Osm stupňů sebeuvědomění

Archanděl Michael – Osm stupňů sebeuvědomění

Milovaní mistři, vysvětlili jsme to již v minulosti, ale osvěžíme vám paměť a řekneme vám o tom, co se děje, když procházíte mnoha úrovněmi a podúrovněmi vědomí. Jak si čistíte pokřivení ve vašich aurických polích, dochází současně i k vnitřnímu procesu. Celá vaše fyzická struktura prochází složitým změnami, které jsou spouštěny vzorci vysokých frekvencí, jež do sebe přijímáte od Zdroje Stvořitele prostřednictvím Světelných Měst.

Vaše DNA, vaše čakrová centra a vaše posvátné srdce/mysl obsahují vaši Božskou matrici. Jak do sebe přijímáte víc a víc adamantinových částeček Stvořitelova vědomí, všechny nesoulady, které jste si vytvořili, protože jste přijali za svoji pravdu, negativní schémata, se pomalu napravují. Mnohé z těchto neharmonických schémat je filtrováno do vašeho vědomí, aby se tam buď vyléčila anebo rozpustila, a chápeme, že to může být nepříjemný a rušivý proces, zatímco se víc noříte do KOSMICKÉ MOUDROSTI. Když tak činíte, je životně důležité, abyste se udržovali ve stavu BDĚLÉHO UVĚDOMĚNÍ A TRPĚLIVOSTI. Lidstvo se vynořuje ze stavu spánku, anebo bychom to mohli nazvat z omezeného uvědomění si sebe sama a složité rozsáhlosti Tvoření.

Stáváte se velmi zdatnými, když analyzujete nové koncepce a přemíru informaci, což je nyní možné díky obohacujícímu daru soudnosti. Nyní, když víc rozumíte svému Vyšší Já a jeho slabému hlásku, získáváte schopnost rychle zjistit, zda je to myšlenka slučitelná s vaší vnitřní pravdou. Pokud není, vede vás to k tomu, abyste to propustili bez zlomyslnosti či odsuzování, anebo – pokud si nejste jisti, abyste to dali stranou a požádali vaše Vyšší já, aby to nějakým spolehlivým způsobem posoudilo. Víme, že jste bombardováni mnoha novými koncepcemi, některé z nich se dotýkají hranic vašeho chápání.

Prosíme, uvědomte si, milovaní, že vše, co zažíváte, je součástí procesu znovusjednocení a vzestoupení, uprostřed kterého se nacházíte, a který se v průběhu času bude zrychlovat. Nehledě na to, kde se na ceste k vzestupu nacházíte, smiřte se se svojíi úrovní chápání a mějte se sebou trpělivost. Je to ego, které vám našeptává: ”Nejsi dost dobrý. Zaostáváš za ostatními. Nejsi hoden. Nikdy nebudeš schopen se to naučit, pochopit to a zvládnout všechny duchovní obraty, techniky a meditace!” Atd., atd. Zastavte se, když se vám to stane a jemně se v mysli vraťte do svého středu a řekněte si některé z afirmací, které jste si zvolili.

Každá duše na Zemi je naprogramována, aby kráčela po stezce návratu do vyšších sfér existence; nicméně tato cesta je velmi individuální. Často jsme říkali: můžete jít po silnici třetí třídy, střední třídy anebo po dálnici, je to na vás, ale nakonec se vrátíte do jemných dimenzí Světla. Máte SVOBODNOU VŮLI v této pozemské naplánované matrici, která byla stvořena a prosvícena naším Otcem/Matkou Bohem. Jak se dostáváte do vyšších úrovní vědomí, musíte si být vědomi, že nižší části vašeho mozku, neboli části, které rezonují s nižšími frekvencemi třetí/čtvrté dimenze a které obsahují vaši zvířecí/lidskou instinktivní povahu, se postupně upravují anebo uzavírají. Vaše instiktivní povaha je pomalu nahrazována intuitivní, jak se přibližujete moudrosti vaší Posvátné mysli a jak získáváte schopnost komunikovat s vašim Vyšším Já, vašimi průvodci a andělskými pomocníky. Získáváte schopnost dostat se k Světelným kapsám moudrosti, umístěným ve vyšší mozkové struktuře – vaší Posvátné Mysli – kde je v trezoru vašeho vyššího vědomí uschována celá vaše historie, vaše rodová linie a vaše Božské dědictví.

