2014

http://vedy.sk/

Hoci vieme, že kresťanský Nový rok nemá nič do činenia s našimi prastarým tradíciami, je to tak či onak čas v ktorom si väčšina ľudí po celom svete dáva rôzne sľuby, novoročné záväzky, či chystá nové plány do nachádzajúceho roku. Je to tradícia, s ktorou sme sa akosi zžili, hoci sme jej detaily v minulosti nechápali. Ale budiž – nech je to tak. Zatiaľ žijeme v otrokárskom systéme a viditeľne sa veci akosi vôbec k dobému nemenia. No je to naozaj tak, naozaj sa nič nemení? Teraz ponechajme bokom védické proroctvá a prastaré texty, ale pozrime sa na proroctvá z iných zdrojov, možno povedať civilizačných. O proroctve mnícha Malachiáša, podľa ktorého sa ujal funkcie už posledný pápež sme hovorili, rovnako sme sa už oboznámili aj s proroctvom z neznámeho zdroja – predpokladá sa Cayce alebo Vanga – o celkovom počte 44 prezidentov USA, pričom Obama je rovnako ako v prípade pápeža vo Vatikáne posledným, 44. prezidentom USA.

 

Je známe, že plánovanie nadchádzajúcich udalostí – podobne ako v minulosti starostlivo naplánovaná a realizovaná deštrukcia socialistického systému – prebieha za viac než horlivej podpory Vatikánu, ale pozrime sa na vec z inej strany. Internetový portál Hlas Ruska priniesol 5. decembra 2013 rozhovor s egyptskou numerologičkou a astrologičkou, o ktorej sme v našich končinách predtým neslýchali. No slýchali či neslýchali, naše „slobodné“ média majú iné „slobodné“ úlohy.

Egypťanka Džoj Ajadová v interview pre Hlas Ruska uviedla, že v roku 2014 sa zmení mapa sveta, čo sa odrazí aj na Rusku. Jej doterajšie predpovede sú veľmi presné, pričom 5. decembra uviedla, že ešte v roku 2013 bude v Egypte snežiť – stalo sa. Čo sa týka Ruska, v prvom interview uviedla, že Rusko bude musieť odolať veľkému útoku teroristov. No úspech dosiahne „vďaka jeho silovým štruktúram a vďaka akýmsi technológiám, o ktorých zatiaľ nevieme“.  Keďže prvá predpoveď – nepravdepodobný sneh v Egypte – sa do niekoľkých dní splnila, Hlas Ruska kontaktoval Egypťanku druhý raz, pričom v druhom interview svoje predpovede ešte spresnila. Vyjadrila sa priamo aj k USA:

„V tejto krajine môžeme čakať na budúci rok vážne prírodné kataklizmy. Okrem toho dôjde v krajine k veľkému rozkolu v spoločnosti, ktorý môže byť začiatkom konca tej Ameriky, na akú sme si zvykli.“

Výsledkom udalostí – pravdepodobne roku 2014 – bude, že „že Rusko získa veľký vplyv vo svete, väčší ako Amerika a Čína“. Musíme si všimnúť jeden zaujímavý detail jej predpovede, a síce „Všetky dôležité udalosti, ktoré predurčili začiatok novej epochy, sa už stali v roku 2013. Zatiaľ je veľa z tých udalostí pred ľuďmi skrytých, ale onedlho sa o nich dozvieme“. Čo mohla mať na mysli? Presne to síce sotva dozvieme, ale núka sa nám niekoľko možností, ktoré sú ako informácie prístupné, no „slobodné“ média – máme na mysli najmä „dobre informované“ naše – sa im nijako nevenovali, keďže je predsa oveľa dôležitejšie sa venovať rôznym reality show a iným priamym či nepriamym anglosaským importom. Nuž, prvou zaujímavou informáciou je to, že podľa ruskej služby britskej BBC Golfský prúd pravdepodobne v apríli 2013 zmenil svoj smer tak, že sa oddialil od brehov Európy a smeruje rovno na sever:

 

zdroj

 Aké to môže mať reálne následky? Nuž, nám dobre známy autor mnohých kníh o Tibete Lobsang Rampa už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v jednej z nich uviedol, že ZSSR malo pre prípad, že bude napadnuté USA a NATO pripravenú stratégiu, ktorá spočívala v tom, že ruská ponorka mala odpáliť jadrovú nálož pod jednou z hôr na dne Atlantiku.

