Koncil Devíti (časť 5-6)

predchádzajúca časť

http://www.matrix-2001.cz/

Tajný projekt chanellingového spojení: Na příjmu je “Koncil Deviti” –
Odtajněné paradigma Nového Věku (5-6)

Naše skupina velmi zajímavým způsobem rozvinula diskusi na téma Bůh, Stvořitel, Proces Tvoření a Lidská Bytost. Za chvilku se opět půjdeme podívat do “diskusní síně”. Od chvíle kdy jsme začali sledovat naší pracovní skupinu zaznělo mnoho velmi podnětných informací. Velmi příjemně mne překvapily vaše pozitivní ohlasy na tento seriál. Je vidět, že jste doposud byli velmi pozornými a inteligentními posluchači. Jak bych to řekl. Prostě v onom globálním energo informačním poli o Vás o všech zde na Matrixu co sledujete tuto diskusi experimentální skupina již dávno Ví. Ví o Vás i TOM. Není minulosti ani přítomnosti, všechno se nachází v jednom bodu přítomnosti. Díky tomu se Vám všem milí posluchači naskýtá unikátní možnost vstoupit přímo interaktivně do zde vedené diskuse. Co je pro to nutné učinit? Zaslat jednu a nebo i více otázek redakčním e-mailem k nám do redakce a k otázce přidat své křestní jméno. Pak už jen budete čekat na odpověď Toma. Ta se společně s Vaší otázkou objeví dole pod dělící čárou příslušného dílu tohoto seriálu. Tak co přátelé půjdete do toho? Já bych neváhal ani minutu. Takže než si někteří z Vás budete tvořit první otázky pro Toma půjdeme se zase na chvíli inspirovat do diskusní místnosti. Pozor, otvírám dveře…

ascension2

John: Jistě, je mnoho způsobů a mnoho variant jak si ho představit. Mohl bych říci, že Bůh je Absolutná, nebo Láska, nebo ?

Tom: Ano, je to sjednocená, nekonečná inteligence, podporovaná čistou Láskou. A tato Inteligence roste s touto čistou Láskou. Je to naprostá Víra a absolutní Láska. To je Bůh. Pakliže máte pochybnosti, že skutečně existujeme, pak tomu rozumíme. Ale zapamatujte si, že v každém z Vás je Bůh a v každém z nás je Bůh, protože Bůh je Láska a Láska je s námi všemi. Pokud pochybujete o naší existenci pak si pamatujte co jsme Vám sdělil – s Bohem jsou všechny věci možné a Bůh je Láska. Udržujte si prosím Vaší Lásku co nejvíce čistou, protože právě skrze ní se Vaše planeta, jiné planety, slunce a galaxie prostě celý Vesmír vyvíjí. Chcete abychom Vám přiblížili Boha. Pokusíme se tedy o to.

Andrew: Ano, na tuto odpověď bych byl velmi zvědavý

Tom: Představ si útvar v podobě “deštníku”. Po jeho obvodu se nachází dvanáct specifických a individuálních špicí nebo hrotů. Od každého takového hrotu vede vlákno k geometrickému vrcholu tohoto “deštníku”. Tento vrchol je kvalita která je ve Vaší terminologii prezentována v podobě Boha. On je Jeden ale ve skutečnosti dvanáct.

Andrew: Těch dvanáct vláken tedy má přímou spojitost s vrcholem – Bohem?

Tom: Ano. Energie je spojitě koncentrována ve vrcholu. V tomto místě se všech dvanáct stane jedním, ale zase naopak onen Jeden nemůže existovat bez Dvanácti. To je rovnováha a harmonie a to je také to co udržuje Vesmír v harmonii. Hovořím pochopitelně v analogiích jelikož tento systém nelze pochopit nelze pochopit v limitujících možnostech 3D logiky. Chápete?

Andrew: Ano, kromě jednoho bodu. Onen Jeden má svou vlastní identitu a nebo je klasickým příkladem syntézy Dvanácti?

Tom: On je souhrnem, ale souběžně s tím je díky tou originální individualitou. Rozumíte? Nerozumíte???

Andrew: Tome, moc a moc se snažíme tomu porozumět (Andrew se podíval po ostatních). Sám za sebe mohu říci, že snad rozumím, ale nejsem si s tím jistý. Je to poměrně složité téma.

