Rozhodujúce dni

Tom Minderle  

Budúcnosť nie je jednoznačná. Balancuje medzi pravým zlatým vekom duchovnej slobody a falošným vekom duchovného otroctva. Nech to dopadne akokoľvek, náš spôsob života za 15 rokov od teraz bude nepredstaviteľne rozdielny od toho dnešného. Ak si dôkladne domyslíme kam smerujú súčasné trendy, je ľahké vidieť, že v nasledujúcich desaťročiach spoločnosť bude transformovaná vonkajšími vplyvmi ako napríklad narastajúce prírodné katastrofy, ekonomické náhle zmeny, hromadiace sa strety medzi zkorumpovanými vládami a protestujúcimi občanmi, otvorené priznanie o existencii mimozemšťanov, sprístupnenie doteraz utajovaných technológií ako antigravitácia a voľná energia. Avšak deje sa niečo iné, niečo väčšie ako len sociálna zmena z dôvodu vonkajších vplyvov. Stále viac ľudí sa mení vnútorne.

Ich vedomie narastá a stávajú sa duchovne silnejšími. Zároveň viac ľudí sa stáva viac ignoranskými a duchovne zatemnenými. Polarizačný fenomén spôsobuje, že temné je temnejšie a osvietené je ešte osvietenejšie. Pozitívni ľudia sú viac pozitívni a negatívni ľudia viac negatívni. Takáto polarizácia vytvára napätie a konflikt, ktorý eventuálne vyústi k rázcestiu. Polarizácia tiež nastáva v globálnom rozmere, ktorý naznačuje, že sa jedná o veľké napätie a konflikt nasledovaný rozdelením ciest a odlúčením sa navzájom. Ktokoľvek kto sa stane dostatočne pozitívny, duchovne prebudený a nabitý energiou, získa prístup k silám umožňujúcim mu opustiť fyzickú realitu a usadiť sa vo vyššej dimenzii. Toto je ďalší krok evolúcie spomínanej už v predchádzajúcich kapitolách, kedy pripravení ľudia sa stanú superľudmi. Dosiahnuť to osamote je veľmi zložité, pretože každý jednotlivec je obklopený a ťahaný dole nízkym vedomím a energiou všetkých ostatných na tomto svete.

Avšak čím väčšiemu množstvu ľudí sa to podarí, tým to budú mať ľahšie ostatní, aby prenikli za túto fyzickú realitu. Takéto niečo sa už začína diať. Dostali sme sa v našich osudoch do bodu, kde sú pootvorené dvere do vyššej existencie. Nie každý využije príležitosť. Iba tí, ktorí svojou vlastnou rozhodnosťou hľadajú a praktizujú vyššie alternatívy inak obmedzeného spôsobu života, ponúkaného systémom ovládania. To znamená, že skupina populácie s pozitívnou orientáciou buď odvráti temné sily a zmení tento svet na miesto uvedomenia a duchovnej slobody alebo spoločne prenikne za tento fyzický svet a vstúpi do vyšších pozitívnych vibrácií (dimenzií). Alternatíva tomuto scenáru bude, že tí s negatívnou polarizáciou buď nadobudnú dostatočnú silu, aby ovládli tento svet alebo sa stanú tak negatívni, že sa „prepadnú pod zem“ a stanú sa negatívnymi nadľudmi, ktorí sa pripoja k negatívnym mimozemšťanom vo vyššej negatívnej dimenzii.

Ak fyzický svet sa stane neobývateľný, povedzme z dôvodu klimatických zmien alebo stretu s kométou, potom vstup do vyššej dimenzie bude tá najvhodnejšia možnosť. Ideálne by bolo ak by obidve, jak pozitívne tak aj negatívne duše, prenikli súčasne do svojich náležitých úrovní v rámci vyššej dimenzie. Potom by nebol žiadny zápas o túto fyzickú planétu. Avšak táto zem nie je jediná vec, o ktorú usilujú negatívne sily. Oni túžia po nadvláde nad všetkými dušami vo všetkých časoch a dimenziách. Čím viac duší ovládajú, tým viac energie a zdrojov môžu využiť na ovládnutie ďalších duší. Preto stiahnutie ich otrokov do vyššej negatívnej dimenzie im nebude stačiť. Budú sa snažiť, aby tých čo zajali, využili na ďalšie dobývanie. To znamená, že dokonca aj po zmene, zápas bude pokračovať. Pozitívni ľudia, ktorí sa usilovali o rovnováhu tu na zemi, keď sa stanú nadľudmi (super-human), budú ďalej usilovať o rovnováhu naprieč všetkých časov a dimenzií.

VOJNA ČASOV

Možno je to zvláštne, ale naša budúcnosť sa už stala. V súčasnosti prežívame spätné efekty vojny časov medzi vyššími dimenzionálnymi silami našej budúcnosti. Ich technológia a ich status bytia im umožňuje obmedzené cestovanie časom a pretváranie reality. Pre lepšie pochopenie uvediem príklad. Skupina temných bytostí cestuje späť v čase a pokúša sa sabotovať udalosť, ktorá eventuálne bude výhodnou pre pozitívne sily. Takouto sabotážou vznikne iná budúcnosť, kde tieto negatívne sily získajú prevahu pre seba. Reakciou na to bude, že pozitívne sily môžu znova nastoliť rovnováhu tým, že budú cestovať späť v čase a vytvoria novú udalosť, ktorá bude kompenzáciou za sabotáž. Tam a späť, hore a dole, dobre a zle, atď. Medzitým život ide ďalej a my prežívame ďalší úder vojny medzi oboma stranami. Snahu jednej strany manipulovať nás alebo zničiť snahu druhej strany, aby nám ponúkla kritickú inšpiráciu a nevyhnutnú intervenciu za účelom kompenzácie týchto pokusov o sabotáž. Podľa zákonov cestovania v čase, tieto súperiace sily podliehajú obmedzeniam v možnostiach kontaktu a tým aj interakcie (kontaktu) s vybratými jednotlivcami. Ak sa jedná o negatívne sily, obyčajne musia zostať neviditeľní a iba vytvárať emočný tlak alebo telepatické presviedčanie. Ak sú to pozitívne sily, tieto potom poskytujú emocionálnu podporu a mentálnu inšpiráciu.