Nebuďte rozladěni, když se vaše minulost stává pouze mlhavou vzpomínkou, zvláště pokud se jedná o bolestivé zážitky, které jste zakusili v tomto životě. Je čas uzdravit a propustit minulost, milovaní. Již vám není ku prospěchu, abyste se vrtali v minulých životech za účelem udravení anebo pochopení, proč nyní jednáte nebo reagujete jistým způsobem. To je stará cesta. Nesoulady mysli, které jste si v minulosti vytvořili nemohou existovat, když se vrchovatě naplníte adamantinovými částečkami tak, jak jsme vás to učili. Tyto zázračné částice obsahují čistou a perfektní esenci Stvořitele a postupně promění všechny nesoulady ve vašem aurickém poli a ve vaší fyzické schránce. Pomalu, ale jistě budou nedokonalosti, které jste vytvořili ve vašem vnitřním i vnějším světě, opraveny. Pamatujte, že “rychleji a více” neznamená vždy ”lepší”. Zemi a lidstvu trvalo velmi dlouho než dosáhlo současného stavu nedokonalosti, který nyní převažuje. Úroveň trasformačního procesu, který jste vytvořili vy, pozemské Světelné Legie, v tak krátkém čase, je opravdu zázračná.

Jak se zbavujete starých zvyků, přesvědčení a činů, postupně se dostáváte do harmonie v rámci přijatého spektra polarity/duality. S každou dosaženou úrovní vyšších frekvencí opouštíte ty situace, lidi a věci, kteří již nejsou kompatibilní s novou úrovní uvědomění a rezonance. Často se to jeví, jakoby jste vstoupili do nových dimenzionálnich dveří a část vaší minulosti se zázračně rozplynula. Proto mnozí z vás zažívají ztrátu přátel a/nebo členů rodiny, a proto měníte svá zaměstnání anebo začínáte s novou kariérou. Mnozí z vás se také stěhují na nová místa. I když úplně nechápete, proč jste byli do určité oblasti zavedeni, v hloubce víte, že to tak mělo být. Mnozí z vás zjišťujete, že práce, kterou děláte, vaše rekreační aktivity, koníčky a mnohé věci, které vás v minulosti zajímali, jsou méně uspokojivé, protože již nezapadají do vaší, stále se rozvíjející a rozšiřující reality.

Multidimenzionální vrata minulosti se uzavírají a otevírají se dveře budoucnosti rychlejším a rychlejším tempem, jak se zrychluje proces vzestupu. Po dlouhou dobu byl hlavním kontrolním faktorem vaší vědomé mysli strach ze změny. Na začátku vaší cesty do hustoty jste hledali velké množství seberealizace a změny a každý nový výtvor jste si užívali. V průběhu vašich pozemských zkušeností jste zapoměli, že jste spolutvůrci nadaní plnýmí tvůrčími schopnostmi a že máte přímé spojení ke Zdroji Síly Tvoření prostřednicvtím Řeky Života/Světla. Původní semínko s myšlenkou na Stvoření přišlo ze srdce/mysli Nejvyššího Stvořitele, a jako vždy to bylo dokonalé, nicméně každé oddělení a rozdělení obsahovalo méně a méně Esence Stvořitele.

Postupně, jak se Božské Jiskry Božího Vědomí pohybovaly dál a dál od Středu Stvoření, dokonalé plnospektrální Světlo se dělilo na víc a víc individualizovaných částí Vyjádření Boha. Protože tento Pod-vesmír je mladá tvůrčí záležitost a je umístěna na nejzazším okraji Stvoření, je stvořen ze Spirály polospektrálního Světla, neboli zmenšených prvků Stvoření. To neznamená, že toto je padlý vesmír anebo že je špatný, jenom to znamená, že neobsahuje plné vědomí Stvořitele.

