Podstata Pravdy je prostá – nejprve se spas sám, než začneš zachraňovat jiné

AllatRa

Anastasie: Soudě podle dopisů čtenářů, kteří se nacházejí v řadách věřících různých náboženství, znepokojuje lidi ještě moment týkající se spasení Duše. Vždyť mnozí se horlivě modlí nejen kvůli svému zdraví nebo vyléčení svých blízkých, ale i kvůli spasení duší všech lidí a přitom považují za sobeckou dokonce i samu myšlenku na spasení pouze vlastní Duše. Je to správné, nebo ne? Mimochodem, čtenáři také poznamenávají, že potkávají i mnoho těch, kteří přemýšlejí o spasení světa a lidstva s patosem, ale přitom se neobtěžují s prací nad vlastní duchovní přeměnou.

 30_idun_and_the_apples

Rigden: Člověk se vždycky snaží podobat někomu, kdo mu slouží jako příklad pro napodobování. Má sklon pyšnit se tím, že se také může k někomu modlit, ačkoli je přitom duchovně nezralou bytostí. Takových lidí je mnoho. Přirovnal bych je k rybářům, kteří v zimě došli z nerozumu do středu řeky, a provalil se pod nimi led. Tonoucí rybáři, to je stav, v němž se nachází dnešní lidstvo. Mnozí přitom, ačkoli klesají ke dnu, nepodnikají dokonce ani jeden pokus o vlastní záchranu, hloupě plýtvají silami a časem na to, aby přemýšleli o tom, jak budou zachraňovat ostatní. Ale jak může ten, kdo sám tone, zachránit ostatní? Vždyť pro to, aby někoho zachránil, se musí nejprve sám dostat na pevný led, ještě lépe na břeh a potom již může zachraňovat ostatní. Podstata Pravdy je prostá: nejprve se spas sám, než začneš zachraňovat jiné.

Dokonce i kdyby se všichni lidé na Zemi modlili za spasení Duše jednoho člověka, a ten člověk sám nebude chtít změnit se, všechny tyto motlitby a vynakládání duchovních sil budou marné. Nikdo za nás neodmodlí nahromaděné „hříchy“ Osobnosti a sub-osobností. Pouze člověk sám, změní-li se uvnitř a začne-li se věnovat sám sobě, bude moci opravdovými skutky dosáhnout splynutí své Osobnosti a Duše, stát se Duchovní Bytostí a najít skutečné duchovní spasení ve Věčnosti.

Vymodlit někomu zdraví lidé ovšem mohou, stejně jako i bohatství a úspěch, ale budou tím zmenšovat svou šanci zachránit sebe a svou Duši, v podstatě budou nerozumě proměňovat Věčnost na prach. Vždyť co jsi upřednostnil, to jsi také dostal. Buď obětuješ to duchovní (věčné), nebo živočišné (krátkodobé) – taková je volba v pomíjivém životě Osobnosti. Jestliže člověk, spočívající v motlitbě, prosí Boha o statky pomíjivé a pozemské (od zdraví těla až po materiální bohatství), pak tím v podstatě ničí svou Osobnost, svou Duši. Dokonce i když se modlí s dobrými úmysly za zdraví svých blízkých, copak přináší užitek jejich Duši, tím spíš své Duši? Není možné prosit Boha o něco materiálního, protože budeš ve skutečnosti vkládat svou duchovní sílu do prosby k materiálnímu světu. A budou ti dávat ti, kteří hospodaří v tomto světě a našeptávají ti přání Živočišného principu. Všechno ti dají, to málo, co prosíš, ale mnohem více ti vezmou. A tady Bůh za nic nemůže. Vždyť sám vykonáváš volbu ve prospěch materie a svou volbou hubíš svůj duchovní osud, proměňuješ Věčnost na smrtelný okamžik.

Anastasie: V převážné většině se lidé modlí právě kvůli zdraví jednoduše kvůli neznalosti, odvolávají se na to, že to tak dělali jejich předkové, ale to převážně kvůli strachu z neznáma, ze ztráty života. Já sama jsem kdysi v mládí prožila tuto panickou hrůzu od Živočišního principu, a tak stavu takových lidí velmi dobře rozumím.

Ve skutečnosti, budeme-li nezaujatě soudit události těch let, musím přiznat, že mi tehdy zdravotní problémy pomohli od základů změnit můj vztah k životu. Popostrčilo mě to k hledání alternativních metod, což mě v konečném důsledku přivedlo k Vám a díky Vašim znalostem také k odhalení duchovního světa. To setkání ovlivnilo celý můj další osud, změnilo mi život a, soud podle četných dopisů čtenářů, nejen můj. Já jsem ve svém životě potkala Vás, ale jak to má být s ostatními?

