Pavel Karpeta – JAK SE DOTÝKÁ TISÍCILETÍ CÍRKEVNÍ FALŠE VAŠEHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA? (11)

Dualita lidského bytí  (11)

predchádzajúca  10 časť

Dneškem ukončíme přípravnou část k tomu, abychom se mohli zabývat přímo „božským manuálem“, jak jsem vám dříve slíbil. A ukončíme ji stylově: Navážeme na všechny předchozí statě a já se vám pokusím vysvětlit proč a jak se dva tisíce let, dříve zjevného, dnes již skrytého teroru /nejen římsko-katolické/ církve dotýká každodenního života vás všech. A to ať jste věřícími nebo zapřisáhlými ateisty. Po tisíce let hledají tzv. praví lidé tohoto světa, ve vzájemném propojení ducha a ega ve společné duši, cestu ven ze zraňujících podmínek života v rámci „zvířecí“ říše této Země. Po tisíce let totéž lidstvo hledá cestu k lepšímu životu a touží po prožívání míru, štěstí, lásky a spokojenosti, tedy touží po atributech programu ducha „láska a sjednocení“. S humorem pohlédněte na spory zastánců Darwinovy teorie s těmi, kteří prosazují teorii stvoření člověka Bohem. Obojí jsou slepí jak čerstvě narozená koťata a klidně budou ve svém sporu pokračovat do nekonečna. Samozřejmě jedni za peníze z vašich daní, druzí opět za peníze z vašich desátků. Oba týmy se navzájem potřebují a oba úmyslně mlží.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAž totiž jednou pochopíte, že obojí je pravdou a jak to vlastně je doopravdy, nakopete jim všem jejich tlusté zadky a pošlete je vydělávat si na chléb svůj vezdejší opravdu poctivě. A to je děsí, pány vědce a pány kardinály, proto tak zatvrzele trvají na svém. Po věky svého vývoje lidé v sobě postupně posunují v mnoha inkarnacích dělicí hranici mezi zvířetem /egem/ a duchem v sobě ve prospěch programu ducha „láska a sjednocení“. Karmický zákon je poctivě – na jejich vlastních činech páchaných v zajetí programu ega „sobectví a oddělenost“ – učí být stále méně poplatné své zvířecí přirozenosti a vede je stále k důslednějšímu přijímání programu ducha „láska a sjednocení“ v jejich součtových duších. A to až k okamžiku, kdy nejvyspělejší představitelé lidstva byli uznáni za způsobilé obdržet návod /manuál/ k tomu, jak dovršit řadu svých inkarnací a naplnit jejich účel tzv. znovuzrozením v duchu a definitivním odchodem z pokleslých vibrací tohoto hmotného světa.

Tento manuál přinesl do pozemského života právě zasvěcenec Ježíš Kristus. Snesl jsem v předchozích textech řadu indicií pro to, aby se čtenář těchto řádků o existenci tohoto manuálu něco dozvěděl.

Současně jsem zdůraznil, že ze strany římsko-katolické církve a církví obecně je lidstvo jako celek hluboce klamáno a že by si lidé měli uvědomit, že to, čemu věří /jako věřící/ či odmítají /jako ateisté/, není tento pravý manuál, nýbrž církvemi podvržená nefunkční napodobenina. Bohužel se stalo, že ti, kteří /svým poměrem ega k duchu ve své duši/ stále ještě hluboce vězeli ve „zvířecích“ vibracích tohoto světa, nelenili a uchopili Kristova slova k obrazu svému. Přechrochtali to nejpodstatnější, co Kristus lidstvu předal. Vliv Kristova jména na poctivé věřící té doby vzali jako příležitost k získání moci a k ukojení svých stále ještě „zvířecích“ choutek po moci a majetku.

A postupně původní Kristův manuál k dosažení „znovuzrození v duchu“ pozměnili, přepsali a učinili natolik nečitelným, až tento falešný a nic neřešící manuál vám, věřícím lidem této Země, vnutili jako dogma, o kterém se nediskutuje. A vás, ateisty, donutili tento falešný manuál i s Kristem jako nevěrohodný odmítnout.

