Duše ženy (2/2)

http://www.akropolis.cz

Prof. Delia S. Guzmán

predchádzajúca časť

„Žena sjednocuje, má schopnost vázat, spojovat, spříznit osoby, duše, přivést do souladu ty, kteří v souladu nejsou: její Láska je velkou ušlechtilostí.“

To, co musíme udělat nejdříve, je akceptovat sama sebe; být ženou není žádné prokletí. Právě naopak, věřím, že nás dějiny obdařily velkým množstvím výjimečných ženských osobností, velkých hrdinek v jakémkoli smyslu a množstvím anonymních hrdinek, které každodenně prožívají svou malou bitvu s obrovským vnitřním nasazením. Další radou je neztratit složitou identitu ženy. Žena není pouze matkou, není pouze manželkou. Je také milenkou a kněžkou, bohyní, hrdinkou a umělkyní… To vše se nachází uvnitř ženy, její identita je rozmanitá a nemusíme se jí vzdávat jen proto, abychom zjistili, zda dokážeme dosáhnout významného postavení v rámci toho, co dnes společnost za významné považuje. Ta nejdůležitější část ženské identity se bohužel ztrácí.

 048_SIM_GM_Leda_big

Pokud někdo svou vlastní identitu neobjevil, ať ji hledá. Někteří sociologové říkají, že pro nalezení sebe sama je třeba podniknout vnitřní cestu. Aby žena uznala sebe samu jako ženu, není nezbytné soupeřit s mužem, není nezbytné na muži záviset. Je třeba dostat se do hloubky, ačkoliv je to často bolestivé, neboť to znamená setkat se s mnoha věcmi, které se nám nelíbí, pokud je však najdeme, můžeme je napravit. Proniknout do hloubky znamená odhalit mnohé hodnoty, a když jsou odhaleny, lze je zvětšit a rozmnožit.

Co je to Duše ženy? V čem spočívá tato Duše, která musí bojovat o navrácení své opravdové role, a to nejen ve společnosti, nýbrž i v dějinách? Téměř všechny starodávné civilizace, které se více zajímaly o roli ženy, popisovaly Duši ženy na základě čtyř charakteristik, dokonale platných i v současném okamžiku.

O Duši ženy lze mluvit jako o Životě, jako o Energii, jako o Lásce a jako o Moudrosti. Pomocí těchto čtyř charakteristik, které jsou opravdovými zbraněmi, je žena dokonalou hrdinkou schopnou podniknout svůj vlastní boj. Duše ženy je život v jakémkoli smyslu nejen proto, že ho přivádí na svět, nýbrž i proto, že je schopna pomoci život udržet a je velkou vychovatelkou. Může tvořit, podněcovat, inspirovat…, ve svých rukou má schopnost život dávat a udržovat. Velký vykladač moderních mýtů, Joseph Campbell, řekl, že základem je to, že žena může dát život tělu, duši, společnosti, civilizaci, pokud se jí však tato příležitost neposkytne, ztrácí smysl své existence. Potřebuje vdechovat život prostřednictvím své ojedinělé formy energie, která je další charakteristikou její Duše. Tato energie není hnací silou, je spíše trvalá a stálá, může snést věci tak neuvěřitelné, jak neuvěřitelná je její trpělivost. To je její velká zbraň, ne proto, že by byla utlačována, nýbrž proto, že je odolná. Možná nevlastní velkou odolnost fyzickou, má však obrovskou odolnost psychickou, to je její energie, kterou dokáže přenášet v podobě klidu, v podobě překonávání obtíží a odolávání bolestem.

 043_SIM_GM_Dekle-nosi-Orfejevo-glavo_big

Žena je Láska. Vím, že všichni, muži i ženy, milujeme. Muž však miluje takovým způsobem, že lásku do svého života začlení, a žena z lásky svůj život vytváří. Co je to láska v ženě? Meč se dvěma ostřími: pokud je láska malá, psáno s malým „l“, stává se láskou egoistickou, majetnickou, je to strach spíše z toho, že není milována, než z toho, že nemiluje, spíše z toho, že není ctěna, než že nectí. Pokud se však láska v ženě probudí jako Duše, pak se stane velkou schopností sjednocení, plamenem domácího krbu, ohněm ve středu země, ve středu chrámu. Žena sjednocuje, má schopnost vázat, spojovat, spříznit osoby, duše, přivést do souladu ty, kteří v souladu nejsou: její Láska je velkou ušlechtilostí.