Tom: Možná, že Vám pomůže informace o tom, že na počátku byl pouze Jeden, ale později se rozštěpil na Dvanáct, aby potvrdil a umocnil svou individualitu Jednoho. Takže všech Dvanáct je skutečně Jeden.

Andrew: Ano, je zvláštní, že nyní tak nějak cítím jak skutečně těch Dvanáct bylo původně Jeden.

Tom: Jen tak dál.

(V pozdějších relacích Tom opakovaně zdůrazňoval, že frekvence čísla dvanáct nijak nesouvisí s Koncilem Devíti, ba dokonce nesouvisí s evolučními či jinými principy týkající se lidstva. Opakovaně naznačoval, že frekvence tohoto čísla by se měla používat s tou největší obezřetností a úctou).

Host skupiny: Velmi by mne zajímalo, zda byste se mohl vyjádřit k soudobé oficiální teorii “Velkého Třesku”. Zda se, že nedávný satelitní průzkum nejstarších částí Vesmíru tuto teorii potvrzuje.

Tom: Zapamatujte si slovo Altea. Některé z Vašich pravěkých esoterických pramenů se o tomto slově velmi významně zmiňují. Modální kvalita tohoto výrazu naznačuje, že Vaše vědomí si velmi dobře uvědomuje Tvůrce – v jeho naturální ryzí nahotě bez manipulativních názorových a ideologických tendencí. Podstatu a potenciál Tvůrce bohužel nepochopíte do toho okamžiku dokud si každý z Vás sám za sebe na své individuální úrovni neuvědomí a prakticky neuplatní potenciál Tvůrce v mikrokosmickém aspektu. Z toho vyplývá, že pochopení Tvůrce a jeho plnohodnotné bytostné uvědomění je zcela individuální povahy. Tudíž žádná doktrína, filozofie ani obecný názorový koncenzus nemůže tvůrce popsat natož ho nějakým způsobem definovat. V brzké době pochopíte, že je to velmi, velmi moudré. Souběžně k tomu bych chtěl zdůraznit, že Vy jste hráči a Vaše vědomí velmi mocný nástroj, který v kterémkoliv okamžiku generuje nové a nové kulisy jedné a té samé hry.

John: Myslím, že to je velmi pěkně podané vysvětlení. V tom případě je “Velký třesk” tou největší hrou ve “městě”.

Tom: Výborně Johne. Velmi dobře. Použití termínu města zřetelně deklaruje míru tvého vlastního chápání toho co bylo řečeno. Ano. Je Vesmír město? Ano, je. Koncil by řekl – Vesmír je Město. Vynikající.

Host skupiny: Takže potvrzujete, že “Velký třesk” v rámci astronomické teorie je počátkem projevu Vesmíru na fyzikální rovině našeho světa. Lze tedy souhlasit se soudobými vědeckými teoriemi?

“Velký třesk” je zkušenost “vnějšího pozorovatele”. “Velký třesk” je v podstatě analogický druh porodní aktivity v makroskopickém měřítku.

Host skupiny: Moje další otázka se váže na to co již bylo řečeno. Situaci chápu tak, že v analogickém rozměru jste nás vlastně stvořili a z naší existence jste byli stvořeni Vy. Můžete toto mé tvrzení nějakým způsobem potvrdit a nebo rozvést?

Tom: Chápete procesu tvoření – realizace?

Host skupiny: Nevím zda tomu všemu rozumím, ale tak nějak mám pocit že těm základním premisám rozumím.

Tom: Bez Vás nejsme schopni existovat. Bez Nás nejste schopni existence.

Host skupiny: Jisté podstatná záležitost, která se týká naší lidské logiky podmiňuje pocit, ale i logický závěr, že Tvůrce nás stvořil v důsledku efektu příčiny a následku.

Tom: A přesně zde narážíme na bariéru, kterou nejsme schopni náležitě vysvětlit.

Host skupiny: Jsem přesvědčen, že nějaký působ jistě najdete.