Uplynulo dva tisíce let a nic se v podstatě nezměnilo. Potentáti, zejména římsko-katolické církve pohodlně leží ve žlabu s duchovní potravou, sami nežerou a nikoho ze žlabu taky žrát nenechají. Můj spolupracovník pod značkou ME na www.ragauian.cz shromáždil spoustu materiálu o necenzurované historii římsko-katolické církve i tom, jak docházelo k postupné likvidaci onoho originálního Kristova poselství. Doporučuji k přečtení. Třeba se někomu z vás ještě otevřou oči…

http://www.ragauian.cz/category/tajnosti-cirkve-rimske/

Jako tlustá červená niť se historií církve táhne snaha lidstvu, i každému z vás jednotlivě, odchod z této reality „znovuzrozením v duchu“ na maximum znesnadnit a pokud možno vás všechny vrátit na cestu návratu do „zvířecí“ říše. A to se jim, Satanovým pohůnkům, k dnešnímu dni už téměř podařilo. Podařilo se jim udělat z většiny lidstva stádo a – podobně jako to dělají pastýři – dojí negativní energie vyráběné lidstvem jako takovým /zvláště v astrále/ bez zábran a bez jakéhokoli náznaku odporu z vaší strany. Nejkrásnější je, že vy o tom nic nevíte a už vás slyším proti mým slovům tvrdě protestovat!

Nepodceňujte je prosím, ty zástupce Satanova vlivu v naší civilizaci!

Pozn.: Nazývám-li věci a lidi, spojené s konáním církví, pravými jmény, neznamená to, že pro jejich chování nemám pochopení. Nejde mi o vyvolávání nenávisti, snažím se jen podat vysvětlení, které vás snad přiměje k odporu proti duchovnímu otroctví. Přijdou-li o své otroky, kteří je živí, pomůžete tak i jim, aby vás /byť se zpožděním/ následovali na cestě vývoje od ega k duchu. Po tisíciletí se soustřeďuje tohle stádečko roztomilých vepřů v šarlatových uniformách na totální zneužívání jednoho za základních a důležitých pravidel Kristova manuálu, které zní takto:

Člověk si svým myšlením sám tvoří svou budoucnost

Je to velmi důležité pravidlo o tom, že člověk /i celé lidstvo/ si svým myšlením připravuje svoji budoucnost. Již jsem se o něm zmiňoval v souvislosti s člověkem jako jednotlivcem. Stejně tak však platí pro lidstvo jako celek. Tento svět podle tohoto zákona funguje – běžný člověk o něm bohužel většinou nic neví… Přesnou informaci má pouze úzká skupina mocných tohoto světa a ta rozhodně nemá zájem se o ni s vámi podělit. Prostě ji využívá ve svůj prospěch. Nepochybuji, že vy, kteří mé řádky čtete, o tomto pravidle víte. Různí specialisté v oblasti esoteriky vám dávají tuto informaci k uvěření. Věřte jim prosím, je to skutečně tak.

Nejen myšlenky, ale i emoce

Co vám ale už obvykle neřeknou, je to, že nejen myšlenkou si člověk /a lidstvo/ tvoří svoji budoucnost. Neřeknou vám, že podíl lidských emocí na tvorbě budoucnosti je ještě výrazně vyšší než podíl myšlenek. Proč tomu tak je?

Možná jsem se ještě nezmínil o tom, že jemnohmotná lidská duše obsahuje jedno vyšší jemnohmotné tělo – tělo mentální /myšlenkové/ a jedno nižší jemnohmotné tělo – tělo emocionální /citové/. Co už ale určitě víte, je fakt, že v duši se spojují programy obou skutečných bytostí v nás – ega i ducha.

Tělo emocionální je úzce propojeno s egem a jeho programem „sobectví a oddělenost“, tělo mentální je propojeno stejně těsně s naším individuálním duchem a jeho nosným programem „láska a sjednocení“.

Proč kromaňonec převálcoval neandertálce?

Pozn.: Vy, kteří toužíte po ověření mých slov, mrkněte se pozpátku na vývoj lidstva a zeptejte se sami sebe, proč „holá opice“ /moderní člověk páté rasy/ vytlačila ze Stromu života svého mnohem lépe fyzicky vybaveného kolegu, člověka neandertálského?

Proč?!

Věda dnes mimo jiné ví, že neandertálec měl větší mozek než kromaňonec… Kde je ta slavná materialistická evoluční teorie? Jedna velká lež! Neexistuje žádný vývojový strom člověka, vždy se jen zcela náhle bez předchůdců objevují nové druhy – a to je přesně i případ kromaňonce! Poslední ránu z milosti dostal Darwin poté, co se začaly dělat genetické testy fosilií. Na co myslíte, že naši milí nevědoucí „vědci“ přišli? Ne, kdepak, NEEXISTUJE žádná nepřerušená vývojová linie živých druhů… Nemají žádné vysvětlení, páni vědci… Ti seriózní vám to přiznají – a ostatní raději mlží – aby z nich někdo náhodou neudělal nezaměstnané.

