ÚMYSEL A POŽIADAVKA

V nasledujúcom nájdete pomôcku, ako pritiahnuť vaše túžby. Najskôr sa nalaďte do dobrej nálady a to tak, že budete myslieť na príjemné spomienky, za ktoré ste vďační. Alebo si spomeňte na niečo pekné okolo vás. Napríklad si môžete predstaviť, že ste nekonečne mocný duch, hrajúci hru, ktorá sa nazýva život. Teraz, keď ste plní žiary, uprene si predstavte, čo chcete mať alebo prežiť a prehláste: „Úprimne si želám, aby toto alebo ešte niečo lepšie sa stalo pre dobro všetkých“. Nakoniec precítte presvedčenie a vďačnosť, že vaša žiadosť bola vypočutá. Po tom všetkom na to zabudnite, dajte to von z vašej hlavy. Ako náhle to podmienky dovolia, neočakávane obdržíte to, o čo ste žiadali. Môže to trvať niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov, záleží iba na náročnosti vášho želania, kým sa pravdepodobné budúcnosti dostatočne poprelínajú a dovolia manifestovať váš úmysel a žiadosť.

 

Funguje to preto, že vašim precítením zvýšite energiu, ktorá pritiahne danú budúcnosť, ktorú vyberiete cez vašu živú predstavivosť a myseľ. Následne sa začne pohybovať smerom k vám. Tým, že ju potom dáte von z vašej hlavy (úmyselne na to zabudnete), dovolíte danej budúcnosti sa pohybovať bez toho, aby vašim nedočkavým očakávaním alebo pochybovaním zostala zamrznutá v priestore. Nemajte obavy ako sa vaša žiadosť bude realizovať, iba si buďte vedomí, že tak alebo onak to nastane∗. (Rality creation, Manifestation abundance, Low of atraction)

Buďte si však vedomí, že čím smiešnejšia, sebeckejšia, manipulačná alebo poškodzujúca bude vaša žiadosť, tým je menej pravdepodobné, že nastane. Alebo ak predsa len nastane, môže vám priniesť viac utrpenia a ľútosti, než si uvedomujete. Takže vyhnite sa želaniam ako napríklad:

  • chcem aby mi z neba spadli milóny finančných prostriedkov,
  • aby sa nejaká osoba do vás zamilovala proti svojej vlastnej vôle
  • alebo aby niekomu, koho nemáte radi, sa stalo niečo zlé.
  • Môžete si však želať, že nikdy nebudete bez peňazí,
  • že stretnete niekoho, kto sa k vám hodí a bude vás milovať,
  • že osoba, ktorú nemáte radi, vás nebude otravovať, atď.

Pri vašich želaniach je treba si uvedomiť dôležitú zásadu, že vaše želanie by malo rešpektovať slobodnú vôľu ľudí. Želajte si z hĺbky vášho srdca a určite sa nemôžete pomýliť.

Poznámka prekladateľa:

V nasledujúcom nájdete úryvok z knihy: „Ruce prič od této knihy“, od nemeckého autora Jana Van Helsinga, krorý inými slovami potvrdzuje tvrdenia uvedené v predchádzajúcom. Silno doporučujem, aby ste si prečítali celú knihu a samozrejme aj nasledujúci úryvok z nej:

DUCH OVLÁDA HMOTU!

Všetko okolo nás, ako stroje, domy, obrazy, továrne, oblečenie, počítače,…. aj táto kniha boli najskôr myšlienkou. Potom sa stali činom a následne pevnou hmotou. Základom všetkého, čo bolo na tomto svete vytvorené, bola tvorivá myšlienka. Pochopiteľne táto je aj pôvodom všetkého „hnoja“ okolo nás.

Myšlienka je príčinou aj všetkej reality. Všetko čo v živote stretneme, sme vytvorili sami. Myšlienkami a strachom. Myšlienka vytvára v kozmickom duchovnom poli formu, ktorá sa manifestuje v hmotnom svete o to rýchlejšie, čím viac ju kŕmime. To je zákon. Táto myšlienková forma pretrváva v kozmickom duchovnom poli, pokiaľ nenastane v našom živote vhodná situácia, aby sa mohla manifestovať(zhmotniť). A to okamžite alebo v ďaľšom živote. Závisí to od našej karmy a našich myšlienok. Ponúka sa otázka: Keď sme si spôsobili naše aktuálne životné podmienky, ako by sme mohli potom tvoriť našu budúcnosť? Odpoveď je: vedomým manifestovaním. Prízvukujem vedome! U väčšiny z nás vznikli aktuálne životné podmienky nevedome alebo podvedome. Niektorí si napríklad zvykli opakovať vetu: „Už to nemôžem viac počúvať“. Potom o niekoľko rokov neskôr sa čudujú, keď sa im zhorší sluch. S tým teraz ale skončíme.

