ŽIVOT A SEX

www.tartaria.sk

Od prevratu, ktorý umožnil nastolenie demokracie – presnejšie od konca osemdesiatych rokov minulého storočia – sú všetky možné médiá preplnené úvahami o sexe, všakovakým rozprávaním či všakovakými obrázkami tejto „disciplíny“. Hovoriť o sexe sa stalo módnym, čo znamená, že iba takto sa dá ísť ruka v ruke s pokrokom. V podstate v každom filme – a už nielen americkom – ukazujú obnažené páry a to až po hranicu intímnych vzťahov.

Od časov „nedemokratického“ socializmu došlo k rýchlemu úpadku mravnosti. Tí, ktorí boli predtým odsúdeniahodní sa stali hrdinami dneška. Ale práve preto sú dnešné dni dopustené Stvoriteľom pre nízke Duše, aby dorástlo to, čo začalo hniť. Aby sa doničilo všetko, čo sčernelo od hriešnosti – porušovania Konov – aby potom nebolo ľúto ich rozkódovať. Stvoriteľ dal všetkým slobodu konania, a tak si každý v živote vyberá to, čo sa mu páči. Sloboda je daná nato, aby sa rozvratníci definitívne dorozvrátili, ale tí mravní aby sa vydvihli ešte vyššie. Mechanizmus slobody jednoznačne vyjaví miesto prislúchajúce každej Duši, teda kam patrí: padnúcim nízke, vysokým ešte vyššie.

Preto v atmosfére absolútnej beztrestnosti každý ukáže svoju skutočnú tvár a zavŕši skutky, ktoré zodpovedajú jeho vnútornej podstate. Netreba sa však znepokojovať, že je priepastný nepomer medzi stádovitou masou nízkych a žalostnou hŕstkou vysokých Duší. Jeden vysoký potenciál je rovný tisícom malých potenciálov, ktorých nositeľmi sú slabo vyvinuté indivíduá. A tak je v spoločnosti vysokých osobností vždy iba na kusy, ale nízkych na milióny. Čím viac ľudí je zhodných svojimi mravnými princípmi, tým stoja nižšie, ale čím menej ich je v masách, tým sú čo do vývoja vyššie.

K dnešnému dňu boli už mnohé Vysoké Duše zo Zeme odobrané, pričom tie, ktoré tu ostali prechádzajú poslednými etapami testovania. Po ukončení testov bude pre každého vynesený rozsudok a určený trest. Znamená to, že ak ešte sme na Zemi, tak našej Duši ešte treba niečo dopracovať, pričom nedostatky môžu byť aj veľmi veľké. Človek musí pochopiť, že Nebeskí Učitelia mu dávajú poslednú šancu, aby skrz dobré činy, poriadkumilovnosť a vysokú mravnosť zozbieral posledné body, ktoré ho môžu zachrániť pred rozkódovaním – t.j. totálnou likvidáciou alebo večným rabstvom. Ľudia však úporne nechcú vidieť, že Nebeskí učitelia trestajú naozaj tvrdo a Boží trest sa teraz prejavuje v katastrofách, haváriách, živelných pohromách. Nič z toho sa nedeje samé od seba, to priložením rúk Vyšných sa vŕši súd. Ľudia sú však slepí a nevidia podstatu toho, čo sa odohráva, nevidia ten hlavný mechanizmus, ktorý všetko toto realizuje. Teda naplnilo sa: majú oči na pozeranie ale nevidia, majú uši na počúvanie ale nepočujú.

