Slovanské symboly – hon na čarodejnice

Na Slovensku sa začína ďalší hon na čarodejnice – mienia zakázať niektoré slovanské symboly

V našich pohnutých časoch niektoré veci sú akosi na hlavu postavené. Nadbytočná demokracia (presnejšie, zmätok a anarchia nazývaná liberalizmom) nielen umožňuje, ale aj propaguje isté veci, ktoré sú dosť neprirodzené pre bežných ľudí a nemali by nás otravovať svojou prítomnosťou a naopak zakazuje veci prirodzené, tradičné, ktoré pochádzajú z našej histórie, od samotných jej prameňov. Tento svet je čudný…

Hon na čarodejnice pokračuje odnepamäti. Akurát sa menia objekty toho honu, mená a názvy „čarodejníc a nepriateľov“. Najnovšie sa začína hon na ďalšie „čarodejnice“ – mnohé starodávne, historické, tradičné slovanské symboly. Akože odborníci, experti a iní kompetentní v nich nachádzajú elementy nacionalizmu, rasizmu, fašizmu a bohvie, ktoré ešte „izmy“. Výklady niektorých „odborníkov“, ktorí vysvetľujú význam mnohých symbolov, nielen prekvapuje, ale aj šokuje.

Najlepšia, najčastejšia a „najkompetentnejšia“ výhovorka spočíva v tom, že niektoré tieto symboly používajú extrémistické skupiny, radikáli, nacionalisti, fašisti a iní „isti“. Ak je to ozaj tak, kompetentní by mali „pracovať“ s tými radikálmi a fašistami, ale čo spoločné s tým majú symboly, ktoré naši predkovia vytvorili pred stáročiami a tisícročiami? Ak niekto ukradol cudzie symboly a vložil do nich iný zmysel – koho treba trestať: ľudí, ktorí „prepisujú“ históriu a symboliku, alebo samotné symboly či nedajboh našich predkov?

V súčasnosti existuje veľké množstvo rôznych skupín, ktoré používajú tie alebo iné symboly. Niektoré skupiny s, povedzme, radikálnejšími alebo aj extrémistickými názormi a postojmi využívajú „zmodernizované“ staroslovanské symboly, nápisy rúnovým písmom a inú symboliku. Kvôli tomu treba zakázať samotné staroslovenské symboly a rúnové písmo?

Netreba pripomínať, že, ako všade v politike, aj v tejto oblasti panujú dvojité štandardy a trojité metre. Kompetentní žiadajú tresty pre našich domácich radikálov a chcú zakázať niektoré slovanské a starodávne slovenské symboly, ktoré títo radikáli používajú. Pritom im vôbec nevadí a neprekáža, že oveľa radikálnejšiu a skutočne fašistickú symboliku (a aj pozdravy a heslá) po celej krajine a aj na tej úplne najvyššej úrovni používajú v „bratskej“, akože slobodnej, nezávislej a demokratickej Ukrajine. Toto je, podľa nich, v poriadku.

Hákové kríže a neonacistické a fašistické výzvy a pozdravy si nik v demokratickej Európe a USA nevšíma. Trojitý meter a dvojité štandardy fungujú skalopevne.

Keby naši kompetentní chceli zakázať domácim extrémistom neoprávnené používanie starodávnych slovanských symbolov, to by sa ešte dalo pochopiť. Ale zakazovať samotné symboly? Tak potom treba zakázať celú našu históriu, tradície, kultúru, zvyky. Kde naši kompetentní na to chodia, keď v slovanských symboloch nachádzajú elementy rasizmu, fašizmu a iné „izmy“? Žeby naši predkovia boli fašisti?

Zakazovať symboly, pretože ich používajú radikáli a extrémisti? Je to na hlavu postavené – slovanské symboly za to nemôžu! Tak tancujme od absurdu. Predstavme si, že niektorí extrémisti a fašisti začnú na svojich zástavách používať, napríklad, Bratislavský hrad, Devín a portréty Štefánika, budú demonštrovať v uliciach našich miest s portrétmi Štúra a obrázkami  Bojnického zámku alebo Spišského hradu na plagátoch… Zakážeme potom Bratislavský a Spišský hrad a aj Štefánika so Štúrom?.. A čo urobíme, keď náhodou tí extrémisti na mítingu si zanôtia slovenskú hymnu? Tiež ju zakážeme? Logika istých našich kompetentných je skutočne „nadpozemská“…

Niet sa čomu čudovať, že na podobný stredoveký hon na čarodejnice organizovaný niektorými našimi „kompetentnými“ s nevôľou reagujú mnohí „nekompetentní“ a žiadajú historickú spravodlivosť, logiku a štipku zdravého rozumu. Žiadajú, aby sa nebojovalo proti veterným mlynom, teda symbolom, ale proti skutočným negatívnym javom. Starodávne slovanské symboly s tým nemajú nič spoločné. Nemôžu za to, že ich niekto zneužíva.

