Zapredali dušu čertovi

Čo sa vlastne stalo?

pohrebNa našom území sa to začalo približne v čase Cyrila a Metoda. V tom čase sa náš národ slovanský delil na kmene, dediny, rody, rodiny a jednotlivcov. V prípade ohrozenia sme vytvorili nadkmeň – kmeňový zväz.

V dobe pred dačo vyše tisíc rokmi sa stalo, že na našom území v takomto kmeňovom zväze prebehol puč, prevrat. Na jeho čelo sa dostali ľudia, ktorých zámerom nebolo blaho svojho národa, ale moc a ovládanie druhých. Rovnako ako nedávna nežná revolúcia, aj tento prevrat bol podporovaný z vonka. Z krajín, kde sa budovala cirkev a hierarchické zriadenie. Z krajín vedúcich totálne vojny a križiacke vyhladzovacie ťaženia. Táto choroba moci sa rozpínala. Teraz sa dostala aj k nám.

Začalo sa to nenápadnými misiami akože kresťanských kňazov. V skutočnosti títo „vierozvestci“ nešírili Ježišovo učenie, ale semená nákazy. Podarilo sa im nakaziť niektoré kniežatá. Niektorí slabší jedinci podľahli chorobe mocichtivosti a a sebeckosti. Zapredali dušu čertovi. Prisahali vernosť franským kráľom, byzanstskému cisárovi či pápežovi. Vzdali sa svojej krajiny, svojich rodín, rodičov, predkov. Rodiny ich oplakali ako mŕtvych. Tieto kniežatá vymenili to najcennejšie, čo mali. Vymenili svoju dušu a ducha. Vymenili svoju kultúru, rodinu, krajinu. Vymenili skutočný divý raj pozemský – za peniaze, moc a akési sľúbené posmrtné kráľovstvo nebeské. 

Tieto nakazené kniežatá začali našu krajinu odvrchu nadol rozkladať.

My sme ale silný národ. Choroba postupovala pomaly. Nedali sme sa. V našej kultúre, našom rodnom pôvodnom duchovne máme lieky na túto chorobu. To je dôvod, prečo bola naša pôvodná kultúra zakázaná. To je dôvod prečo Cyril a Metod zakázali naše pôvodné rodné duchovno. Títo „vierozvestcovia“ nepriniesli kresťanstvo. To sme už poznali a nepriečilo sa nám. Títo „vierozvestcovia“, skrývajúc sa za Ježiša Krista, priniesli nákazu. Priniesli klamstvá, hierarchiu a zotročujúce písané zákony. Dali cirkvi moc nad nami a našou krajinou.

Vyrubovali sväté háje, sväté lesy. Kradli ľuďom silu a ich krajinu. Naši predkovia krajinu nevlastnili. Ani vzduch ani vodu ani pôdu ani zem totiž vlastniť nemôžeš – môže ich len dočasne obhospodarovať. Vlastniť môžeš iba to, čo ti je vlastné. Svoju kultúru či vlasy napríklad. Cirkev zaviedla vlastníctvo pôdy, aby pohotovo mohla zhabať majetok každému, kto sa previnil voči jej zákazu pôvodnej rodnej kultúry.

Boli sme silný národ. Cirkevné zákazy sme odmietali. Nenechali sme si zakázať naše duchovno a naše sviatky. Nenechali sme si vyrúbať všetky naše lesy. Nenechali sme si vysušiť celú krajinu. Rozklad ale tisíc rokov postupoval. Čoraz viac ľudí nákaze podliehalo.

Rozpadli sa kmene.

Rozpadli sa dediny.

Rozpadli sa rody.

Rozpadajú sa rodiny.

Ostávajú slabí jednotlivci.

My ľudia sme spoločenskí tvori. Silne spoločenskí. Keď sú naše väzby a vzťahy popretŕhané, trpíme. Navyše, ako odrezaný chorý jednotlivec nemáš prístup k Zdroju životnej sily. Sila, hodnota, bohatstvo totiž vznikajú vzájomným hlbokým prepojením, vzájomnou nezištnou pomocou, dobrovoľnou spoluprácou. Čím viac bytostí je prepojených, tým násobne viac sily majú. Zdrojom je vzájomné spolutvorenie v prepojení.

Sám jednotlivec, ktorý sa zriekol spojenia s rodinou, rodom, krajinou a prírodou, prístup k Zdroju nemá. Je odkázaný na kradnutie životnej sily iným: stáva sa odkázaným na donucovanie, na znásilňovanie, na zotročovanie iných.

Keď sa knieža nechalo „vierozvestcami“ pokrstiť, zrieklo sa tak spojenia na Zdroj života. A na oplátku získalo podporu od cirkvi a pápeža. Vojenskú podporu a peniaze. „Na čo sú mi teraz ale vojaci a peniaze, keď som nemocný? Keď som bez života?“

„Máš vojakov, aby si si mohol sily nakradnúť, koľko chceš.“ znela odpoveď. „Máš prostriedky na vybudovanie si siete otrokov, ktorých môžeš ovládať a rozkazovať im. Pretože práve tak sa kradne životná sila: tým, že niekoho donútiš do niečoho, čo sám nechce. Tým, že znásilňuješ, zotročuješ… Staneš sa mocným a silným kniežaťom. “

A knieža si potom začalo budovať hierarchiu poddaných a samé byť súčasťou hierarchie. A väčšinu nakradnutej sily zasa odovzdávať vyššie, svojmu pánovi. Tomu, kto ho pokrstil a poskytol prostriedky.

*

Prešlo tisíc rokov odvtedy a choroba už postúpila. Už nie sú nakazení iba páni. Už sme chorí skoro všetci. Skoro všetci sme v hierarchii. Nútime jeden druhého do toho, čo nechceme. Kradneme si silu.

Poslúchaj!

Jedz!

Musíš chodiť do školy! Uč sa!

Pracuj!

A hlavne sa nepýtaj, prečo máš poslúchať cudzieho učiteľa, jesť jedy, chodiť do školy, kde ti znechutia učenie a ďalej ťa do všetkého nútia.. Nepýtaj sa, že prečo máš pracovať a byť súčasťou hierarchie – keď takáto práca vlastne pre nikoho prospešná nie je a robí všetkých nešťastnými… Nepýtaj sa, čo je to úctivosť a prečo k tebe nikto úctivý nie je…

*

Kde sa táto choroba vzala? Ako sa to začalo? Prečo k tomu došlo?

http://krkavec.wordpress.com/2013/04/04/zapredali-dusu-certovi/

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s