Stateční nositelé Světla, jste připraveni a chcete být průkopníky, a otevřít dveře k mnoha nebeským sídlům Svořitele? Každá dimenzionální úroveň nabídne nové příležitosti a zpřístupní vám mnohé nové schopnosti a rozvinutou moudrost; nicméně, každá vyšší úroveň bude pro vás na mnoho různých způsobů výzvou a bude vyžadovat, abyste opustili věci, které již neslouží pro vaše nejvyšší dobro. Na cestě sestupu do nižších dimenzí jste opustili mnoho částí vašeho většího Já. Musíte být též ochotni nechat v minulosti ty lidi, způsoby života a věci, které vám v současnosti nesvědčí či nebudou v budoucnosti, když se vracíte do vyšších dimenzí.

Milovaní, pomáháme vám všemi možnými způsoby v rámci univerzálního zákona a trpělivě čekáme až se k nám připojíte v různých Pyramidách Světla umístěných v tomto Podvesmíru. Řekli jsme vám, že nejenom že tvoříte vaši novou pozemskou realitu, ale že také tvoříte vaše domovy v nebeských dimenzích. Přeposíláme vám všechno vyzařování Lásky a Světla Stvořitele které můžete unést. Jste nadevše milovani.

Já jsem Archanděl Michael

***

Milí přátelé, Archanděl Michael mne vybídl, abych níže zrekapitulovala Stupně vzestupu – z několika důvodů:

  • Za prvé: pro ty kdo jsou víc pokročilí, aby si osvěžili paměť a získali o tomto procesu víc jasno.
  • Za druhé: jako vodítko pro ty, kdo jsou na Cestě, ale kteří stále zakoušejí opouštění, opravy a přeměny mnohých nerovnováh na svém fyzickém, mentálním, emocionálním a astrálním těle.
  • Za třetí: aby se zajistilo větší pochopení a povzbuzení pro ty, kdo jsou nováčci v učeních Nového Věku Osvícení a procesu vzestupu.

Drazí, bez ohledu na to, kde se nacházíte na Cestě Vzestupu, usilujte o to se dívat na budoucnost plni naděje a příslibů. Nikdy předtím jsme neměli tak velkou příležitost se dožadovat v materiálních rovinách existence našeho Božského stavu a spolutvůrčího Vlastního mistrovství. Otevřeli jsme a připravili jsme pro vás cestu, abyste po ní kráčeli. Vše, co musíte udělat, je odpovědět na toto volání a potom následovat popostrkování vaší Duše. Nebudete opomenuti. My, jako vaši bratři a sestry na cestě před vámi, jsme vždy ve vašich pyramidách světla, a povzbuzujeme vás jak kráčíte vpřed.

S věčnou láskou a s pozdravy od andělů

Ronna

 Stupně uvědomění na cestě k vzestupu

Zpřístupněno Archandělem Michaelem

Ronna/Posvátný kmen

Stupeň první:

postupně se nalaďujeme a začínáme naslouchat slabému hlásku našeho vědomí (našemu ztělesněnému duchovnímu Já) a začínáme proces uzdravování a harmonizace naší emocionální podstaty. Pomalu dovolujeme našemu duchovnímu já, aby nás vedlo a řídilo zkušenosti našeho života, místo abychom naslouchali přáním tělesného ega. Začínáme s procesem zvyšování a zjemňování vědomí našeho emocionálního těla, což může být bolestivé a náročné, ale také ulehčující a přinášející odměnu.