Akcia bola starostlivo vypočítaná na to, aby zničenie tejto hory zmenilo tok Golfského prúdu tak, že sa vzdiali od brehov Veľkej Británie. Ak sa tak teraz stalo bez vojenského o zásahu znamená to, že veľké zmeny naozaj začali. Ich dosah si asi málokto vie naozaj predstaviť. Podľa viacerých informácií, ktoré sú dostupné na internete môžeme zistiť, že otázka Golfského prúdu je na „pretrase“ už pomerne dlho. Okrem iného existuje predpoklad, že už ekologická katastrofa v Karibskom mori pred tromi rokmi – havária ropnej plošiny – bola zameraná na Golfský prúd. Tento totiž začína práve v Karibskom mori. Ak niekto nevidí logiku prečo „by si to robili sami“ ten určite nie je čitateľom našej stránky a nebudeme mu to zľahčovať.

Ale tak či inak, na „renomovaných stránkach“ sa o zmene toku Golfského prúdu nič nedozviete… ale to nás už nijako nemôže prekvapiť. Pred tým, než zanecháme našu astrologičku si však musíme povedať, že ku všetkým informáciám musíme VŽDY a ZÁSADNE pristupovať na základe ZDRAVOMYSLIA. Málo známym faktom napríklad je, že hoci Vanga mala veľmi presné predpovede, nie všetkým možno na 100% veriť. V určitom čase totiž bolo rozhodnuté, že Bulharsko sa musí viac „napojiť“ na ZSSR, a preto spravodajská služba nasadila na Vangu psychotropný generátor. Pomocou neho „vydala“ niekoľko predpovedí, najmä ide o tie, ktoré hovoria o Rusku ako krajine budúcnosti pre Bulharsko. To samozrejme nemusí znamenať, že všetko, čo povedala je upravené. Potreba zdravomyslia je teda vždy a všade nevyhnutná.

Keď sme už spomenuli psychotropnú zbraň, dodajme ešte jeden detail. Pomocou neho bol totiž vykonaný pokus zlikvidovať Vedagora. Pred nejakými rokmi – keď začínal so svojimi besedami po Rusku – začalo na jeho stretnutia chodiť stále viac a viac ľudí. Pri jednej príležitosti v Petrohrade mal cyklus prednášok viac dní za sebou – pričom každý deň bolo v sále okolo 800 ľudí – bolo rozhodnuté, že takto to nemôže ďalej ísť. Preto v noci, keď spal na hoteli bol na neho nasadený psychotropný generátor, pričom postupne bol vykonávané útoky na viaceré orgány jeho tela, výsledkom čoho mala byť jeho smrť. Vedagor je známy tým, že sám vidí astrálne bytosti a má aj takýchto učiteľov, že dokáže sa premiestňovať v astrále a teda prenášať svoje vedomie. Sú mu vlastné metódy meditácie a v podstate všetky tie veci – vrátane jogy – ktoré aj sám vyučuje. Pretože má takéto schopnosti, tak sa začal aktívne brániť, no boj s neľútostným strojom sa dlho vydržať nedá. Podľa jeho vlastných slov vtedy pochopil, čo to je „hľadať piaty kút v izbe so štyrmi kútmi“.

