M.T. KESHE – POHLED DO BUDOUCNOSTI ČLOVĚKA NA ZEMI

Vědecký svět dodnes nepochopil způsob proměny magnetických a gravitačních polí při vytváření hmoty. Proto na konci 20. a na začátku 21. století vytvořili nesmyslná sousloví jako “boží částice” označující tyto přirozené procesy, jimiž je hmota vytvářena interakcí a snížením nebo zvýšením náboje různých magnetických a gravitačních polí, což nazýváme Magrav intenzitou. Tyto interakce člověku umožňují rozpoznat jakékoli objekty podle fyzických možností smyslového a zrakového vnímání, které se řídí Magrav intenzitou aminokyselin lidské tkáně v prostředí Země.

space

Tito zavádějící vědci tím, že nazývají první známky detekovatelné hmoty v plazmě protonu “boží částicí”, vyvolali mylnou představu, jako v minulých stoletích, kdy vědci považovali Zemi za střed vesmíru. Podle tohoto jejich nového vymyšleného principu mohou taky být a jsou tělo člověka, Země a Slunce jedněmi z těchto božích částic, protože se projevují ve hmotě a jsou viditelné a detekovatelné, ale na větší škále polí a hmotného obsahu. Škoda, že člověku trvá tak dlouho, než se poučí ze svých minulých neporozumění a chyb. Člověk má ve zvyku ponořit se do svých fantazií a udělat ze svých chybných myšlenek nakonec to, že se téma jeho zkoumání a zvažování stane fascinujícím pro lidi s omezenou myslí, i když možná při svém vědeckém snažení a objevech zjistí, že jeho minulé myšlenky byly chybné díky nedostatku pochopení svého vlastního stvoření.

Jak člověk intelektuálně dozrával a dělal pokroky v technologiích za minulá staletí, dělal si záznamy o svém prostředí a o tom, co dělali jiní lidé, nejdříve na stěnách jeskyň a pak na zvířecích kůžích a poté na plátně a listech papíru a nedávno záznamem hlasu a pak na filmech nebo páskách a ještě více nedávno na mikročipech. Proto může člověk jednoduše pochopit, že obyvatelé vesmíru, kteří jsou mnohem pokročilejší technologicky i intelektuálně, než současné lidstvo, už pozorují a míjejí tuto planetu po staletí a zaznamenali události a všechny lidské činy na této planetě za milióny let a brzy obyvatelům této planety přehrají všechny tyto záznamy.

Pak tak zvaní vůdcové Země zjistí, že pozorovatelé zaznamenávají nejdůležitější události této planety a jejich důsledky po tisíciletí, aby je člověk viděl, a ukáží současné lidské generaci, co tito tak zvaní mocní lidé na Zemi udělali pro sebe a své bližní. Zároveň bylo po tisíciletí násilné chování lidské rasy do vesmíru živě vysíláno dalším stvořeným, kteří tam jsou, stejně jako se dnes vysílají zprávy na planetě Zemi. Ale záznamy pořízené těmito pozorovateli Země jsou podrobnější a zahrnují nejen činy, ale i myšlenky, které podněcovaly tyto zcestné akce tak zvaných mocných lidí.

Kdyby člověk věděl, co bylo z jeho činnosti při svém vědeckém a lidském pokroku za minulá staletí zaznamenáno jinými bytostmi vesmíru, které tomu byly svědky, pak by zjistil, že většina jeho minulé kriminální činnosti byla taky zaznamenána těmi samými inteligentními stvořenými bytostmi, které se pohybovaly kolem této planety a zaznamenaly bezvýznamnou ješitnou lidskou existenci. Tito pozorovatelé zaznamenali všechna lidská bezpráví spáchaná na druhých a všechny boje o vlastnictví sebemenšího kousku země a bezcenného pozemského materiálního bohatství za použití válek a zbraní.

kesheTak jako vědci pozorují život zvířat v džungli bez vměšování se, tak i tito vesmírní cestovatelé zaznamenali, jak člověk ničil životy a národy pomocí válek, podvodů a rozkrádání. Zaznamenali celou historii a přírodní katastrofy této planety a všechny tyto záznamy jsou ve vesmíru přehrávány po staletí, aby ukázali, jak žije člověk na svém malém ostrůvku Země v oceánech vesmíru.

Všechny tyto záznamy jsou ve vesmíru přehrávány a ukazují násilí na této planetě a člověk se jeví jako divoké zvíře mezi všemi stvořenými.

Zajímá mne, jestli tito vůdcové současného i minulého lidstva a tak zvaní národní vládci a náboženští vůdcové někdy věděli o těchto záznamech jejich nelidských činů, zcestných záměrů a myšlenek, když maskovali své akce pod různými pláštíky jako zavedení světového míru a propagování jednoho národa nebo náboženství a tak dále. Tito vůdcové národů a náboženství se budou stydět za své nečestné a předstírané akce a záměry, protože jejich práce bude brzy přehrána všem ostatním lidem této planety, aby to viděli.

