Myší ráj a úpadek společnosti

Dr. Calhoun zasvětil celý svůj vědecký život budování dokonalého myšího ráje. A sledoval důsledky této prosperity. Byl etologem, takže studoval chování zvířat. Závěry jeho případových studií ho však navždy zapsaly na přední stránky světových učebnic psychologie a sociologie. Jeho experimenty se staly paralelou dalšího vývoje lidské společnosti. Poskytují odpovědi, ale především vyvolávají palčivé otázky o osudu lidstva.

CalhounJ

Utopie myšího ráje

John B. Calhoun zahájil své vědecké studie v roce 1947 a pokračoval v nich až do své smrti v roce 1995. Podnětem k jeho výzkumu bylo pozorování potkanů v přirozeném prostředí. Zjistil, že populace zvířat zřídkakdy přesáhla 200 jedinců na 10 akrů. Přesto by bylo schopno za stejné období vyprodukovat dalších 50.000 mláďat. Potkani žili ve skupinách, každá přibližně po 12 jedincích, a tento počet si udržovali po dlouhou dobu.

Pozorování přenesl do laboratorních podmínek. Vytvořil ráj pro myši. Připravil jim prostor, dobré jídlo, čistou vodu, stálou veterinární péči, odstranil všechny stresory.

Jejich výběh měl kapacitu 3.000 myší. Do tohoto výběhu umístil čtyři páry zdravých a aktivních myší. Výběh měl tvar bunkru rozděleného na několik sektorů, v nichž měla všechna zvířata (i při plném obsazení) přístup k potravě a pití a prostor a možnost stavět si hnízda. Calhoun pozoroval jejich chování v závislosti na počtu “obyvatel” v této omezené oblasti. Experiment několikrát zopakoval a zjistil, že všechny pokusy vedly ke stejným výsledkům.

Myší ráj vznikl a zanikl ve čtyřech fázích.

Z ráje do pekla

  • První fázi nazval fází pečlivosti. V této fázi soužití myši prozkoumaly nové prostředí, přizpůsobily se mu a rozdělily si území. Pak si našly vhodné místo k hnízdění.
  • Druhou fází evoluce byla populační exploze. Díky stálému přísunu potravy a dokonalým podmínkám zvířata tento potenciál plně využila a začala se exponenciálně množit. Každých 60 dní se počet myší zdvojnásobil. Myší komunity však nezabíraly prostor rovnoměrně a některé sektory byly zjevně přeplněné, ale přesto rychle rostly.

mousegraph3

  • Nastala třetí fáze – fáze rovnováhy. Navzdory možné kapacitě 3000 myší se nárůst zastavil již na 2200 jedincích. Rovnováha se však týkala pouze počtu obyvatel. To, co se dělo v jednotlivých zvířecích společenstvích, byl začátek konce společenství. Calhoun to nazval “behaviorální propad” – behaviorální zkáza.

Mnoho samic nebylo schopno úspěšně ukončit březost. I když se mláďata narodila, samice se o ně nedokázaly postarat. Mezi těmito dezorientovanými skupinami byla až 96procentní úmrtnost mláďat. Mezi samci se vyskytovaly četné poruchy chování – frenetická hyperaktivita, sexuální deviace vedoucí ke kanibalismu, agresivita, patologická plachost… Někteří jedinci se pohybovali po výběhu pouze tehdy, když ostatní zvířata spala. Pouze v té době se chodili krmit a napájet.

Nová generace myší se snažila začlenit do společnosti, ale byla drasticky vyhnána. Sociální role ve skupině již byly rozděleny. Dobře živené myši se dožívaly vysokého věku a tyto role mláďatům nepřenechávaly. Nadbytek mladých samců, kteří nenacházeli uplatnění v komunitě, vedl k agresivním útokům i mezi nimi samotnými. Někteří jedinci se stali cílenými oběťmi a opakovaně se stávali terčem násilí. Starší samci však již také nebyli schopni bránit své teritorium a chránit samice. Samice byly stále agresivnější. Jejich schopnost reprodukce byla vážně narušena.

Další pozorovanou odchylkou bylo zvláštní chování skupiny myší, které Calhoun nazval “krásné”. Ty žily zcela izolovaně od komunity. Nebojovaly ani neprojevovaly zájem o páření. Věnovaly se výhradně krmení a napájení a byly posedlé krásou své srsti. Od zbytku populace se odlišovaly dokonalým vzhledem. Neměly na těle žádné jizvy po boji, byly dokonale učesané, krásné a zdravé. Na rozdíl od zbytku populace však byly velmi hloupé. Nebyly schopné reagovat na vnější podněty, na změny situace, nebyly schopné žádné interakce s okolím.

  • Poslední čtvrtou fází této společnosti byla fáze smrti. Po dosažení počtu 2.200 myší, přestože celková kapacita výběhu nebyla vyčerpána, začala populace rychle klesat. Agresivita se vystupňovala do takových rozměrů, že bylo téměř nemožné najít myš bez okousaného ocasu.

mousehab4

Posledních 1000 jedinců bylo natolik sociálně deformovaných, že se vůbec nerozmnožovali. Zvířata žila vedle sebe, aniž by si uvědomovala přítomnost dalších jedinců. Tato deformace se v nich natolik zakořenila, že ani po přemístění do jiných podmínek nebyla schopna žít normálním životem. Nakonec zůstalo jen několik krásek, které se soustředily pouze na své vlastní potřeby. Užívaly si pohodlí obrovského prostoru. Neměly zájem se rozmnožovat. Poslední myš uhynula 600 dní po zahájení experimentu.

mousegraph4

Co se člověk může naučit od společenských zvířat.

Experiment prokázal, že i přes dostatek prostoru a zdrojů je při obsazení všech sociálních rolí ve společnosti boj o ně pro jedince natolik náročný, že vede k totálnímu rozkladu sociálního chování a zániku populace.

Calhoun viděl osud myší populace jako metaforu osudu člověka. Tuto sociální poruchu charakterizoval jako “druhou smrt”.

Chování zkázy přineslo myšímu společenství omezení prostoru a sociálních rolí. Myší kolonie měly rozdělené role, a když byla mláďata vyhnána ze společnosti, neměla se od koho učit sociálnímu chování. Pro komunitu byla zbytečná. Jejich frustrace vedla k sociálně nevhodnému chování. Nemohla tak předat žádné vzory společenského chování ani svým potomkům. Tak bylo do společnosti natvrdo zakódováno patologické chování, které vedlo k destrukci celé populace.

Koncentrace lidstva na malém prostoru již vykazuje podobnost s myší populací v experimentu. A příklady můžeme najít i v minulosti.

https://dennikn.sk/blog/22911/mysi-raj-upadok-spolocnosti/

https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2022/05/mysi-raj-upadek-spolecnosti.html

1

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s