KONY RITA A NAŠA MLÁDEŽ

…mnoho ľudí ani len netuší o devastačných dôsledkoch sexu bez Ľúbosti … 

*** 

Ľudia v sexe bez ľúbosti nikdy nezakúsia RADOSŤ. RA je Svetlo, DOSŤ znamená dostať. Dostať RA možno výslovne v stave vysokej, skutočnej ĽÚBOSTI. Takto je sexuálna energia Ľúbosti vyzdvihnutá do Vyšších sfér a ľudia spoznávajú, dostávajú RADOSŤ. Je to najkratšia cesta ako spoznať BOHOV.

Naši Predkovia to dobre vedeli, a preto do pohlavného kontaktu vstupovali výslovne v stave vysokej Ľúbosti. Radosť je osobitá Múdrosť, je to veľmi hlboký cit, ktorý je najsilnejší hneď po Ľúbosti. Všetkým obyvateľom Rusi je dané, že môžu dosiahnuť tento cit, ale nie každý je schopný sa k nemu priblížiť. V našej Kultúre žena vnáša do Sveta Svetlo a Krásu, t.j. Ľúbosť a Krásu.

*** 

Keďže pôvodný článok je pomerne rozsiahly, uverejňujem z neho iba určitú časť

 kr_01

To čo vidíme, je iba fyzické telo, ktoré zaberá sotva 5% z celej našej bytosti. Tá najpodstatnejšia, ale neviditeľná zložka každého z nás je 95%. Je to to, čo určuje základ nášho života.  Keďže hovoríme o Konoch Rita, t.j. o rytmoch Vesmíru a o tom, ako ich rešpektovanie, alebo nerešpektovanie vplýva na nás a naše potomstvo, tak sa presuňme k svadobnej noci. Počas prvej noci – ktorá v našej tradícii bývala výlučne svadobná – nenastáva iba materiálna, fyziologická výmena, ako dnes ľudia vo všeobecnosti predpokladajú a ako je veľmi populárne v médiách hovoriť. Počas prvého pohlavného styku prebieha veľmi silná energeticko-informačná výmena medzi pohlavnými zložkami, t.j. všetko to, čo muž k danému dňu nazhromaždil, všetky jeho vzťahy s okolitým svetom, vzťahy k rodičom, ženám, starým rodičom, deťom, celá táto informácia, ktorá je zapísaná v jeho biopoli sa kompletne prepíše do biopoľa jeho partnerky a rovnako to platí aj opačným smerom. Samozrejme za predpokladu, že ide o prvých partnerov. Tento prepis od prvého partnera už ostane na celý život.

Po prvej noci ostáva teda človek už iba navonok – na 5% – rovnaký, ako bol predtým. Všetko ostatné sa raz a navždy zmenilo. Ľudia sa stali úplne inými. V tejto súvislosti prichádzajú aj premeny, ktoré si ľudia nevedia vysvetliť. Predstavte si napríklad dnešných 16 ročných študentov, ktorí si zaplatia prostitútku, lebo chcú vyskúšať „športový“ sex, o ktorom dennodenne chrlia všetky médiá. Takýto chlapec pravdepodobne v krátkej dobe stratí dobré vzťahy s mamou, ak ich mal, no môže sa stať aj to, že po rokoch, keď už bude zrelý sa ožení a bude chcieť mať deti. No napriek tomu, že sa budú obaja snažiť a že budú – podľa vyšetrení lekárov – na 100% fyzicky zdraví, im to už nemusí vyjsť. V skutočnosti budú zdraví iba na 5%, pretože 95% je už preprogramovaných. Napríklad, aké vzťahy s mamou môže mať prostitútka? A aký – okrem iného – môže mať názor na vlastné deti? Žeby ich práve prostitútka veľmi chcela? No a práve takého charakterové vlastnosti, celý komplex ponímania sveta prostitútkou sa preprogramuje počas prvej „noci“ na chlapca a ostane sním už na celý život. Môže sa v našom národe rodiť zdravé a cnostné potomstvo?