Těmto podvodníkům se pak bude zbytek lidstva vyhýbat, jakmile budou záznamy jejich opravdových záměrů postupně zveřejněny lidské rase a budou spravedlivě souzeni za jejich vydřidušské kriminální činy, o kterých předstírali, že jsou nevinné.

Lidská rasa uvidí, co zdědila díky falešnému jednání těchto lidí s chabými schopnostmi, jejichž zavádějící činy zabránily pokroku své rasy a jejích duší ve všech koutech stvoření. Zároveň tyto záznamy nezkřiveně odhalí činy opravdových hledajících a podporovatelů míru a jednoty Země ve vesmírném společenství. Člověk tedy brzy uvidí opravdové události svých činů na této planetě, které mu budou ukázány v záznamech ostatních vesmírných stvořených bytostí.

Proto co bylo ukázáno lidem na televizních obrazovkách jako násilí v různých koutech této malinkaté planety kvůli zneužívání barvy a náboženství a chamtivému zneužívání bližního kvůli materiálnímu zisku bezcenného prachu této planety, to vše bylo fyzicky zaznamenáno ve své pravé podstatě a vůdci země, současní i minulí, tomu budou neodvratně čelit a budou se muset zodpovídat za své činy, jakmile budou tyto záznamy uvolněny, aby je všichni viděli. Vlastně většina lidí, tak jako jejich vůdcové, ukazují stejné chamtivé chování, jako divoká zvířata v džungli, a nesou si stejné přečiny vůči jiným lidem. Současně tak zvané hromadné sdělovací prostředky vysílají dennodenně toto chování, jako zprávy s konflikty a válkami, a nevědí, že tyto stejné zprávy o zuřivém zvířecím jednání jsou vysílány do vesmíru jinými inteligencemi.

Podobně jako se slušní lidé vyhýbají násilí a násilnému jednání vůči svým bližním a jako se počestní lidé straní opilců a divokých rvaček na ulici, aby ukázali, že s tímto nepřijatelným chováním nemají nic společného, tak i vesmírné společenství udělalo to samé vůči lidské rase a vyhýbali se jí jako nezkroceným vesmírným zvířatům, se kterými doteď nechtěli mít nic do činění, přestože se tak při určitých příležitostech v minulosti stalo.

Doteď se tak dělo, ale to se nyní s uvolněním nové technologie změní.

Jakmile ale člověk zjistí, že všechny akce, ať už běžného člověka nebo tak zvaných vůdců tak zvaných národů Země nebo náboženství, byly a jsou zaznamenány, vysílány a ukazovány ve vesmíru jako akce divokých stvořených bytostí vesmíru, moudrý člověk pochopí, proč se člověk naivně považuje za jedinou stvořenou bytost ve vesmíru. To je také důvod, proč vědecký svět marně hledá život ve vesmíru, protože zbytek vesmírného společenství se vyhnul člověku kvůli jeho zvířecímu chování, místo seznámení se s ním.

Jsem zvědavý, jak člověk změní své chování, když uvidí, co z jeho myšlenek nebo činů bylo zaznamenáno jinými stvořenými ve vesmíru. Tam taky poctivý člověk uvidí, jak vůdcové národů Země způsobili tolik utrpení a zrady druhých kvůli získání pouhé bezvýznamné almužny. Při současných zvycích lidí na této planetě budou opravdoví vůdcové velmi vzácní.

Pláču, protože se stydím za to, že jsem se narodil v kůži takového tvora. Je to pláč autora a plakal by každý opravdový mírumilovný člověk v současnosti i budoucnosti na této planetě.

Hanba lidem, kteří si mysleli a myslí, že jejich náhlé nejapné kriminální nápady a činy vycházející z těchto vypuštěných trestuhodných myšlenek nebyly nikdy zaznamenány, a kteří pokračují ve svých falešných pseudo životech, aniž by si uvědomili, že jejich záznamy budou otevřeny dříve, než si dokáží představit. V dohledné době bude skutečná historie člověka přehrána na živo vesmírnými cestovateli pro příští generace, aby to všichni viděli, a jsem zvědavý, zda na to budou obyvatelé Země a jejich tak zvaní vůdcové pyšní, že pochází z této rasy a planety.

Je to smutné, když se zamyslím nad tím, jak dlouho bude člověku trvat, než dostatečně dozraje v jeho myšlenkách, chování a skutcích, aby nejen vytvořil mírumilovnou společnost na Zemi, ale aby byl také schopen připojit se k pokojné společnosti, která již existuje ve vesmíru.

(c)2012 Mehran Tavakoli Keshe
(c)2012 Translation: Marek Ištvánek

zdroj

space1

This entry was posted in Zaujímavosti. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s