Možno povedať že tí jedinci, ktorí vystupujú proti nemravnému besneniu – za jeho ohraničenie – to je dnes Vrchol na Zemi. Takéto osobnosti ostávajú nepochopené. Je to preto, lebo ku koncu obdobia 2000-2012 už spoločnosť – pri danej jej slobode vôle a vzájomných vzťahov – plne degradovala. Väčšina čistejších a vyšších Duší už na Zemi nie je. Ostalo tu z nich iba niekoľko jednotlivcov – v mori šedej masy. Títo jednotlivci tu boli ponechaní preto, aby vytvorili všeobecnú opozíciu verejnej mienke, ktorá musí väčšine neustále pripomínať, že okrem ich uhlu pohľadu existuje aj iný, a že nie všetci zdieľajú ten istý názor na konkrétny problém.

Teda čo to sex vlastne je?

V materiálnej rovine to je akt, ktorého cieľom je zabezpečenie potomstva. Ľudia však skreslili jeho podstatu, a pre takých je sex dosiahnutie uspokojenia pomocou špecifických činov. V jemnohmotnom svete sex vyjadruje vyprodukovanie a vyvedenie energie špecifického, nízkeho rozsahu, pričom každý národ vydeľuje v tomto rozsahu svoj typ energie.

Keď Materiálne Systémy vytvárali človeka, tak pre vstup do pohlavných vzťahov mu stanovili jediný cieľ – produkovať materiálne obálky pre Duše. Je to spojené s výchovnými cieľmi, pretože týmto prinútili človeka nadobúdať deti a vychovávať ich. Pretože prví ľudia tu boli privezení, nastala potreba ich rozmnoženia a osídlenia po Zemi. Sex nebol nikdy plánovaný ako prostriedok zábavy a uspokojovania. Bol však doň vložený príjemný moment, lebo ak by tak nebolo, tak muži a ženy by nikdy nezatúžili vstupovať do blízkych vzťahov a nerodili by sa deti. Fakt, že človek na tomto momente začal parazitovať – čím ho zmenil na zábavu, útechu či až podnikanie – to už je zvrátenosť, ktorú však vniesol doň on sám.

Jediná správna a prirodzená forma pohlavného života musí stáť výlučne na rodinných vzťahoch – rodení a výchove detí. Všetko ostatné – všetko čo dnes hlásajú – je rozvrat, ktorý už dosiahol rozmerov živelnej pohromy. Všetko, čo prebieha mimo partnerských, rodičovských vzťahov je bez mravnosti.

Ľubovoľné prirodzené vzťahy medzi mužom a ženou sú dobré pre vývoj citov. Je to v skutočnosti aj ich úloha – podporovať rozvoj citov v človeku. Ľúbosť je to jediné, čo je schopné v človeku vyvinúť to najbohatšie spektrum energií pri správnej konštrukcii vzťahov medzi mužom a ženou. Hovoríme predovšetkým o podpore vývoja astrálnej obálky a zapĺňaní matrice Duše bohatým, mnohofarebným spektrom energií astrálneho sveta. Preto sex bez zdokonaľovania citov podporuje produkovanie iba negatívnych energií pre Dušu, ktoré však otvárajú cestu do negatívneho Systému. Sex, ktorý zapája primitívne zmysly dáva do pohybu energie najnižších čakier. Je to hrubé spektrum špecifických energií, ktoré sa odoberajú z buniek organizmu. A orgazmus je vyvrhnutie nazbieranej energie, preto nadbytočný sex spôsobuje predčasné starnutie. Predčasne zostarnutá, zvráskavená pokožka je príznakom nadbytočného sexu.

Krásne vzťahy stoja na energiách troch najvyšších čakier – nad čakrou Jarlo v energetickom stĺpci. V oblasti troch najvyšších čakier sa nachádzajú Duše, ktoré už prešli značnú evolučnú púť. Na energiách troch najnižších čakier sa vyvíjajú mladé Duše, ktoré iba nedávno prišli z ríše zvierat. Sú to energie emócií.

