Koncil Devíti (časť 7-8)

predchádzajúca časť

http://www.matrix-2001.cz/

Tajný projekt chanellingového spojení: Na příjmu je “Koncil Deviti” –
Odtajněné paradigma Nového Věku (5-6)

V současné době se množí případy, které naznačují přítomnost cizích inteligentních bytostí v prostředí naší planety Země. V klasické lidské společnosti je toto téma stále předmětem shovívavého úsměvu a nebo přímo posměchu. Během mnoha desetiletí výzkumu na tomto poli akceptace možnosti existence cizích inteligencí na planetě Zemi a nebo v její blízkosti nijak zvlášť nepokročila, a to navzdory mnohým objektivně registrovaným dokumentům, které hovoří zcela jinou řečí. Ve skutečnosti je ovšem v prostředí těch nejvyšších politických míst situace zcela jiná. Svědčí o tom permanentně vedený chanelling na univerzitní půdě Standfordské Univerzity pod patronací americké vlády. Tohoto veskrze unikátního projektu se účastní špičky vědeckého světa. A kdo je na druhé straně???? Říkají si “Rada Devíti” – soubor devíti podivuhodných principů Vesmíru. Bude trvat ještě velmi dlouho ne lidstvo a nebo jeho zástupci pochopí s kým vlastně již mnoho let hovoří. Je tomu také již velmi dlouho co jsme místnost uvedeného projektu navštívili. Nyní se můžeme vrátit a opět zcela interaktivním způsobem naslouchat zcela ojedinělému dialogu bez hranic. Právě probíhá téma týkající se aktivity mimozemských inteligencí v prostředí naší planety a jaký to všechno může mít dopad na lidskou společnost. A nezůstane pouze u toho, dozvíme se spoustu dalších nemírně interesujících skutečností. Takže připravte se, otevírám dveře …

Tom: Rada Devíti mne požádala, abych i nadále zastával roli prostředníka či mluvčího mezi Vámi a Námi. Chceme Vám nyní vysvětlit povahu struktury Vašeho světa a také povahu celé řady důležitých vztahů o kterých byste měli jako civilizace vědět. My jsme Devět Principů, existující nezávisle na sobě a přesto tvořící Jednotu prozařující Vaší realitu. Jsme také to, co zasvěcení nazývají “Zónou Chladu”. Nejsme součásti Vašeho vnímatelného spektra světa, tak jako např. civilizace Altea a nebo Hoova. V případě potřeby jsme schopni se projevit, ale ve skutečnosti jsme čirá energie, která je součástí základní konstituce Toho co se nachází mimo rámec Vaší reality.

V kontaktu s námi je celkem 24 civilizací, které jsou skupinově integrování do systému kolektivního vědomí, které periodicky v historii existence Vaší planety zasáhly větším či menším způsobem do události, ovšem v případě, že to bylo nutné. Těchto 24 civilizací tvoří stěžejní článek velmi aktivních civilizačních shluků, kteří jsou velmi aktivní v prostředí Vámi obývané galaxie. Tak například civilizace Altea byla velmi aktivní v průběhu formování civilizace Atlantidy. Jinou civilizací je Hoova, kterou velmi často zmiňují materiály hebrejského původu. Ta byla aktivní především na blízkém a středním východu. V těchto místech jsou dodnes uložené artefakty, které jednoznačně dokazují spojení této civilizace s vašimi předky v této oblasti planety.

Gene: Jak mám rozumět tomu, že “Rada Devíti” nepatří mezi fyzické entity, ale naopak civilizace Hoova a Altea mezi fyzické civilizace patří?

Tom: Ale i my jsme ve své podstatě fyzické entity, ale ve vztahu k projevu vaší reality se vašemu Vědomí budeme vždy projevovat jako “nefyzické”. Civilizace Altea a Hoova jsou podstatně bližší frekvenčnímu vzoru reality, kterou jste schopni vnímat.

Andrew: Dobře, ale např. civilizace Hoova se také přímo nenachází v našem rozměru, takže kde se tedy nachází?

Tom: Jaké rozměry máte na mysli?

Andrew: Mám na mysli spektrum vnímání, které je klasickým způsobem definováno “čtvrtým, pátým a nebo šestým rozměrem”. I když se tradičně říká, že žijeme v poli 3D žijeme ve skutečnosti ve čtyřrozměrné realitě (výška, šířka, hloubka a čas).

Tom: Aha, ale ve skutečnosti nelze vnímat to čemu vy říkáte rozměry takovým způsobem jak to naznačujete.

Andrew: Chápu, mám na mysli dimenzionální rozhraní, které je definováno frekvenční rychlostí světla.

