Energetické farmy

Tak ako pestujeme obilniny a hospodárske zvieratá na farmách, tak isto negatívne sily pestujú na farmách ľudí a iné inteligentné bytosti, za účelom získavania ich duševnej energie a biologického materiálu. Pre nich sme iba dobytok, ktorý treba využiť. Trpezlivo cestujú po vesmíre a skúmajú jednotlivé galaxie. Následne vytvárajú alebo zotročujú pre nich vhodné civilizácie, aby slúžili ako ich zdroje. V mnohých ohľadoch je zem takouto farmou, na ktorej negatívni mimozemšťania a negatívne sily žnú našu duševnú energiu.

 

Znie to hrozne, ale treba si uvedomiť, že sú spôsoby, ako sa oslobodiť od odsávania energie. Život na zemi je prirovnateľný škole alebo hre slúžiacej tiež pozitívnym cieľom. Takže nádej existuje. Je to len otázkou poznania, ako fungujú negatívne sily. Na základe tohto poznania si vedieť vybrať viac pozitívne možnosti a alternatívy než to, čo je nám dennodenne ponúkané. Taktiež byť viac zruční v odhaľovaní pokusov o manipuláciu, zradu, zneužitie a ovládanie.

Aby sme porozumeli energetickej farme, musíme rozumieť duševnej energii, ktorá nám dáva život a tvorivosť. Je to palivo, ktoré poskytuje vašej duši výrazové prostriedky cez vaše telo. Palivo, ktoré vás poháňa k vyšším ideálom, palivo ktoré vám dovolí prispieť zmysluplným spôsobom vášmu okoliu. Keď máte málo duševnej energie, nič sa vám nechce, cítite sa unavení a ste ľahko podrážditeľní alebo sa necháte ľahko presvedčiť. Ak si dobre pospíte počas noci, zhlboka dýchate, meditujete, zdravo sa stravujete alebo sa necháte inšpirovať novými ideami, takýmto spôsobom si nabíjate vašu duševnú energiu na rôzne možné úrovne. Avšak život strávený každodenným vysávaním duševnej energie si vyberie svoju daň. Ľudia ktorí majú negatívny prístup, málo spávajú a sú vo svojom živote často ponižovaní, môžu duševne zakrpatieť ešte pred 40-tym rokom svojho života. Stávajú sa prázdnym obrazom predchádzajúceho samého seba. Stratili iskru v ich očiach, nemajú záujem spraviť čokoľvek nové a zmysluplné, pričom strávia zvyšok ich života akoby slimačou jazdou na autopilota.

Na začiatku života sa narodíme so základnou zásobou duševnej energie, ku ktorej sa buď pridáva alebo odoberá energia v závislosti od toho, čím prechádzame životom. Väčšina duševnej energie sa znovu nabije počas spánku, keď naše éterické telo „otvára svoje póry“ a ako špongia nasáva energiu priamo od stvoriteľa, ktorý ju vyžaruje zdarma z každého bodu priestoru po celom vesmíre. Akonáhle je v nás, stáva sa surovou energiou, ktorá nás udržuje bdelých počas dňa až dokiaľ sa nevyčerpá a my začneme byť ospalí. Emócie sú produktom tejto surovej energie, ktoré sa premieňajú do kvalitatívne iného štádia. Pozitívne emócie ju premenia do energie o vysokých frekvenciách (vibráciach) a negatívne emócie ju zase premenia do energie o nízkych frekvenciach.

 

Negatívne bytosti, ktoré sme v predchádzajúcom nazvali ako superhuman (superľudia), operujú (prežívajú) na nízkych frekvenciách a preto sú udržovaní pri živote energiou s nízkymi frekvenciami. V skutočnosti ich nízka frekvencia im znemožňuje ľahký prístup k energii poskytovanej priamo od stvoriteľa, ako je to umožnené nám. Oni namiesto toho sú donútení ju odoberať od nás. Z tohto dôvodu je ich požiadavkou, aby sme my prežívali negatívne emócie, čím sa naša surová energia premení na negatívnu energiu o nízkej frekvenii, z ktorej sa oni živia.