Duše, ktoré prišli od zvierat ešte naplnené inštinktami, preto nie sú schopné poňať krásu a jemnosť vzájomných vzťahov, ktoré môžu byť medzi mužom a ženou. Nízke Duše poznajú iba jediný mechanizmus: zoznámiť sa – posteľ – zabudnutie. Ale treba vedieť aj to že Duše, ktoré prišli z ríše zvierat majú rôznu úroveň sexuálnosti. Veľmi sexuálne založené budú Duše bývalých králikov, mačiek, opíc – vodcov stád, býkov, kohútov. Zoznam si určite budete vedieť doplniť. Na druhej strane vlk a vlčica držia spolu celý život (sme vo Veku Vlka), malou sexuálnou aktivitou sa vyznačujú aj Duše pochádzajúce od veľkých cicavcov, losov, slonov, niektorých druhov psov a pod. Môžeme povedať, že náklonnosť k sexu – divé strasti – nadobudol človek ako dedičstvo od zvierat. Ak sa teda niekto rád prehlasuje za aktívne sexuálne činného a príťažlivého, tak tým nám predovšetkým dáva vedieť, že zdôrazňuje svoju blízku príbuznosť so svetom zvierat.

Je to však prirodzená evolučná cesta vývoja energií v človeku zdola nahor. V našom tradičnom kastovom ponímaní ide o Smerdov/Slovenov, teda o tých, ktorí nám dnes vládnu z parlamentu a ministerstiev, ktorých vidíme každý deň na obrazovkách… žeby to boli vhodné vzory na nasledovanie? A prečo ich vlastne volíme a platíme?

Prvé, čo človek začína prepracovávať po príchode do Sveta Javi je sexuálna energia. Neskôr – podľa dosiahnutého stupňa evolúcie – Duše začínajú prepracovávať množstvo ďalších energií: energie činov, vôle, Ľúbosť k Stvoriteľovi, starostlivosti o človeka atď. Vždy ide o to, čo nazývame Duchovný vývoj, t.j. o to, ako vysoko vystúpi naša Živatma, do ktorej čakry sa natrvalo dostane. Znamená to jediné – kto hovorí o sexe, hovorí o nízkej úrovni svojho vývoja. Sex nás spája s nižšou ríšou – ríšou zvierat. Duchovnosť nás spája s Vyšším Svetom – Svetom Slavi. Nahor sa nedostaneme cestou nadol. Preto všakovaké dnes módne „tantry“ vedú iba nadol – do Temného Systému. Potreby tela síce diktujú formu chovania sa, ale zrelá Duša je vždy schopná ich riadiť.

Ak sa chovanie človeka vyznačuje krátkozrakosťou, hlúposťou, nízkosťou činov – čo je spravidla sprevádzané zvýšenou sexualitou bez rozlišovania partnerov – tak ide o mladú Dušu, ktorá len nedávno prišla z ríše zvierat. Preto tým, že indivíduum vyjadruje svoju sexuálnu potenciu, predovšetkým odhaľuje nízku úroveň svojho osobného vývoja. Dokonca ani Vysoké osobnosti negatívnej štruktúry na Zemi nemajú sklon k sexu, pretože to je spektrum energií, ktoré sa nachádzajú veľmi nízko na evolučnej púti.

Treba zdôrazniť, že sex je natoľko nízky typ energií, že dokonca ani Duše Systému Diabla nemajú o ne záujem, ak už raz dosiahli najvyššiu pozemskú Úroveň a postúpili do Hierarchie. Je to hlavne preto, lebo tento druh energií už prepracovali, a teda potrebná bunka matrice Duše je už zaplnená, takže podobné túžby u nich ani nevznikajú. Ale aj preto že tí, ktorí už raz vystúpili nahor sa nikdy nezačnú spúšťať nadol skrz akési nízke spojenia. Ba dokonca ani ich samotný najvyšší Hierarch im jednoducho nedovolí znižovať svoju Úroveň podobným spôsobom, pretože to je spojené s osobnou spotrebou prostriedkov (energií) potrebných na ďalší výstup. Negatívny Systém má záujem na zachovaní a vývoji svojich indivíduí. Sexom a vytvorením všetkých zvráteností v ňom sa zaoberajú iba nízke negatívne indivíduá, ktoré patria k pozemskej Hierarchii Negatívneho. Ich cieľom je rozvrátiť podľa možnosti čo najviac Duší, prinútiť ich, aby si do matrice nabrali čo najviac negatívnych vlastností, aby ich zvrátili na stranu svojho Vládcu.