Tom: Tvůrce bez všech buněk a částeček není kompletní. Takže když se všechny buňky a částečky shromáždily – vznikla infinitní inteligence Tvořitele. Uveďme si příklad: “Existuje les. V tom lese je mnoho stromů, ale nejsou tam žádní lidé a ani jiné formy inteligence. Stromy začínají padat a spadlé stromy na zemi se rozpadají a zanikají (odchází z existence). Vzniká situace, že neexistuje žádný doklad o existenci tohoto lesa. Vlastně jako kdyby les vůbec neexistoval. Co z toho vyplývá. Pro jakoukoliv inteligenci jsou smyslové receptory nedílnou součástí podmiňující existenci. Bez toho by cokoliv stvořené vlastně nebylo stvořené.

Takže v této sebe reflektivní kontrole existence se Tvůrce vysemenil a všechny osamostatněné částečky se rozprostřely tak, že vytvořil jsoucí Vesmír. Je to řečeno velmi povrchně a více méně obrazně. Proto lze zcela logicky konstatovat, že vše stvořené je součástí ústřední tvůrčí síly, kterou lidstvo nazývá Bohem. A co navíc všechny tyto elementy jsou vzájemně propojené. Člověk by si měl neustále tuto skutečnost uvědomovat. Lidské smysly jsou přirozené nastavené takovým způsobem aby odpovídaly aktuálnímu evolučnímu řádu, ale ve skutečnosti je cokoliv stvořené propojeno se vím ostatním stvořeným ve nekonečném Vesmíru. Je to zcela šílená představa, ale v podstatě reálná. Když Vám povím, že každá Vaše myšlenka, každý Váš pocit, emoce ovlivňuje chod celého Vesmíru tak se tomu možná jen zasmějete, ale třeba také ne. Toto jsou velmi zásadní poznatky jejichž praktické dodržování určuje pozici v evolučním Řádu Vesmíru. Ale o tom budeme ještě hovořit.

Host skupiny: Je zřejmé, že se objektivně chováme mnohdy velmi netradičně, ale v srdci, myslím si, konáme správně. Nebo se mýlím?

Tom: To je otázka. Objektivní rovina chování je v podstatě reflektujícím rozhraním mezi nitrem (srdcem) a vědomím (myslí). Takže ne sice stoprocentně,ale přesto v převážné míře objektivní rámec chování v sobě zrcadlí niternou kvalitu daného jedince.

John: Hovoříme – li o Bohu, pak v lidské historii bylo velmi mnoho jedinců, kteří byli takto nazýváni. Byli omezeni lidským tělem.

Tom: Ale ano. Popisuješ situaci, která vznikla v důsledku vlivu lidských ideologií a zkreslených představ o něčem co je nad rámec lidské logiky, hovoříš o podvědomém kolektivním strachu z Neznáma a nutnosti zachytit se nějakého “pevného bodu”.

Andrew: Pak ale můžeme hovořit o Bohu a nižších Bozích.

Tom: Ale toto není dobrá cesta. Je postavena na prázdném pojmosloví.

John: myslím, že by bylo velmi dobré si jednoznačně určit definici Boha a boha.

Tom: Jistě, ale to musíme vysvětlit. My i vy jsme částicí Boha o kterém jsme již hovořili. Nejsme žádní jeho zástupci. Lidská civilizace si vytvořila jakési zástupce Boha – malé bohy kdysi na počátku díky jistým mimořádným schopnostem těchto jedinců jež nakonec stali se silnými inspirátory dané civilizace. Později však již šlo pouze o ideologické a propagandistické triky energeticky silnějších a mocnějších uskupení.

Než si uděláme přestávku rád bych Vám naznačil jisté velmi důležité skutečnosti týkající se spolupráce Vašeho Vědomí s Vašim Životem. Vězte, že vše co zažíváte a vnímáte (lidé, zvířata, události, situace) jsou ve skutečností hosty ve Vašem Vědomí. A host je pouze ten, který má jakoukoliv potřebu a Vy ho o své Vůli vpustíte do svého Vědomí (otevřete dveře) a nebo hostem může být také ten, který je pozván Vašim Vědomím na návštěvu a vyhoví tomuto pozvání. Jiná alternativa v reálu neexistuje. Už chápete co z toho vyplývá? Mějte Sílu Vědomí pod kontrolou své přirozenosti a se Síly Srdce, pak budete mít pod kontrolou i své Hosty.

