NOVÝ ČLOVEK – Cestovatelia medzi dimenziami (1)

Úryvok z úspešnej knižky austrálskej vedkyne Mary Rodwell pod názvom Nový človek (The New Human). Táto kniha sa zaoberá výpoveďami ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú informácie, respektíve priame kontakty s mimozemskými inteligenciami. Kniha je zatiaľ v angličtine, preložená je len kapitola XX., v ktorej autorka Mary Rodwell prináša čitateľom autentické výpovede Júlie a Michaela Sellers na témy ako sú: vedomie, paranormálne javy, mimotelové zážitky, tajné základne na Mesiaci a Marse, tajomstvo pyramíd, a iné zaujímavé témy.

Multi-dimenzionálne cesty mimo tela – Príbeh Julii a Michaela

Julia sa narodila na Slovensku (okrem iného žila v bývalom ZSSR a Nemecku) a je autorkou knižky Videl som to zajtra. Táto mimoriadna kniha skúma multidimenzionálne mimotelové zážitky (OBEs). Som toho názoru, že skúsenosti Júlii a jej manžela Michaela poskytujú dôležitý pohľad na pochopenie celej škály zážitkov, ktoré zažili ľudia na Zemi s (mimozemskými) inteligenciami iného ako ľudského pôvodu. Táto skutočnosť je dôležitá hlavne z toho dôvodu, že mnohí z tých, ktorí zažívajú stretnutia (s mimozemskými inteligenciami) tak robia v stave mimotelového zážitku, čiže nedeje sa to len vo fyzickom tele.

Nedávny prieskum FREE (Nadácie na výskum zážitkov s mimozemskými civilizáciami) ukázal, že mimotelové zážitky prevládali u viac ako 80 % tých ľudí, ktorí zároveň zažili aj zážitky s mimozemskými civilizáciami. Táto skutočnosť len zvýrazňuje dôležitosť takýchto informácií, pričom je jasné, že ak chceme preskúmať celý rad prejavov multidimenzionálnej komplexnosti v rámci zážitkov (a stretnutí) ľudí s mimozemskými civilizáciami, potom opis a skúsenosti toho, čo sa zaživa v stave mimotelového zážitku je nesmierne dôležité pri vytváraní uceleného porozumenia tejto témy.

Julia a Michael majú vedomé spomienky na ich mimotelové zážitky. Tieto nám ponúkajú unikátny pohľad na mimotelové zážitky. Ich opisy poskytujú informácie o tom, ako sa človek cíti keď sa nachádza mimo tela z pohľadu a chápania Julie a Michaela. Som presvedčená o tom, že komunikácia s inteligenciami mimozemského pôvodu a informácie, ktoré Julia a Michael počas svojich skúseností objavujú, sú veľmi jedinečné a zaslúžia si pozornosť. Ponúka sa tým jedinečný pohľad pokiaľ ide o povahu reality, iných svetov a dimenzií, ako aj povahu vedomia, a to je podľa mňa fascinujúce. Som veľmi rada, že Júlia a Michael sa dohodli na spolupráci s nadáciou FREE v rámci využitia ich informácií (skúseností), nakoľko tieto ponúkajú zaujímavé pohľady na holografickú podstatu reality, čím poskytujú jedinečný pohľad a zároveň pomáhajú pri uskutočňovaní výskumom zameraného na povahu ľudského vedomia a samotnej reality. Veľmi presvedčivé je aj to, že niektoré z Michaelových mimotelových zážitkov boli totožné (s tým, čo píšem v knihe) a potvrdili tak informácie nachádzajúce sa v niektorých predchádzajúcich kapitolách tejto knihy.

Júlia: „V súčasnosti prednášam na tému mimotelových zážitkov ( out-of-body experiences) v Českej republike a na Slovensku. Mimotelové zážitky sú hlavnou témou mojej expertízy. V súčasnosti sa zdržiavam na Slovensku, mám dvojité občianstvo (USA / SK). Časť mojej rodiny (vrátane Michaela) žije v súčasnosti v USA. Mimotelové zážitky mávam od roku 1995 a prvý krát som ich zažila ako dvadsaťpäť ročná. Myslím, že v tej dobe som bola napojená na nejakú inteligenciu mimo Zeme, ktorá ma ako keby viedla v mojich snoch.