Vždy a vo všetkom musia byť stanovené konkrétne hranice, pretože človek je vďaka svojej nevedomosti a nízkej úrovni uvedomovania neschopný sám zistiť, čo ho vedie k vývoju a čo k degradácii. Čo k životu a evolúcii a čo k ukončeniu existencie rozkódovaním. Preto u človeka vždy musí byť orientácia na mravné normy a pravidlá, ktoré sú zostavené takými ľuďmi, ktorí už prešli značnou evolučnou cestou. Sex je špecifická funkčná potreba materiálneho tela, s ktorou nie je každé indivíduum schopné bojovať. Ale fyziologické potreby musia byť uspokojované normatívne, t.j. bez zachádzania priďaleko a prebytku. Ak človek zmení sex na životný štýl, spáva s kýmkoľvek, neustále hľadá nových partnerov, nové zážitky, nové pozície, tak to je už zvrátenosť, proti ktorej už zasahujú Vyšní. Človek však nechápe kedy a za čo je trestaný, a preto pokračuje v ničení – seba samého.

Zmysel života spočíva v evolúcii Duše, teda v tom, čo voláme Duchovný vývoj. Hlavným cieľom jestvovania Duše je zdokonaľovanie, ktoré spočíva v nahromaďovaní energií, v narastaní energetického potenciálu. To je jediný cieľ, ktorý je nemenný a sprevádza Dušu na celej púti jej evolučného vývoja. Vysoká Duša už nemá záujem v rozmnožovaní, pretože to je veľmi nízky proces, teda koncentrácia nízkych energií. A nedostatok paliva neumožňuje vzlietnuť vyššie.

Človek sa šarpe od jednej krajnosti k druhej, pretože mu chýba vlastná mravná cenzúra, vlastné presvedčivé potvrdenie. Ako druh je ešte veľmi nízko vo vývoji, a preto názor väčšiny považuje na normu chovania sa. Ak dvadsať percent hovorí, že sex je dobrá vec, tak sa ním bude zapodievať 75%. Iba 5% ostane na pozíciách svojho uhlu pohľadu. Tlupa však nikdy nemá pravdu. Nepozná Istinu, pretože vo svojej mase má nízky potenciál, a práve nízky potenciál nie je schopný dať zmysel vysokému a mocnému potenciálu Vyššej Istiny. Najčastejšie máva pravdu osamelý jedinec, ktorý je všetkými zavrhovaný. Pravdu má preto, lebo jeho Duša prišla z oveľa Vyššej roviny jestvovania a už dokázala obsiahnuť tú Pravdu, do ktorej všetci ostatní ešte len musia dorásť a vyvinúť sa v budúcich tisícoch, ba možno až miliónoch rokov.

Sex ako prostriedok rozmnožovania sa je normou iba vo veľmi nízkych Svetoch Svetlej Hierarchie – a my stále hovoríme iba o Svetlých Svetoch. Evolúcia neustále napreduje, preto Svetlí musia dopĺňať svoje rady prevodom takých Duší z nižšie postavených Svetov, ktoré už dosiahli zodpovedajúcu Úroveň vývoja. A tak teda ak nejaká Duša ide zo Zeme k Nim, tak už musí mať v sebe odžitú náklonnosť k sexu ako prežitku minulosti. Opakujeme, sex nebol v žiadnom prípade plánovaný ako zdroj ukájania sa človeka. To, že ľudia sa neustále snažia prekrútiť prvopočiatočný zámysel Tvorcov a zvrátiť daný proces pre svoje potešenie a zábavu na každý deň je blud a ďalšia chyba ľudí. Práve preto už bol človek v minulosti neraz potrestaný – bolo to nielen zničenie Atlantídy.