Tom: Takže dimenze je ve Vaší představě jakési frekvenční vzory kmitání reality ve vztahu k fixnímu indexu rychlosti světla ve Vaší realitě.

Andrew: V podstatě to máme na mysli. A jak k tomuto vzorci je postavena například civilizace Altea?

Tom: Rychlost kmitání kolektivního vědomí civilizace Altea je ve vztahu k indexu kmitání fotonického spektra uvnitř vaší reality zhruba 56x rychlejší

Gene: Děkujeme za informace. Můžete nám říci ještě nějaké další informace týkající se naší galaxie?

Tom: Potupným způsobem se budeme snažit Vám zprostředkovat základní spektrum toho nejdůležitějšího. Budeme muset, ale respektovat jistá nutná omezení Vašeho vědomí a především asociačních schopností včetně charakteru logiky.

John: V jaké vzdálenosti se od naší Sluneční soustavy nachází tyto pro nás zřejmě stěžejní civilizace (Altea a Hoova)?

Tom: Tady asi narazíme logický problém. Jak jsme vysvětlovali před okamžikem kolektivní vědomí těchto civilizací je významným způsobem posunuté ve vztahu k Vám. Vzdálenost neexistuje. Věda, kterou nazýváte kvantová fyzika to definuje jednoznačně. Vzdálenost je iluze, která je definována činností Vašeho Vědomí. Pokud se chcete pohybovat v jemnějších formách reality pak s pojmem a představou toho, čemu říkáte vzdálenost nevystačíte.

Gene: Existují ještě jiné formy inteligence, které jsou v současné době v nějakém kontaktu s našim prostředím?

Tom: Jistě, ale jejich vliv není zdaleka tak významný a podstatný jako je tomu u civilizace Altea a Hoova.

John: Povězte nám ještě něco bližšího o charakteru dvaceti čtyř civilizací, které jste zmínil?

Tom: Těchto 24 civilizací tvoří evoluční vrchol humanoidních forem Bytí uvnitř Vaší galaxie. Jejich záměry, formy aktivit a způsoby projevu jsou extrémně vzdálené Vašemu způsobu vnímání a chápání. Buňková paměť Vašich těl má v sobě kodifikováné informace o této skupině civilizací. Fyzikálně hmotný kontakt není možný, ale na hypervědomé úrovni budete mít možnost se v nejbližších letech s nimi kontaktovat. Jejich vliv s příchodem roku 2008 bude narůstat. Jde o okolnosti, které se váží na galaktické změny související s frekvenčním posunem galaktického jádra.

***

8 časť

Po sedmi letech jsem se rozhodl dále pokračovat v prezentaci unikátních archiválií velmi dobře střežených záznamů chanellingových přenosů, které po dobu mnoha let byly prováděny speciálně ustanovenou skupinou médií na americké akademické půdě. Ta měla za úkol prověřit, zda chanellingový přenos je skutečně životaschopnou realitou, anebo výmyslem. Projekt byl veden a financován zvláštním oddělením “SRI”. Po celou dobu byl s ohromným zájmem sledován těmi nejvyššími kruhy a několikrát se dokonce dostal na přetřes ve vědecké radě OSN. Praktické výsledky totiž předčily všechna očekávání.

Zvláštní zpráva dr. Andriji Puharicha to jednoznačně dokladuje. Přenos vesměs zabezpečovala dvě nejznámější média, a to Phyllis Schlemmerová a Uri Geller. Pojďme společně sledovat jeden z nejvíce fascinujících příběhů, který je dodnes zahalen obrovským tajemstvím. Rozhodl jsem se pokračovat, neboť vývoj jistých skrytých událostí v prostředí naší planety mi velí seznámit Vás s kompletním materiálem výše uvedeného projektu. Tyto informace se stávají být extrémně důležitými (tedy ne zcela všechny, ale valná většina z nich). Plynule naváži tam, kde jsme před sedmi lety skončili. Asi by bylo rozumné osvěžit si paměť a přečíst si znovu celý doposud prezentovaný materiál od začátku.

——————–

John: Nyní, když je “Dvacet čtyřka” (skupina zástupců dvaceti čtyř specifických civilizací) v kontaktu s naší sluneční soustavou, myslím, že jste nám jednou sdělili, že ke kontaktu lze použít i jiné fyzické formy planet uvnitř naší sluneční soustavy, prostřednictvím kterých by mohli jejich zástupci sestoupit do fyzického projevu. Můžete nám tedy sdělit, které z fyzických planet našeho systému jsou používány jako dimenzionální sestupové portály?

Tom: Ale tady nejde o subsektory zástupců dvaceti čtyř civilizací. Oni nemají takovou potřebu.

