Pavel Karpeta – PRAVIDLA SOUŽITÍ DVOU VNITŘNÍCH BYTOSTÍ VE VÁS V PŘECHODOVÉM PÁSMU STROMU ŽIVOTA (7)

Dualita lidského bytí  (7)

predchádzajúca 6 časť

V pokračování seriálu „Dualita lidského bytí“ se spolu podíváme do praxe soužití obou bytostí ve vás, které se vypracovaly až k pokusu o návrat do Jednoty sebe sama a překonávají /tu úspěšněji, tu méně úspěšně/ onu přechodovou část Stromu života spojeny spolu v jediné duši a jediné multidimenzionální auře člověka této Země.

BŮH S BOHYNÍ VE VÁS SI MOC NEROZUMÍ

Je tu žena /ženské energie/, která šplhá po Stromě života z temné /nízkovibrační, hmotné/ strany směrem vzhůru a je tu muž /mužské energie/, které jdou shora naproti ku pomoci hozenými světelnými lany.

A je tu duše, tedy vy sami se svým denním vědomím tak, jak sami sebe na tomto světě vnímáte. Duše ty dva spojuje do jediné bytosti tak, jak se člověk sám sobě jeví. Ale to už je předmětem první, nejzákladnější iluze lidské iluze. Iluze o sobě samém.

Pokud uznáte za vhodné, připomeňte si prosím dříve zmíněnou vizi Stromu života v archivu. Považuji to za důležité, protože dnes to vše dáme do souvislosti s tím, o čem to vlastně tady v reálu je.

A pojďme do toho rovnou: Ano, milí čtenáři, každý z vás, ať již jste ochotni to přijmout nebo nikoli, máte ve svém nitru obě dvě tyto bytosti s vlastními vibračně rozdílnými vědomími.

Vy sami jako lidé fungujete prostřednictvím svého tzv. součtového vědomí duše, na jejímž /a tedy vašem/ prožívání se spolupodílí svými vstupy jednak obě tato samostatná vědomí ega a ducha, jednak nejrůznější pozitivní i negativní vstupy energií z okolí, do kterého je váš život zde zasazen. To neznamená v praxi nic jiného než to, že žijete ve větších či menších kotrmelcích vždy, když si vaše vnitřní žena a vnitřní muž vyřizují spolu své účty a perou se o to, kdo ve vás má pravdu a co je třeba právě teď dělat. A ještě horší je, když se do toho začínají plést energie negativně vyladěných lidí či událostí kolem vás, které hádku těch dvou ve vás dále rozdmychávají vyvoláváním /obvyklých/ emocí strachu u ženy a pocitu beznaděje z jejího chování u muže ve vás.

Bytost zdola

Ona bytost /ženská energie, žena/ lezoucí zdola se touží dostat zpět do svého duchovního domova, který kdysi opustila. Má vlastní nízkovibrační vědomí vašeho hmotného těla se sídlem v četných nervových uzlinách situovaných na třetí čakře v solarplexu a její vědomí je běžně označováno jako podvědomí. Vy ji obvykle znáte podle projevů negativity ve vašem životě jako ego. Jeho základním programem, odpovídajícím úrovni nízkých vibrací, ve kterých se běžně vědomí ega pohybuje, je „negativní“ program „sobectví a oddělenosti“. Má v sobě obsaženy veškeré zkušenosti ze života v minerální, rostlinné a zvířecí říši a je proto ve vás výhradní nositelkou všech možných strachů, depresí či úzkostí spojených se životem v této pozemské realitě.

Bytost shora

Ona bytost shora /mužské energie, muž/, toužící po tom, aby hozením světelného lana /tedy spojením v jednom těle/ pomohla té lezoucímu zdola, je bytostí duchovního světa. Je to ta bytost duchovního světa, o které jsme si už dříve řekli, že byla původně jako duchovní sraženina spící nesebevědomou bytostí na hranici jemnohmotných a duchovních světů a nemohla se tam už dále vyvíjet. Teprve nyní, ve spojení s partnerkou /ženskými energiemi/ v hmotném těle a ponořen do nízkých vibrací hmotného světa, pod působením hrubých impulsů zdejší sféry se onen duch v člověku po mnoho inkarnací postupně probouzí k plnému duchovnímu vědomí. Samotným impulsem k vývoji ducha je zde přímý kontakt se sférou živočišného /zvířecího/ života, která stojí energeticky naprosto na opačné straně vibračního spektra. Tato situace vnáší do soužití ducha a ega potřebné napětí nutné k vývoji. Základním programem duchovního vědomí ve vás, odpovídajícím vysoké úrovni vibrací, v nichž se duch pohybuje, je „pozitivní“ program „láska a sjednocení“.

