James Tyberonn – Stopy v Piesku (1/2)

              Archanjel Metatron prostredníctvom James Tyberonn                    
Pozdravy Milovaný: Ja som Metatron, Pán Svetla a vítame toto zhromaždenie.

 

Je Rok Jedna novo Vzostúpenej Planéty Zem. V tejto mimoriadnej fáze lineárneho času na vašej planéte je jedinečne vhodná chvíľa na seba-hodnotenie a zvolenú samotu.

Majstri, mnohí z vás, hlavne tí nad vekom 49 rokov, siedmym 7 ročným cyklom, sa ocitáte v stave zvrchovanej samoty. Manželky odišli, vzťahy sa skončili a manželské zmluvy skončili a mnohí z vás sa ocitáte žiť osamote. A hoci táto cesta je v tejto dobe dosť osamelá, dosť náročná a môžete byť pociťovaná ako “neprirodzená” pre mnohých z vás, je to účelné odlúčenie. Viete paradox je, že v samote dokážete ukočírovať myseľ a otvoriť Ducha … a v tomto procese sa otvoria Anjelské Brány a Duch vás objíme. Naozaj NIE ste sami. Vidíte odlúčenie, akokoľvek náročné, vám umožní ne-zapletenú slobodu na skúmanie seba v hlbokom zistení totožnosti. A naozaj to je skutočne požiadavka pre všetky pokročilé duše. Takže hovoríme vám, aby ste používali tento čas múdro, objali ho. Ste na pokraji veľkého postupu. V mnohých vašich náboženských textoch je opakujúca sa správa:

„Pre všetko je obdobie, čas pre každý účel pod nebom“.

Božská Samota je vznešený stav, ktorý ponúka kvantové skoky v zmysle rastu, keď je pochopený a poznaný jeho hlboký zmysel. Viete, Božské Ja je v konečnom dôsledku zjavne samo v jeho konečnom úsilí všemocnosti. Vo vašich pojmoch, duša vstupuje na Zem sama a duch odchádza zo sebe sám. Vzostúpení majstri, ktorí kráčajú po Zemi, po tisícročia vyhľadávali samotu vo svojich vteleniach predtým ako dosiahli Majstrovstvo. Tak je teraz s mnohými z vás.

Drahí, Mnohí z vás, ktorí sa ocitáte sami v tejto dobe, máte vieru, že si musíte nájsť partnera. Mnohí z vás hľadáte vašu “spriaznenú dušu” váš dvojplameň. Naozaj je to zvláštny a vznešený podnik. Je čas pre Božskú Samotu. Medzi dušami, ktoré sa snažia o Majstrovstvo, je približne jeden z každých štyroch životov zvolený život pre naladenie a pokrok z využitím plánovanej ústrednej slobody robiť tak posvätnou samotou. Samota pre tých, ktorí hľadajú posvätné svetlo, pre tých čo hľadajú to čo sa nazýva “posvätné osvietenie” si vo svojom životnom pláne volia zvláštne obdobia byť po čas sami. Toto neznamená, že budete vždy osamote, jednoducho to znamená po čas, ktorý ste si zvolili “pracovať na sebe” … dosiahnuť seba-lásku.

Láska seba je stav, ktorý mnohí, hlavne tí z Kresťanského dedičstva, stratili. Kresťanstvo so svojimi učeniami prvotného hriechu vás učí, že ste chybní vo vašej podstate, že potrebujete odpustenie. Strávili ste životy žiadaním odpustenia za to kto ste. Stratili ste svoj zmysel božskosti a bolo pre vás ľahšie dávať ako prijímať. Rovnováha bola stratená.

Pre iných môže byť pocit seba-odsudzovania za činy alebo prešľapy, ktoré hlboko naprogramovali pocit viny a nehodnosti. Neschopnosť milovať seba sa rozšírila a vytvorila seba popieranie pretože ste neschopní odpustiť sebe za akýkoľvek čin, ktorý vás viedol ku tomuto mylnému presvedčeniu. Následkom toho vzťahy zlyhali. Je veľká Pravda, že nemôžete naozaj milovať druhých pokiaľ nemilujete najprv seba. Pokiaľ chováte presvedčenia nehodnosti, vytvoríte reakciu popierania. Budete opakovať toto vyhnanstvo, ktoré ste pre seba vytvorili, tento na seba premietaný trest, kým sa naučíte, že ste božskí, že ste bezchybní vyjadrenia Boha vo vašej božskosti. Život sa zmení keď prijmete túto veľkú múdrosť a naučíte sa tvoriť váš život. Ale seba láska je predpoklad. Láska nie je emócia, je to vibračná frekvencia. Láska sa nezískava, Láska JE cesta. A Drahí, môže trvať životy samoty, aby ste si toto uvedomili. Život je ťažký a to je veľká Pravda, ale často len keď ste mimo vašej zóny pohodlia ste nútení čeliť výzve a prekročiť ju.