Z pohľadu evolúcie sex nemá budúcnosť. Ľudstvo bude podľa miery vývoja dosahovať stále vyššiu a vyššiu úroveň zrelosti. Pri ukončení ďalšieho dvetisícročného cyklu začne človek prechádzať na energetickú existenciu a nadobúdať posledné vlastnosti, ktoré k tomu potrebuje. Nezabúdajme, že Božia Hierarchia potrebuje špecifický počet Duší. Preto Boh vytvára pre Zem toľko Duší, koľko kusov Mu chýba v Hierarchii vrátane prepracovania. Tým, že dochádza k likvidácii nepodarkových exemplárov ľudí, je potrebné na ich miesto vytvárať nové Duše. Pretože prepracovávanie prebieha trvalo, je potrebné do ľudského prostredia periodicky vpúšťať vytvorené materiálne obálky skrz ich rozmnožovanie – ale to už len na určité časové obdobie. Akonáhle bude počet Duší zodpovedať už posledným jedincom potrebným na zaplnenie Hierarchie, tvorenie Duší pre Zem sa ukončí. Tým aj odpadne nevyhnutnosť tvorenia fyzických tiel. A to ešte nehovoríme o tom, koľko z dnes sexom materializovaných Duší sú Duše ľudí…

Materiálne obálky sa prestanú rozmnožovať, odpadne ich potreba. Zanikne aj potreba zvierat ako formy nízkeho štádia prípravy Duší. Zmenia sa aj mnohé druhy na Zemi. Mnohé z nich vymiznú (ryby, hmyz, zvieratá). Rastlinná ríša bude tiež zamenená novými formami jestvovania. Približne o dvetisíc rokov je naplánované preniesť človečenstvo na novú úroveň jestvovania – energetickú.energetické formy sa už nerozmnožujú, pokračujú v existencii ako jednopohlavné (v dnešnom ponímaní), ale už podľa nových programov. Energetické formy sa už nezaoberajú všakovakými nízkymi procesmi a plne sa koncentrujú na sebazdokonaľovanie.

Aby sme neupadli do omylu – aktuálne nastupujúca energia nového Veku odstráni nepodarky a vytvorí predpoklady pre zvýšenie energií ale ešte pre poslednú materiálnu formu existencie na Zemi, ktorá začína našim potomstvom. Energetická forma existencie príde až za nimi.

Podľa plánov v procese evolúcie, keď zanikne potreba prebývania Duší na Zemi, budú všetky prenesené do Hierarchie. Vtedy také pojmy ako rozmnožovanie či sex definitívne pre Zemské Duše vymiznú. To všetko bude „prehistóriou“, dávnou minulosťou tých individualít, ktoré prišli z pozemskej roviny. Sex naozaj nemá budúcnosť. Súčasná explozívna expanzia jeho atraktívnosti bola iniciovaná do života negatívnym Systémom s cieľom implementovať čo najväčšie množstvo „chybných komponentov“ do Duší, čím zvýšia percento ich nepodarkovosti a tak získajú čo najväčší počet z nich pre seba.

Teda tak, orientáciou na sex ako principiálnu formu chovania sa možno dôjsť len k Temnému Vládcovi, pretože tieto frekvencie sú najbližšie práve k Nemu. Tu pôsobia čisto fyzikálne súvislosti, ktoré nie je možné nijako obísť.