 

Teraz chceme tvoriť a nie si hrať. Chceme si usporiadať život a vytvoriť čo najlepšie podmienky. Dôležité je, aby sme tomu naozaj verili. Negatívna myšlienka a vaše pochybnosti neutralizujú pozitívnu myšlienku. Preto musíme prianie formulovať tak, aby vás ani nenapadlo, že by sa nemuselo splniť. Keď sme prianie manifestovali, je vhodné o ňom nehovoriť. Pochybnosti iných by mohli našu predstavu zrušiť. Je veľmi dôležité, aby sme si nekládli príliš veľké ciele. Plán, ktorý si predstavíme, musí byť reálny, teda uskutočniteľný. Ak som napríklad robotník a o pár rokov chcem byť šéfom veľkého koncernu, neuverím tomu možno ani ja sám. No ak si predstavím, že najskôr sa stanem vedúcim oddelenia alebo si založím živnosť, moje vnútro to odsúhlasí a pravdepodobnosť, že sa predstava uskutoční, výrazne narastie. Prečo? Lebo tomu uverím.

Čo sa týka schopnosti realizácie našich projektov, mali by sme dobre načúvať nášmu vnútru. Srdce, náš božský aspekt, pozná náš pôvodný plán života – osobný matrix. Ak s ním súhlasia aj naše predstavy, potom životný cieľ dosiahneme. Postupujeme takto: Prianie formulujeme vždy v prítomnom čase, ako keby sa už realizovalo.

Napríklad: „Mám vedľa seba ženu, ktorá sa ku mne najlepšie hodí“. ……. autor tejto knihy v ďalšom pokračuje……….. Prepáčte, …. ale toto je môj život! Väčšina z nás cíti, že náš život nezodpovedá nášmu poslaniu. Celé dni sme zaneprázdnení, ale napriek tomu niečo chýba. Vďaka množstvu permanentných (neustálych) virtuálnych podnetov z internetu, televízie alebo videa si stále menej ľudí uvedomuje nezmyselnosť svojej existencie. Nechávajú sa životom žiť. Preto si stále menej ľudí kladie otázku: čo tu vlastne robím?

Hlavne v našom západnom svete uznávame hmotné a iluzórne hodnoty. Preto ani deti nevychovávame ku kritickému mysleniu a k úvahám o zmysle bytia. Keď sa potom raz za čas predsa len zamyslíme a obrátime pozornosť do svojho vnútra, väčšinou nás to vystraší. Bojíme sa neznámeho a aj toho, že by sme sa o živote a aj o sebe dozvedeli niečo viac. Alebo by nám došlo, že by sme sa mali venovať predsa len niečomu inému. Vzápätí ale zazvoní telefón a sme vykúpení. Nemusíme o týchto náročných otázkach ďalej rozmýšľať.

Náboženstvo tiež nepomáha. Kresťanské cirkvi sú natoľko „zastaralé“, že v nich nachádza svoj ideál stále menej ľudí. Vôbec sa nečudujem, že v kostoloch je stále menej ľudí. Ľudia cítia, že tu niečo nesedí a nová generácia detí to vie. Potom tu máme komunistov a socialistov. Trend, že náboženstvo je treba zo života vylúčiť úplne. To je druhý extrém. ………… Žijeme v spoločnosti, v ktorej sa ľudia prebíjajú lakťami a kde je odpustenie a ohľaduplnosť skôr výnimkou. Vytvorili sme si pohodlie a pohodlnosť, ktorá nám práve neposkytuje podnety na premýšľanie. Človek – konzument si z duchovna robí posmech a nie je sám. Podporujú ho v tom nielen ateisti (neveriaci), ale aj „kresťania“. O ďalšie sa potom postarajú masmédia. Sú najdôležitejším nástrojom skutočných mocných tejto planéty. …………… Neviete čo by vás bavilo alebo čo viete najlepšie? Tu je malý trik: predstavte si, že ste milionár a pracovať nemusíte vôbec. Ako by ste trávili čas?

