Súčinnosť živlov v krajine

Z knihy    Umierajúce lesy – otázka vedomia

Jochen Bockemühl

V charakteristických celostných súvislostiach – súvislosti prítomných javov, súvislosti rytmických premien, a životnej súvislosti miesta – pôsobia živly zem, voda a vzduch určitým spôsobom spolu s teplom. Toto pôsobenie sa prejavuje na bytostiach a javoch, ktoré sú bezprostredne viditeľné ako kamene, rastliny, zvieratá, ľudia alebo sú pre náš zrak viditeľné len nepriamo, prostredníctvom vzťahov, ktoré sa vytvárajú medzi viditeľnými prírodnými bytosťami (elementárne bytosti).  Ako vidíme živly a ich účinok?

Len pokiaľ v sebe nesieme jedinečnosť živlov, nájdeme prejavy ich pôsobenia vo vonkajšom svete. Keď napríklad pozorujeme kameň, vnímame najmä jeho nemenný tvar. Naša predstava o tomto  izolovanom útvare  je “pevnejšia” ako vnímaný obraz, ktorý sa mení v závislosti od postavenia a osvetlenia. Ak na ňom spozorujeme štruktúru vrstiev, vynorí sa v nás obraz tekutého stavu. Pritom sa nezmenil predmet, ale spôsob nášho pozorovania. Aj ríšu rastlín a každú jednotlivú rastlinu môžeme pozorovať podľa toho, ako sa v nej prejavujú vlastnosti živlov.  Zem – svojou pôdou a reliéfom – umožňuje rastlinám rásť oddelene a rozvíjať sa v závislosti od množstva svetla. Podľa toho sa odlišuje aj prežívanie u ľudí.

P1050340obr.  Pohľad do Hlbokého údolia pri Dornachu

V údolí tiahnucom sa od východu na západ je horizont zúžený a pohľad sa obmedzuje na vnútorný priestor. V rámci týchto hraníc sa rozvíja aj poľnohospodárstvo.  Odlišnosť od širšieho okolia je zdôraznená vegetáciou. Rastliny príznačné pre chladné, vlhké miesta v severnejších končinách nachádzajú sa na južnej strane, suchá vegetácia  južnejších končín sa zase  objavuje na severnej strane údolia.

P1050341Obr.  Krajina v Rothaarskom pohorí vo východnom Vestfálsku.

Opačná situácia nastala na hrebeni pohoria tiahnuceho sa od východu  na západ. Z hrebeňa máme voľný výhľad do ďalekého okolia. Náladu tejto diaľky približuje zodpovedajúcim spôsobom aj rastlinstvo na severnom a južnom svahu. Rovinaté územie má naproti tomu sklon k jednotvárnosti.

 Voda tvorí pohyblivý priestor, ktorý je od okolia oddelený vyrovnávajúcou hladinou. Plasticky sa vyvíjajúca  rastlina je výrazom týchto vlastností. Voda ako vlhký element tvorí prechod od zeme k vzduchu. Rastlinstvo v nej nadobúda vláčne tvary, kým na súši sú formy rastlín výraznejšie, diferencovanejšie.

 

Obr. Vodný iskerník so štetcovitými listami na hladine jazera vo Fínsku.

Ponorené listy svojím nitkovitým, riasovitým rastom vyjadrujú vlastnosti rozplývania. Na vzduchu sa “rozplývanie” výhonkov zastaví  a list zvnútra vytvorí zaobľujúcu sa plochu. Tak sa prejavuje jedna z vlastností vodného živlu – vytváranie povrchu hladiny.

Spomedzi všetkých živlov má len vzduch tú vlastnosť, že nie je prístupný priamemu zmyslovému vnímaniu ako “látka”. Je tu a predsa tu nie je, a tým vytvára predpoklad pre vývoj charakteristických znakov. Čím vyššie rastlinstvo prenikne do vzdušného priestoru, tým diferencovanejšie  sa prejavia jeho druhové vlastnosti vo forme a zafarbení. Intenzita tohto prejavu však závisí od svetelných pomerov daného miesta a ročného obdobia.

Teplo podnecuje a zosilňuje všetky procesy, pričom smer podnetu je vopred daný súčinnosťou ostatných živlov.  Vo vývine rastlín tak teplo podnecuje rast, ale aj diferenciáciu a zrenie, podľa toho v ako štádiu sa rastlina práve nachádza.

P1050343Obr. Tienistý a vlhký vnútorný priestor pod stromami pozdĺž brehov riečky v strednom Švédsku koncom júna

Vysoké rastliny s veľkými tenkými listami tu zamedzujú prístup svetlu. Na pravej strane sa otvára výhľad na lúčku s bohatou kvetenou, ktorej pestrosť sa mohla rozvinúť vďaka priamemu slnečnému svetlu.

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s