Čas slobody (3/3)

predchádzajúca časť

THOVT – projekt ľudstvo

Kerstin Simoné

Čas slobody

Hypofýza riadi všetky telesné funkcie, usmerňuje zásobovanie tela dôležitými hormónmi a reguluje ich. Avšak dnes je táto žľaza maličkou, v “polospánku” a neschopnou naplno rozvinúť svoju činnosť. Aktiváciou vašej merkaby, ktorá ju vznieti, sa to však zmení. Akonáhle zahájite tento proces, merkaba (Mer=svetlo, Ka=duch, Ba=telo) prevezme riadenie dokonalého fungovania vášho tela. A epifýza začne znovu regulovať činnosť mozgu  a prebudí jeho skutočný duchovný potenciál. Obidve žľazy vás vo vzájomnej súhre spojujú s Prvotným zdrojom a Univerzom, pretože ich dokonalé fungovanie vám umožní pohybovať sa telom po celom Univerze, bez toho že by ste utrpeli nejakú zdravotnú ujmu. Keď seba aj žľazy  prebudíte z umelého kómatu, rozžiaria sa v ich plnej aktivite a budete prekvapení, ako náhle sa zmenia vaše telesné pocity.

TW03

Kedysi ste naplno komunikovali s prapoznaním a dušiam ktoré boli inkarnované na planéte Terra nebol vývoj, ani zďaleka tak cudzí, ako je tomu od dôb, kedy bola vaša DNA pozmenená. Mnohé bytosti na Zemi si nedokážu spomenúť na svoj božský pôvod. Ak vôbec v niečo veria tak prípadne v Boha, ktorého vzývajú v kostoloch. Vyhľadávate podivné miesta na to, aby ste sa spojili  s Bohom. Na týchto miestach máte potom na chvíľu pocit, že nie ste sami. Na váš božský pôvod ste však  zabudli, ba ani si neuvedomujete ani svoje pravé bytie na Zemi. Ako by ste aj mohli, keď nie je božská vibrácia vo vašich génoch schopná komunikovať s Prvotným zdrojom, lebo vaša DNA rotuje opačne. Vyrobili z vás fungujúce bytosti, ktoré pre ne pracujú a zaisťujú im životne dôležité energie. Necháte sa ľahko zastrašiť – a ony s vami manipulujú ako so šachovými figúrkami. . A vy tomu dávate voľný priebeh; a hlbšie a hlbšie sa zaplietate do ich osídiel. Zaplavujú vás zmanipulovanými vonkajšími podnetmi, aby vás ešte viacej oddialili od poznania a pravdy. Vynakladajú neskutočné úsilie, len aby ste sa z ich hry nevyslobodili.

Manipulácia vašej DNA nebola jediným zásahom do vývoja ľudskej rasy. Ich chamtivosť, baženie po moci a sebeckosť viedli aj na planéte Terra k použitiu zbraní, ktoré tu nikdy použité nemali byť. Nie je nutné porovnávať vaše nukleárne zbrane s ich zbraňovými systémami. To by sa vám ani v myšlienkach nepodarilo; lebo ničivá energia žiarenia vtedajších zbraní bola oveľa silnejšia ako tých ktoré máte dnes vy, a na pozemšťanov mala neopísateľný vplyv. Špeciálnymi fyzikálnymi postupmi vytvorili okolo umierajúceho tela vákuum, ktoré zabránilo duši odpútať sa od mŕtveho a rozpadajúceho sa tela. Duša teda musela zotrvať uzavretá v tomto vákuu, kde prebiehal rozklad a neopísateľne trpela. Vákuum sa pritom iba pomaly rozpadávalo. Upustím od ďalších popisov procesov umierania trpiacich bytostí. Toto všetko sa uložilo hlboko do pamäti vašich buniek a nie je vhodné oživovať túto bolestnú skúsenosť. Momentálne vám to neposlúži; a radím vám neprebúdzajte v sebe tieto hrozné obrazy. Radšej sa sústreďte na to, aby ste sa z týchto pút raz a navždy oslobodili. Pamätajte na svoju božskosť a prebuďte  v sebe driemajúcu múdrosť.

V okamžiku, kedy ľudské duše prebývali v tomto strastiplnom rozpoložení, vo vákuu, a kedy bol na planéte Terra život takmer vyhubený, vnímali sme skazonosné vlny tohto boja  v najodľahlejších oblastiach Univerza.

Vtedy jediný krát zasiahla do diania svojou plnou silou Galaktická federácia. Vyslobodila trýznené duše a odstránila vákuum.  Uvoľnila z tiel aj duše bojovej rasy, ktorá zasiahla do ľudského vývoja.  Príslušníci Galaktickej federácie rasu bez jej súhlasu pevne spútali s touto rovinou bytia, takže sa tu  teraz tieto bytosti inkarnujú do hry, ktorú si sami vymysleli. Musia sa rovnako, ako aj všetky bytosti vtelené tu na Zemi vyvíjať a podliehajú rovnakým zákonom. Pokiaľ nenájdu poznanie, nepodarí sa im vymaniť sa z vlastných osídiel.