Keď nás prepadne zúfalstvo, nenávisť, utrpenie alebo strach, dočasne sa ponoríme do nízkych vibrácií a strácame energiu v prospech týchto bytostí.

Takáto skúsenosť je pre nás zvlášť vyčerpávajúca, pretože dočasné zníženie vibrácií tiež obmedzuje tok energie, ktorú prijímame priamo od stvoriteľa. Nielen že strácame energiu, ale je nám tiež dočasne obmedzené znovu nabíjanie. Energiu tiež vydávame, keď prežívame pozitívne emócie. Nie je to až tak škodlivé, nakoľko byť pozitívne naladený znamená zvýšiť svoju frekvenciu. Tým sa zároveň silnejšie prepojíme s energiou poskytovanou priamo stvoriteľom a tým aj zvýšime príjem surovej energie. Dokonca aj keď bdieme. Preto ak sme v dobrej nálade, tak sa usmievame, príjemne sa nám pohybuje a chce sa nám spievať. To nás doslova nabíja „životom“.

Negatívne bytosti nemôžu ľahko konzumovať energiu vo vysokých frekvenciách. Ak sme dobre naladení a v dobrej nálade, to je najlepší spôsob ako zabrániť strate energie v ich prospech. Avšak keď sme prehnane nadšení pre nejaké sebecké očakávania alebo túžby, je to jeden z mála príkladov, kedy pozitívne emócie nám odčerpávajú našu dennú dávku surovej energie. Pritom naše nízke úmysly obmedzujú naše spojenie so stvoriteľom. Okrem odoberania našej energie cez negatívne emócie, tieto negatívne bytosti môžu tiež nasávať našu surovú energiu priamo, pokiaľ sú splnené dve podmienky.

  • Prvá podmienka je, že naše energetické telo musí mať „otvorené“ póry, čím sa stane energia v nás prístupná zvonka. Toto nastáva keď sme bdelí, ale zároveň v stave tranzu. Podobne ako keď sme tzv. mimo zmyslov.
  • Druhá podmienka je, keď negatívna bytosť alebo nejaká osoba, cez ktorú je schopná negatívna bytosť operovať, sa nachádzala v dostatočnej blízkosti. Takto sa napojí cez naše éterické prepojenia a nasáva surovú energiu.

Ľudia, cez ktorých môžu negatívne bytosti nasávať energiu z iných, nie sú si vedomí, že slúžia ako „trubička (slamka) na pitie“. Zostávať v prítomnosti takejto osoby, nám spôsobí rýchle vyčerpanie. Často po takejto skúsenosti máme silnú túžbu si pospať. Nikdy by sme nemali byť v prítomnosti nasávača energie. Treba byť mentálne (vedome) pozorní a povedať si v duchu sám sebe, že akýkoľvek pokus o nasávanie energie bude neúspešný. Toto udrží naše energetické telo pevné a ochránené. Buďme si vedomí takýchto skutočností. Snaha o ochranu je veľmi dôležitá a tým účinnejšia, čím viac sa nám podarí udržiavať si dobrú náladu a pozitívny postoj.

 