Záverom jeden praktický príklad. Nedávno sme opísali energetických vampírov – LARVY. V súvislosti so sexom nebude od veci spomenúť jeden ich špecifický prejav, najčastejšie nazývaný TIEŇ. Keďže ide o sex nazývame ho Eros-tieň. Jeho zrodom je obraz tváre vytúženej žijúcej osoby, pornografický film či obrázky tohto druhu. Takéto zdroje dráždia zmysly a pohlavné pudy mužov aj žien rovnako. Ak zamilovaná osoba nemá možnosť svoje osobné požiadavky ukojiť, tak rastie a silnie túžba. Táto takto vytvorený energetický tieň len posilňuje a činí ho stále prenikavejším, keďže on sa živí výhradne myšlienkami túžby.

Čím viac sa postihnutá osoba oddáva takejto neukojenej láske, tým drzejšie sa takýto Eros-tieň chová. Najskôr sa dostavuje iba v spánku a necháva svoju obeť prežívať tie najkrajšie pocity lásky. Neskôr dráždi pohlavný pud a necháva so sebou vo sne vykonávať sex. Polúciou – ktorá je jeho následkom – sa tieň stáva čoraz hutnejším a môže viac a viac pôsobiť na svoju obeť, pretože práve spermia je koncentrovaná sila, ktorú tieň ako upír vysáva. Nejde priamo o hmotné semeno, ale o živočíšnu životnú silu, ktorá je v semene nahromadená.

Obeť stráca pôdu pod nohami, stráca vôľu a tieň pozvoľne nadobúda nadvládu. Ak takémuto človeku niekto včas nevysvetlí o čo ide a nenasmeruje ho správnym smerom, tieň sa stane ešte nebezpečnejším. Človeka môže postihnúť pomätenosť, prestane jesť, má podráždené nervy, alebo môžu nastať ďalšie neblahé javy. Eros-tieň sa môže neukojenou vášňou tak zhustiť – každý výron semena mu dodáva rok životnej energie darcu – že vezme na seba telesnú formu a zvedie svoju obeť k onánii a pohlavným výstrednostiam.

Informácie v tohto článku sú určené tým, ktorí nie sú spokojní s nízkou úrovňou dnešnej spoločnosti a potrebujú sa zorientovať. Veríme, že naši čitatelia sú práve takýto – pravdaže okrem tých, ktorí nás čítajú z iných dôvodov. Všetko má však svoj čas, ale práve času už nemusí byť nadbytok. Veď cesta nahor má tri stupne: uvedomenie si problému, rozhodnutie začať konať a konať. Už je čas konať.

zdroj

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

1 Response to ŽIVOT A SEX

 1. Miro píše:

  Z biblie vieme, že sex nie je len na plodenie detí. Ale je aj pre vzájomné šťastie muža a ženy. Sex je telesný prejav lásky. Stvoriteľ nabáda ľudí aby si hodne užívali sex a erotiku. Samozrejme dal tomu svoje morálne ohraničenie: Sex má byť len medzi mužom a ženou, ktorí si majú byť verní, –
  Boh zakázal cudzoložstvo, tiež homosexualitu, zoofíliu… Bohužiaľ, dnes sa cudzoložstvo a homosexualita predvádzajú ako normálna vec.

  No sex a erotika medzi mužom a ženou vo vernosti je krásny boží dar. Dám z tej biblie i nejaké príklady:

  – “teš sa žene svojej mladosti! Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná; jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas, kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti!” (Prís 5, 18-19)

  – “jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas…”

  Je to krásne. Alebo celkom priamo o sexe sa nám v biblii káže:

  “Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom…” (1Kor 7, 5)

  Skús porozumieť – Sex je telesný prejav lásky, a človek je duchovný i telesný, preto aj jeho láska je duchovná i telesná (sex).