Vysvetľovala mi rôzne vedecké teórie, ako je napríklad gravitácia, antigravitácia, alebo ako funguje ľudské telo. Tieto kontakty zašli až do stupňa, kedy sa pokúsili transformovať / transfigurovať moje fyzické telo na (podľa mojej mienky) hlbšej molekulárnej alebo atomárnej úrovni.

Môj manžel, Michael, zažíva mimotelové zážitky viac ako štyridsať rokov. Vlastne počas celej doby ako ho poznám som jeho mimotelové zážitky pozorovala. Táto téma ma vtedy zaujala už aj z toho dôvodu, že pred viac ako dvadsiatimi rokmi som začala zažívať mimotelové zážitky aj aj. Michael zažíva mimotelové zážitky od narodenia. Okrem toho si pamätá svoj vlastný pôrod, ako aj prenatálny vývoj v maternici svojej matky. Čo sa týka mimotelových zážitkov Michaela, hneď na začiatku je dôležité povedať, že tieto sa nevyskytujú len v spánku, alebo pri lucidnom snení, hypnagogii, astrálnej projekcii, v tkz. REM fáze, mikro- spánku, atď, ale vyskytujú sa (u neho) pri plnom vedomí. Podľa mňa je dosť výnimočné, že Michael je schopný nachádzať v stave mimotelového zážitku na pol dňa alebo viac. Zdá sa, že Michael má často problém udržať sa vo svojom tele, čiže zostať uzemnený. Naopak, niekedy je pre neho ťažké vrátiť sa späť do svojho fyzického tela, potom ako z neho vyšiel.

Či je Michael mimo tela, dokážem zistiť na základe pohybov jeho tela a očí. Keď je mimo tela, pohybuje sa totiž podobne ako robot a môže stratiť svoju rovnováhu. Ďalej má dosť veľké problémy s písaním, pretože jeho svaly sú uvoľnené do takej miery, že je pre neho ťažké udržať pero. Okrem toho má problémy s vyjadrovaním. Dokáže existovať mimo tela veľa hodín, a to aj pol dňa, pričom cestuje rôznymi dimenziami, galaxiami a je schopný vnímať záblesky z minulosti / budúcnosti každej osoby, na ktorú sa zameria. Je napríklad schopný popísať detailne, ako napríklad došlo k nejakej vražde.

Vidí to v jeho mysli ako film, ktorý je niekedy čiernobiely, inokedy zase vo farbe. Niekedy je schopný projektovať sa z tela a byť doslova prítomný na mieste, kde sa vražda odohrala a sledovať všetko priamo na mieste činu, ako keby bol reálnym účastníkom tejto scény. Okrem mimotelových zážitkov ovláda Michael aj proces tkz. pozorovania na diaľku (remote viewing), vie komunikovať so zvieratami, zosnulými, novorodencami, alebo s ešte nenarodenými ľuďmi- v prenatálnom štádiu. Michael ďalej získava informácie zo stien, dverí, dreva, stromov, kusov nábytku, kameňov, kryštálov a rastlín. Skrátka z akýkoľvek prírodných materiálov okrem plastu. “

Synestézia

Julia: „Michael zažíva aj to, čo sa odborne nazýva synestézia. Keď počúva hudbu, alebo vníma určitý zvuk, vidí ho zároveň aj v podobe farby, rovnako ako geometrického tvaru, ktorý je k tejto farbe pripojený. Slová majú pre neho určitú formu ako aj každá slabika. Slová aj slabiky majú svoju farbu, nakoľko každé písmeno má inú vibráciu. Michael ďalej rozoznáva vibrácie pomocou pachu a vôní. Rôzne vibrácie majú odlišné vône, rovnako ako rôzne emócie. Emócia hnevu napríklad vonia veľmi odlišne od emócie radosti. “

 Misia a kontakty s nehumanitnými inteligenciami (NHI): (inteligencie iného ľudského pôvodu)

Julia: „Vo svojej knihe „Videl som to zajtra“ opisujem Michaelove mimotelové zážitky a inter-dimenzionálne cestovanie tak, ako sa stali.