Vaše tzv denní vědomí je vědomí duše

Jistě je z výkladu zřejmé, že vědomí duše /tedy vaše denní vědomí/ je jakýmsi ringem či hřištěm, na kterém se přímo ve vašem nitru utkávají síly zla /program ega sobectví a oddělenost/ a síly dobra /program ducha láska a sjednocení/.

Zlo je tedy částí tohoto světa m.j. i skrze vás a vaše nitro, byť si to obvykle nepřipouštíte.

A pokud je po tisíce let vám dáváno poučení, že je lidem dána svobodná vůle a je nutné ji používat, pak vězte, že tady je řeč především o tom, že máte pečlivě právě tou svobodnou vůlí volit, který z obou výše uvedených programů do své součtové duše pustíte a který z nich budete tady na Zemi žít. Jen vy si vybíráte, zda budete žít a konat dobro či zlo.

Jste překvapeni? Nevěříte tomu, že máte v sobě dvě samostatné bytosti, každou se svým vědomím, a že vy jste tou třetí, součtovou, do které ony dvě promítají své vlastní programy?

Pokud tomu nevěříte či pokud to nevíte, je samozřejmé, že nedokážete se svou svobodnou vůlí v tom právě pro vás rozhodujícím směru správně naložit. A to je zlé! Podívejme se v několika letmých pohledech na to, jak se ono soupeření ega a ducha ve vás projevuje. Představte si třeba běžné všední odpoledne, kdy máte vynikající náladu /jste naplněni programem ducha „láska a sjednocení“/ a těšíte se, že se večer tou láskou naplněni až po okraj přitisknete k partnerovi. A stačí jediný telefonát, kdy například vaše přítelkyně zaseje do vašeho vědomí ega pochybnost o partnerově věrnosti s tím, že ho třeba právě zahlédla v autě s pravou paží obtočenou kolem ramen vnadné blondýnky! A vaše ego začíná šílet a svým programem „sobectví“ /žárlivost, pocit ohrožení, nevraživost až nenávist k té, která ohrožuje vaše výsadní postavení u partnera/ a „oddělení“ /pocit ztráty, osamělost/ absolutně během okamžiku vytěsní dosud ve vás /vaší duši/ vládnoucí vysokovibrační energie ducha /láska a sjednocení/ a vy /možná/ zcela vážně začínáte spřádat plány na to, jak toho nevěrníka sprovodit ze světa, aby se na to nepřišlo.

Tato prudká změna osobního nastavení vůči lidem a událostem v okolí je pro konflikt obou programů ega a ducha ve vás příznačná. Nepřál bych si odhadovat, na jak dlouho si program ega v tomto případě usurpuje vládu nad vaší duší a duchu nedá šanci s jeho jemnými energiemi vůbec znovu vstoupit. Je velmi obtížné pak spustit zpětný proces eliminace nadvlády energií ega ve prospěch návratu pozitivních energií ducha, jak jistě víte z vlastní zkušenosti.

Energie okolí

Na podobné příběhy rychlé záměny energií vládnoucích ve vašem nitru z pozitivních na negativní si jistě dobře vzpomínáte. Dějí se vám v různé intenzitě totiž dnes a denně. A jistě si dobře uvědomujete, že na samotný průběh těchto změn kvality prožívání svého života /z pozitivního na negativní a naopak/ v pozemském čase v podstatě nemáte žádný nebo minimální vliv. Prostě to na vás padne a jste v tom až po uši. Ony negativní podněty nemusí přicházet naplno jen zvenčí. Často zdánlivě banální situace v okolním světě náhle rezonuje se strachy či úzkostmi uloženými v podvědomí ega a spustí nepřiměřenou negativní reakci pronikající do vaší společné duše a vykoná tam příslušnou destrukci, které se třeba ani nestačíte divit.

Praktické příklady duality vědomí

Chcete další příklady toho, jak se dualita působení těch dvou vědomí ve vás podílí na kvalitě prožívání vašeho všedního dne? Prosím, zde jsou: Nezažili jste nespočet situací, kdy se na něco třeba chystáte a těšíte a zároveň se ve vás vynořuje strach z toho, že se to nepodaří nebo že to může špatně dopadnout? Hezky nepříjemné, viďte! A to se vám stává běžně a vy ani netušíte, že se jedná pouze o vnitřní spor obou vašich samostatných bytostí, ega a ducha, na určitý problém. Jedno z vašich dvou já /duch/ se těší, druhé pak /ego/ se bojí.

