Co znamená žít doopravdy?

Koršunov Alexander  – Jak spolupracovat se svou duší

Skutečnou hodnotu představuje láska, přá­telství, trpělivost, statečnost, důvěra, dob­rosrdečnost, odpovědnost, odvaha, čestnost, slušnost, vědomosti, moudrost, tvořivost, milo­srdenství, odpuštění, vděčnost, uznání, podpora, upřímnost, skromnost a mnoho dalších. Všechny uvedené hodnoty jsou ve skutečnosti nejenom povahové nebo rozumové vlastnosti, ale nejčist­ší a tvůrčí energie, jež napájejí a posilují naši duši. Tato zrnka musíme sbírat všemi možnými způso­by tady na Zemi, protože to neděláme pro nikoho jiného ale pro sebe.

flowerish_meadowAnton Pavlovič Čechov ve své humorné po­vídce Kniha stížností uvádí mezi spoustou podiv­ných a zábavných zápisů, které byly provedeny v knize stížností v nádražní budově, i následující: „Zušlechťujte se ctností.“ Vznešená rada vypa­dá mezi ostatními karikaturami zcela nemístně, a proto ji přijímáme jako žert. Avšak je ironií, že v této hloupé radě je obsažen smysl lidského ži­vota. Co vlastně představuje zušlechťovat se ctnos­tí? To znamená upevňovat, naplňovat, povzná­šet a prozářit duši čistými energiemi dobrých skutků, slov a myšlenek. Indický duchovní uči­tel Osho považuje za naši hlavní povinnost být odpovědný vůči svému srdci, a nikomu jinému na světě. Máme také odpovědnost vůči vlastní bytosti. Nesmíme jít proti ní, protože se jinak zničíme. Jednat proti své podstatě znamená spáchat sebevraždu. Co tím získáme?

I když si nás lidé budou vážit, považovat za velmi rozumné, důstojné a vážené občany, nic z toho nenaplní naši podstatu ani nám neu­možní pochopit život a jeho nesmírnou krásu. Kolik milionů lidí žilo před námi na Zemi? Ani neznáme jejich jména; jestli žili nebo ne, už není důležité. Byli světci i hříšníci, velmi vážení lidé a nejrůznější výstředníci nebo blázni, ale všichni zmizeli a už po nich na Zemi nezůstala ani stopa. Jedinou naší starostí je hýčkat a ochraňovat vlastnosti, jež si můžeme vzít s sebou a jež bu­dou našimi průvodci, až smrt ukončí život fyzic­kého těla a zničí náš rozum. Pouze lidé, kteří do­sáhnou skutečných hodnot, opravdu žijí; ostatní jen život předstírají.

Do jemnohmotného světa si vezmeme s se­bou lásku, odpovědnost, čestnost, shovívavost a mnoho dalších duchovních vlastností. Předsta­vují naše skutečné bohatství. Všechny ostatní hodnoty jako úspěch, sláva, moc, peníze, kom­fort, moderní a prestižní věci nebo fyzické rado­sti jsou jen vnější ozdoby, atributy vnějšího bla­hobytu, ale v žádném případě vnitřního štěstí. Nanejvýše mohou prospívat tělu a v určité míře rozumu, ale ne duši.

Všechny oblíbené hodnoty představují pro duši vážnou zkoušku: při přílišném pohodlí se může její růst zpomalit, nebo se dokonce začne obracet směrem dolů, protože přijímá do své matrice těžké a nečisté energie. K degradaci duše napomáhá lenost, sobeckost, poživačnost, chamtivost, krádež, vražda, drzost, lhostejnost, podvod, zrada, nedůtklivost, mstivost, agresivi­ta, krutost, nedůvěra, žárlivost, bezcharakter­nost, nemravnost, zvrhlost, pohlavní úchylnost, užívání drog i jiných omamných nebo povzbuzu­jících prostředků a další nechvalné vlastnosti zís­kané z přemíry pohodlí a vnějšího blahobytu.

Můžeme říct, že čím intenzivněji se snažíme získat vnější blahobyt, tím více jsme vystaveni strachu, protože všechny zdroje naší radosti se nacházejí mimo nás, a tak očekáváme nebezpečí odevšad a kdykoliv. Naopak čím více žijeme ži­votem svého srdce a hledáme hodnoty ve svém nitru, tím méně se trápíme. Avšak strachu nás úplně zbaví jen víra a důvěra v Boha. Bez opravdové a hluboké víry v Boha se člo­věk strachu neubrání.

zdroj

macko

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s