Verím, že táto schopnosť mu dáva jedinečnú možnosť nahliadnuť do vedeckých teórií mimotelových zážitkov, ako aj podrobný popis toho, čo sa počas mimo- telových zážitkov odohráva, aké miesta je možné mimo tela navštíviť, vrátane planét, Mesiaca, jadra Zeme, atď. Michael si spomína na svoje minulé životy, natálny a prenatálny vývoj a takzvaný „vedomý pôrod“.

Michael je od svojho narodenia v kontakte s určitými typmi NHI ( inteligenciami nehumanitného teda iného ako ľudského pôvodu), o ktorých je presvedčený, že ho vyslali na Zem za účelom dôležitej misie. Od narodenia riadia celý jeho život a poslanie na tejto planéte. Tieto NHI sa javia vo forme plazmy rôznych geometrických tvarov, ktoré sa zdajú byť uvedomelé a plné svetla. Nemajú žiadnu fyzickú podobu a ich svetlo-žiara-farby-elektromagnetická radiácia obsahuje v sebe zvukové vibračné spektrum (vrátane infra a ultra) v potencionalite. Súčasťou misie Michaela je mať určitý počet detí, nakoľko tieto budú nositeľmi zvláštnych génov a ich pokolenie bude mať osobitné úlohy dôležité pre budúcnosť Zeme. Ďalšia časť Michaelovej misie je kompenzácia a vyrovnávanie energetických mriežok v určitých oblastiach sveta (najmä na Ukrajine a v blízkom okolí).

Inter-dimenzie. Minulosť a budúcnosť

Julia: „Keď môj manžel navštívi určité miesto, alebo cez nejaké miesto prechádza, je schopný cestovať späť v čase, čiže nastane návrat do minulosti, pričom je schopný vnímať, čo sa na tomto mieste udialo v minulosti. Napríklad, keď sme boli na návšteve nemenovaného hradu (počas prehliadky) bol schopný vidieť, buď mimo tela, čiže v rámci vedomej projekcie vedomia mimo tela alebo v rámci procesu tkz. remote viewing, čiže pozorovaním na diaľku, čo sa stalo na určitom mieste tohto hradu vtedy, keď bol obývaný. Bol tiež schopný popísať aj to, ako ľudia v tom období vyzerali, čo mali na sebe, čím sa zaoberali, atď.

Tiež mám v živej pamäti jednu príhodu, ktorá sa stala v Bratislave v Starom meste okolo roku 2003. Išli sme hore schodmi v jednej staršej budove v pamiatkovej zóne na pešej zóne. Michael zrazu začal uhýbať. Ako keby oproti nemu niekto schádzal zo schodov. Keď som sa ho spýtala, čo robí, povedal, že dolu schodmi práve schádzajú vojaci v nemeckých SS uniformách. Michael tvrdil, že vojaci nás neboli schopní vidieť; prešli takpovediac rovno skrze nás.

Tento incident poukazuje na to, že Michael sa vrátil v čase do reálneho obdobia v minulosti (II. svetová vojna), kedy vojaci budovu obývali a bol schopný vnímať individuálne stretnutie s dôstojníkmi na schodoch ako aktuálny časový tok odohrávajúci sa počas druhej svetovej vojny. Zo zvedavosti som potom pátrala kto v minulosti v budove býval. Ide vlastne o jednovchodový murovaný panelák staršieho typu. V súčasnosti sa v ňom nachádza šesť bytov. Na moje prekvapenie som zistila, že počas druhej svetovej vojny budova slúžila ako ubytovňa nemeckých vojakov.

Julia Sellers

-pokračování-

http://www.matrix-2001.cz/

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

1 Response to NOVÝ ČLOVEK – Cestovatelia medzi dimenziami (1)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s