Čas slobody (1/3)

THOVT – projekt ľudstvo

Kerstin Simoné

Čas slobody

Možno tomu neuveríte, ale toto nie je fikcia ani blud – ľudská rasa existuje už mnoho miliónov rokov.

Táto úžasná planéta je skvostom, briliantom v Univerzu. Vytvoril ho Pratvorca, Prvotný zdroj, v dokonalej, nezištnej láske ako živú myšlienku. Jeho túžba po sebapoznaní  vytvorila expanzné paralelné úrovne. Tieto súbežné úrovne boli protikladom Prvotného zdroja a mali mu poskytnúť všetky druhy protikladných skúseností a tým mu umožniť vývoj. Vytvoril sa tak protipól, vznikla dualita, celok sa rozdelil. Ideou Pratvorcu bolo rozvinúť sa skrz všetky skúsenosti úrovne znovu späť do celku a obsiahnuť tak všetky nazbierané informácie. Keďže Prvotný zdroj zužitkuje iba duchovný výťažok, extrakt všetkých týchto skúseností, vytvoril najrôznejšie časové úrovne, ktoré mu umožnili nepretržitý neustály rast. Cez eóny smeruje tento proces znovu do celku.  Všetky duchovné úlomky a skúsenosti jednotlivých úrovní teda pramenia z jedného Zdroja, Pôvodu všetkého bytia a života.  Pri stvorení planéty Terra tu Pratvorca zjednotil všetku lásku a krásu. Zem je a aj zostane jeho najmilším a najkrajším dielom.

SiriusOrbit

Zem je prechodom, bodom odkiaľ sa začínajú krok za krokom – zvyšovať vybračné frekvencie smerom k Jednote. Existujú tu všetky možnosti a (sú)časti hmoty a svetla ktoré plynú v božskú Jednotu, aby potom – zjednotené- prenikli do vyšších frekvencií. Tu sa nachádzajú spojnice prepojujúce jednotlivé dimenzie. Určite sa spýtate: Prečo práve na Zemi? Je to vcelku jednoduché – Zem je výrazom najkrajšej myšlienky Prvotného zdroja a jeho predstavy lásky pretvorenej do hmoty. V rozličných kvalitách hustej hmoty sa chce Prvotvorca spoznať a vyvíjať  prostredníctvom najrozmanitejších bytí, ktoré tu hľadajú skúsenosti. Hutné a hrubé skúsenosti tu majú splynúť s božskou Silou, aby neskôr pokračovali ďalej domov. Tu je práve styčný bod medzi čistotou a krásou božskej myšlienky a jej stelesnenou túžbou prejaviť sa v hmote a vyvinúť sa späť k  absolútnej slobode.

Na začiatku všetkého bola táto milovaná planéta miestom dokonalej harmónie a krásy, miestom najkrajšej myšlienky v jej najdokonalejšom vyjadrení v živej hmote. Bola tu hojnosť všetkého. Život na tejto jedinečnej a úrodnej planéte bol kedysi výnimočným skvostom. Prvotný zdroj tu zavŕšil zázrak stvorenia zhmotnením svojej myšlienky.

Bolo potrebné, aby sa rôzne súčasti Pratvorcu odobrali do najrôznejších skúsenostných zón, a inkarnovali sa v hmote. Boli vytvorené cykly a rozmanité okolnosti umožňujúce zbieranie skúseností. V týchto hustotách však duch nebol slobodný a neobmedzený. Musel prejsť údolím zabudnutia, zakúsiť obmedzenosť hmoty, aby mohol zbierať poznatky a vyvinúť sa opäť k neohraničenej slobode. Zo začiatku to bol blažený a dokonalý tvoriaci proces. Ohraničenie a vznik rôznych cyklov však so sebou priniesli určité negatívne okolnosti. Bytosti, ktoré už vtedy sa nachádzali na Zemi, postupne zabúdali na svoj pôvod a ich spätný vývoj do vyšších rovín bytia sa uskutočňoval stále pomalšie a pomalšie.

