Spánok

V spánku sa vysunie z fyzického a éterického tela takmer všetko, čo je astrálnym telom a čo naše ja v astrálnom tele pretvorilo. Keď pozorujeme jasnovidne spiaceho človeka, vidíme na lôžku spočívať fyzické a éterické telo. Tieto dva články zostávajú v spojení, v ktorom sú aj inokedy, ale astrálne telo vysunuje všetko, čo patrí k vyšším článkom, takže je možné jasnovidne sledovať, ako sa pri zaspávaní astrálne telo vysunuje v akomsi svetle z uvedených dvoch tiel. Keď máme tento stav popísať ešte podrobnejšie, musíme povedať, že u dnešného človeka je astrálne telo rozdelené rôznymi svetelnými prúdmi a zábleskami. Ak si pozrieme celkový obraz, javí sa nám ako dve do seba vybočené špirály alebo šestky, z ktorých jedna sa stráca vo fyzickom tele a druhá sa rozprestiera do kozmu. Tieto dva akési chvosty astrálneho tela sa pri ich ďalšom šírení stávajú skoro neviditeľnými, takže celý tento zjav sa dá prirovnať k forme vajca. Keď človek opäť precitne, chvost vychádzajúci do kozmu sa stráca a celý útvar sa zase stiahne do éterického a fyzického tela.

28

Že človek musí vstúpiť do stavu spánku, má svoje hlboké opodstatnenie. Nesmieme si predstavovať, že by astrálne telo za noci keď je mimo fyzické a éterické telo bolo nečinným a nekonalo žiadnu prácu. Keď je za dňa astrálne telo vo fyzickom a éterickom tele, doliehajú k nemu vplyvy vonkajšieho sveta, ktorých sa človeku dostáva vlastnou činnosťou astrálneho tela. Čo človek svojimi zmyslovými vnemami, svojou činnosťou vo fyzickom svete získava ako city a pocity, všetko čo na neho zvonku pôsobí, postupuje až do astrálneho tela. To je vlastne cítiaca a mysliaca časť človeka. Fyzické telo a to, čo je v éterickom tele, sú len sprostredkovateľmi, nástrojmi. Všetko, čo človek myslí a chce, sa nachádza v astrálnom tele. Ak je človek za dňa činný vo vonkajšom svete, astrálnemu telu sa neustále dostáva dojmov z vonkajšieho sveta. Astrálne telo je vlastným budovateľom éterického a fyzického tela. Rovnako ako všetko vo fyzickom tele stuhlo pôsobením éterického tela, tak aj všetko, čo prúdi a je činné v éterickom tele, je zrodené z astrálneho tela.

Z čoho sa teda zrodilo samo astrálne telo?

Zrodilo sa z všeobecného astrálneho organizmu, ktorý prechvieva celý náš kozmos, ktorý patrí k nám. Keď si chceme predstaviť tento vzťah malej časti astrálna vo svojom tele k celému mohutnému astrálnemu moru (k astrálnemu organizmu, v ktorom sa vznášajú a z ktorého sú zrodeni všetci ľudia, zvieratá, rastliny, nerasty, planéty), predstavme si kvapku tekutiny v nádobe. Ako kvapka má celé svoje bytie od tekutiny, ktorá je v nádobe, tak aj to, čo je v astrálnom tele, bolo kedysi obsiahnuté v celom astrálnom kozmickom mori. Astrálne telo tým, že vstúpilo do éterického a fyzického tela, sa oddelilo ako kvapka z nádoby. Ak astrálne telo spočívalo v lone všeobecného astrálneho organizmu, prijímalo svoje zákony, svoje dojmy z tohto celého kozmického astrálneho tela. Žilo svoj život v tomto kozmickom astrálnom tele. Od doby, kedy došlo k jeho oddeleniu, je astrálne telo za denného bdenia odkázané na dojmy, ktoré sa mu dostávajú od fyzického sveta. Tak musí svoju prirodzenosť deliť medzi dojmy, ktoré si prinieslo z kozmického astrálneho organizmu a medzi dojmy, ktorých sa mu dostáva zvonku v dôsledku činnosti vnútenej mu fyzickým svetom.

36

Až človek dospeje k cieľu svojho pozemského vývoja, budú tieto dve stránky navzájom harmonicky vyrovnané. Dnes tomu tak nie je, toto dvojité pôsobenie nie je v súlade. Astrálne telo je budovateľom éterického tela a tým je nepriamo (pretože éterické telo zase vybudovalo fyzické telo) budovateľom aj fyzického tela. Všetko, čo astrálne telo v priebehu času časť po časti vybudovalo, sa zrodilo z veľkého kozmického astrálneho mora.

  • Tým, že z tohto astrálneho mora vyšli len zdravé zákonitosti a harmónie, bola tvorivá činnosť astrálneho tela na éterickom a fyzickom tele pôvodne zdravá a harmonická.
  • Avšak z vplyvov, ktoré sa astrálnemu telu dostáva zvonku od fyzického sveta a ktoré jeho pôvodnú harmóniu porušujú, pochádzajú všetky poruchy fyzického tela, ktoré sa u dnešného človeka vyskytujú.

Keby astrálne telo zostávalo stále v človeku, rozvrátil by silný vplyv fyzického sveta skoro celú harmóniu, ktorú si astrálne telo z kozmického organizmu prinieslo. Veľmi skoro by sa človek opotreboval únavou a chorobami. Za spánku astrálne telo ustupuje do pozadia pred dojmami fyzického sveta, ktorý neobsahuje už nič, čo by pôsobilo harmóniu, vstupuje potom do všeobecnej harmónie kozmu, z ktorej sa zrodilo.

Ráno si astrálne telo prináša ako dozvuky toho, čo prežilo za noci, obnovu seba samého. Astrálne telo každej noci obnovuje svoju harmónii s veľkým kozmickým astrálnym morom a jasnovidec vníma, že toto astrálne telo nie je nečinné. Jasnovidec vidí súvislosť medzi astrálnym morom a astrálnym telom pracujúcim na odstránenie únavy, ktorá vznikla disharmóniou sveta. Táto činnosť astrálneho tela sa prejavuje tým, že ráno po spánku sa cítime posilnení. Avšak astrálne telo, ktoré za noci žilo vo veľkej harmónii, sa musí znovu prispôsobiť fyzickému svetu, preto najsilnejší pocit osvieženia sa objavuje až niekoľko hodín po tom, čo astrálne telo vstúpilo opäť do fyzického tela.

Je bdelý život škodlivý spánku? Môže bdelému životu škodiť spánok? Keď prežíva človek svoj bdelý život správne, bude mať aj zdravý spánok. Keď prežíva svoj bdelý život tupo, lenivo a pohodlne – bez práce, potom je aj jeho spánok nezdravý. To znamená, že nezdravý spánok bdelému životu škodí, kým zdravý spánok bdelému životu prospieva. A naopak: bdelý život prospieva spánku a ospalý bdelý život, spánku škodí.

Astrálne telo a ja keď v spánku opúšťajú telo, keďže nemajú vyvinuté orgány, aby vnímali okolie, nevnímajú svet v ktorom sa nachádzajú. V tom záleží vyšší vývoj, že astrálne telo a ja sú schopné vytvárať orgány, aby vnímali okolie.

http://www.antroposof.sk/clovek/spanok.html

27

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s