  Čo sa týka budúcich vecí po konci sveta, vieme z biblie, že bude veľké zmŕtvychvstanie, naše duše a telá sa znovu spoja. Sú v biblii nejaké dosť nejasné náznaky, že by aj potom v tom novom živote mohol sex pokračovať. Bolo by to aj prirodzené, ak budeme znova bytosti duchovné i telesné, v takom prípade naša láska by mala byť tiež duchovná i telesná. Ale je to v biblii nejasné, biblia je veľmi tajomná. Ak by sme vzali aj druhú prorockú knihu, ktorá bola napísaná po biblii, kde tiež údajne Boh hovorí, tak tam jednoznačne sa uvádza, že sex aj po konci svete bude a bude ho veľa, Boh hovorí, že On vie, že sex – tento jeho dar, ľudia obzvlášť milujú, preto im ho rád dopraje a v ešte väčšej miere. Boh nás miluje a chce aby sme boli šťastní.

  Zdá sa, že tento svet raz pominie, všetko raz pominie, ale láska a sex nikdy nepominú.

  Ešte čo si napísala o polúcii, ach.
  Polúcia je samočinný výron ejakulátu z tela. Ale najprv stručne základy: Mužské semenníky stále produkujú spermie, ten ejakulát. Semenníky toto stále vyrábajú, niečo síce telo vstrebe, ale istá časť musí z tela von. Ak muž nemá dlhšiu dobu sex (ani nemasturbuje), potom občas (aj u toho najsvätejšieho muža) dochádza k polúcii, to je biologický proces, s tým nikto nič nespraví. Semenníky stále vyrábajú, a takrečeno sklad sa tým stále zaplňuje až sa preplní a telo musí niečo vypustiť von.

  Ak si muž odopiera sex, potom obvykle často býva dosť nadržaný – veľmi túži po sexe, spôsobuje to tá spomenutá preplnenosť. No a ak sa sexu stále bráni, jeho telo to z času na čas vypustí aj tak, obvykle v noci v spánku, keď je muž uvoľnený a nedokáže tomu vedome zabrániť. Preto je v celku jedno, či uvidí erotický film, alebo bude žiť sám v jaskyni, jeho semenníky budú aj tak pracovať, preto on bude aj tak cítiť túžbu po sexe, a ak si tú preplnenosť nevypustí sám, potom aj tak bude mať občas polúcie.

  A teraz v čom je pornografia problémová. Polúcie boli a budú aj bez nej, to s tým nesúvisí. Ale v duchovnej rovine vraj čo si predstavujeme platí skoro ako by sme to robili aj reálne. Ak si muž predstavuje, že má sex s tou kráskou, čo vidí vo filme, je to ako by s ňou mal naozaj sex. Neviditeľný spôsobom sa s tou ženou naozaj spája. Cudzoloží s ňou. A cudzoložstvo Boh zakázal. Preto je porno problémové – vidíme tam krásku, ktorá má sex a začneme si predstavovať, že ten sex máme my s ňou.

  Anjeli radia, že ak si chceme predstavovať, že máme s niekým sex. Mali by sme si nejakú krásku vymyslieť, nikdy si nepredstavovať, že máme sex s nejakou reálne existujúcou osobou.

  Ak sa toho držíme, potom už môžeme vidieť čokoľvek, aj porno.
  Ako je aj v biblii napísané:

  “Viem a som si istý v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo v sebe; len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá.” (Rim 14, 14)

  Takže nič nie je nečisté, ani porno, ale musíme dať pozor aby sme sa akurát s niekým reálnym vo svojich predstavách sexuálne nespájali.

  Chlapci často masturbujú pri fotke nejakých krásnych nahých dievčat, pričom ale môžu do toho pridať také predstavy i nemusia. Ak len masturbujú a obdivujú ich krásu bez toho aby si predstavovali, že sa s nimi sexuálne spájajú, vtedy to nie je také zlé, horšie je, ak zaradia do toho aj predstavy o sexuálnom spojení s nimi, to už je duchovné prepojenie, a to je v ich prípade smilstvo, čo tiež nie je dobré, hoci je to menej závažné ako cudzoložstvo (cudzoložstvo by to bolo len pre ženatého muža).

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s