***

6 časť

Již delší dobu jsme se nebyli podívat v diskusní místnosti za naší speciálně vybranou skupinou, která diskutuje s Tomem a má za úkol zjistit zda chanelling je skutečně reálný fakt a nebo zda se jedná pouze o fantasii. V přecházejících částech se diskuse točili kolem nejvyššího fenoménu a jím nebyl nikdo jiný než Bůh a proces Tvoření. Za chvíli opět vstoupíme do místnosti kde se non stop živě debatuje. Ano správně, chanelling probíhá nepřetržitě takže se chanellingová vybraná chanellingová média interaktivně střídají stejně tak jako vybrané diskutující osoby. Občas někdo vytvoří výjimku a je vpuštěn jako host dovnitř. Jak jsem naznačil chanelling probíhá interaktivně, takže čas tu nabývá podobu nekonečné přítomnosti. Toho jste mohli využít i vy přátelé a položit své otázky. Nakonec se Vás našlo velmi mnoho, takže dotazy budou zpracovávány postupně, ale již nyní na některé z Vás přišla řada a Tom odpověděl. Vzhledem k velkému zájmu o možnost položení své osobní otázky posílejte na redakční e-mail každý pouze jednu otázku aby vyšla řada na všechny z Vás. Pojďme, ale k tématu. Jak za chvíli zjistíte kontaktní skupina začala nové téma týkající se mimozemského života. Speciální zaměření pak směřovalo na možnost interakce takového inteligentního života s lidmi naší planety. Fikce a nebo realita? Tom se ke všem těmto záležitostem vyjadřoval a posuďte sami jak to dopadlo.

between_two_worlds-1

Tom: Jsem zástupcem Koncilu Devíti, vlastně jakýmsi mluvčím. Jsem schopen s Vámi hovořit skrze médium, které je mou součástí. Společně s Vámi ho nazýváme “Time Orbiter Matrix”. My jsme devět a existujeme nezávisle na Vašem projeveném světě. Jsme soustředěni v zóně o které jsme již hovořili a kterou nazýváme “Zóna chladu“. Nejsme energeticky hmotní. Jme pro Vaše vědomí čistá energie. Koncil Devíti skrze mne tlumočí, že mimo nás v širších pásmech jiných realit než je Vaše existuje celkem 24 shluků inteligence v evoluci, které bychom mohli nazvat civilizace. Je jich podstatně více, ale těchto 24 civilizačních forem má zvláštní vztah k lidské civilizaci. Dohromady tvoří ojedinělý rámec kolektivního Vědomí které po pravdě v jistých situací přišli do blízkosti Vaší civilizace. Jako příklad bych mohl uvést civilizaci Altea. Altea je ve Vaší těsné blízkosti aniž to tušíte. A s Alteou jste biologicky i evolučně velmi srostlí. Altea je ten druh inteligence, který na planisféře Vaší planety stál u zrodu dílčí civilizační formy, kterou nazýváte Atlantis.

Jiným druhem je například civilizace Hoova. Ta má jiný rámec kreativních aktivit v prostředí Vaší civilizace. Ta stojí za zrodem společenství hebrejské kultury. Představitelé duševních forem mnohokrát vstoupili do inkarnace v prostředí Vašeho světa. Byli to oni, kteří založili linii Nazaret.

Gene: Jsme přesvědčen o tom, že nyní naše pracovní skupina velmi dobře pochopila podstatu vaší identity Tome. Chvíli to trvalo, ale jak jistě dobře chápeš pro naší další spolupráci je velmi podstatné tě pochopit. Ale jak máme rozumět novým termínům Hoova a nebo Altea a jejich případnému vlivu na naší planetu?

Tom: V tomto případě jde z vaší strany vnímání o hmotné, tedy fyzické civilizace. Nenachází se ovšem ve stejném rozměru Vesmíru jako je Vaše planeta Země. Také mají svá fyzická omezení, ale nejsou takových měřítek a kvalit jako je tomu u Vás.

Andrew: Mohl jsi nám přiblížit v jakém rozměru například civilizace Hoova existuje ?

Tom: A jaké rozměry máte na mysli? V tomto okamžiku je důležité abych vzájemně pochopili terminologii o kterou s v našem dialogu opíráme.