Iná pomôcka: predstavte si, že ste na smrteľnej posteli a pozeráte sa späť na svoj život. Čo ste chceli dosiahnuť, spraviť, zakúsiť a čo v žiadnom prípade nie. …………. A čo strach zo smrti? Strach zo smrti je iba jedným z mnohých iných strachov. Omnoho viac sa však môžeme báť života! Koľko z vás sa obáva vysloviť nahlas svoj názor? Bojíme sa zmeniť zamestnanie alebo partnera, aj keď s ním vedieme neustále hádky. Máme strach opustiť svoju krajinu, keď sa otvárajú pracovné ponuky v zahraničí. A vôbec, bojíme sa zmien. Máme strach pred samotou, hĺbkou či výškou. Bojíme sa ohovárania, toho, že prídeme o peniaze alebo kapitál. Bojíme sa o dieťa alebo rodinu, máme strach so zmeny pohľadu na svet a pred tým, že by sme svoj názor museli zdôvodňovať pred kolegami. Obávame sa, že možno prídeme do neba alebo pekla, že nás ostatní budú odmietať, že budeme chorí a starí. Bojíme sa sklamania a výsmechu, straty náklonnosti a zrady, …. Všetci máme z niečoho alebo z niekoho strach. Väčšinou bez akýchkoľvek príčin. Strach, a to je treba vedieť, je najsilnejším nástrojom manipulácie. Telesnej aj duchovnej. Strach umožňuje kontrolu a manipuláciu človeka.

Princíp víru:

Máme princíp tlaku a princíp víru. Takmer všetci ľudia žijú podľa princípu tlaku, ktorý môžeme porovnať aj s vôľou alebo svojvoľnosťou, pričom o tom vôbec nevieme.

Príroda do víru špirálovite vnáša životnú energiu (=či, ki, ether, orgon, vril, prana …). Používa k tomu krúživý pohyb opačného smeru a pôsobenie gravitácie sa tak ruší. Vonkajší obal víru ťahá smerom k východziemu bodu a vnútorná časť saje nahor. Podobne je to u hurikánu, ktorý nasáva predmety zo zeme. Ak je potom nejaký predmet v jeho centre, v oku, v neutrálnom bode, tak je bez tiaže, nepodlieha gravitácii a vznáša sa bez otáčania. Pstruh tiež využíva tento princíp. Nechá sa vírom nasať a skáče do výšky niekoľko metrov. Jeden príklad z oblasti vzťahov: Predstavte si partnerské súžitie. Čím viac sa budete svojho partnera pýtať, kam ide a kedy konečne príde domov, s kým bol, atď., tým viac sa bude od vás vnútorne vzďaľovať. Prečo? Pretože sa bude cítiť pod tlakom. ……

Čím viac žiarlime a obmedzujeme partnera/ku, tým viac si môžeme byť istí, že nám k žiarlivosti naozaj poskytne dôvod. Bude sa dožadovať väčšej slobody, pretože mu/jej to pôjde na nervy, cíti sa obmedzovaný/ná. O čo viac slobody poskytneme, tým viac sa bude cítiť byť k nám priťahovaný/ná, pretože si svoju slobodu cení.

V duchovných vedách sa princíp víru tiež nazýva princíp vyváženia alebo rovnováhy. Ako to uskutočniť? Takže. Niečo si prajem v mojej mysli aj srdci. Potom sa dané prianie snažím zo seba úplne vypudiť, nemať s ním nič spoločného. Inak povedané, pred ním utekám. Vytvorím v sebe akúsi nechuť k tomu, čo by som vlastne chcel. Alebo inak povedané, upustím od toho. Moje želanie – prianie si potom automaticky nájde cestu ku mne. Vy to dokážete tiež. Dokonca to často aj robíte, ale podvedome, negatívne. Zaobchádzate tak napríklad so svojim strachom. Čím viac sa niečoho bojíte, tým viac to priťahujete. Však to predsa poznáte… Chcem povedať, že za posledných sto rokov sme sa nechali totálne a cielene zdecimovať. Univerzum pracuje na princípe víru, nasáva! Áno, tak postupuje dokonca aj boh a vôbec nie na základe tlaku alebo spätného nárazu. Boh nikdy nezasahuje do svojho stvorenia, nechá ho, aby jednalo samo.

 

Prenesené do života, by sme mohli princíp tlaku vyjadriť takto: musím, musím, musím …. A princíp víru takto: nechám, nechám, nechám … Inak: čím viac niečo chcem, tým viac sa nám to vymyká z rúk. Preto je dôležité, aby sme prestali hľadať a konečne niečo našli. Inými slovami, aby si to, čo hľadáme, našlo nás. Podľa zákona rezonancie si nás náš osud vyhľadá sám. Ale ak stále hľadáme to, po čom príliš túžime, môže sa nám prihodiť, že prehliadneme riešenie problému, ktoré bolo možno už dlho na dosah.

Anglický originál: Fringe Knowledge for Beginners

(Hranice poznania)

autor: Montalk

preklad: Adam Drotar (2013)

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s