Její Láska je schopností vnímat Krásu a Harmonii, schopností bojovat za Spravedlnost. Proto je žena Láskou a je též Moudrostí s rozumem praktickým a uspořádaným, avšak rozvážným, což je jí vlastní. Neboť zeptáme-li se jí, proč dělá některé věci, vždy bude umět odpovědět. A především má velkou sílu, kterou nesmí nikdy promarnit: je to Intuice. Přemýšlí prostřednictvím citů. Vím, že se tento způsob myšlení někdy podceňuje, nicméně u ženy se myšlenka spojená s citem stává intuicí a tuší věci, předvídá je s velkou obratností: to je její Síla, to je její Moudrost. Říkáme tomu spíše Intuice než předvídání, neboť nevěřím, že musí klesnout na úroveň pouhých předpovědí: ona to prostě „ví“.

Ve starodávných civilizacích se mluvilo o ženských iniciacích a dnes si je pod vlivem zmatených údajů představujeme jako podivné rituály plné ďábelských obrazů. Nicméně velká ženská iniciace spočívala vždy v dobytí vlastní Duše. Všechny velké mýty všech náboženství to odrážejí takto: hrdina dobývá svou mužskou Duši, hrdinka dobývá svou ženskou Duši. A existují mýty, které nám vyprávějí o válce příslušející muži a o jiné, příslušející ženě. Když se Héraklés rozhodne vydat do světa, neboť ho čeká 12 úkolů, aby je vítězně splnil, je zřejmé, že bude muset čelit pokušením vlastním mužům, ačkoliv mohou mít vždy charakteristiky, které platí i pro to, co je ženské. V mýtech však existuje také jeden příběh typicky ženský: je to příběh Persefony, mladé krásky, silně připoutané ke své matce, Velké Bohyni Matce všech bohů. Jednou Bohyně zjistí, že její dcera byla unesena bohem podsvětí, hlubin země a temnot: v zemi se otevře puklina, objeví se Hádův vůz a tam, kde Persefona dováděla se svými družkami, zůstane pouze prázdnota. Persefona sestoupila do podsvětí. To je mýtus o ženě. Ve skutečnosti není přímo unesena, je to její sestup do Duše, průnik do vlastního nitra (interiorizace), její iniciace. Potřebuje tuto introspekci, potřebuje sesbírat semínka tajemného, podzemního a esoterického světa, světa mystérií a zázraků. Démétér marně hledá svou dceru, neboť tato vystoupí na světlo světa teprve tehdy, když nastane správná chvíle. Když se Persefona vrátí na svět, vrhne se do náruče své matky, protože se znovu shledala s bohyní; v tomto okamžiku se však mladá nezkušená dívka stává opravdovou Ženou: vrátila se z podsvětí se semínky Moudrosti, na něž už nikdy nezapomene. V podsvětí se stala Dcerou Otce, a když se vrátila na zem, je Dcerou Matky; nyní má při sobě Boha i Bohyni..

„Pokud se však láska v ženě probudí jako Duše, pak se stane velkou schopností sjednocení, plamenem domácího krbu, ohněm ve středu země, ve středu chrámu.“

Dokončila svou velkou válku. Nesoutěží s mužem, ona ví, kým je. Tento krátký mýtus odhaluje, že mnohé z oněch příběhů, o nichž si myslíme, že jsou pro děti nebo že tvoří část mytologie bez zvláštního smyslu, odrážejí Duši muže, Duši ženy, univerzální Archetypy místo stereotypů nebo předem stanovených myšlenek, z nichž se dnes pokoušíme vycházet.

Nastal čas, aby žena pro sebe vyžadovala nejen mezinárodní den, nýbrž se musí stát svým vlastním pánem, každý den v každém měsíci a v každém roce svého života. Nastal čas, aby se cítila hlavní hrdinkou svého vlastního života, aby cítila, že má sílu a schopnost udělat mnohé věci pro sebe samu na základě svých vlastních charakteristik, a aby se především cítila hrdinkou v tom, co jí umožní stát se větší, vyšší a vznešenější prostřednictvím šlechetnosti, neboť žena vždy vyžaduje a prosí, aby mohla dávat, jelikož její náruč je vždy otevřená.

Když bude žena umět dávat život, umět dávat energii, umět dávat lásku a rozdávat svůj ojedinělý druh Moudrosti, pak se stane skutečnou hlavní hrdinkou a už nebude muset čekat na jeden den v roce, 8. březen, ale v každém dni nalezne místo vyhrazené ženě a místo, které umožní harmonické soužití ženy s mužem. Tehdy snad ustanovíme Mezinárodní den lidstva a budeme se těšit z onoho míru a klidu, který musíme ve vztahu muže a ženy teprve dobýt, a to poté, co dobudeme Duši ženy a, proč ne, i Duši muže

zdroj

004_flint

Reklamy
This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s