Andrew: Mám na mysli dimenze Vesmíru. Hovoří se o třetí, čtvrté, páté a nebo šesté dimenzi. Tak například naše třetí dimenze je určena čtyřmi rozměry: výškou, šířkou, hloubkou a časem…

Tom: Obávám, se, že na základě tohoto Vašeho vysvětlení nemáme na mysli rozměry, které máte na mysli.

Andrew: Můžeme tedy hovořit o různých kmitočtech ?

Tom: Ano, to je ono. Velmi důležitá je rychlost kmitání energie.

Andrew: Dobře a když si tuto rychlost vložíme do nějakého poměru k rychlosti světla, pak jaký je základní kmitočet Vědomí civilizace Hoova?

Tom: Moment, dostávám informace … Musím potvrdit, že slovo “rozměr” je velmi zavádějící v tomto tématu. Nejde tu přesně o rozměr. Jinak rychlost prahového kmitání energetického toku v prostředí civilizace Altea i Hoova je asi 56 x rychlejší než kmitočet klasického světelného spektra ve Vašem světě.

Gene: Děkujeme Vám. A jak je to s civilizacemi uvnitř naší galaxie. Existoval v lidské historii nějaký kontakt s formami života z naší dimenze a naší galaxie?

Tom: To není tak jednoznačné. Ve Vašem světě existuje na toto téma velmi mnoho materiálu manipulativního charakteru ve kterém skutečná realita prakticky beze zbytku ztrácí. Tyto skutečnosti slouží k budování jistého specifického druhu globálního psychologického prostředí ze kterého těží a budou těžit jisté vlivné skupiny. Ukazuje se, že v blízké budoucnosti bude toto téma pro společnost nástrojem celé řady velmi nepříjemných situací a rozhodnutí. Ale k věci. Tak jak se přibližujete k jádru Vaší galaxie více a více se zakřivuje realitní průběh prostoročasu. Má to na svědomí silné energetické pole jádra Vaší, ale i jakékoliv jiné galaxie. Všechny civilizace, které jsou s Vámi evolučně přímo spojené nepochází z Vaší reality a jsou velmi vzdálené. I když pojem vzdálenosti v přenosu jedné reality do jiné postrádá svůj význam. Ale přesto pouze pro názornost: civilizace Altea obývá hvězdný systém ve vzdálenosti zhruba 50 milionů světelných let. Problém je, že vzdálenost vnímáte klasicky tradičním způsobem a proto se Vám může zdát tento údaj za nepředstavitelný.

John: Takže z našeho pohledu na Zemi by představitelé takové civilizace jakými jsou např. zmíněná Altea nebo Hoowa nebyli vůbec vidět? Tedy i celá civilizace by pro nás byla zcela neviditelná?

Tom: Ano, rychlost vibrování jejich podstaty je jiná. Vyšší.

John: Ale je vůbec možné ve vztahu k našemu Vědomí o takových civilizacích hovořit jako o existujících?

Tom: Ano, jsem přesvědčen, že ano. Pokud se Vám podaří zvednout frekvenci Vaší planety Země pak byste měli jedinečnou možnost takové setkání zažít. Jinak ale musíme konstatovat, že jsou tyto civilizace z jiného prostoru a jiné galaxie. Nepodceňujte Vaší roli na Zemi. Jste to Vy a pouze Vy kdo je schopen (tedy má předpoklady dané přírodními principy) pozvednou základní vibrační těžiště planety a s tím i reality, kterou vnímáte, jelikož ta je na takové planetární těleso vázána.

John: A oni sebe vnímají jako fyzicky tělesné entity i když my bychom je nebyli schopni vnímat jako fyzicky projevené bytosti ?

Tom: Jistě v rozměru ve kterém zažívají svou existenci si uvědomují svou fyzickou konstituci stejně tak jako Vy. Problém je vzájemný frekvenční rozdíl mezi Vámi a jimi.

John: Bylo by na místě sdělit, že mezi námi a jimi existuje propast mnoha rozměrů, které nás od sebe oddělují ?

Tom: Jistě.

Gene: Existují uvnitř naší galaxie nějaké civilizace, které jsou v současné době v kontaktu s planetou Zemí?

