Koncil Devíti (časť 1 a 2)

http://www.matrix-2001.cz/

TAJNÝ PROJEKT CHANELLINGOVÉHO SPOJENÍ –  NA PŘÍJMU JE  KONCIL DEVITI  – ODTAJNĚNÉ PARADIGMA NOVÉHO VĚKU (1-2)

Vážení přátelé a příznivci nezávislého internetového deníku Matrix-2001. Za těch několik měsíců fungování tohoto serveru jste si již zvykli na to, že jedním ze stěžejních a důležitých informací jsou seriálové řady, které jsou zaměřeny k různým velmi důležitým tématům. Těm se střídavě věnujeme. Namátkou připomínáme problematiku WTC v souvislosti s událostmi z 11.9.2001, nebo čerstvě otevřený seriál z prostředí utajovaných skutečností Vatikánu, záhadný měsíc Iapetus či seriál zaměřený na technologii diskovitých letounů nacistického Německa. Zvláštní postavení si pak zasluhuje “Horizont událostí”. Dnes tuto seriálovou řadu rozšíříme. Rozšíříme jí o unikátní archiválie velmi dobře střežených záznamů chanellingových přenosů, které po dobu mnoha let byly prováděny speciálně ustanovenou skupinou médií na americké akademické půdě. Ta měla za úkol prověřit zda chanellingový přenos je skutečně života schopnou realitou a nebo výmysl. Projekt byl veden a financován zvláštní oddělením “SRI”. Po celou dobu byl s ohromným zájmem sledován těmi nejvyššími kruhy a dostal se několikrát dokonce na přetřes ve vědecké radě OSN. Praktické výsledky totiž předčily všechna očekávání. Zvláštní zpráva dr. Andriji Puharicha to jednoznačně dokladuje. Přenos vesměs zabezpečovala dvě nejznámější média. A to Phyllis Schlemmerová a Uri Geller. Pojďme společně sledovat jeden z nejvíce fascinujících příběhů, který je dodnes zahalen obrovským tajemstvím.

AG

Existují starobylé záznamy, které se odkazují na ještě starší zprávy, které naznačují existenci skupiny devíti sil, které se často na personifikační úrovni jeví jako skupina devíti zasvěcenců, kteří mají přístup k devíti oblastem jež určují evoluční expanzi lidské civilizace a celé naší planety vůbec. Na toto téma podává poměrně velké množství informací celá řada spisovatelů naladěných na tuto frekvenci bádání. Jmenujme například Bergiera a Pauelse a jejich světoznámé “Jitro kouzelníků”, ale i díla Deverauxe, Kolossima a nebo Butlara se dotýkají tohoto velmi zajímavého tématu. V roce 1990 to bylo právě “Jitro kouzelníků”, které mne doslova donutila k systematickému výzkumu na tomto poli bádání. Skutečnosti ke kterým jsem za těch bezmála patnáct let osobního výzkumu dospěl tu ale nechci rozvíjet i když by jistě nebyly od tématu. Ustanovená skupina již nějaký čas zkoušela různé modely chanellingového přenosu někdy s lepším a jindy z horším výsledkem. O to větší překvapení bylo když jednoho dne z úst Phyllis Schlemerové zaznělo:

“My jsme tady. Hovoříme skrze Tom. Přicházíme v Lásce a Míru. Posíláme pozdravy, požehnání a radost. Toto je první z přenosů od Koncilu Deviti. Tom je nástroj skrze kterého jsme schopni Vás vnímat a Vy nás.”

(Pro upřesnění směrem k čtenářům je třeba poznamenat, že do budoucna budeme Toma vnímat v personifikační podobě. Bude to pro nás jistě jednodušší. Ve skutečnosti je totiž Tom akrostych přičemž písmena tohoto jména jsou ve skutečnosti počátečními písmeny třech dalších slov. Jde o anglická slova vzhledem k tomu, že chanellingový přenos probíhá v anglickém jazyce. Tom by se měl ve skutečnosti psát takto: T.O.M (Time Orbiter Matrix, pozn. J.Ch.).