Najnovšie vznikla Zoborská výzva, ktorá reaguje na posledné udalosti, keď sa útočí na Starosloviensku symboliku. Je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, našej histórie, našich tradícií. Iniciátormi Zoborskej výzvy sú:

  • občianske združenie Slavica,
  • Občina Nitrava
  • a Mladá Matica z Nitry.

„Nositeľov a vyznávačov tejto kultúry na Slovensku, Morave, Sliezsku a Čechách sú tisíce,“ hovorí jeden z iniciátorov Zoborskej výzvy, predseda občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina:

„Milí priatelia, bratia a sestry Slovania, chceli by sme vás poprosiť o pozornosť a podporu pri obrane nášho práva na slobodné udržiavanie dedičstva Staroslovienskej Kultúry a Viery. V poslednom období sme svedkami rôznych nedorozumení ohľadne používania Staroslovienskych symbolov, ktoré sú súčasťou našej pôvodnej Staroslovienskej Kultúry a Viery. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou, tak, ako napríklad, Staroslovienske písmo, jazyk, mytológia, výšivky alebo ošatenie,“ zdôraznil.

„Naše združenie Slavica v minulosti už organizovalo niekoľko konferencií a podujatí na tému Pôvodná Kultúra Slovanov. Prichádzame k Vám z výzvou, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť občanov na skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti sú aj ľudia, ktorí si vážia a uctievajú našu pôvodnú Kultúru a Vieru, ako napríklad, Staroverci, Rodoverci alebo rôzne združenia a jednotlivci. Majú na to plné právo, ktoré je aj zakotvené v právnych dokumentoch. Prosíme Vás o šírenie tejto výzvy a podporu pri ochrane a zachovávaní nášho skutočného Kultúrneho a duchovného dedičstva,“ podčiarkol predseda Slavice Miloš Zverina.

Text Zoborskej výzvy:

My, Roduverní, ktorým v žilách koluje krv našich slávnych Predkov udržiavame živé dedičstvo Staroslovienskej Védickej tradície.

Slovieni sú zakorenenou súvislou jazykovou, Kultúrnou a dejinnou súčasťou Staroslovienskych Rodov žijúcich odpradávna na území Karpatských hôr a priľahlého okolia. Tu sme spoločne tvorili našu Starosloviensku Dŕžavu, v ktorej sa uplatňovala Rodová a Občinová samosprávna organizácia spoločnosti.

Sme Kultúrne a jazykovo jednotná spoločnosť so svojím Védickým Svetoponímaním, mytológiou, Staroslovienskym jazykom, písmom, symbolmi, výšivkami, ošatením, hudbou, spevom, tancom, jedlom, staviteľstvom, remeslami a poľnohospodárstvom.

Ctíme si slobodu myslenia, Svedomia, vyznania a Viery, ktorú má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať.

Bratia a sestry, na vzdor neslýchanému vyše tisícročnému útlaku svorne, pospolu a s ľúbosťou zachovajme pôvodnú Védickú Kultúru Slovienov na prospech nášho cnostného potomstva a celého človečenstva.

Sláva Predkom Našim !

Občina Nitrava, Dŕžava Sloviensko, Nitra, leto 7526, rok 2018“

Na Slovensku, podľa všetkého, máme asi príliš málo problémov a otázok, ktoré treba riešiť. Nemáme tu nezamestnanosť, mzdy mnohých kategórií zamestnancov asi oveľa prevyšujú platy kolegov niekde v Nemecku a Francúzsku, máme najrozsiahlejšiu sieť diaľnic na svete, školstvo a zdravotníctvo nevie, čo s prebytkom finančných prostriedkov a pod. Potom niet sa čomu čudovať, že niektorí kompetentní začali hon na čarodejnice – veď nemajú, čo robiť, asi sa nudia. Prekážajú im starodávne slovanské symboly, ktoré nepoznajú, nevážia si ich a  ktorým ani nerozumejú. Prečo nás stále niekto tlačí do stredoveku?..

Eugen Rusnák

Videá s danou tematikou si môžete pozrieť tu:

Občianske združenie Slavica vzniklo s cieľom propagovať slovanskú vzájomnosť a bohaté kultúrne dedičstvo Slovanov. Debata o slovanskej symbolike. Hostia: Miloš Zverina a Ratko Sudecký:

Popularizačná konferencia Pôvodná kultúra Slovanov 2017. Miloš Zverina, zakladateľ slovanského združenia SLAVICA z Nitry, prezentuje informácie o staroslovienskej symbolike v ornamentálnej tvorbe:

Slovanská symbolika využívaná/zneužívaná radikálnymi skupinami:

zdroje:

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s