Monthly Archives: júl 2018

Variácie na báseň Janka Matúšku “Dobrovoľnícka”

Svätoslav Hamaliar – Variácie na báseň Janka Matúšku “Dobrovoľnícka”

Zverejnené v kategórií Etnická hudba | Pridaj komentár

Kam kráčaš civilizácia?

„Pokiaľ sú delfíny takí inteligentní ako hovoríte, tak prečo si nevybudovali svoju civilizáciu?” „O akej civilizácii hovoríte? Delfíny žijú pre seba v prekrásnom svete. Nemajú prakticky žiadnych prirodzených nepriateľov, okrem ľudí. Oceán zaberá 2/3 celkovej plochy planéty Zem. Dostatok jedla. … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Ako sa budúcnosť Slovanov zračí v umení

Emil Páleš Abstrakt: Je pravda, že Slovania majú potenciál vytvoriť poslednú indoeurópsku kultúru? Svedčia o tom tri umelecké momenty: Prvým je vitálnosť, ktorú dobre vidieť z ohybnosti slovanských jazykov. Druhým je krása vo výtvarnom umení. A tretím je mravná fantázia v literatúre. Kľúčové slová: … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života | Pridaj komentár

Čo sa stane keď prestaneme dávať?

Ostaneme chudobnými. My samotní, ale aj tí okolo nás. Nie, nemám na mysli dávanie hmotných vecí, aj keď tých sa snažíme dávať ľuďom, ktorí nás obklopujú čo najviac. Myslím tým dávanie toho najvzácnejšieho čo máme, samých seba. Dávať samých seba … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života | Jeden komentár

Kamenný les v Uzbekistane

V Navoijskej oblasti v Uzbekistane boli objavené tri miesta so skamenenými kmeňmi stromov. Podľa vedcov nálezy môžu byť staršie ako 9 miliónov rokov. Pri skúmaní kamenných kmeňov boli na nich objavené odtlačky zubov starých morských obyvateľov. Po analýze prišli vedci k záveru, že … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Dejiny | Pridaj komentár

Potraty a ich následky

Potraty znamenajú horšie následky pre krajinu ako veľké vojnové konflikty Systémový analytik V. Bašlačev vo svojej knihe „Demografia: ruský prielom“ uvádza, že v 60-tych rokoch 20. storočia v Rusku z piatich počatých detí štyri zabili potratom ešte v maternici matky. Prejavilo sa to nízkym … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

NAŠE JE NAŠE,PÍSMO NAŠICH PŘEDKŮ (1)

Môžu nás čokoľvek učiť, môžu sa nás snažiť o čomkoľvek presviedčať. Môžeme sa k tomu postaviť so záujmom, môžeme to odignorovať. Všetko záleží na nás – veď, ostane – všetko robíme pre seba. Alebo častejšie nerobíme. Najhoršie je vlastne nerobiť nič. Je … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Dejiny | Pridaj komentár

O KNIHE SVETLA (2)

predchádzajúca časť Pred dokončením tejto témy vari niekoľko poznámok. Všetky takého prastaré opisy sú vyložene Obrazy. Upozorňujeme tých, ktorí sa snažia všetko napísané na našich stránkach ponímať a vykladať iba v materiálnej rovine – teda koncentrujú sa iba na jednu … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Sílvia Pérez Cruz | Cerca de tu Casa

Zverejnené v kategórií Etnická hudba | Pridaj komentár

O KNIHE SVETLA (1)

Keď pred nejakým časom vyšla Kniha Svetla z cyklu Slovansko-Árijských Véd, tak obsahovala texty Charatií Svetla, čo znamená, že text bol pôvodne napísaný na pergamene. Prvotný zdroj Charatií Svetla bol napísaný Triagami, t.j. Daárijským písmom. Pre toto vydanie však bol ako … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Dejiny | Pridaj komentár

Vplyv šikanovania na živé organizmy

V súčasnosti spoločnosť venuje čoraz väčšiu pozornosť na bullying – šikanovanie, zastrašovanie, násilnícke správanie. Dnes existuje aj výraz cyberbullying – druh šikany realizovaný prostredníctvom informačných a komunikačných technológií najčastejšie prostredníctvom internetu či mobilného telefónu. Obe verzie šikanovania sú nebezpečné a doslova ničia … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár