Koncil Devíti (časť 3-4)

predchádzjúca časť

TAJNÝ PROJEKT CHANELLINGOVÉHO SPOJENÍ: NA PŘÍJMU JE “KONCIL DEVITI” – ODTAJNĚNÉ PARADIGMA NOVÉHO VĚKU (3-4)

http://www.matrix-2001.cz/

Rozhovor s Tomem pokračuje. Začiná nabývat velmi zajímavých rozměrů. Poté co jsme opustili briefing, diskuze se stočila k biblickým příběhům. V této fázi debata jistě byla také velmi interesující, ale tak nějak jsme tušili, že nás čekají další zajímavé pasáže. A proto jsme diskutující na chvíli opustili. V tomto díle vstupujeme do diskuze ve chvíli kdy se rozhovor stočil k problematice principu duality. K záležitostem týkající se “dobra” a “zla”. Vědeckou skupinu velmi zajímalo jak vidí tuto záležitost Koncil Devíti. Věřím, že by Vás to milí příznivci Matrixu mohlo zajímat také. Takže mám nápad. Pomalu a potichu otevřeme dveře této multidimenzionální diskutárny a půjdeme se posadit mezi diskutující. Jsem přesvědčen, že se opět dozvíme něco zajímavého……

***

John: Je pravdou, že mezi Vámi a námi existuje několik rozměrů čili dimenzí?

Tom: Velmi mnoho. Každý rozměr má své realizační kódy uvnitř ve Vaší Mysli. Chápu, že tomu budete možná velmi těžko rozumět, chápu, že takové tvrzení může být v mechanismu Vaší stávající logiky nepřijatelné, ale nemohu sdělit nic jiného než to co jest. Představte si Vaší Zemi a představte si, jak Vaše planeta produkuje kruhovité vlny (jako když hodíte kámen do vody a ten rozčeří hladinu). Tak každý objekt permanentně čeří hladinu energetické základny Vaší reality. Jedna vlna ale produkuje další a kruhy se zvětšují a rozšiřují s narůstající vzdáleností od Země. A tak jak to všechno září ven se také postupně pročišťuje. A tak s narůstající dimenzionální vzdáleností se zvuky stávají zcela čistým projevem a stejně tak tomu je světlem, které nakonec vezme velmi světle zlatou frekvenci a to je náš svět, náš Vesmír, náš domov.

magic_landscapes_1

John: Děkuji Vám za nádhernou asociaci.

Tom: Vesmír funguje na bázi krystalové ultra rezonance. Realizuje v souladu s prvotním programem dvě základní funkce.

  • Funkci homogenizace
  • a funkci vlnové kultivace (modulace).

To vše souvisí s tím, čemu vy říkáte “duchovní vývoj”.

Andrew: Rádi bychom se dozvěděli něco o Vaší přirozené historii. Rádi bychom poznali jak vypadáte, jak se reprodukujete, jakou potravu přijímáte, jaká je vaše role ve Vesmíru a v čem spočívá Váš zájem o naší planetu?

Tom: Z Vašeho úhlu pohledu nemáme fyzické tělo i když jsme schopni to zařídit tak abychom se Vašemu zraky zjevili jako fyzičtí jedinci – tedy v podobě jakési iluze sloužící jako pomůcka k lepšímu přijetí. Je velmi těžké popsat naší podobu, jelikož pro určité fragmenty neexistují slova ve Vaší řeči. Takže stejně tak se ve Vašem světě můžeme projevit jak koule energie a nebo jako čisté světlo.

Velmi často jsme každému z Vás velmi blízko, ale nevnímáte nás. Lidská bytost je bohužel stále ještě velmi zahleděna do svých vlastních potřeb osobnosti, takže dostatečně dobře nevnímá mnoho velmi důležitých podnětů, které se kolem Vás nabízí. Je to škoda, velmi Vás to ochuzuje a ztrácíte tím také mnoho důležitého poučení. Nejblíže se k nám dostáváte ve chvíli kdy se Vaše vědomí zaobírá tužbami, které jsou v souladu s Vašimi duchovními předpoklady a individuálním plánem evoluce.

Andrew: Pokud to dobře chápu, tak máte možnosti jak se fyzikálně projevit v našem světě. Mám pravdu?

Tom: Ano jistě. Ale obáváme se, že byste neporozuměli naší technologii. My jsme v naší mysli, tak jako vy jste ve Vašem čase. Nevím zda mne dostatečně chápete. My existujeme v zóně chladu. Proto nemáme žádný problém se projevit v jakémkoliv charakteru v souladu s naší vůlí. Pokud tohoto jsme schopni, pak klasický způsob reprodukce u nás pozbývá smysl. Pouze připomínáme, že jsme museli ujít neuvěřitelně dlouhou cestu než jsme se dostali do pozice ve které se nacházíme nyní.

Andrew: A v jaké části Vesmíru se nacházíte??

Tom: My jsme Vesmír.

Andrew: Nyní v našem Vesmíru existují hmotné světy, antihmota, fotony, paprsky, částice a mnoho dalšího. Co z toho se projevuje ve Vašem Vesmíru. Nebo je to také za hranicemi naší reality?

Tom: Je to za hranicemi Vašeho současného vnímání. My přicházíme ze zóny chladu. To je dokonalost.

Andrew: V současné době u nás na Zemi pomalu začínáme rozumět chladu čili zóně chladu. To přeci souvisí se supravodivostí. Víme, že tam neexistuje žádný odpor, žádné tření. Jinými slovy je to oblast zvláštního druhu svobody a volnosti. Je tento můj výrok pravdivý.

Tom: Ano to je pravdivé a toto je dokonalost. Učí vás, že z chladem ustává pohyb molekul. Z hlediska Vašich pozorovacích možností tomu tak jest. Ve skutečnosti ovšem dochází k transformaci pohybu na zcela jiný druh pohybu, který Vaše smysly nejsou schopné registrovat a Vaše fyzika měřit. Dokonce ani model Vaší euklidovské matematiky, či jiné matematické modely nejsou schopné popsat takový proces. My jsme v centru, uprostřed. Prosím vnímejte tato slova tak, že nechceme aby to vyznělo, že jsme dokonalí a nebo egoističtí. Když povíte pozitivní, tak to je nerovnováha a když povíte negativní tak to je také nerovnováha. My jsme uprostřed, jsme v centru a tam je dokonalost. Naší úlohou je pokoušet se přivádět do rovnováhy ostatní síly a projevy. Ve světě ohromné množství sil a projevů energie není v rovnováze a to se musí změnit a to je vývoj. Existujeme v centrálním bodu Vesmíru – tam je rovnováha. Uvnitř každého z Vás, ve Vašem středu je také rovnováha. Jsou soustředěné všechny pozitivní i negativní síly Vesmíru. Rozumíte tomu?

Andrew: Přiznám se, že tomu moc nerozumím. Nechápu jak jste schopni se nepolarizovat. U nás je buď něco dobré a nebo špatné, a nebo více dobré s méně špatným a nebo více špatné s méně dobrým. Nedokáži si představit onen absolutní střed.

Tom: Chápejte, jste-li uprostřed, jste rovnováhou obou polarit. Rozumíte povaze hmoty a anti-hmoty?

Andrew: Nevím o žádném spojení hmoty a antihmoty. Naše věda ještě nedosáhla této schopnosti a ani nevím o ničem podobném v přírodě. U nás hmota a antihmota existuje nezávisle na sobě. Pakliže dojde k jejich spojení vznikne gigantická exploze??

Tom: Co je Armagedon?

Andrew: Nevím, vím že toto slovo pochází z Bible.

Tom: Není to obří exploze?

Andrew: To ale přece není záležitost hmoty a nebo antihmoty?.

Tom: Tvořím analogii. Mohu ti vysvětlit?

Andrew: Je to všechno velmi obtížené pochopit i když se mi to snažíte vysvětlit.

Tom: Dobře tak začneme od začátku. V každém z Vás, stejně tak jako v každém z nás je úplnost, celistvost. Celistvost je vyjádření dokonalé harmonie a rovnováhy mezi tím čemu říkáte “dobro” a “zlo”. To je to co nás udržuje v ústředním bodu. To je to proč jsme střed, proč jsme v rovnováze. Když jsme spolu jsme jedno a jsme střed. Předpokládejme, že žijeme ve světě hmoty – není to pravda, ale představme si to. Nyní je Koncil Devíti v centru. A po naší pravici by byl svět hmoty a po naší levici svět antihmoty. Všimni si, je to ona třetí strana, která zabezpečuje aby nedošlo k explozi. Odstraníš-li třetí stranu dojde k explozi.

Andrew: Mám v jedné věci potíž. Vy jste říkali, že jsme směsicí obou stran polarity, tak jak tam může být ještě další strana, když jsme onou směsicí?

Tom: Neporozuměl jsi tomu co jsme říkali.

Andrew: Pakliže jsme směsice nemůže mít vidět dvě strany. Pakliže jsme černobílí, pak máme vidět dvě strany, ale pak nejde o směsici – šedá je přece směsice výše uvedených barev. Nechápu to?

Tom: Ano, potíž je v tom, že jednu a tu samou věc vy reprezentujete v podmínkách svého světa a my zase v podmínkách našeho světa. Budeme to nazývat tedy esencí..?

Andrew: Výborně s tím souhlasím. To v mnohém usnadní mou představu, pakliže budeme hovořit v termínu esence a ne hmotná substance?

Tom: Takže to je esence.

Andrew: Výborně souhlasím.

Tom: Uvnitř všech těchto esencí je rovnováha. Co způsobí nehodu, kolizi je v podobné situaci jakou je záležitost s hmotou a antihmotou. Oni nemohou se smísit, oni nemohou se smísit v harmonii, oni nemohou se míchat a tak se stanou destruktivními sami k sobě a vůči sobě navzájem.

Následuje několik výměn názorů ohledně problematiky duality mezi Andrewem a Tomem. Tom se několikrát pokouší objasnit situaci.

Andrew: Svým způsobem máme potíže porozumět tomu co je “negativní” a co je “pozitivní” ve smyslu toho co je nazýváno “dobro” a co je nazýváno “zlo” na úrovni lidského vědomí.

Tom: Je velmi těžké ve vašem světě abyste porozuměli skutečné podstatě obou faktorů. Já se to nyní pokusím vyložit takovým způsobem, kterému byste mohli porozumět. Vezmeme si k tomu obří měřítko Vesmíru. Představ si, že jsi středem tohoto Vesmíru. Na jedné straně je vše pozitivní a na straně druh je vše negativní. Jsi střed a tebou, pouze tebou prostupují oba faktory. Jsi to ty, jako střed Vesmíru, který udržuješ rovnovážný stav. Toto je příměr, ale není daleko od skutečné reality. A nakonec ti sdělím cosi možná velmi šokujícího. V kterékoliv části Vesmíru, na kterémkoliv místě, které tě jen napadne se nachází jeho střed. Je tedy i v tobě a je ve mne a je v nás. Je všude??

Andrew: To je fantastické??

Tom: Mohu tedy pokračovat ?

Andrew: Jistě, samozřejmě. Je to fascinující??

Tom: Víš, snažím se maximálně přiblížit Vašemu chápaní, Vaší logice, která je podmíněna zkušenostmi a snad nekonečným počtem různých vlivů. Pochop hovoří mezi sebou dvě zcela odlišné inteligence. Takže mohu tedy pokračovat. Pochop, každý střed je paradigma devíti. Všude v rovině Vesmíru, galaxií, slunečních soustav i planet včetně Země existují čtyři směry. Tyto směry jsou jedinými skutečnými jsoucími směry jelikož v nich teče magnetická vitální energie projeveného. Status vaši logiky je zná jako východ – jih – západ a sever, a nebo je také znáte v přenesené podobě ve vitálních kvalitách fyzikální esence jako: oheň – voda – země a vzduch. Pak devítka středový princip – centrum, které je jak jsem již naznačil všude jsoucí je ve vaší logice označeno pojmem – akaša. Takže střed je mystérium devíti. Proč? Protože všude jsou čtyři hlavní směry jsou rozdělené do dvou polarit – a tím dostaneš osm. Číslo osm je referencí napětí a nezbytného řešení všech věcí. Ve vaší logice na to existuje ekvivalent – karma. Zcela správně k němu vaše mysl přiřazuje číslo osm. A co zbývá? Středový princip a ten je vždy devátý??

Andrew: Pokračuj Tome?.

Tom: Takto je udržována dokonalá rovnováha. Tato rovnováha platí uvnitř vašich galaxií i slunečních soustav. Pokud by jsi měl kámen z každé z těchto galaxií a ten by byl v dokonalé hmotnosti a proporci ke zbylým tří stranám – pak by toto bylo také v rovnováze. Ale pokud by jeden jediný z těchto kamenů byl porézní substance a pokud byste ho dali do substance a ten by tuto substanci pohltil vážil by více včetně oné substance a to by narušilo rovnováhu a rozrušilo by to kalibrační mechanismy klidně na druhé straně Vesmíru. Tak například vaše planeta se této možnost velmi dotýká. Negativita je velmi těžká substance. Pamatujte si opozitní řády jsou v rovnováze, ale případná nerovnováha může podle pořadí převrátit zbytek. A to není správné. Ve skutečnosti není nic dobré ani nic špatné. Stane se to jedině tehdy když jedno z nich změní svou přirozenou konzistenci.

Protože existuje objektivní neznalost obyvatel planety Země a protože jejich vůdcové sami učí neznalosti vaše negativní síly se vám nikdy neobjeví tak abyste je mohly vidět v plném rozsahu. Nakonec v konečném důsledku řešení této situace přichází strach, který vytvoří jistý druh napětí ve vašem vědomí – a pak je šance vidět. Ale co je skutečně negativní vedle touhy nenasytnosti je realizace záměrného popírání skutečnosti. Vědomě podváděné Vědomí se tak dostává do konfliktu s Pravdou, které zná Nadvědomí a to způsobuje tvorbu toho čemu říkáte – reinkarnace. Jinými slovy proces reinkarnace započal s “prvotním hříchem”, a jím byl vědomí podvod spáchaný na Lidském Vědomí týkající se čisté interpretace existence finální reality.

***

časť 4

space merkaba andromeda galaxy

Nastal opět čas, abychom se zúčastnili fascinující debaty mezi speciálně vytvořenou diskuzní skupinou a Koncilem Devíti v rámci mezinárodního utajovaného projektu, který měl za úkol ověřit pravost a existenci chanellingového přenosu mezi rozlučnými inteligencemi bez omezení prostoru a času. Máme k dispozici unikátní materiál, který je skutečnou pokladnicí velmi originálních myšlenek a názorů. Naposledy jsme skupinu opustili ve chvíli kdy se odvíjela diskuze jež se dotýkala problematiky principu duality. V těchto chvílích diskuze na toto téma graduje a postupně se přenáší k dalšímu tématu a tím je “Bůh a jeho proces tvoření”. Takže již počtvrté otevírám dveře dikutárny…..

Andrew: Rozumím ti Tome. Myslím, že ani ne tak rozumem jako spíše jakýmsi vnitřním citem. Prostě cítím, že to o čem nyní hovoříš a co se nám snažíš vysvětlit je se mnou rezonuje. Nemohu hovořit za ostatní, ale u mne tomu tak jak. (Souhlasné reakce u celé skupiny naznačuje podobné niterné pocity).

Tom: Tak to je dobře. Chtěl bych jen poznamenat, že mít pocit je jedna věc a žít pravdivé pocity je věc druhá. Existuje celá řad sil, které mají schopnost deformovat vaše pocity. Na podiu tohoto světa jsme herci a tak každá projevená bytost si žije svou vlastní roli. A teď to přichází. Je extrémně důležité být v souladu a s harmonií se svou rolí. Ale ono to tak ve velké většině případů není. Lidé mohou říkat, jak milují Boha, mohou říkat jak dalece ho rozumění, ale pokud prakticky nežijí v souladu s touto rolí – je to velký problém. To je to samé jako když jako když někomu něco dáte jelikož věříte, že to toho člověka zavazuje aby vám to zpět vrátil. Potom, ale to co dáváte není zlato – je to černé a zkažené. Mimochodem, víte co je Bůh.?

Andrew: Ano, myslím, že vím kdo je Bůh v onom abstraktním smyslu.

Tom: Víte ve skutečnosti kdo je Bůh?

Andrew: To ne?

Tom: Bůh souvisí s číslem devět, Bůh tedy souvisí se středem. S centrem. Pověděli jsme si, že takový střed je všude. Není žádného projevu, kde byl nebyl přítomen tento střed. Bůh je síla, která vyvěrá ze středu a zároveň tento střed tvoří. Tato síla tedy není ani uvnitř ani vně, ona prostě je. Bůh vyzařuje velmi zvláštní typ praenergie. Pakliže někdo z prostředí vaší civilizace hledá onen “Prvotní záblesk” tak zde ho nachází – Matečná energie stojící za dalšími projevy – Láska. Je to Bůh, které nechává z každého středu vysílat mocné proudy této Energie. A je to opět Bůh, který nutně ke své existenci jako potravu energii Lásky přijímá. Budeme o tom, ještě velmi, velmi dlouze hovořit a proto volíme tento způsob spíše jednoduchého vyjádření, jež je pro Vás snáze pochopitelný.

Andrew: Takže my všichni jsme Bohem?

Tom: Ne tak docela – vše je Bohem?

Andrew: Dobře, vraťme se ale k onomu tajuplnému středu o kterém jsme se bavili před několika minutami. Velmi nás toto téma zaujalo a rádi bychom se dozvěděli něco více o tom jakým způsobem stojíme mezi kladem a záporem, jingem a jangem.

Tom: Pamatujte si, že pozice a postoj (projev), který jste si kdysi dávno vybrali ve Vašem fyzickém světě je limitován. Tak tomu prostě je. Na druhé straně si ale prosím pamatujte, že KÝM ve skutečnosti Jste. Udržujte si tuto vzpomínku a zkušenost v každé vteřině ve svém nitru. Přijde doba, kdy Vám bude velmi pomáhat při Vašem nelehké úloze v tomto světě. Problémem je limita Vaší fyzické mysli a schopnosti porozumět, ale to je zcela v pořádku, jelikož tento stav je součástí bytostné podstaty Celku. I my ze své vlastní úrovně jsme limitováni. Proti této limitě nelze zvítězit jakýmkoliv bojem a nebo vzdorem – cíle a jisté druhu vnitřního osvobození dosáhneme skrze její přijetí. Ona pak sice bude jsoucí dál, ale již nebude tak tlačit na Vaší fyzickou mysl a osobnost v projevu.

Andrew: Chtěli bychom se dozvědět něco bližšího o “Koncilu Devíti”. Mnozí lidé dnes již o vás ví a dožadují se odpovědi na otázky typu “kdo jste” a nebo jste dobří a nebo zlí? Mohli byste na tuto otázku odpovědět?

Tom: Doufám, že jste si vědomi jakou katastrofální roli sehráli Vaše náboženství v pohnuté historii Vaší civilizace. Mluvím tu především v kontextu chápání problematiky dobra a zla. Znovu opakujeme Vesmír nezná dobré a špatné. Je to lidská morálka, lidský světonázor, lidská dogmata a lidské společenské prostředí, které kooperuje s těmito termíny. Ale není to Vesmír. Při této příležitosti znovu opakujeme již několikrát naznačené. Realita, kterou zažíváte na individuální rovině svého Bytí je reflexí (parafrází), odrazem Vašeho vnitřku.

V roce 1991 se jeden z hostů speciální vědecké skupiny zeptal “Toma” následující otázkou:

Host: Jaký je vztah Koncilu Devíti k Bohy a k Ďáblu?

Tom: Nelze dost dobře použít terminologii Bůh a Ďábel v jedné větě jelikož tím nutně prezentujete opozitní stav. K Bohu nestojí nic v opaku. Bůh nemá opozita. Proč? Protože se nachází ve všem, jeho esenciální energie prostupuje vším co jest. My nejsme k opozici k Bohu a Ďáblu – My jsme Koncil Devíti, který stojí ve služby pro Tvůrce. Tvůrce není destruktivní.

A dlouho před tím někdy polovině sedmdesátých let se Andrew dostal do této komunikace:

Andrew: Co byste řekl lidem, kteří ve své mysli jsou soustředěné extrémně na termíny “dobrý a zlý”, lidem jež se velmi často zaobírají takovými pojmy jako Ahriman a nebo Satan?

Tom: Aby se naučili dívat do svého vlastního nitra, aby se opět spojili sami ze sebou – se svou přirozeností. Jelikož pouze ten jedinec, který je izolován od své Síly od svého zdroje je schopen se poutat do takových frekvencí. My nemáme rádi ono slovo “zlo”.

Andrew: Já ale nepatřím do této skupiny. Vy ale znáte mnoho velmi zbožných lidí.

Tom: Oni nejsou ale ve skutečnosti zbožní. Tito lidé uvnitř sebe samých postrádají kontakt s Věděním. Oni nerozumí podstatě věci. Tito lidé jsou ve své podstatě fanatiky. Jsou velmi zaslepení vlastní iluzí na to aby viděli (natož pochopili)podstatu. Oni jsou fanatiky, ale nic víc.

Andrew: U těchto typů lidí je ale to nejtěžší chtít po nich aby se začali dívat do svého nitra a nebo se nějakým způsobem přirozeně změnili

Tom: Nejméně vhodné je přesvědčování. O v těchto případech vždy povede ke konfrontačnímu měření sil. Naopak. Uvolněte prostor, vzdalte se jemně od nich. Dejte jim ve svém vlastním zápalu dýchat a zjistíte, že si nakonec Pravda svou cestu najde.

Andrew: Jsme velmi vděční za jakoukoliv informaci, kterou nám můžete poskytnout. Je to pro nás velmi důležitý materiál v rámci výzkumu jehož součástí je tento zvláštní dialog.

Tom: Je velmi důležité abyste si ve vypjatých situacích dokázali udržet svou jemnost, ale zároveň i pevnost a stabilitu. Držte se čistoty a posvátného středu uvnitř Vás samotných – ne vašeho těla, ale Vás samotných. Nezapomínejte kým jste a nekontaminujte své Vědomí a vnitřní krásu jinými vlivy, které se budou snažit Vás oslabovat.

Andrew: My máme mnoho fyzických a všeobecně lidských slabostí

Tom: Zdaleka jich nemáte tolik, kolik byste si přáli věřit.

Andrew: Ale pochybnost je jednou z velmi důležitých stavů?

Tom: To určitě je, stejně tak jak je prominentní strach.

Andrew: Mám-li mluvit za sebe, tak neznám strach – tento pojem je mi téměř cizí.

Tom: Ale máte pochybnost

Andrew: Ano, mám pochybnost

Tom: A to je stejné

Andrew: Trpím skepticismem, ale učím se (smích). Musím sdělit, že jsme v poslední době velmi intenzivně analyzovali naše kontakty s Vámi a jsme velmi ohromeni o jaký kus jsme všichni ze skupiny povyrostli. Tak nějak cítíme, že jsme učinili velký pokrok ve vzájemném přijetí a chápání mnoha věcí skrze tento dialog.

Tom: Pamatujte si. Když vy rostete my rosteme také, a opačně když mi rosteme vy také rostete. Vše je propojeno se vším. A ještě něco, nevěřte svým smyslům. Ty Vám ukazují všechno možné jen ne skutečnou realitu – povahu Vašeho světa.

Andrew: To mne překvapuje. Copak na úrovni “Koncilu Devíti” stále existuje rostoucí potenciál.?

Tom: Údiv. Samozřejmě, že rosteme. Vše co je jsoucí roste a vyvíjí se. To je nutný předpoklad života a podmínka existence. Konkrétně ve spojení s Vámi je to tak: Tím, že jste na své vlastní úrovni projevu, které je zcela jiná než ta naše, a tím, že máme možnost s Vámi komunikovat učíme se porozumět Vaší rovině existence. Je to velmi paradoxní jelikož se nacházíme před vším co je projevené na Vaší úrovni existence.

Andrew: Hmm, moc tomu nerozumím. Znamená to, že jste v čase před námi? Dost dobře tu poslední myšlenku nechápu.

Tom: Vždy jsme s vámi byli v kontaktu. Od prastarých časů, od nepaměti. Učili jsme se od Vás. Koncil mi sdělil, že bych neměl používat slovo “před”, ale “za”.

Andrew: Neuvědomil jsem si, že byste mohli procházet něčím co by se asi dalo nazvat “doplňkovým kurzem prožitků” na naší úrovni existence v prostředí planety Země.

Tom: To není správně řečeno. Jde o komplexní úroveň existence, která je Vám vlastní, nikoliv pouze o planetu Zemi.

Andrew: Já znám fyzikální úroveň existence planety Země, ale postrádám jakoukoliv zkušenost na úrovni skrze Vesmír jako celek.

Tom: Jistě, ale Vaše planeta je vynikající místo pro tuto formu výuky a mnohé jiné inteligence o tom velmi dobře vědí.

John: Další věcí jsou ovšem pochybnosti. Tak nějak cítím, že slepá víra je také velmi nebezpečná věc a proto vždy se mezi jedinci musí nalézat alespoň jemná linie důvěry.

Tom: Nikdy jsme po Vás nežádali slepou víru, ale chceme Vám říci jednu věc. Procházeli jste svou existencí na Zemi, všechno bylo v pořádku, ale pak jste narazili na něco co Vás zcela ochromilo strachem. Tato informace je extrémně důležitá. Velmi dobře si jí zapamatujte a hlavně si tuto větu prociťte. Vaše civilizace v pradávných dobách narazila na jakýsi artefakt (nemám na mysli hned přímo nějakou věc). A pak došlo k reakci a to na globální civilizační úrovni. V této chvíli nikoliv, ale později Vám k tomu povíme více.

Andrew: Myslím, že když jsem by jako dítě, měl jsem velký strach z hadů, ale podařilo se mi ho postupně překonat.

Tom: Vzpomenete si ještě jednou na onen moment. Dokážete si co nejlépe po té době připomenout?

Andrew: Ale ano, vzpomenu si na moment kdy e ten had přede mnou objevil. Bylo to náhle.. Začalo mne mrazit a ve strachu jsem nevěděl co mám dělat.

Tom: Vstupujete do období kdy tomu všem porozumíte a porozumíte mnohému dalšímu.

Andrew: Cítím to, vlastně to cítíme všichni. Je to poučné, je to fascinující. Všichni si tu připadáme jako ve snu.

Tom: Ano, ale znovu opakuji: My nechceme abyste cokoliv přijímali ve slepé víře. Je bytostně důležité abyste zůstali sami sebou a dokázali prakticky použít svou konstruktivistu v každém fragmentu informace, kterou přijmete.