No na druhej strane môžu tieto poznatky aj pomôcť. Je známe, že veľký vojvodca Čingischán (nie je to preklep, jeho meno v našej tradícii je naozaj od slova „čin“), veľmi ľúbil svoju ženu, pričom obaja si boli navzájom prvými partnermi. Hoci to nebývalo zvyčajné, Čingischán nosil svoju ženu na všetky vojenské výpravy, pretože nechcel byť od nej odlúčený. No na jednej z výprav sa stalo, že mu ženu uniesli nepriatelia. On sa s tým nikdy nezmieril a nakoniec ju dostal naspäť. No keď bola už opäť pri ňom vyšlo najavo, že bola znásilnená a ostala tehotná. Čingischán – znalý Konov Rita – uznal dieťa za svoje. Dobre totiž vedel, že hoci jeho vonkajší vzhľad môže byť iný, t.j. nemusí sa na neho podobať, 95% je jeho, t.j. je to jeho dieťa. Dieťa berie na seba Obrazy všetkých mužov a žien, ktorých mali za partnerov jeho rodičia v minulosti, ale ten Obraz, ktorý bude vždy prevládať je Obraz prvého muža, resp. prvej ženy.

No pokiaľ rodičia často menili partnerov, tak takéto dieťa sa už narodí s poškodenou psychikou. Ďalší z problémov je ten, že toto dieťa vôbec nemusí uznávať autoritu niektorého z rodičov, alebo aj oboch. Ono totiž má genetickú informáciu o svojich rodičoch, ktorá svedčí o niečom celkom inom, než sa mu snažia nahovoriť. Toto dieťa síce vyrastá, ale rodičov nepokladá za svojich a vznikajú konflikty. Ak rodičia majú poznanie o telegónii, tak matka je schopná zharmonizovať takéto vzťahy aj napriek tomu, že ich príčina je práve v telegónii. No takáto žena musí ovládať vysoké umenie ľúbosti.

Sexuálna energia je najsilnejšia energia v našom Svete a je daná človeku na tvorenie. Všetko to, čo je vo Svete krásne je vytvorené pomocou sexuálnej energie. Ale rovnako všetko to, čo je vo Svete mrzké je tiež dielom sexuálnej energie. Táto je totiž iba nástrojom, je to niečo podobné, ako atómová energia. Ona sa totiž môže použiť ako vynález USA – t.j. ako atómová bomba na ničenie, alebo ako vynález ZSSR – ako jadrová elektráreň na prospech ľudstva. Všetko závisí od toho, kto a s akým cieľom energiu využíva.

Ak ľudia prebúdzajú sexuálnu energiu v stave vysokej ľúbosti, tak ako zložka Božej podstaty ich dvíha nahor, do výšok Božej sféry. Tam sa napojí vysokými energiami a vracia sa k tým, ktorí ju vybudili, ale mnohonásobne ich zlepšuje. Takýto partneri sa aj navonok môžu stávať krajšími. Takto vyrastá silná a zdravá rodina, rodia sa silné a zdravé deti, ich domácnosť je vždy útulná a pokojná – aj keď sotva „prešpikovaná“ hmotným prebytkom. Ale ak je dôvod vstupu do pohlavného kontaktu akýkoľvek iný – porno filmy, pop muzika… – tak takto vybudená sexuálna energia je bez ľúbosti a nikde nahor nestúpa. Práve naopak, svojim vybuditeľom mnohonásobne zosilňuje tie emocionálne stavy, s ktorými jej pôvodcovia do kontaktu vstúpili, resp. ktoré v daný okamih majú. Spravidla sú prítomné chlipnosť, zmyselnosť, žiadostivosť, žiarlivosť, strasti, krivdy, urážky, závisť a všetky podobné veci. Tento komplex negatívnych pocitov sexuálna energia zosilňuje a začínajú človeka – síce postupne a nebadane – ničiť. Sex bez ľúbosti je pre človeka deštrukčný.

Všetky médiá prinášajú jednu a tú istú informáciu, t.j. že sex je normálny, detičky zaoberajte sa ním ako chcete, kedy chcete, s kým chcete, to predsa nie je dôležité. Hlavné je, aby ste používali ochranu. Ale prečo nikde nájdete informáciu, že sex bez ľúbosti ničí, prečo to mládeži nikto nehovorí, hoci inak nie sú na detaily skúpi?