Gene: Mám otázku, které se nemohu vyhnout. Proč se jako “Devítka” nesnažíte naší civilizaci poskytnout silnou a jednoznačnou známku své existence či své blízkosti? Proč používáte nepřímé metody, jako je například tento channelling, a další nepřímé způsoby? Zřejmě k tomu máte své důvody, ale jaké to jsou?

Tom: Jak sami víte, vy všichni jste součástí tajného vládního projektu, jehož součástí je i tato naše vzájemná dlouhodobá komunikace. Vlády mocností vašeho světa jsou rozděleny do dvou frakcí. Jedna z nich (ta, které jste součástí), chce pro vaše lidstvo dobro. Ta druhá ovšem nikoliv, neboť je pod vlivem jistých velmi záludných sil. Tato frakce učiní vše pro to, aby zablokovala informace o nás vašim lidem. Ale navíc je vaše civilizace stále pod velkým vlivem kulturní a sociální manipulace.  Jsme přesvědčeni o tom, že ve chvíli, kdybychom se mezi vámi objevili, vznikla by globální panika přiživována onou druhou mocenskou frakcí vašeho světa. Vaše společnost by si myslela, že vám chceme ublížit, neboť by uvěřila těm, kteří mnohé z vás ovládají a mají ve své moci.

A navíc si pamatujte, že “tam venku” nejsme pouze my nebo “Dvacet čtyřka”. “Tam venku” existuje skutečně velká skupina civilizací, které o vás vědí a mají velkou touhu ovládat vaši planetu, ale také vaše Duše.

Bohužel zástupci těchto civilizací přistáli na vaší planetě již v prehistorických dobách a vytvořili velké potíže, s jejichž důsledky se potýkáte do současné doby. Tyto důsledky jsou velmi fatální povahy. V této chvíli je velmi důležité, že neexistuje žádná panika mezi komunikací ve vaší společnosti na vaší Zemi. Velmi důležité znalosti k vám lze přenést jemným, a přesto efektivním způsobem. Bohužel jsme si jisti v tom, že kdyby uvnitř vaší společnosti vznikla globální panika, lidé by byli schopni vzít si jak své vlastní životy, tak i životy svých blízkých v rámci svých rodin, a to by ničemu ani nikomu neprospělo. Popravdě řečeno vlády vašeho světa i nadále odmítají uznat existenci jiných, evolučně více pokročilých inteligencí a vpravdě mnohdy i ryze duchovních inteligencí, které se tichým způsobem projevují v prostředí vaší planety, a které vám chtějí nezištně pomoci ve vaší situaci. Takže se mezi vámi fyzicky projevíme, až přijde ten správný čas. Nepřijdeme vámi manipulovat nebo vás držet v otroctví, ale naopak přijdeme s láskou, trpělivostí a pochopením. Ale zatím mezi vámi stále existuje snaha popřít existenci takových civilizací jako jsou Altea, Hoova, Ashan nebo “Dvacet čtyřka”. Rozumíte tomu?

Gene: Myslíme si, že veřejnost bude velmi překvapena, až bude seznámena s informacemi našeho rozhovoru, které se nahrávají na magnetické pásky a ukládají do archívu. Řekli jste nám, že máte schopnost vnímat naše myšlenky, ale jde o všechny lidi, nebo jde čistě o nás, kteří jsme součástí tohoto projektu?

Tom: Věc se má tak, pokud okolnosti budou příznivé pro vás a my budeme vědět, že je to pro vaše dobro, pak s vaším souhlasem jsme samozřejmě schopni sdílet vaši mysl, ale rozhodně nemáme v úmyslu napadnout vaši mysl a získat ji pod vlastní kontrolu. Nezasahujeme a nebudeme zasahovat do svobody druhých. Inteligence civilizací Altea, Hoova, Ashan, ale i Aragonie nás požádaly, abychom vám sdělili, že i když tyto schopnosti mají, nebylo by ku prospěchu Země a jejího lidstva je používat. V opačném případě by se jednalo o invazi do vaší duchovní integrity.

Gene: Vaše informace týkající se způsobu komunikace jsou velmi zajímavé, ale máme trochu problém s tím pochopit, jak jste schopni mluvit naším jazykem či jazykem jiných národů, když říkáte, že nevstupujete do našich myslí, i když tuto schopnost máte. Jak jinak byste byli schopni se s námi domluvit? Vždyť i tato komunikace probíhá ryze na mentální úrovni.