Rigden: Ve skutečnosti přicházejí v životě člověka všechny okolnosti (i ty špatné, i ty dobré) podle jeho síly, přicházejí proto, aby člověk něco pochopil, překonal sám sebe, tak či onak, aby narazil na duchovní znalosti. A s jakou dominancí ve svém vědomí bude ty okolnosti přijímat, je již jeho osobní volba, na níž v konečném důsledku také závisí další osud (posmrtný) jeho Osobnosti.

Situace v životě jsou různé. Stává se třeba i to, že má člověk ještě plno životních sil a energie a nečekaně ho postihne nějaká smrtelná nemoc. Obvykle když se o tom dozví, na jedné straně začíná přehodnocovat svůj život, na druhé straně začíná propadat zoufalství, podléhá provokativním myšlenkám Živočišného principu. Vždyť Živočišný princip maluje člověku vždy jednu a tutéž iluzi, že bude žít dlouho předlouho. Lidé si často neuvědomují pomíjivost času, nezbytnost a důležitost duchovní práce se sebou samým. Pravda života spočívá ale v tom, že nejenže je člověk smrtelný, on je náhle smrtelný. Ve skutečnosti nemá čas „na potom“, má pouze „tady a teď“ v tom nestálém materiálním světě.

Je-li konec očividný a šance nejsou, ani v takových případech nemá smysl ztrácet naději. Důležité je nevzdávat se, pokračovat v boji o život. Co je ale hlavní, dvojnásobně vložit úsilí do péče o vlastní Duši, do duchovní práce se sebou samým, do pomoci druhým lidem při pochopení skutečných hodnot života a pomíjivosti přiděleného životního času. Pokud jsi to mohl pochopit, pomož druhému. Vždyť pomáháme-li druhým, v duchovním smyslu pomáháme i sobě. Takovým způsobem si můžeš pomoci mnohem víc, než lékař, který dočasně zachraňuje tvé materiální tělo. A smrt je smrt, tak či onak, dříve či později, bude nevyhnutelná pro každého člověka. Důležitý není počet prožitých let, ale kvalita prožitého života v duchovním vztahu. Jeden může prožít i sto dvacet let marného života egoisty a jiný může prožít pouhých dvacet jedna let, zato ale kvalitního duchovního života, života skutečného Člověka. A rozdíl v jejich posmrtném údělu bude ohromný. Vždyť se smrtí těla život nekončí. Pro člověka, kterému již nezbyl žádný životní čas, je důležité, aby si zasloužil jestli ne spasení své Osobnosti a Duše, pak alespoň Pokoj.

Anastasie: Pokoj?

Rigden: Ano. Pokud se člověku na konci jeho života náhle odkryla Pravda, ale on ji ve skutečnosti nevědomě následoval celý svůj život, pak má šanci, disponuje-li Znalostmi, ještě ve zbytku svého životního času uskutečnit prudký vzestup ve svém duchovním rozvoji a vysloužit si, jestli ne spasení Duše, tak alespoň Pokoj. To znamená, že pokud bude člověku za jeho duchovní práci souzen Pokoj, pak jeho současná osobnost, která se stala sub-osobností, bude blokována svým soužením, ačkoli nebyla zbavena mlčenlivého následování životní cesty nové Osobnosti, jejích útrap a chyb. Vždyť při přerodu, obrazně řečeno, se s vozem (tělo) mění i řidič, který neobratnou životní jízdou přináší krajní nepohodlí všem svým tichým pasažérům (sub-osobnostem).

Mimochodem, na základě dozvuků Znalostí o Pokoji byly lidmi vytvořeny různé posmrtné rituály, třeba pohřební církevní obřad na počest zesnulého a tak dál. Jedná se ale o to, že je třeba si tento Pokoj zasloužit ještě za života.

Existují, samozřejmě, i další případy, kdy se člověk na počátku svých životních sil dozví o Pravdě, zavrhuje ji a nechá se zlákat iluzemi materiálního světa. Ale čas letí rychle. Na konci životní cesty takové lidi, zpravidla, postihne rozčarování, neboť se projevuje také lež iluzí týkajících se světa a záměny Živočišného principu. A člověk by se rád pohroužil do Pravdy, ale jeho bitva je prohraná a Pokoj mu je nepřístupný.

Čili, lidé prostě musí pochopit: materii materiální, duchovnímu duchovní. Má-li člověk materiální problémy, včetně těch zdravotních, měl by je řešit s pomocí obyčejných prostředků a nesoustředit na to všechnu svou pozornost a všechny své jedinečné vnitřní síly, předurčené pro duchovní spasení. Otázky zdraví patří k disciplíně rozumu, ke zkrocení nepřiměřených přání svého Živočišného principu.

zdroj

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s