Klonování lidí III. časť

predchádzajúca časť

3. část:

http://orgo-net.blogspot.sk/

Suzy: Hugo, co víte o mimozemšťanech, kterým se říká “malí šediváci”?

Hugo: Suzy, víme o nich všechno, co se dá vědět. Pokud jde o Zemi, víme, že ve svých podzemních laboratořích, zejména na jihozápadě Spojených států, používají svůj genetický materiál k vlastní reprodukci. Když před několika desítkami let přišli na Zemi, naučili technologii klonování vaše vládou vybrané vědce, a to znamenalo zavedení klonování do vaší civilizace.

Od té doby, co tyto bytosti přišly, moc toho neudělaly, kromětoho, že zneužily svůj vysoký stupeň intelektuálních a technologických schopností. Neměly v úmyslu zůstat dlouho, ale zůstaly v pasti pozemské hustoty a uvědomily si, že nemohou opustit planetu, protože jejich systémy už nebyly té vyšší hustoty, z níž přišly. Aby šediváci udrželi svou rasu čistou a zaručili dostatečné počty pro přežití všech pokusů k jejich vyhlazení, klonovali sami sebe vysokým tempem. Ne, Suzy, nebyla to armáda, jejich bezprostředním úmyslem nebyl boj, ale co do počtu to bylo jako armáda, to ano. Obyvatelné oblasti pod Zemí jsou rozsáhlé, vaši občané by tomu vůbec nevěřili, kdyby se o tom mohli doslechnout. A právě tak šokující by bylo, kdyby se dověděli, že nepozemské bytosti jsou na planetě trvalými obyvateli.

Tyto bytosti, které nazýváte “šediváci”, jsou vzrůstem mnohem menší než pozemští lidé a vskutku vypadají tak, jak je popisují lidé, kteří jimi byli uneseni pro lékařské experimenty a účely reprodukce. Někteří z nich jsou odpovědní za únosy, které proběhly tak za výše uvedenými účely, ale jsou dvě obrovské a významné výjimky: kam byly unesené osoby dopraveny a kým. Tito únosci, zadrženi na planetě jako v pasti, už zde nebyli mimozemšťany, a tak jejich vozidla létala dolů do podzemí, a nikoli nahoru do vesmíru.

Tito “mimozemšťané”, jak se jim chybně říká, nejsou nikde jinde než v obrovských podzemních městských bludištích pod zemským povrchem, kromě krátkých epizod, kdy dochází k únosům. Tehdy používají malá kosmická plavidla, která sestrojili a vyrobili oni sami anebo vaše vláda, a berou lidi do podzemních laboratoří postavených speciálně pro jejich výzkumy. Tyto pokusy jsou svou povahou snahou o vytvoření vhodného spolužití obou civilizací, což by podle “šediváků” posílilo jejichšance na přežití na vaší planetě nejen jako klony.

Vaši hlavní světoví vůdci by chtěli, aby se všichni lidé báli skutečných mimozemšťanů. Uvažují o tom, že představí “šediváky” jako agresívní a tím opodstatní svůj postoj, že veřejný strach z “mimozemšťanů”je oprávněný. Tito vůdci vědí, že ze strany mimozemšťanů se v této oblasti sluneční soustavy není čeho bát! Kdyby to nebylo tak sobecké a negativní pro Zemi, pak by se dalo pokládat za komické, že vláda Spojených států umožňuje této cizí civilizaci se zlými úmysly ukrývat se a experimentovat ve svém podzemí, a současně popírá, že jsou na vaší obloze přítomni zástupci civilizací, o nichž ví, že jsou dobročinné.

Všichni vesmírní bratři a sestry ve vaší oblasti jsou přátelští a dali to vědět vládním vůdcům. Většina z nich je tu výslovně proto, aby zachránili vaši planetu! Spolupracují vzájemně, aby zabránili tomu, aby Země ztratila pravidelnost své dráhy a pomáhají vám nesčetnými dalšími způsoby. Tato služba univerzálního přátelství probíhá již mnoho let a bude pokračovat I během těžších období čištění, která přijdou. Nicméně oficiální prohlášení nadále popírají “logickými způsoby” pozorování autentických mimozemských plavidel.

