stanú živými nosičmi takých kódov, aby ich odovzdali ďalej.

Veľkonočný Ostrov je naozaj Krištalické Svetlo Peridotu a vetlo tejto energie, ktoré je bohato vložené naprieč jeho krajinou, ponúka Zelený Lúč Liečenia a Radosti. Bol a zostane to prvý Chrám LeMuranov. A väčšina z vás pozná túto energiu, snáď oveľa viac než si uvedomujete. Vydáva energiu domova!

Volanie Poľnice

Hviezdna brána sa otvorí tým, ktorí sú povolaní. Každý z vás vo vašom Božskom Ja vie, v najhlbšej pravde, že ste stále tam. Vábi vás a je často navštevovaný v snoch, lucidných snoch euforického nadšenia a povznesenia. Je to navždy vzostupné nebeské miesto kde sa sny stávajú skutočnosťou. Vaše cesty vás zaviedli ďaleko a cesta teraz vedie domov… a svetlo zostáva zažaté pre váš príchod.

Ja som Metatron a zdieľam s vami tieto Pravdy. Ste Milovaní.

…A Tak to je… A je to Tak

(c) Earth-Keeper.com

Preklad: SiR

http://www.ee.dunres.sk

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s