Stupeň druhý:

Když se začínáme více nořit do podvědomé mysli, začíná proces zarovnávání naší emocionální vůle s vůlí našeho Vyššího Já- Nadduše a s Božskou vůlí; naší hlavní mantrou/afirmací se stane: „ Staň se vůle Tvá pro nejvyšší dobro všech“. Jak se učíme, že jsme elektromagnetické a energetické bytosti, začínáme chápat, že neustále vyzařujeme energetické myšlenkové formy do okolního světa. Proto musíme zažívat tyto pozitivní anebo negativní formy jako události a situace složené z těchto frekvencí. Náš osobní svět se neustále přeměňuje, aby ladil s naším aktuálním obrazem reality. Prostřednictvím posuzování a omylů začínáme chápat zákon příčiny a důsledku neboli karmy. Také získáváme pochopení pro Univerzální zákony manifestace a začínáme je aktivně používat, zatímco pomalu dolaďujeme a prohlubujeme své schopnosti coby tvůrci v pozemské rovině existence. S novým uvědoměním, důvěrou a spoléháním na fungování vesmíru postupně předáváme kontrolu na emocionální úrovni našemu Vyššímu Já, protože nyní chápeme, že je našim božským nezadatelným právem užívat si lásku, krásu a dostatek našeho Otce/Matky Boha. Také chápeme, že naše Vyšší Já vidí věci z vyššího úhlu pohledu a vždy nás povede k nejlepšímu řešení.

Stupeň třetí:

Jak se posouváme po žebříku vzestupu výš, také se učíme vidět události našeho života z vyššího hlediska. Prošli jsme bolestivým procesem rušení a léčení minulých dohod s těmi, s nimiž jsme zažívali karmické interakce, takže můžeme zpřetrhat všechny zbývající energetické uzly mezi námi.

V lásce odpouštíme a žádáme o odpuštění a tak se může každý z nás stát nezávislou bytostí. Tím, že léčíme a měníme naše pravděpodobné budoucnosti, které jsme vytvořili v mnoha našich minulých životech, se přesouváme do budoucnosti bez těžké zátěže staré karmy. Časem a po mnoha hledáních duše a celkovém vývoji, postupně toužíme získat a také získáme emocionální nezaujatost. Milujeme více a soucitněji, když začínáme hledat a posléze vidíme to nejlepší v každém kolem nás. Postupně si osvojujeme myšlenku “my a skupina vědomí” oproti koncepci podporované egem o oddělenosti, t.j “já proti všem ostatním”. Naučili jsme se vidět naše zkoušky a úkoly jako příležitosti pro růst, a ne jako trest a smůlu. V důsledku toho začne vědomí našeho emocionálního těla rezonovat na mnohem vyšších, harmoničtějších vibračních frekvencích. Nyní jsme přípravení zaměřit naši pozornost na zjemnění, pozvednutí a harmonizaci našeho mentálního těla.

Stupeň čtvrtý:

V této fázi naše Nadduše-Vyšší Já začíná hrát mnohem aktivnější roli v procesu naší transformace, jak naše Duchovní Já pomalu do sebe přijímá vyšší frekvence (kvality, vlastnosti a ctnosti) našeho Já – Nadduše. Zahajujeme proces přezkoumávání našich přesvědčení, zvyků a kvality naší mentální uvědomělosti. Revidujeme hlavní odsudky a postoje, které nám předali naše předkové jakož i vůdci na poli kultury, náboženství a vlády – když postupně vystupujeme nad a za vzorce víry masového vědomí nižích astrálních rovin.

Stupeň pátý:

Jak vylepšujeme frekvenční vzory našeho mentálního těla, pomalu získáváme přístup k naší Posvátné Mysli a pokladu vyššího mentálního vědomí, které je v ní uloženo. Naše Posvátná Mysl a Posvátné Srdce se sjednotí s naší Nadduší-Vyšším Já jakožto vůdčí faktor v našem spirituálním bádání. Staváme se tolerantnější k víře jiných lidí, když víme, že existuje mnoho cest po nichž lze jít, nicméně jsme si nyní vědomi, že všechny cesty vedou do jednoho cíle. Učíme se rozlišovat, co máme přijmout jako svoji pravdu a přijímáme tyto pravdy jen pokud pozitivně souzní s Bytostí Naší Posvátné Podstaty. Začínáme rozšiřovat naše obzory myšlení a u mnohých se objeví přání dovědět se víc o našem duchovním původu, proč jsme na Zemi, co je našim posláním/smyslem tohoto života a co se s námi stane až vzestoupíme?