To je takové bláznovství, takové dětinské hry! Ale důsledky jsou tragické pro tyto vesmírné bytosti, které přišly předčasem pouze v míru, s nabídkou technologií a další pomoci, aby zachránily vaši planetu. Výměnou žádaly od světových vůdců,aby přestali stavět jaderné zbraně a plánovat jadernou válku, která by zničila planetu. Avšak vládní vůdcové se nevzdali své temné kontroly a zabili či drželi tyto vesmírné mírové vyslance v zajetí. Navzdory tomu vesmírné bytosti, bratři těchto vyslanců, vám stále ještě pomáhají.

Suzy: Hugo, nevím, co říci, kromě toho, že se modlím za to, aby naši současní vůdcové byli ovlivněni světlem, které, jakříká Matthew, sem proudí. Můžeme se prosím vrátit zpět ke klonování? Víte, kdy a proč začalo?

Hugo: Nemohu říci, kdy to bylo provedeno poprvé, ale tato technologie je v univerzální mysli a tudíž přístupná těm, kteří čerpají z tohoto nejvyššího zdroje veškerého vědění. Mohu vám říci o jedné civilizaci, která ustanovila tuto metodu reprodukce jako prostředek záchrany populace, pokud chceš.

Vidím, že vás to zajímá. Tak tedy dobře. Rozmnožovací orgány té civilizace atrofovaly z důvodu období života v podzemí po válečné situaci, která zničila jejich planetární atmosféru. Omezený prostor pod povrchem jejich planety znamenal, že nebylo možno připustit rozrůstání přeživší populace, a tak se těla po dlouhou dobu přizpůsobovala této nové okolnosti.  Jejich těla neměla žádné naprogramování buněk na stárnutí, jak to malí pozemská těla, a proto neumírali. Když zjistili, že se mohou bez nebezpečí vrátit do atmosféry své planety, uvědomili si, že jejich malý počet může vést k zániku rasy, pokud se pro udržení civilizace nevytvoří procesy rození. A jako účelné, čisté a efektivní řešení přišlo klonování.

Suzy: To je fascinující! Děkuji, Hugo. Jak to, že toho tolik víte o klonování?

Hugo: Studoval jsem ho pro účely využití na Jupiteru. Nepřetržitě tam probíhají pokusy se zvířaty, a ve spojení s mou vědeckou prací jsem se naučil tyto metody reprodukce, mezi něž patří i klonování lidí. V Nirváně jsem známý zejména pro historii tvoření Jupiteru a následné pokusy se zvířaty a rostlinami. Jak vám řekl Matthew, na Jupiteru jsem strávil většinu svých inkarnovaných životů. Nejsem jedním z oněch velkých hmyzu podobných bytostí, které popsal, ale inkarnuji se na Jupiteru v jiné formě než je éterické tělo, které teď vidíš.  Vím, že Matthew řekl, že tyto bytosti jsou dost zvláštní, a nemá nepravdu, ale mýlí se v tom, že říká, že jsme bez emocí. Není si prostě vědom, že emoce jsou v těchto bytostech hluboko skryty z důvodu dlouhodobé izolace od ostatních civilizací. Nejsou to emoce, které by “rozkymácely loď”, jakříkáte vy, takže možná nejsou pro pozorovatele tak viditelné.

Moji lidé a já nejsme nadlidé, jako jsou ostatní vaši strážci. Já nemám tak vysoký stupeň vývoje jako oni, ale dostal jsem se nad ně v některých oblastech při životě v této říši (Nirvána) mezi svými inkarnacemi na Jupiteru. Jsem tu nyní proto, abych se naučil více od duchovní povaze, takže až se tam vrátím– ano, přeji si brzo se tam vrátit – budu mít tyto dodatečné znalosti o duchovním růstu, které tam budu moci sdílet se svým lidem. Naposledy jsem byl na Jupiteru podle vašeho počítání před 40 lety, a od doby tohoto posledního života jsem zde. Musel jsem se toho spoustu naučit, nejen kvůli svému růstu, ale abychom mohl učit ostatní příkladem, a aby mohli být stále více posunováni ke světlu. Oni si to přejí, ano, Suzy, jinak by moje námaha byla zbytečná.

Suzy: Hugo, schvaluje Bůh klonování?