Vedagor pochopil, že boj nemá šancu vyhrať a preto sa v jednom okamihu proste vzdal – prestal sa aktívne brániť s myšlienkou, že ak už nastal čas jeho odchodu k Predkom tak dobre, nech sa tak stane. On totiž vzhľadom na svoje astrálne cestovanie patrí medzi tých, ktorí presne vedia, kde po smrti pôjde – kde na neho už s radosťou čakajú. S myšlienkou na svoj Rod teda „vypol“ svoju ochranu. No tu sa stalo niečo nepredvídateľné. Naše Rody majú svoje egregory staré miliardy a miliardy rokov – je to najväčšia sila Vesmíru. „Odpojením“ sa od aktívnej obrany ale s koncentráciou na svoj Rod vystavil pôsobenie psychotropného generátora priamemu kontaktu s Rodovým egregorom. Obrovská sila skoncentrovaná za miliardy rokov v Rodovom egregore temer v okamihu zničila psychotropný generátor. Obsluha tohto zariadenia tiež dopadla veľmi zle – niektorí boli zabití na mieste, iní sa pomiatli. Odvtedy už na Vedagora nikdy takýto pokus neopakovali. Ak sa napojíme na Rodový egregor, tak NIČ v tomto Vesmíre nás nedokáže poraziť. No kľúčové slovo je „NÁS“. Ako ďaleko sme od „kritickej“ masy? Dosiahneme, či skôr, máme záujem ju vôbec dosiahnuť? Takže v tomto duchu pokročme k ďalším známym faktom, ktoré nám môžu povedať, čo sa môže stať roku 2014 aj bez toho, aby sme sa „hrali“ na prorokov.

Nikoho z našich čitateľov už nemôže prekvapiť, že za posledné roky všetky rozhodnutia G8 a G20 boli zamerané iba na jedno – ako zničiť veľkú časť obyvateľstva Zeme, ako zničiť prostriedky, pomocou ktorých národy môžu existovať. Terajšia elita sa takto chce stať bohmi Na pustej Zemi.

Výsledkom systematickej práce najmä elity USA a Veľkej Británie – politikov a ideológov – za posledné desaťročia je aj to, že dnes už v podstate existujú na svete ako keby iba dva národy – národ tvorca hodnôt a národ parazit, teda spotrebiteľ. Kto kde patrí napríklad v našich podmienkach? V našej krajine žije (pohodlne) už milión Cigánov, teda parazitov, ktorí určite nemajú záujem krajinu podporovať a budovať. Platíme ich. Ďalej tu máme milión dôchodcov. Títo si síce svoj dôchodok zaslúžia – veď celý život pracovali – ale v každom prípade už nové hodnoty netvoria. Ak by sme sa však skladali iba na nich, tak to by ešte bolo únosné. Potom tu máme veľkú skupinu nezamestnaných, mládež, ktorá síce za mozole svojich rodičov študuje, ale ktorú vzdelávacia mašinéria tvarov programuje tak, že rodičov väčšinou nerešpektujú a napríklad vo voľbách volia tých, ktorí sú „in“. No aké majú reálne životné skúsenosti a schopnosť odhadnúť koho a čo vlastne volia? Ďalej tu máme bankárov, právnikov a v neposednej rade tu je veľká skupina úradníkov, ktorí síce sú potrební na chod štátu, ale parazitický systém je zostavený tak, aby všetci paraziti – veď sa starajú o svoje rodiny – mali prístup k válovu štátneho rozpočtu. Do tohto však nemajú prístup tí, ktorí naozaj niečo v tomto štáte tvoria, teda výrobní robotníci a remeselníci. Ak títo zaniknú tak padne všetko, ale paraziti si to dnes už ani neuvedomujú. Chcú žiť nad pomery a v blahobyte, pričom stav tých, z ktorých všetci cicajú nikoho nezaujíma. Takže koľko ľudí dnes živí jeden remeselník či robotník..? Ako dlho môže ešte takýto stav vydržať?

Kríza, ktorá vznikla r. 2008 bola starostlivo a systematicky pripravená, nešlo o nijakú náhodu a ani len tak, sama od seba, nezanikne. Má pred sebou postavené úplne konkrétne, detailne rozpracované ciele a vyšpecifikované postupy. Systematicky vháňa svet do jednej veľkej jamy, z ktorej je východisko už iba v systéme globalizácie.