Teraz vám hovoríme, že keď sa Nová Zem plne premení do Kryštalického Veku v 2013 a ďalej, povaha energetickej rezonancie a dimenzionálny dosah planéty sa rozšíri. Je tu zmenšenie vplyvu duality/polarity pre tých z vás, ktorí si volia rozšíriť sa za tretiu dimenziu.

Môžete sa spýtať či duši prináša väčšiu výhodu samota alebo partnerstvo. Otázka je aktuálna a hlavne sa týka mnohých z vás v úsvite Vzostupu. Krátka odpoveď na to je, že obe spojenie aj samota majú svoj božský účel… a my podčiarkujeme slovo OBE. Veľa sa získa z bytia v oddanom láskyplnom vzťahu. Toto je prirodzená okolnosť vo väčšine pobytov na rovine Zeme. Ale Majstri, my vám hovoríme, že aj v samote je veľký účel. Vlastne je to potreba. Nie je chyba, že veľký počet z vás na posledných krokoch cesty osvietenia, je v tomto období osamote. Teraz je predohra ku prichádzajúcemu Vzostupu. Ak ste medzi týmito, hovoríme vám, že vaša samota je trebárs vhodná. Trebárs je to tak ako to má byť. Viete, je to tak ako to mnohí z vás plánovali. A predsa mnohí z vás cítite, že osamelosť je príliš ťažké zniesť a že musíte hľadať partnera … prchavý dvojplameň. Drahé Duše, je veľa zmätku okolo predstavy dvojplameňa, “spriaznej duše”, a role a povahy optimálneho partnerstva v Majstrovstve Seba.

Samota má byť obdobím vznešeného uctenia seba. Váš život a vaša skúsenosť na tejto rovine je vašim vlastným výtvorom, vašou vlastnou živou tapisériou, tkanou vašou osobnou vierou. V samote je duša nabádaná na seba-hodnotenie, a je jej daná príležitosť ponoriť sa hlboko do hlbokých vôd, ktoré prúdia vo vás. Plávať v oceáne SEBA a tým činom znova objaviť lásku vnútri, učiť sa akou jasnou iskrou Boha naozaj ste. Vzťahy sú spôsobom zrkadlenia účinnosti vášho systému viery, a dávajú vám spätnú väzbu o tom čo, jednoducho povedané, funguje a čo nie. Odpútanie vyžaduje od jednotlivca skúmať seba, znova sa oboznámiť s vnútorným obzorom, a toto umožní a vyžaduje zvrchovanosť. Zvrchovanosť je predpoklad Majstrovstva.

Vzťah dvoch zvrchovaných nezávislých ľudí má väčšiu rovnováhu, väčšiu tvorivosť, a väčšiu dlhovekosť ako párovanie dvoch vzájomne závislých bytostí. Chápete? Nakoniec každá duša musí jasne určiť SEBA aby získala Majstrovstvo. Seba-Majstrovstvo je stelesnené v obdobiach plánovaného odlúčenia. Je to to obdobie v ktorom kryštalizuje bezchybnosť. A my vám hovoríme, Drahí, kryštalizácia prostredníctvom bezchybnosti je nutná fáza Seba-Majstrovstva

Je to bod nastavenia vo vašom multidimenzionálnom pobyte. Človek vstúpi do veľkej prázdnoty, veľkej záhady vo výprave za statočnosťou a zvrchovanou múdrosťou sám, bez ramena, o ktoré by sa oprel. A v tomto procese objaví vznešenú celistvosť seba uskutočnenia. Nechápte mylne náš zmysel; v párovaní je veľká oprávnenosť, v prirodzenej stránke spriaznenej duše.

Ale človek nezvratne kráča cestou Majstrovstva vo zvrchovanej odlúčenosti. Človek sa stáva osvieteným keď sa naučí prekročiť fyzické ja. Každý z vás sa musí snažiť dokonca dobyť to čo označujeme “bezchybnosť;. Bezchybnosť je kryštalizácia alebo stála jasnosť duše, a to je nutná cnosť Majstrovstva. Toto zahŕňa prepustenie závislosti, prepustenie všetkého čo neslúži vašej božskosti. Je to opätovné zavedenie a preprogramovanie všetkého čo ste.

Povedali sme vám, že reč, látka vyššej dimenzie je posvätná geometria. Bezchybnosť je geometrická jasnosť mysle duše. Určením seba prostredníctvom bezchybnosti sa človek stáva kryštalickým a tak schopnejším Božského Vedomia v geometrickom svetle súdržných vyšších rovín. To je dosiahnuté len rozhodnutím kto ste, čomu veríte a následným žitím toho. Poznanie vašich právd a úplné zladenie s nimi.

Preklad: SiR

http://ee.dunres.sk/

pokračovanie

This entry was posted in Dvojplameň. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s