Musia teda vyrásť z toho, čo zapríčinili. Ale v žiadnom prípade netreba tieto bytosti posudzovať alebo odsudzovať spôsobom, ako to chápete vy. Manipulovali ľudskú DNA, a sami tak stratili dokonalú štruktúru DNA. Takže oni prechádzajú inkarnáciami a údolím zabudnutia a znášajú všetko to, čo sami kedysi spôsobili ľudskej rase.  Vyslobodiť sa z toho môžu iba vtedy, ak si to uvedomia a zvýšia svoje vlastné frekvencie.  Niektoré z nich vo svete útlaku a zotročenia úplne zdomácneli. Majú na Zemi ako ľudskú podobu, tak aj nesmierne znalosti o vzorcoch ľudského chovania. Celé svoje úsilie nasmerovali proti nášmu vývoju. Zaujíma ich iba moc a sú ovládané neskonalou žiadostivosťou priviazať  vás k tejto úrovni bytia.

Všetko, čo sa na planéte odohráva, je presne naplánované a strategicky vsadené do hry. Pokiaľ obmedzujete svojho ducha na túto rovinu bytia a nepoznáte celú pravdu, tak sa tu budete inkarnovať ešte dlho. Nepodarí sa vám vyslobodiť vašu dušu z  pút tejto úrovne. Bytosti tejto bojovej rasy intuitívne vedia, že  aj pre ne existuje iba jedna cesta pravdy a že podliehajú zákonitostiam hustej hmoty. Niektoré z nich ich aktuálne bytie úplne naplňuje – a nie sú ochotné opustiť túto úroveň bytia. Vyžívajú sa  vo svojej moci a majú naďalej záujem “pripútavať” vás svojimi plánmi k tejto rovine a udržovať vás v polospánkovom režime.  Avšak napriek všetkým ich pokusom sa aj oni raz vzdajú svojich predstáv – a spoznajú svoju pravú cestu. Lebo aj tieto bytosti sú súčasťou celku a raz sa vrátia späť k svojmu Pôvodu do Prvotného zdroja.

Pre ne však ešte nenadišiel čas, aby si uvedomili sami seba. Raz sa ale prebudia a získajú hlboké poznanie, nakoľko aj vnútri nich sa ozve túžba po domove. Teraz postupne strácajú vplyv, pretože zvyšok ľudskej rasy sa tiež vyvíja do vyšších sfér bytia. Ich moc slabne a ich doposiaľ silný vplyv sa postupne rozplynie, a nakoniec úplne ustane. Ich dni sú spočítané a predsa vám odporúčam, aby ste už dnes vykročili smerom k slobode. Preto vám takto  sprostredkujem celkovú múdrosť – aby ste ju poznali, lebo je to pre vás prvoradé. Uplatnite ju v každodennom živote. Vysloboďte sa z labyrintu tejto roviny bytia, stante sa voľnými a nezávislými.

V tejto knihe a spisoch vám ponúkam všetky kľúče, ktoré potrebujete pre oslobodenie vašej duše a vášho ducha. Preto s mojimi slovami zachádzajte pozorne, a doprajte si čas na to aby ste sprostredkovanú múdrosť taktiež prakticky využívali v živote. Rozum sa vás bude snažiť blokovať! Nedovoľte mu, aby naďalej ovládal vášho ducha a uvoľnite sa z pút, ktoré vám boli nasadené v tejto rovine bytia. Je to iba na Vás, akou cestou sa vydáte.

Dovoľte aby som vám povedal, že existuje iba jedna cesta pravdy, ktorá vás oslobodí z pavučín tejto úrovne bytia.

Nech slová a múdrosť, ktoré budú nasledovať, oslobodia vaše srdce a zaplaví vášho ducha. Nech Vám prinesú späť slobodu duše a dovolia vám vystúpiť do vyšších sfér. Otvorte svoje srdce a počúvajte múdrosti … Predávam vám dôležité kľúče vedúce k slobode.

Prečítajte si viacej krát tieto slová, lebo energia, ktorá sa za nimi skrýva, sa postupne prenesie do vášho ducha. Moje slová nesú v sebe energiu lásky, ktorá vás zaplaví; a tá je nasmerovaná k vášmu duchu. Precíťte  tento energetický transfer a otvorte preň  svoje srdce a svojho ducha.

Toto je návod pre vaše duše, ako sa raz a navždy vyslobodiť z pút tejto roviny bytia. Všímajte si vašich slov a myšlienok. Venujte pozornosť tomu, ako tvoríte vaše skutočnosti a zachádzajte zodpovedne s vlastným životom.  Otvorte svoje srdce a svojho ducha pre “zázraky”, ktoré čakajú iba na to, že ich spoznáte a že ich v sebe uvoľníte.

Kľúč ku skutočnému poznaniu a hlbokej múdrosti nosíte vo svojom vnútri a môžete ho aktivovať. Dbajte na pozitívne myslenie a výber slov.  Prebuďte sa a spomeňte si, kto v skutočnosti ste a odkiaľ pochádzate! Spomeňte si na pravý zmysel vášho bytia na Zemi a prebuďte sa z driemot! Nech sa moje slová dotknú vašich srdcí a urovnajú vám cestu k slobode!Nech sa vo vás prebudí múdrosť a pravda – a vynesú vás do vyšších sfér  bytia!

Nech sa tak stane! V hlbokej láske

Thovt.

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s