Výše uvedená první památná věta jednoho z nejpodivuhodnějších mentálních spojení zazněla v roce 1991. Následující materiál je složen z množiny fragmentů, které spatřily světlo světa. Drtivá většina materiálu nadále podléhá přísnému utajení a bohužel je nedostupná. Už z tohoto důvodu lze konstatovat, že následující zveřejněné skutečnosti jsou jistě unikátního charakteru. Svým způsobem to sdělil Tom v jednom z následujících mentálních spojení těmito slovy:

“Energie našeho vzájemného porozumění, které rozvíjíme a budeme rozvíjet skrze posloupný poznávací proces formou kontinuální výměny informací uschopní Vaše životy velmi důležité a potřebné změně. A nám zase umožní dosáhnout větší míry harmonie a vzájemnosti našeho vědomí s našim posláním. Paradigma kosmologického poznávání jehož podkladem jsou naše vzájemné mentální dotyky Vám i Nám dává příležitost znát Pravdu. Jak asi sami tušíte Pravda není jedna, Pravda se dokonce nedotýká ani samotné informace? Hledání Pravdy je ve skutečnosti hledání procesu stále kvalitnějšího poznávání Sebe Sama?”.

Koncil Deviti skrze sjednocující parametr “TOM” používá speciální způsob kódování, které umožňuje lidskému vědomí přijímat jakoukoliv informaci o trochu více kvalitněji než je tomu za normálních okolností. Jde v podstatě o větší “sací schopnost” ve vztahu k přijímaným informacím. A když už jsme u informací je třeba zmínit člověka, který věnoval neuvěřitelné množství času správnému seskupení získaných fragmentů ze škály chanellingového spojení speciálně ustanovené skupiny lidských médií. Tím člověkem je Palden Jenkins. Díky němu máme ohromné množství poznatků seskupené do jednotlivých tématických kapitol, kterým se budeme v následujících dílech tohoto seriálu věnovat.

Dne 17. dubna 1999 proběhl památný šestihodinový chanelling, který byl veden přes médium Phyllis Schlemmerovou. Během mentálního přenosu byl lidstvu předán soubor konkrétních informací týkající vysvětlení problematiky roku 2012 a přilehlých souvislostí a okolností. Tento veskrze unikátní soubor informací byl tajnými orgány nazván “Kodex 2012″. Čtenáři Matrixu budou moci se s touto záležitosti unikátně seznámit i v tomto seriálu. Další podrobnosti pak budou uvedeny v materiálu “Horizont událostí”. Během tohoto spojení bylo přes Tom sděleno:

“Když budete připraveni pro komunikaci s bytostmi z jiných rozměrů, je nesmírně důležité abyste vždy měli na zřeteli účel a motiv takového dialogu. Sdělím Vám, že existují různé směry informací, které vedou k Pravdě – tedy poznání Sebe Sama, ale mnohé z nich se pouze tak tváří a ve skutečnosti jsou metodou manipulace a kontroly. Já Tom jsem jediným mluvčím Koncilu Devíti a nehovořím skrze nikoho třetího.”

Tuto úvodní vstupní část nového seriálu bych chtěl uzavřít jedním konstatováním Toma:

“Plníme Vás naší energií a Vy jednáte obdobně. Probouzíme Vás a Vy necháváte možnost našemu probuzení. Velmi si přejeme, abyste věděli, že Vás milujeme. Pochopili jsme, že Láska je stav, který přichází s uchopením Pravdy a jejím přijetím skrze sebe samého. Jelikož pouze ten, který je schopen tento stav zažít a později žít, je také schopen ho pomáhat probouzet v druhých. Děkujeme Vám, že Jste?”.

***

 _Легенда о граде Китеже1

Vzhledem tomu, že briefing s Koncilem Devíti není koncipován chronologicky, ale tématicky jsou do rozhovoru s Tomem zařazené i otázky dalších osob. Mnohé z nich nebyli přímou součásti pracovní skupiny, ale byli přizváni z jistých důvodů pouze na určitou dobu. Jednou z těchto osob byl Gene Roddenberry. Stalo se to v roce 1975. Pamatujete si na kultovní seriál Star Trek? Existuje i jeho filmová řada. Roddenberry byl inspirován Koncilem Deviti a mnohé ze skutečností, které se dozvěděl implikoval právě do ságy “Star Trek”. Jak jsem již naznačil první výměna informací mezi Genem Roddenberry a Tomem začala v roce 1975.

Gene: Ke komu hovořím? Máte nějaké jméno?

Tom: Já jsem Tom a jsem mluvčím Koncilu Deviti. Jsem také Tehuti. Ano, jsem také Hamarkos a také Herenkar, jsem známý jako Thomas (Tomáš) a nebo jako Atum.

Gene: Vy jste jeden z Rady Devíti a nebo jste izolován od této formy Bytí?

Tom: Jsem součástí Rady Devíti. Já jsem součástí Moudrosti, která s Vámi hovoří. Ale Koncil hovoří, že z daleka ne v každém čase je lidská Bytost naladěná na toto pojetí vnímání.

Jistým způsobem podobnou odpověď poskytl Tom jinému tazateli v roce 1977. Šlo o podobné téma.

Host: Chtěl bych se zeptat kdo mě to vlastně zdraví?

Tom: Já jsem mluvčí. Jsem známý jako Tom skrze Koncil Devíti. Já jsem Devátý.

Host: Koho představujete? Existuje nějaká vyšší autorita, která Vás řídí a která formuje Vaše cesty?

Tom: To je velmi obtížné vysvětlit, jelikož ve Vašem světě neexistuje žádná taková podobná situace a proto nemáte v ruce model na základě kterého byste mé informace mohli asociovat. Jsem schopen Vám oznámit, že jsme v přímém spojení s něčím kdo a nebo co je Vyšší, ale s ním tvoříme nedílný celek. Jelikož všechno je jedno, všechno je celek a není nic co by nebylo součástí tohoto celku.

Host: Máte nějaký účel v našem světě? Jste nositeli nějaké důležité zprávy?

Tom: Velmi si přejeme abyste nás nepovažovaly za hmotné bytosti jakéhokoliv druhu. Váš svět je projevem vyšší formy tvoření a tvůrce se ve Vašem světě projevuje ve formě lidstva. Lidstvo je homogenizováno skrze dvanáct rozličných forem rezonance Světelné Ideje. Jiné formy existence ve vašem světě se nachází v jiném postavení. Vy lidé mátě výsadní postavení. Stojíte za prvním i poslední příčinou a účinkem Vašeho světa. Ptáte se jakou zprávu pro Vás přinášíme.

Host: Ano, tak zněla otázka

Tom: Víme o tom, že jste byli stvořeni v souladu s představou s Tvůrcem. Tento svět ztratil spojení s identitou Tvůrce s jeho vytvořením. Možná Vám to přijde jako paradoxní stav, ale není. Tvůrce věděl, že se tak stane a komponoval s touto představou. Čemu ovšem potřebujete porozumět je to, že nutně je třeba abyste pokračovali ve vytváření příčin a následků, což v jistém okamžiku přinese stav dokončení toho kým máte být. Vy lidí se sami nacházíte v procesu realizace – nejste dokončení, jste na půli cesty. Skutečný Člověk v prototypu představy Tvůrce je zcela někdo jiný než jste Vy – člověk stále ještě nezrealizovaný. Zde vám nepomohou modlitby ani rozjímání. O je tedy pro Vás důležité – být hercem a hrát svou roli. Věřit sobě a věřit režisérovi.

Host: Velmi pěkně děkuji Tome.

Andrew: Velmi mne zaujal pojem “Hamarkos”. Co nám nyní k tomu můžete povědět??

Tom: Já jsem den, a já jsem večer, jsem pravé poledne.

Andrew: Jak je možné, že Egypťané pojmenovali po Vás Sfingu, kterou postavili.

Tom: Vaši předci našli jisté tajemství. Bližší informace se dozvíte za nějakou dobu. A musím říci, že jsem se skutečně identifikoval s vaší planetou. Stalo se to před 34 000 vašimi roky. Já jsem rovnováha. A když říkám “Já” – pak Já jsem, protože jsem emisar na frekvenci devátého rytmu. Takže Já je skupina. A Princip Devíti je nekonečná inteligence. My jsme Já a jsme devět principů Vašeho Vesmíru. Když jsme spolu jsme Jeden. My se pokoušíme přinést vaší planetě právě tento druh Inteligence. My jsme odděleni a v Jednotě v jednom okamžiku věčného vždy. Každý z nás reprezentuje jistou porci energie, znalosti, moudrosti, lásky, laskavosti, technologie a v těchto souvislostech to pokračuje po trase spirály na všechny strany až ke každému atomu a atomu tohoto atomu v podobě zásobování těchto a dalších fragmentů přinášející dostatečnou míru pochopení.

Velmi si přejeme abyste nás nevnímali jako bohy. Jsme kolektiv a jsme jeden. Velmi si přejeme abyste, abyste ani na vteřinu již nepodceňovali kdo jste, abyste nepodceňovali své schopnosti. Všichni lidé jsou čité Bytosti, jste dokonalí resp. k dokonalosti mílovými kroky směřujete. Nic si nedělejte ze svých chyb. Ti co nazýváte chybami je ve vašem světě velmi přirozené. Váš svět je dimenzován na přijetí a akceptaci těchto prvků. Chyby jsou nutným a jediným vodítkem na cestě k dokonalosti.

Andrew: Tak nějak cítím, že jste něco jako čisté Světlo. Zřejmě existujete v rozměrech, který stojí za hraniční rychlosti světla.

Tom: To je za hranicí vašeho současného chápání

Andrew: Ano, ale cítím Vás velmi intenzivně spíše jako příčinu, než důsledek v projevu?..

Tom: Ano, to je do jisté míry pravda. Ale musím podotknout, že i každá příčina je v podstatě sama o sobě důsledkem..

Andrew: Jste někde dál, někde za existenční hranicí fotonů tachyonů. A pak spíše bych vás vnímal jako to co nazýváme Duše. K tomuto pojetí energie se mi jevíte nejblíže???

Tom: Ano, my jsme Duše

Andrew: Vy jste duše. A tak ve vztahu k Devátému jste všichni stejné podstaty? Je Devátý stejné podstaty jako Vy?

Tom: Jsme jedno a jsme stejní.

Andrew: Hmm, a tak byste nám mohli objasnit jednu velkou záhadu. Hovoříte o devíti základních manifestacích. Tak si myslím, že bychom tuto skladbu devíti mohli nazvat Bohem z nedostatku lepšího termínu ?

Tom: Pokusím se to vysvětlit způsobem kterým byste mohli porozumět. Devět je kompletní manifestace. Všechno je devět. Ve vašem světě velmi často říkáte sedm. Číslo sedm se stalo jakými magickým vodítkem. Ale ve skutečnosti je devět čaker, devět stavebních principů a devět prvků toho koho nazýváte Bohem. Existuje devět vývojových skupin na planetě Zemi a také devět etherických těl. Devět je kompletní číslo, devět je celek. Když projdete rezonancí devět – vše se zruší a stane se jedním, ale devět je kompletní. Ale pamatujte si jedno: my nejsme Bůh. Vy všichni, my všichni reprezentujeme Boha.

Nyní přešla diskuse na jazyk.

Andrew: Máte nějaký jazyk, který by se dal našimi vyjadřovacími schopnostmi reprodukovat?

Tom: Když bychom se měli dotknout podstaty našeho jazyka, je třeba nejprve sestoupit do síně srdce, hluboko uvnitř nás. Náš jazyk je zcela mimo podstatu vašeho vyjádření, ale je postavený na principu tónů, tak jako Váš. Všechno je založeno na tónech a rytmu – tóny a rytmy jsou všude. Váš jazyk na vaší planetě je ovšem uzavřený, náš je otevřený.

John: Ano, náš jazyk je formován v hlasových akordech.

Tom: My mluvíme uvnitř sebe sama a pak to vyzáříme do prostoru. Rozumíte tomu?

Andrew: Takže vydáváte zvuky, které lidské ucho může slyšet?

Tom: Vydáváme zvuky, které můžete slyšet ve svém nitru.

Andrew: Jinými slovy účinek Vašeho hlasu tedy vnímám přímo ve svém vědomí aniž by musel být zachycován ušima? Souvisí to nějak s tím, že tónový rozsah vašeho jazyka je na 98,6 MHz?

Tom: Ano, velmi správně.

Andrew: Jinými slovy něco co bychom mohli nazvat rozhlasový přenos, že?

V dalším pokračování, který se bude dotýkat potomků Adamových. Jeden z tazatelů jmenuje různé biblické potomky v Genesis (Kap. 4 a 5) a ptá se zda někteří z nich mohli být ztělesněním “Koncilu Devíti.”

(c) Koncil Devíti(c) Palden Jenkins –  (c) Jaroslav Chvátal

http://www.matrix-2001.cz/

nasledujúca časť

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s