Hugo: Vaší otázkou jsem překvapen! Nikdy mě nenapadlo, abych se na to ptal. Předpokládám, že to není tak, že by to neschvaloval, protože vše, co tvoří pro vyšší dobro vesmíru, zajisté nelze považovat za “špatné”. Myslím, že Bůh by spíše zklamán tím, že schopnost klonování je zneužívána, jako I mnoho jiného. Paní Suzy, prosím vás uctivě, abychom se vrátili k této záležitosti jindy. Přijdu přímo na vaše zavolání, anebo měbude kontaktovat Matthew, jestli chcete. Děkuji vám za vaši vlídnost a tímto se s vámi nakrátko loučím.

Suzy: Těším se na vaši příští návštěvu, Hugo. Děkuji za všechny dnešní informace. Zatím nashledanou.

_______________________________________

Příští den:

Hugo: Suzy, jsem rád, že jste mě přijala. Chtěl bych vám říci toto: klonování není z podstaty proti Bohu. Ne, vůbec ne. Položil jsem tuto otázku, protože jste se mě zeptala, jednomu členu rady mistrů, jehož moudrost v duchovních otázkách je vyšší nežvšech ostatních v této říši, a on řekl, že klonování není proti Božímu přání. Pouze zneužívání klonovaných jedinců k sobeckým účelům. Takže, po této odpovědi se cítím líp, protože jsem nechtěl, aby se vaše myšlení zastřelo mým vlastním názorem, kterému byste třeba přikládala větší váhu, než si zasluhuje. Není správné předpokládat, že slova, která přicházejí odtud z Nirvány, jsou nezpochybnitelná. My máme pouze pozorovací bod, který vy nemáte, a máme zde velkou moudrost našich mistrů, kteří posilují naše vědění.

Byl jsem rád ve vaší společnosti, Suzy. Bylo mi radostí pomoci vám. Pokud budete mít později další otázky, můžete měkontaktovat přímo, pokud si budete přát. Nyní se s vámi loučím, mám konat další dobré věci, a přeji vám požehnání při přípravné práci na vaší knize.

Suzy: Nashledanou, Hugo. Děkuji vám, že jste vyvinul úsilí navíc, abyste zjistil Boží stanovisko. Přeji vám též vše nejlepší. Matthewe, vítám tě!

Matthew: Také tě zdravím, drahá duše. Hugo ví, jak si ho velice vážíš, I když nic neříkáš, protože čte tvé pocity, právětak jako já. Jeho přání vrátit se k tobě po konzultaci s mistrem, aby ti předal přesnou informaci, bylo pozoruhodné.  A jeho trpělivost s tvým mentálním dotazováním včera byla rovněž pozoruhodná. Vím, že si nemůžeš pomoci od těchto sponánních reakcí, když dostáváš tak fascinující informace, a vím, že se nedokážeš zbavit svých myšlenek, které vystřelují a rozptylují koncentraci přenostu, ale je to, jako kdyby se někdo snažil pořádat seminář uprostřed novoročního ohňostroje!

Suzy: Nu, však Hugo taky ví, že si nemohu pomoci, aby mi v hlavěnevyskakovaly otázky! Víš, jak se cítí lidé, kteří jsou klonování?

Matthew: Těch několik málo lidí v pozicích, kde je klonování obvyklé, je rádo, že vědí, že v případě stavu neschopnosti či náhlé smrti jejich moc a vliv budou pokračovat prostřednictvím jejich vlastního klonu. Když první klon přijme vědění z mozku původní osoby, je zaregistrován pouze potenciál klonování. Ani programovací procedura z prvního klonu na druhý a pak na další nenese vědomí “já jsem klon”, všichni z nich znají také pouze potenciál.

Suzy:Jak často je klon vyměňován?

Matthew: Záleží na jednotlivci. Obvykle jsou buňky vzaty z osoby až tehdy, když dosáhla významnou pozici, a pokud je to po výrazném požívání alkoholu a drog nebo při nástupu nemoci, tělo není již v nejlepším stavu, aby poskytlo zdravé buňky, takže klony rychle degenerují a vyžadují častou náhradu. Matko, ty sis všimla významného rozdílu ve vzhledu u některých dobře známých vládních činitelů či diplomatů ve srovnání se stavem před několika dny, kdy osoba vypadala vyčerpaná a vyjadřovala se daleko méně srozumitelně – ten rozdíl způsobil nový klon.

 (….)

zdroj

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s