Oblast druhá: Bůh a proces tvoření

Zatímco předchozí blok se týkal “Koncilu Devíti” a problematiky duality našeho fyzického světa. Tento následující blok snad nepotřebuje žádný úvod. Týká se Boha a procesu tvoření. Je mezi námi stále velké množství osob, které nemají žádnou konkrétní představu o Bohu. Následující skutečnosti zde obsažené a informace mohou být velmi podnětné a poučné a mohou vyvolat proces zhodnocení svých vlastních dosavadních myšlenek o Stvoření, Bohu a tomto Světě.

Jaroslav Chvátal

Tom: Pro lidskou civilizaci bylo nutné mít alespoň v počátcích strukturovanou formu náboženství. Chyba ovšem byla v tom, že mnohé z nich začaly mít kontrolu nad ostatními a dělali se důležitějšími a potřebnějšími. To vše se bohužel velmi odrazilo na celkovém oduší Vaší současné civilizace. Je to určité dědictví, které si sebou přinášíte z hlubin historie. Je s tím potřeba samozřejmě něco dělat a vy to velmi dobře cítíte. Ve vaší současnosti se formuji skupiny lidí, kteří by chtěli do lidské společnosti zavést nové formy náboženství. Jednu z nich už vlastně znáte. Jmenuje se “New Age”. Nezapomeňte na to, že staré formy mohou kdykoliv na sebe vzít nový “kabát”, který je utkán z potřeb a žádostí aktuální doby. Vaše planeta bude zcela energeticky homogenní tehdy, až bude zcela naplněna svobodnou vůlí, která bude rezonovat s principy a zákony Vaše světa.

John: Zdá se, že budeme na otázku “Co je Bůh” schopni odpovědět až někdy v daleké budoucnosti. Ale přesto bychom rádi slyšeli odpověď, která by byla pro nás pochopitelná právě v této chvíli.

Tom: Dobře. Tak ještě jednou. Jak vnímáte Boha? Jak na Vás působí tento pojem?

John: Jistě, je mnoho způsobů a mnoho variant jak si ho představit. Mohl bych říci, že Bůh je Absolutná, nebo Láska, nebo ?

Tom: Ano, je to sjednocená, nekonečná inteligence, podporovaná čistou Láskou. A tato Inteligence roste s touto čistou Láskou. Je to naprostá Víra a absolutní Láska. To je Bůh. Pakliže máte pochybnosti, že skutečně existujeme, pak tomu rozumíme. Ale zapamatujte si, že v každém z Vás je Bůh a v každém z nás je Bůh, protože Bůh je Láska a Láska je s námi všemi. Pokud pochybujete o naší existenci pak si pamatujte co jsme Vám sdělil – s Bohem jsou všechny věci možné a Bůh je Láska. Udržujte si prosím Vaší Lásku co nejvíce čistou, protože právě skrze ní se Vaše planeta, jiné planety, slunce a galaxie prostě celý Vesmír vyvíjí. Nenechte se zmýlit Vaše myšlenková a psychická energie je ohromující silou, která ve své existenci okamžitě tvoří. Svobodná bytost má jednoznačně svobodnou mysl a míra svobody je určována mírou Vědění. Pakliže Vám – lidem bylo něco chronicky odpíráno pak to bylo skutečně Vědění. Vy ve Vašem světě nejste náhodou. Jste tu protože to byla Vaše duchovní vůle. Znáte účel poslání Vaší lidské rodiny? Znáte skutečný účel vzniků náboženství ve Vaší společnosti? Přemýšlejte o tom. Chtěli byste přiblížit pojetí Boha. Tak se o to názorně pokusíme ještě jednou…..

(c) Koncil Devíti – (c) Jaroslav Chvátal – (c) Palden Jenkins

pokračování

http://www.matrix-2001.cz/

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s