Tom: Ano. V podstatě existuje 24 civilizací, která mají v současné době aktivní vztah k Vaší planetě. Každá z nich má ovšem různé zájmy a záměry.

Gene: Pokud Altea a Hoowa civilizace by navštívila Zemi v této realitě nacházeli by se ve stejném fyzickém těle v jejich vlastním rozměru ?

Tom: V případě, že by představitelé např. Altea civilizace navštívili Vaší Zemi ve svém vibračním kmitočtu, měli by schopnost svou vibraci přizpůsobit podmínkám na této planetě. V tom případě byste byli schopni je vnímat fyzicky. Ve většině případu by se nelišili od Vašeho vzhledu a to z toho důvodu, že unikátní fyzikální hologram evoluce fyzických těl má dvě základní stopy – humanoidní a reptiloidní (hadí). V současné době mezi Vámi pobývá jisté množství jedinců civilizace Ashan aniž si je to ho schopná Vaše civilizace uvědomit.

John: Civilizace jako Altea a dalších dvacet čtyři, které mají s naší civilizací nějaký vztah mají ve svém prostoročasu planetu, kterou bychom byli schopni lokalizovat zároveň i v našem prostoročasu?

Tom: Každá planeta je plástvovitě vrstvená v jednotlivých na sebe přiléhajících prostoročasech či vibračních úrovních. Znamená to, že verzi jejich planety, která je aktivní ve Vašem prostoročasu byste zachytili. Ovšem nemáte k tomu zatím odpovídající technické prostředky. Ale i kdybyste měli nebylo by Vám nic platné jelikož dívate-li se hypoteticky do nitra galaxie procházíte dvaceti čtyřmi liniemi různých frekvencí hmoty. Vibrace, která je znázorněná číslem 24 má pro Vaší galaxie z vývojového hlediska vysoký význam a je bohatě využívána.


Tak a nyní na chvíli opustíme základní téma jelikož přichází na řadu dotazy od čtenářů Matrixu na které Tom odpověděl. Jsou staré několik měsíců a tak doufám, že si na ně jejich autoři vzpomenou. Vzhledem k tomu, že jsem ve stabilním kontaktu se současnou ústřední pracovní skupinou můžete milí přátelé posílat další dotazy ke zpracování. Budu se na ně velmi těšit. J.CH.

Tomáš: Ahoj Tome. Jsem ze Slovenské republiky a velmi rád bych věděl co vlastně znamená rok 2012 a o se má stát ?

Tom: Ahoj Tomáši. Jsem potěšen, že mohu reagovat na tvou otázku. Odpovědět mohu různou formou, ale budu volit tu nejjednodušší. Rok 2012 v systému Vaší aktuální datace průběhu času souvisí s algoritmickým fázováním frekvenčního skoku energetického prostředí ve kterém je ukotveno Vaše vědomí. Znamená to, že pokud Vaše civilizace tomu dá příležitost dojde ke zvýšení frekvenčního rozhraní molekul hmoty nejen u Vašeho těla ale zároveň všech hmotových objektů se kterými bude spojeno Vaše vědomí. Jde o přirozený přírodní proces nezávislý na konstituci vůle lidské bytosti ani jiného druhu Vědomí. Z pohledu možných úkazů se pro tvé vědomí nestane nic mimořádného.

Tomáš: Veľmi by som chcel vedieť kto je mojím duchovným sprievodcom, ako sa volá, ovšem ak je to možné.

Tom: Této otázce nerozumím.

Tomáš: A ešte by som rád vedel meno mojej duše.

Tom: Jméno části Bytí, kterému říkáte Duše je nevyslovitelné klasickými fyzikálními prostředky.

Tomáš: Odkiaľ som prišiel.

Tom: Tak této otázce také nerozumím.

Tomáš: Ešte ma zaujíma, som zasvetený do Reiki, či táto energia cezo mňa dobre prechádza a či mám predpoklady na liečenie

Tom: Každá energie má schopnost léčit. Záleží na to zda jsi s ní kamarád, tedy zda jsi schopen svým vyzařováním takové energii způsobovat potěšení. A to je jeden jediný a základní předpoklad i pro proces, kterému říkáš léčení.

– pokračování –

http://www.matrix-2001.cz/

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s