-konec poznámky-

Skutečnou příčinou tohoto děje byla zcela nová kvalita myšlení kromaňonského člověka daná přítomností myšlenkového těla patřícího k duchu.

Stalo se to po spojení ega a ducha ve společné duši – neandrtálec prostě jako čistě zvířecí člověk neměl ducha – tedy nevlastnil mentální tělo s jeho schopností myslet v tom rozsahu jako kromaňonec. Kdo z vás má za to, že nemám pravdu, počkejte si padesát či sto let a naši „vědci“ vám to za miliardy z vašich daní nakonec potvrdí …

Takže nejen myšlenkou, ale i emocí si člověk připravuje svoji budoucnost.

A zde se uplatňuje závažný faktor, o kterém ti, kteří nepracují sami se sebou jako s duální bytostí ega a ducha, vůbec nic netuší.

Co to je podvědomí, nadvědomí a denní vědomí?

Řekneme-li totiž podvědomí, hovoříme o vědomí ega. Řekneme-li nadvědomí, hovoříme o vědomí ducha. Řekneme-li denní vědomí, hovoříme o vědomí vás jako duše. A bohužel tady platí, že navenek do energetických center /egregorů/ pro přípravu budoucnosti lidstva jako takového proudí zcela naplno těžké a negativní energie našeho ega, rozporuplné a jednou pozitivní a jednou negativní energie naší duše a pak občas i pozitivní energie vašeho ducha. Výsledek je ovšem tristní. Duchovní bytosti v tělech většiny lidstva jsou velmi málo probuzené a pokud jsou, starají se spíše než o vytvoření pozitivity na Zemi o únik do duchovního světa. A nutno říci, že – i ve chvílích, kdy je duše převážně pozitivně vyladěna – při neexistenci lásky ducha k vlastnímu egu je toto stále plně ponořeno ve svém negativním programu „sobectví a oddělenost“ a vysílá citové /emocionální/ signály totálně válcující jakoukoliv pozitivitu z jiných sfér lidské bytosti.

Zavádějící emoce se zcela záměrně valí z televizních kanálů po většinu vysílacího času

Nevěříte? Nevěřte. Naši mocní to ale dobře vědí. Proto vám předkládají v televizi lavinu strachu v hororech a akčních filmech. Totéž už proniká i do dětských seriálů a počítačových her našich dětí. Lidské ego je tlačeno do negativity dnes a denně zprávami ze světa o válkách a násilí, v krimizprávách pak o násilí v městech a ulicích. Vyvolávají zcela úmyslně globální finanční krize, krize politické a plánují ve spolupráci s Vatikánem války tak, aby si nikdo nebyl jist tím, co bude zítra. Co myslíte, že se právě teď děje na Ukrajině? Je veřejným tajemstvím, že nejvíce oleje do ohně přilily právě USA, které jsou onou druhou šelmou z Janova Zjevení! Naštěstí se občas ještě najde někdo, kdo se nebojí říkat nepohodlné věci:

„Povstání na Majdanu bylo vyvolané, nebyla to žádná revoluce. Ukrajina byla obětí, byla zneužita k vyvolání nové konfrontace mezi Východem a Západem. Protože to byla křehká a zranitelná země, bylo snadné někam ji postrčit a vyvolat konflikt. Vítr foukal ze Západu“, řekl bývalý prezident republiky Václav Klaus.

http://www.novinky.cz/domaci/341683-ukrajina-byla-obeti-a-vitr-foukal-ze-zapadu-rekl-klaus-v-debate.html

Catholic-Church-sends-medieval-religious-fanatic-order-to-Crimea-480x360Catholic Church sends medieval religious fanatic order to Crimea

Analýzu tohoto tématu v historických souvislostech můžete nalézt i v našem článku » http://www.ragauian.cz/tento-svet-a-jeho-cirkev2/

Masírují vaše podvědomí, vědomí živočicha ve vás, aby se trvale a stále více bálo a svým strachem formovalo pro ně příznivý obraz budoucnosti. A v tom obraze jim předáváte nad sebou stále větší stupeň kontroly. Pro další důkazy nechoďme daleko… podvod americké vládní garnitury s falešným teroristickým útokem 11. září v New Yorku a tvrdé zostření sledování kohokoliv-kdykoliv tajnými službami bez jakékoliv kontroly. USA a její tajné služby cíleně likvidují režimy v tzv. problémových státech a zasévají tam nesvár občanských válek — následně jsou nadmíru spokojeny, když pak musí likvidovat teroristické choutky skupin a organizací, které předtím sami vycvičili a vyzbrojili. Prostě: Bojte se, občané, a my vám budeme vládnout do skonání věků.

viac sa dozviete

TU

 

Reklamy
This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s