Čím vážnejší je pokus o narušenie negatívnymi silami, potom je tým viac vážnejšie a kontaktnejšie protiopatrenie pozitívnych síl. Napríklad ak šofér riadiaci automobil vo vašom protismere je telepaticky manipulovaný, aby vybočil zo svojho jazdného pruhu a čelne sa s vami zrazil a tým vám bola spôsobená smrť skôr, než je váš čas, potom pozitívne sily môžu fyzicky pohnúť vašim autom a zabrániť tak zrážke alebo mentálne vás prinútia spomaliť auto a tým predísť zrážke. Tieto situácie sú zriedkavé, ale stávajú sa. Je omnoho pravdepodobnejšie a bežnejšie, že vojna časov sa bojuje pomocou manipulácie našich myšlienok a emócií, než priamo fyzickými pokusmi o zabitie. Ak je na vás telepaticky vytváraný tlak, aby ste sa vzdali pozitívnej cesty alebo ak sa necháte mentála nevyprovokovať k chybnému rozhodnutiu, potom takýmto spôsobom môže byť zmenená budúcnosť.

Väčšina z nás si nikdy neuvedomí do akej miery budúcnosť závisí od našich rozhodnutí. Možno nemusíme vedieť, ktoré rozhodnutie je kritické alebo dôležité, ale čím viac sa budeme držať hlasu nášho srdca a konať s rozvahou, tým viac v konečnom dôsledku posilníme pozitívnu budúcnosť a tým ľahšie môžu pozitívne sily z budúcnosti podporovať našu cestu, aby sme sa stali pozitívnymi nadľudmi (super-human), aby sme sa stali nimi.

PLÁN

Väčšina ľudí je relatívne nepolarizovaná alebo inak povedané neutrálna. V zásade nemanipulujú alebo nepomáhajú iným. Ich želaním je iba pohodlný život, pričom nemajú záujem sa niečo naučiť o vyššej pravde, ak to nie je nevyhnutné. Sú to priemerní obyvatelia energetickej farmy, ktorí nie sú hrozbou pre negatívne sily a ani nie sú užitoční pre pozitívne sily. Niektorí ľudia sa však narodili so schopnosťou vytvárať zmeny. Oni preukazujú prirodzenú zvedavosť o vyššiu pravdu, vyvinula sa v ich živote túžba pomáhať iným a majú vrodené schopnosti, ktoré sú viac než zdedené vlastnosti alebo spoločensky naprogramované schopnosti. Títo sú nápomocné duše, spomínané už v predchádzajúcom. Presnejšie povedané, oni sú duše nadľudí (superhuman), ktorí dobrovoľne súhlasili s inkarnáciou späť do minulosti, do obyčajného fyzického tela, aby pomohli ľuďom, ktorí prejavili záujem alebo túžbu uniknúť zo systému ovládania. Oni sú vyvinuté bytosti narodené do systému ovládania, aby ho pomohli zničiť z vnútra.

Nápomocné duše slúžia dôležitému cieľu v rámci vyššieho plánu. Majú čeliť agende negatínych mimozemšťanov. Pre vyššie pozitívne sily sú ako odvážni parašutisti, ktorí súhlasili byť vysadení na územie nepriateľa na nebezpečnú oslobodzovaciu misiu. Ako už bolo povedané, jedno z rizík, ktorému čelia, je že si nespomínajú, kto v skutočnosti sú pri ich príchode sem. Byť narodený ako ľudské dieťa je nesmierne traumatická (bolestivá) skúsenosť. Následné roky spoločenského tvarovania (manipulácie a programovania myslenia) utlmia ich vyššie schopnosti a spomienky. V prípade, že prežijú vonkajšie tlaky s dostatočným zbytkom ich skúseností, potom majú šancu vykonať to, prečo sem prišli.

Ak nie ste si istý, či ste nápomocná duša, mali by ste vedieť, že na tom v skutočnosti nezáleží, pretože vy sa môžete rozhodnúť žiť ako nápomocná duša. Stačí aby ste rozmýšľali, cítili, rozprávali a konali v súlade s vašim vyšším ja, aby ste odstránili masku strachu a nízkych túžob, ktorá vám bola vnútená systémom ovládania. Ak sa tak rozhodnú milióny ľudí a následne budú v tom zmysle aj konať, vytvorí sa narastajúci tlak na steny väzenia. Objaví sa trhlina, ktorá umožní únik. Možno to znie príliš dramaticky, ale prakticky to znamená, že vyššie duše, ktoré zostanú sami sebou, takto vštepia sebadôveru druhým a ukážu im cestu k úniku z tohto fyzického sveta. V podstate je treba si zachovať optimistický prístup, ktorý ukáže na nástrahy a napomôže im predísť.

Rozhodovať sa na základe intuície a múdrosti, nie pod tlakom spoločenského očakávania. Napomáhať duchovnému posilneniu iných podľa vlastných schopností a okolností.

(c)2014 Tom Minderle   (c)2014 Translation: Adam Drotár

http://www.matrix-2001.cz/

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s