Vezměme příklad: Manžel vás pozval na podnikový večírek ve firmě, kde pracuje. Jste na straně jedné ráda, že to udělal a docela by se vám líbilo vyrazit mezi lidi. Váš duch tiše touží po pozitivních projevech souznění a sjednocení s ostatními lidmi kolem. A je to vaše ego, které se brání: Je přirozeně sobecké, odděluje se od ostatních a svoji negativitu k manželovu záměru dává ve vás najevo nechutí s ním jít. Budou tam přece jiné ženy, možná krásnější než vy.

Nemáte co na sebe a zase jste přibrala a bude to trapas, nebudete se tam cítit. A pokud se to vůbec odvážíte sobě přiznat, pravděpodobně neunesete to, že se manžel v sobě známém prostředí vymaní byť jen na chvíli z vaší totální kontroly. A je to. Nejde se nikam, nebo jde a nakonec to končí hádkou. A ať si to vy pro sebe ve svém denním vědomí zdůvodňujete jakkoli, je to všechno jen proto, že vy jste nezvládla „sama“ „sebe“ a svůj již v prenatálu získaný strach z nepřijetí lidmi kolem a tímto světem. Možná říkáte, že už jste taková, děje se vám to vždy a jiná že nebudete? Omyl prosím! Nic není jednoduššího, než se zbavit strachu z čehokoliv, pokud se pro to rozhodnete. Rozhodnout se ale musí ve vás obě tam přítomné bytosti, ne jen jedna z nich. Jak se to dělá? Dozvíte se později v tomto seriálu.

Pojďme dál. Řekněte jen, kolikráte jste ve svém životě něco udělali a pak toho litovali? A odpovězte si na otázku, kdo ve vás se rozhodl to udělat a udělal a kdo toho lituje, protože má strach z následků toho, co ten druhý ve vás udělal? A kdo z vás s přibývajícími lety neodmítá pohlédnout do zrcadla, protože se mu ten fyzický člověk líbí čím dále tím míň? Tušíte, proč tomu tak je? Není to proto, že vaše „Já“, ten věčně mladý duch, špačkuje: Tenhle vrásčitý obličej má být můj? Ani náhodou! Tomu se už v životě nekouknu do očí!

Nebude míru pod olivami ve vašem nitru, dokud vy jako duše nedokážete obě v sobě působící vědomí ega a ducha navzájem propojit bezpodmínečnou láskou a tudíž dokud nebudete mít rádi sami sebe.

Ano, jsou tak rozdílní, ti dva ve vás, jako i vy se cítíte rozpolceni. Tělo se svým vědomím stárne, duch se svým vědomím je věčně mladý. Tělo ve vás dělá chyby, bojí se, má deprese, strachy a úzkosti, duch ve vás se nebojí ničeho a je /téměř/ dokonalý. Jen se mu nechce nějak milovat svoji ženskou půlku. Tu potvoru, která ho zradila a byla mu nevěrná. Není vám to povědomé i z normálního života? Takže vždy, když si něco vyčítáte, to jen váš duch neomaleně komentuje nedostatky vašeho těla a jeho vědomí /své ženy/. A ono to obtížně snáší. Opakuji: Nebude vám dobře na tomto světě, dokud nepřijmete bez výhrad a s bezpodmínečnou láskou ducha v sobě onu bytost hmotnou a tudíž nepřijmete sami sebe.

Všichni, kteří vám radí, abyste se vzdali svého ega, potlačili ho, rozpustili ho či zlikvidovali, vás vedou naprosto opačným směrem. Oprostěte se od nich, hrají si na čisté, duchovní a vědoucí a přitom vás táhnou do pekel.

Neláká vás možnost tohoto problému se zcela zbavit? Neláká vás vzít svůj život do vlastních rukou a nenechat sebou nadále vláčet skrze věčné konflikty těch dvou uvnitř a skrze negativní vlivy okolí? Pokud máte odvahu, sledujte dál tento seriál informací o skutečném fungování vašeho vlastního nitra a pochopíte /pokud jste na to již připraveni svým vývojem/, že jste vládě nad svým životem mnohem blíže, než si myslíte. Celý život hovoříte o „sobě“ „samé“, o tom, že se „líbíte sama sobě“ či později že už jste protivná „sama“ „sobě“ či že si to či ono „sama“ „sobě“ vyčítáte. Tak se konečně podívejte „sama“ „sobě“ do očí a rozhodněte se, že ukončíte ten věčný spor svých dvou já a naučíte je mít se rády.

Rozhodně neprohloupíte. Čtěte dál a nepřestávejte hledat. Kdo hledá, nachází! A z toho co nalezne, bývá v šoku!

 zdroj

dievcapokračovanie 8. časť

Reklamy
This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s