Nie každý, kto slúži ako nasávač energie (energetický parazit), je pod kontrolou negatívnych bytostí. Niektorí jednoducho absorbujú (nasávajú) energiu sami pre seba. Takýto jedinci si pravdepodobne osvojili tento zvyk bez toho, aby si toho boli vedomí. Možno boli niekedy v minulosti zneužívaní alebo bola zanedbaná ich citová výchova. V detstve dostatočne nepocítili pocit lásky a boli ignorovaní. Tým, že upútavajú pozornosť iných, sa cítia lepšie, čo je v skutočnosti spôsob kradnutia energie. Ako to funguje? Takéto osoby nás vždy žiadajú o náš čas a úsilie (energiu), pomoc alebo radu, bez toho, aby sa v skutočnosti niečo naučili alebo vnútorne rástli pri takomto kontakte s nami. Taktiež to môžu byť najhlasnejší a najviac vyrušujúci ľudia z danej sociálnej skupiny. Vždy chcú mať slovo a vyrušujú iných, aby im bola venovaná pozornosť a teda aj energia iných. Nech je to akýkoľvek z vyššie spomínaných prípadov, takýto ľudia sú energetickí upíri, či už sú si toho vedomí alebo nie. Pokiaľ sa nenaučia nájsť šťastie bez toho, aby upozorňovali na seba, budú neustále pokračovať v takomto konaní. Tým, že zostaneme pozorní a s vnútornou snahou o ochranu, zabránime takýmto ľuďom pri ich prípadnom nasávaní našej energie.

Ak už nevidíme inú možnosť, jednoducho odíďme a fyzicky sa vzdiaľme od takýchto ľudí, keď sa nám zdá, že si nás príliš vyžadujú alebo nebodaj nás komandujú. Na túto tému sa bude podrobnejšie písať ešte v nasledujúcich kapitolách.

Môžeme si dať otázku, či negatívne emócie majú vôbec nejaký zmysel? Či je správne, že sa cítime smutní, keď nám zomrie domáce zviera alebo nahnevaní keď nám niekto ublíži. Keď máme strach v nebezpečenstve. Tým, že máme pocit smútku, napomáha nám to spomenúť si na príjemné spomienky a rozoznať hodnotu vo veciach, ktoré sme predtým brali ako samozrejmé. Ale pozor, smútok nás môže naviesť k sebapoškodzovaniu, predčasnému vzdávaniu sa prekonávať prekážky alebo úplné opúšťanie sa samého seba. Hnev nás môže motivovať k náprave nespravodlivosti. A to buď rozumným spôsobom alebo nás môže zaslepiť, čím spravíme niečo, čo nás dostane napríklad do väzenia. Strach nás môže upozorniť na nebezpečenstvo a zrýchliť naše schopnosti a reakcie na odvarátenie ho. Starch nás môže donútiť vidieť nebezpečenstvo tam, kde žiadne nie je (tzv. paranoja). Takže ak nás naše emócie nasmerujú ku konštruktívnym činom a správaniu, potom tieto emócie sú oprávnené.

Ale ak dané emócie majú za následok deštrukčné činy a násedky, potom z dlhodobého hľadiska tieto nie sú správne a oprávnené. Dokonca aj keď sú negatívne emócie na mieste, ich prežívanie uvoľňuje energiu, ktorú konzumujú negatívne bytosti. Za normálnych okolností je to v poriadku. Tak ako vyhodené odpadky z kuchyne sú následne skonzumované červami.

Každá životná lekcia, ktorú prežijeme, si vyžaduje emócie, nakoľko je to nevyhnutný výdaj energie, aby sa táto lekcia hlboko vpečatila do našej duše. Negatívne emócie nám pomáhajú sa učiť, ale rovnaké lekcie môžu byť naučené lepšie pomocou pozitívnych skúseností a emócií. Je vhodnejšie ak dokážeme porozumieť a reagovať na lekciu skôr kľudne a svižne, než aby sme dovolili nechať danú skúsenosť rozvinúť sa do takej miery, že nám privodí bolesť a utrpenie. Z tohto dôvodu je pre negatívne bytosti najvýhodnejšie, keď my zostávame hlúpi a slepí čo možno najviac. Tým budeme nevyhnutne prežívať omnoho viac bolestivých skúseností, až konečne pochopíme a poučíme sa. Čim sú negatívne skúsenosti početnejšie a intenzívnejšie, tým viac nás to stojí energie pri poučení sa z takejto lekcie a o to viac môžu žať energiu negatívne bytosti. Sú ako obsluha mýtnych stanovíšť, keď je nám účtovaný poplatok za prechod cez ich cestu.