Sexuálna revolúcia sa nedostala do našich zemí náhodne, ale v plnej miere nie tak veľmi dávno. Bežný človek si neuvedomuje, že práve ona je najvyšším, t.j. posledným štádiom informačnej vojny. No hoci sexuálna revolúcia tu nie dlho, jej výsledky sú katastrofické. Ak sa pozriete do „slobodných médií“, tak nepotrvá dlho, aby ste zistili, aká je najbežnejšia reklama pre mužov. Áno – pivo, alkohol a Viagra. O pive si viac povieme v niektorom z budúcich článkov, ale prečo mladí muži vo veku 30-35 rokov už potrebujú prostriedky na zvýšenie potencie? Odkiaľ sa berú tieto problémy v takto mladom veku? Ale aj ženské choroby rapídne postúpili. Dnes 20-25 ročné dievčatá majú choroby, ktoré predtým mávali ženy po sedemdesiatke. Žeby to všetko boli náhody? Keď spravodajské služby spustili projekt „Sexuálna revolúcia“ tak prišli na to, že na ňu reagujú iba ľudia v určitom veku. Po veku 35-40 rokov na ňu dospelí v podstate nereagujú. Už majú svoje životné skúsenosti, a preto si vedia informácie „preosiať“. Ale najsilnejšie reakcie sú u mladistvých vo veku 14-21 rokov a u mládeže 21-28 rokov. Prečo práve tieto cieľové skupiny?

V tomto veku sa totiž u človeka po prvý raz v živote prebúdza kompletné, plné spektrum emócií a zmyslov, ktoré sú človeku v tomto živote dané. Prebúdzajú sa však ako dobré, tak aj negatívne emócie a sú neriadené. No a mladí ľudia začínajú poznávať Svet skrz prizmu emócií. V tomto komplexe – keďže je úplný – sa samozrejme prebúdza aj sexuálna energia, a práve táto je najsilnejšia.

Ak v tomto veku niekto cieľavedome a cielene obráti pozornosť mládeže na sex pod akoukoľvek zámienkou – AIDS, pohlavné choroby, plánovanie rodičovstva… – a je naozaj úplne jedno pod akou, dokonca môže vyzerať naozaj úplne „nevinne“, tak týchto mladých ľudí to začne zaujímať a budú to chcieť skúsiť svojimi vlastnými zmyslami a emóciami. No a zvýšený záujem veľa z nich privedie k pokusom o sexuálne praktiky. Ale v tomto veku sú sexuálne kontakty ešte bez ľúbosti. Ľúbosť sa totiž iba začína formovať vtedy, keď sa začína prebúdzať mentálne telo, t.j. telo mysle. Proces riadenia vlastných emócií je v tomto veku ešte veľmi slabý.

Na Rusi – teda aj v našej zemi – sa za dávnych čias téma sexu s mladistvými nikdy a zásadne nepreberala, bola tabu. Takto naši Predkovia chránili život svojho vlastného pokolenia. Mladí ľudia si v tomto veku formovali svoju mravnosť, svoj vzťah k ľúbosti, k životu, k radosti tak, že pozorovali život staršieho pokoleniaučenie príkladom – t.j. rodičov, starých a prastarých rodičov. A keď potom neskôr vstupovali do manželstva, tak už dobre rozumeli tomu, že sexuálna energia je na to, aby v stave vysokej Ľúbosti tvorili v živote Krásu a Radosť. Len zopakujeme, že v akomkoľvek inom stave sexuálna energia pôsobí – hoci postupne a nebadane – deštruktívne, ničí.

V podmienkach civilizácie sú už mladiství úplne zapojení do sexuálnych vzťahov – ale prečo? Komu to je výhodné? Nuž, mládež, dajte si túto otázku sami! Žeby to bolo až také nepriehľadné? Ak chcete, nájdete na ňu odpoveď, dokážete to…

Viac sa dozviete

TU

Reklamy
This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s