Stupeň šestý:

Jak zvyšujeme frekvence našeho mentálního a emocionálního těla, náš čakrový systém se začíná otáčet rychleji a harmoničtěji. To vede k zažehnutí anebo aktivaci éterického světelného kanálu, který teče kolem páteře, nahoru k medulle oblongatě (prodloužené míše, uložené v zadní dolní částí mozku – pozn. překl.) – (čakře vzestupu) do Posvátné Mysli a ven z Korunní čakry. Svinutá energie zvaná kundalíni, která v sobě obsahuje Atomy Semínek Posvátného Ohně Světla Stvořitele zvané adamantinové částice, začíná proudit nahoru páteří. Brány Posvátného Srdce se otevřely, takže nyní dostáváme adamantinové částice světla přes zadní bránu našeho Posvátného Srdce, jakož i přes naší korunní čakru, kterou proudí směrem dolů a oheň kundalíní, který se pohybuje smerem nahoru po našem posvátném světelném sloupu. Tento proces se urychlí a rozšíří, pokud použijeme vědomé dýchání, jako např. Nekonečný dech anebo jinou techniku hlubokého dýchání.

Stupeň sedmý:

Naučilli jsme se VYLÉČIT MINULOST A NAPLÁNOVAT NAŠI BUDOUCNOST, takže se můžeme zaměřit na Okamžik Věčného “Nyní”. Propojili jsme náš fyzický intelekt se spirituální moudrostí naší Nadduše-Vyššího Já což znamená, že nejenom že chápeme a přijímáme mnohé vyšší duchovní pravdy s nimiž jsme se seznámili, ale také jsme je do sebe přijali. Postupně chápeme pokročilejší a obsažnější instrukce pro budoucnost. Když tak činíme, vyšleme do našeho Květu Života/Kola Stvoření myšlenky se zárodkem vyšší frekvence pro Nový Věk, takže je můžeme vyzařovat do vnějšího světa.

Jak převádíme??? víc a víc vibračních vzorů z nižších úrovní páté dimenze, Píseň naší Duše se více nalaďuje a také rezonuje s mnohem vyššími vibračními frekvencemi. To aktivuje Nebeské volání po tom, aby se příslušné aspekty našeho Vyššího Já začaly pomalu zarovnávat s našim osobním Světelným Sloupem. Slaďování jisker našeho Vyššího Já s našim interním Já-Duší (Soul Self) se v tomto okamžiku začíná zrychlovat a postupně se také hodně urychlí náš pokrok na cestě vzestupu. Jsme připraveni se dostat do proudu Řeky Života a víme, že když nyní začneme následovat Ducha bez váhání, budeme vedeni a bude nám pomoženo,.

Stupeň osmý:

Sžilli jsme se s naší novou situací a s našim novým viděním světa. Ceníme si našeho osamění, když se noříme hlouběji a hlouběhji do našeho posvátného jsoucna. Naučili jsme se každý den fungovat přirozeně jako Žijicí Meditace a Živoucí modlitba, když jsme pevně koncentrováni v našem Posvátném Srdci. Pozemská iluze má na nás vliv jen minimálně, nicméně náš milující soucit vzrostl a objímá všechny bytosti a celé Stvoření.

Transformace každého fyzického vozítka:

V každém stupni vzestupu jsou dramaticky ovlivněna naše fyzická těla a příznaky vzestupu mohou být vyčerpávající jakož i nepohodlné anebo někdy dokonce bolestivé. Moje knížka – Vývoj lidstva a Příznaky vzestupu se detailně zabývá mnoha příznaky vzestupu a dává doporučení, jak lehčeji projít dramatickými změnami a chaosem transformace za pomoci našich přátel z vyšších úrovní. Knížku lze koupit na mojí webové stránce www. RonnaStar.com v oddílu Knihy.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s