V Londýne sa 1. a 2. apríla 2009 stretla G20-ka a posudzovala otázky východísk z aktuálnej krízy. Hoci neexistujú žiadne skutočné indikátory toho, že kríza ustupuje bolo im v Londýne oznámené, že východiskom z krízy budú predpokladané národné revolúcie, ktoré zmetú dnešné lokálne elity v jednotlivých krajinách ako keby svojimi vlastnými národmi. Účastníkov G20 spáva vystrašila, lebo bolo jasné, že revolúcie v ich krajinách je povinná likvidácia elít ich národov, čo reálne znamenalo aj to, že takýto plán je už hotový a čaká na spustenie. Vtedy im bola oznámená aj schéma rozdelenia sveta na tri časti a aj podmienky na rozpútanie medzinárodných vojen.

Revolúcie boli naplánované najskôr v Severnej Afrike, potom prejdú do Ázie a následne sa dostanú aj do Európy, čím vznikne už globálna vojna. Ilúzie, ktorými nás dnes kŕmia média sú iba klišé, propaganda, ktoré má zaručiť, aby nikto vojnu naozaj nečakal, a teda sa na ňu ani nepripravoval.

Ale ako vznikla napríklad „elita“ v našej krajine? Po prevrate začali ambiciózni jednotlivci a skupiny rozkrádať bývalý štátny majetok. Jedny priamo, iní nepriamo. Treba si uvedomiť, že pokiaľ nejde o tvara, tak takto sa chovajú najmä členovia kasty Smerdov a čiastočne Vesov. Spoznáte ich podľa toho, že „hrabú“ najmä pre seba, pričom Vesi môžu niekedy myslieť aj na obohacovanie svojich rodín. Nikto z týchto nízkych kást – hoci aj našich rodákov – nemyslí vo veľkom obraze, t.j. nezaujíma ho osud krajiny, len hromadenie majetku pre seba a svojich príbuzných, najčastejšie však iba svoje rodiny. Nedajte sa pomýliť ich rečičkami – niektorí síce budú mať plné ústa „Slovanstva“, ale ak k ním prídete napríklad s požiadavkou o sponzorovanie hoci malej slovanskej akcie, tak hoci majú na účtoch milióny, nedajú vám na takýto účel nič. Teda si zapamätajme, Víťaza a Mudrca spoznáte tak, že určite nenahrabal veľký majetok a trápi ho najmä osud krajiny Predkov, aj keď to často – pre nedostatok poznania – ešte nevie vyjadriť. No sami najlepšie vieme, koľko takých ľudí je…

Paradoxom je, že ak sú títo zbohatlíci Slovania, tak nemôžu nad svoje pomery nadobudnúť viac peňazí, než im reálne treba z pohľadu ich karmického, teda evolučného cyklu. Ak nahonobili oveľa viac, než dokážu sami aj so svojim deťmi v tomto živote minúť, tak už začali „tunelovať“ peniaze, ktoré sú karmicky „vyhradené“ členom ich Rodov. Oni si to síce neuvedomujú, ale okrádajú vlastné Rody. Najmä teda tieto. Samozrejme, že toto nemôže byť nijaký záslužný čin a raz sa bude treba z toho pred svojimi Rodmi zodpovedať, ale to už bude veľmi neskoro z pohľadu tohto života. Ak by však tieto peniaze investovali do znovunastolenia starej Kultúry, tak urobia veľmi dobrú vec. Ale koľko takých poznáte?

Elity štátov, ktoré nadobudli kradnutím obrovské majetky si naivne myslia, že sa dostali „za vodu“, teda mimo dosah udalostí, a to iba na základe peňazí. Ich úlohou však bolo – lebo nepostrehli hru, ktorá tu beží – iba urobiť špinavú robotu – okradnúť vlastné národy, resp. Rody. Ak si naivne myslia, že sa stanú napríklad novými Rotchildami tak sa osudovo mýlia. Rotchildovci tu už totiž sú. A títo nemajú v pláne sa s nikým deliť. No a naši „elitári“ konajú na úrovni myslenia svojich kást, do ktorých patria. Nahonobili majetok a myslia si, že to stačí. No dejiny ukazujú, že vždy nato príde potreba sa vojensky ubrániť, aby o to, čo nadobudli neprišli. Koľkí z nich sa fyzicky na také niečo pripravujú? Alebo aspoň si vytvorili vlastnú, dobre platenú a vycvičenú bezpečnostnú jednotku? A tu sa v plnej nahote ukáže ich kastový pôvod. Väčšinou sa totiž vôbec nezaoberajú otázkou výcviku bojových umení a v prípade „problémov“ rátajú so zásahom štátu a jeho silových štruktúr. A či si niekoho aspoň platia? Iba ak v minimálnej mzde… a takto ich aj taký “minimalista” ochráni.