Tieto bytosti boli stelesnením najkrajšej myšlienky  Tvorcu a tvarom sa veľmi podobali dnešnému človeku. Rozdiel bol iba v tom, že mali kompletnú DNA. Dokonalá a ucelená DNA je niečo ako navigačný systém ktorý umožňuje bytosti nájsť cestu späť k svojmu Pôvodu. Nemala to však byť tak namáhavá cesta, ako sa pre vás nakoniec stala v posledných tisícročiach pozemského času. Bytosti z celého Univerza, ktoré chceli zakúsiť život v hmote, mali k tomu príležitosť práve na tomto prekrásnom mieste. Mnohé tak navštívili Zem. Veľakrát sa inkarnovali do tejto nízkej frekvencie; a potom ju znovu navždy opustili. Vyhľadávali toto miesto aby získali skúsenosti – a potom pokračovali do vyšších, svetelných frekvencií. Teda vyskúšali život v týchto úžasných kvalitách hustej hmoty, nazbierali poznatky – a pokračovali do vyšších oktáv bytia. Vnútorne aj vonkajšie tu získanými poznatkami rástli.

Planéta bola tiež bohatá na nerasty a poklady, čo z nej urobilo po pravde najvzácnejší skvost vo vesmíre. Existujú planéty a miesta, kde prevládajú nízke vibrácie ako na Zemi, ale duchovný rast na nich nie je možný. Bytosti týchto planét, ktoré prejavili túžbu po vyššom poznaní sa museli najskôr inkarnovať na Zemi, a až potom sa dokázali vymaniť z nízkych vibrácií svojej planéty. Aj keď poznali tajomstvo podstaty energie a rôznej technológie ich vibrácia bola nízka. Žili v túžbe po moci a pod vplyvom hierarchicky organizovaných štruktúr, velebili majetok a žili bez skutočnej lásky či poznania hlbších hodnôt. Navzájom jeden druhého zneužívali a neustále medzi sebou súperili a bojovali. Ich vzájomná komunikácia bola bez rešpektu, každý myslel a konal iba jedine vo vlastný prospech. Nepretržité vojny a použitie pokročilých technológií takmer vyústili do nukleárnej katastrofy či úplného zničenia ich domovskej planéty a slnečného systému. Vysoký stupeň technického rozvoja im však dal do rúk riešenia, ako zachrániť životné prostredie. V zónach exo-a stratosféry bolo potrebné okolo ich planéty vytvoriť ochranný štít zo zlata. Aby prežili potrebovali teda zlato; začali ho teda odvážať zo Zeme. Nechcelo sa im však pracovať, bytosti boli pohodlné a sebecké. Rozhodli sa teda preto na ťažbu využiť ľudskú rasu žijúcu na Zemi. Obyvatelia Zeme však neprejavili ochotu spolupracovať, boli vedomí – mali poznanie, boli na Zemi s úmyslom zbierať božské skúsenosti a vyvíjať sa smerom k svetlu. V týchto dobách mali ich telá ešte dokonalú a bezchybnú DNA. Pamätali si svoju božskosť a nechápali spôsoby chovania samozvancov. tak sa teda samozvanci rozhodli pretvoriť ľudí pre svoje ciele. Boli “majstrami” genetickej manipulácie, a tak začali na pozemšťanoch experimentovať. Zdeformovali štruktúru ich dokonalej kryštalickej 12 vláknovej DNA a deaktivovali ju na nevyhnutné minimum.

Od týchto časov sú u ľudskej rasy aktívne iba dve vlákna a funkcie ostatných desiatich vlákien je úplne utlmená. Tento zásah podstatne znížil aj kapacitu ľudského mozgu. Vaše možnosti, sloboda a nezávislosť boli zredukované. Tieto bytosti masívne zasiahli z egoistických pohnútok do vášho vývoja. Bol to čin proti vesmírnym zákonom a Prvotnému zdroju, ťažký priestupok s následnými účinkami, lebo bol porušený zákon slobodnej vôle, čo sa nemôže stať. Je možné preskúmať všetky zóny a roviny skúseností, ale zasahovať do vývoja jednotlivca sa nesmie. Vývoj ľudskej rasy sa tak “odpojením”  aktívnych vlákien DNA zablokoval, a tým sa aj takmer úplne znemožnil návrat späť.  Všetky duše, ktoré sa potom na planéte Terra inkarnovali, boli zbavené svojej celostnej DNA.  Stratili spomienku na  vlastnú božskosť a ich bunky stratili prirodzenú božskú svetelnú energiu. Návštevníci Zeme ju geneticky odfiltrovali a ľudí tak “odstrihli” od svetla.

Teda pozornosť celého vesmíru sa sústredila k planéte Terra. Galaktická federácia sledovala udalosti a radila sa, ako zastaviť takéto počínanie.

pokračovanie

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s