Tom: Pokusíme se vám to vysvětlit. Zástupci naší civilizace mnohokrát v tichosti vaši planetu navštívili tak, aby nenarušili váš osudově se vyvíjející Řád. Faktem také je, že když jsme s vámi schopni komunikovat na mentální úrovni, nepotřebujeme slova. Pracujeme s mnoha pojmy, které se nedají vysvětlit v žádném z vašich aktuálně používaných jazyků. Takže pokud byste byli schopni číst naše myšlenky, a kdybyste nám dovolili komunikovat s vaší myslí v rovině čisté telepatie, pak bychom byli schopni vám předat to, co se vám snažíme předat. Ovšem na tento proces musíte být připraveni a souhlasit s ním, a to nejen pouze v rámci tohoto projektu, ale i v rovině vaší civilizace. A k tomu je ještě dlouhá cesta.

Gene: Za tuto odpověď vám děkujeme. Zmínili jste se o tom, že v určité fázi se fyzicky objevíte mezi námi. Je logické, že se budeme ptát otázkami, kdy a kde, ale nyní nás nejvíce zajímá, jak to chcete provést? Jinými slovy řečeno, ptáme se na váš způsob dopravy, který by byl v takovém případě použit.

Tom: Věc se má tak, že do vaše slunečního systému jsme schopni se dopravit prostřednictvím jistého druhu vysoce pokročilé technologie, ale uvnitř vaší sluneční soustavy a v prostředí vaší planety jsme schopni čisté teleportace. Pokud vám jde o to, zda naši kosmickou technologii budete schopni vidět, pak odpovídáme, že ano. Budete se jí schopni i fyzicky dotýkat například tak, jako vašich vozidel.

Gene: Můžete nám již nyní říci něco bližšího o vaší dopravní technologii? Velikost, tvar, kolik pojme osob?

Tom: Naše kosmická dopravní technologie je řízena prostřednictvím mentální energetické symbiosy, která panuje mezi naší myslí a myslí kosmického dopravní prostředku, který může plasticky měnit velikost, tvar a vůbec celkový vzhled. Těžko vám lze slovy tuto technologii popsat. Asi nejvíce by se tomu přibližoval termín symbiotický kybernetický organismus. Pakliže bychom se v budoucnosti fyzicky uvnitř vaší společnosti projevili, pak bychom pro větší transparentnost našeho pohybu používali specifickou technologii, která je podobná tomu, čemu říkáte “létající disky”, a to i přesto, že by bylo pro nás přirozenější používat volné přímé teleportace.

Gene: Umí vaše kosmické dopravní prostředky dosáhnout pohybu v dimenzi času či v prostorových dimenzích?

Tom: Ano, rozsah inteligence našeho kosmického dopravního prostředku umožňuje pohyb v obou dvou dimenzionálních úrovních.

Gene: Nyní dostáváme pokyn od našich nadřízených, abychom se zeptali, jakým druhem energie jsou vaše kosmické dopravní prostředky napájeny?

Tom: Říkáte tomu Kosmická Energie Nulového Bodu“.

Gene: Bude mít lidstvo možnost se blíže seznámit s vaší dopravní technologii kosmického i planetárního charakteru?

Tom: Ano, určitě na to budeme připraveni.

Gene: Lidstvo bude mít určitě zájem cestovat ve vašich dopravních prostředcích. Budete nám i v tomto směru nakloněni?

Tom: Teoreticky ano, ale nejdříve se budete muset umět naladit na frekvenci vědomí takovéto technologie, a k tomu zcela jistě nedojde hned.

Gene: Vaše přítomnost bude různými vládami Země a zřejmě i lidmi posuzována různě a v tomto ohledu lze zcela jistě říci, že vás mnozí budou i přes všechna vaše opatření vnímat jako hrozbu. Máte k dispozici nějakou metodiku, jak se této situaci vyhnout?

Tom: Je potřeba abyste pochopili, že uvnitř vaší civilizace se fyzicky projeví především zástupci mimozemské inteligence, se kterými My – “Devítka” dlouhodobě komunikujeme a pomáháme jim v jejich vývoji. Pochopitelně máme prostředky k tomu, abychom ve vteřině zabránili útoku lidí na zástupce těchto civilizací, a to nikoliv silou nebo násilím, ale prostřednictvím energetického projevu lásky a něhy. Předpokládáme, že je to pro vás asi jen stěží představitelné, ale v praxi to funguje výborně.

Faktem je, že zástupci těchto pro vás cizích civilizací se projeví takovým způsobem, že nebudou vykazovat objektivně žádné znalosti a vědomosti o vaší civilizaci. Kdyby tomu bylo jinak, pak by měli lidé podezření, že vás chtějí ovládat a k tomu, jak jsme již řekli, nemá nikdo ani náznak vůle. Jako první se u vás objeví zástupci civilizace Altea. Ti vás připraví na pozdější kontakt se zástupci civilizace Hoova.

http://www.matrix-2001.cz/

Reklamy
This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s