Keďže sa nad takýmito vecami nijako konkrétne nezamýšľajú je vidno, že nemajú schopnosť reálne predvídať budúcnosť a nadchádzajúce udalosti, myslia si, že budúcnosť sú peniaze. Myslia si, že keď spolu s ostanými, ktorí sú ako oni okrádajú svoje národy, tak že to je proste normálne. A takýchto je aj cca 99% svetových lídrov. No realita je taká, že ich peniaze ich neuchránia pred vlnou nadchádzajúcich zmien, práve naopak, vďaka svojim peniazom sa stali dobre viditeľným cieľom pre tých, ktorí všetko považujú za svoj majetok. Zmeny sa už začali a peniaze sa koniec koncov jesť nedajú. Svet sa teda dostal na pokraj explózie. R. 2011 sa začali prvé demontáže politických režimov, ktoré boli k svojim obyvateľom veľmi dobré – Tunis, Egypt, potom Líbya. No to nebol ešte skutočný začiatok, je to iba niečo ako predohra začiatku. Táto tzv. „Arabská jar 2011“ bola financovaná zahraničnými fondmi.

Dokonca aj New York Times v článku otvorene priznal, že USA pomáhali budovať povstania. V článku sa spomína účasť takých inštitútov ako Medzinárodný republikánsky inštitút, Národný demokratický inštitút, Národný fond za demokraciu, Movements.org a organizácia Freedom House v arabských prevratoch, ako aj ich úloha v príprave, výcviku a udržiavaní nepokojov. Podľa toho, ako sa situácia vyvíja je možné retrospektívne vidieť, že každá destabilizácia bola vyvolaná a riadená s konkrétnym cieľom, ktorý bol stanovený oveľa skôr, než nepokoje začali. Tunis a Egypt padli po oboch stranách líbyjských hraníc, pričom ohniská destabilizácie sa objavili v celom regióne, vrátane Saudskej Arábie a Jordánska. Nanovo „usporiadaný“ Blízky Východ len podporil likvidáciu nedemokratického režimu v Líbyi. Nové a slabé vlády v Tunise a Egypte začali vzápätí slúžiť ako kanály na dodávky zbraní pre „domácich povstalcov“ v Líbyi, ostatné už poznáme.

„Hlavnou cenou“ tejto etapy je očividne Irán, pričom predtým mala padnúť Sýria, ktorá je natoľko drzá, že sa nechce zúčastniť plánu globalizácie, ale je aj neoddeliteľnou súčasťou rastúcej protiváhy takých síl ako Irán a Rusko v regióne, ktorý stojí v ceste Západu. A Irán sa sám osebe už nachádza v oblasti realizácie tajných operácií, vrátane špeciálnych jednotiek USA a ich spravodajských služieb priamo na svojom území. Tieto činnosti zahŕňajú aj aktivitu Západom vyzbrojených, vycvičených a riadených teroristických organizácií, ktoré pôsobia proti legitímnej vláde Iránu, vrátane diverzných akcií proti jeho infraštruktúre. A nájdete to aj dobre opísané na stránke Brookings Institute.

V Sýrii v meste Tartus má však Rusko svoj jediný prístav v Stredozemnom mori. Tento bol len pred niekoľkými rokmi kompletne zrekonštruovaný a prestavaný tak, že teraz môže prijímať aj najťažšie ruské bojové lode, čím sa dosiahla protiváha neúmernému rozširovaniu sa NATO nadol, smerom k hraniciam Ruska, ako aj umožňuje držať pod kontrolou západné flotily na sever od Suezu.

viac sa dozviete

TU

lightning-WM_(1)

Reklamy
This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s