Navyše nás vyrušujú a snažia sa nás zmiasť, aby sme stále dookola išli po danej ceste. My sa usilujeme nájsť východ, pričom pri každom prechode zaplatíme nevyhnutné mýto (energetický poplatok). Ak to zhrnieme, negatívne bytosti môžu odčerpávať našu duševnú energiu tým, že sa priamo napoja na naše eterické telá, za účelom zbierania surovej energie. Alebo tým, že prežívame negatívne emócie počas našich životných skúseností. Nútia nás prejavovať negatívne emócie deštruktívnym spôsobom a následné dôsledky z toho vyplývajúce nám prinášajú viac utrpenia. Snažia sa oddialiť celkové ponaučenie zo životných skúseností tým, že prirodzene množia bolestivé skúsenosti. Tieto si daný jedinec zapamätáva a postupne prichádza k porozumeniu životných ponaučení.

 

Existuje ďalší spôsob, ktorý spôsobí prejavenie negatívnych emócií bez akéhokoľvek produktívneho dôvodu. Keď pozeráme v televízii správy a rozčúlime sa nad vecami, s ktorými nemôžeme nič robiť. My tým strácame energiu pre nič. Keď pozeráme filmy a sme extrémne vystrašení alebo smutní, strácame energiu iba kôli filmu. To isté platí, keď sa necháme uniesť športovými prenosmi a počítačovými hrami.

Keď sa hádame pre nič, iba z dôvodu nedorozumenia. Naša energia sa tiež stráca pre nič. Keď v našej hlave stále dookola rozmýšľame nad fiktívnymi (vykonštruovanými) argumentami pravdepodobných konfliktných situácií. Keď sme neustále ponorení do mentálneho vnútorného rozhovoru. Tiež strácame energiu pre niečo čo dokonca ani nie je reálne alebo neexistuje. Aj preto negatívne bytosti zase dostanú, čo chceli. Toto je pravdepodobne hlavný spôsob získavania energie od ľudí. Cez narúšanie našich emočných stavov a vytváranie falošných ilúzií, čo spôsobuje nechcený výdaj energie. Dokonca nedostaneme ani žiadnu novú životnú skúsenosť.

Čo je zlé na tom, keď strácame energiu? Veď stačí iba zaspať a zobudiť sa s lepším pocitom. Ak je vašim cieľom iba premotať sa životom, mať za sebou ďalší deň v práci alebo v škole, potom je dostatočné to, čo získate znovunabitím počas spánku. Viac energie je však potrebnej na to, aby ste boli skutočne duševne posilnení, aby ste sa oslobodili z energetickej farmy. Za týmto účelom je treba „akumulovať (nazhromažďovať )“ energiu aj počas dňa. Ľudia nemajú superschopnosti ako sú napríklad čítanie mysle, videnie éterických energetických polí, schopnosť levitovať (vznášať sa), liečiť seba alebo iných, stať sa neviditeľnými alebo prechádzať cez steny, pretože im chýba nevyhnutná energia a uvedomenie si toho. Ak budete pozorní a bdelí počas dňa, to vás donúti konečne fungovať ako človek. Oslobodenie sa spod kontroly negatívnych bytostí si vyžaduje, aby ste sa stali viac ako len človek. Za týmto účelom budete potrebovať viac energie než normálny človek. Je potrebné ustrážiť samého seba proti všetkým spomenutým spôsobom odsávania energie∗. Zároveň zvyšovať vaše vibrácie povyšovaním nálady a vedomia, za účelom zvýšenia príjmu energie od stvoriteľa.

∗ John Baines, Theun Mares, Carlos Castaneda, Franz Bardon, Boris Mouravieff, Rudolf Steiner, Dion Fortune

Anglický originál: Fringe Knowledge for Beginners

(Hranice poznania)

autor: Montalk

preklad: Adam Drotar (2013)

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s