Category Archives: Dejiny

Slovanský Nový rok 7526

22 septembra 2017 Slovania oslavujú Nový rok. V týchto dňoch začína rok 7526 od Uzatvorenia mieru v hviezdnom chráme (S.Z.M.CH.) * podľa pôvodného slovanského kalendára, ktorý sa v Rusku oficiálne používal do roku 1700, kedy bol zrušený Petrom I. Takmer všetky pôvodné sviatky … Čítať ďalej

Posted in Dejiny | Pridaj komentár

Obraz „železných čižiem a železných chlebov“ v Slovansko – Árijských Védach

V Slovansko-Árijských Védach sa uvádza text „Skaz o Jasnom Sokole“ v pôvodnej forme, takým, akým bol do príchodu kresťanstva. V princípe je Skaz – príbeh, ktorý odovzdáva od úst k ústam, z pokolenia na pokolenie reálne udalosti, ktoré sa udiali už dávno. Skaz sa napĺňal obrazmi, … Čítať ďalej

Posted in Dejiny | Pridaj komentár

Vnímajme rozmanitosť prírody

Tí ľudia, ktorí sú schopní počuť celú rozmanitosť zvukov okolitého sveta Prírody, môžu počuť tlkot svojho srdca v jedinom súzvuku s Vesmírom. A tí, ktorí počujú iba seba a svoje úvahy, nikdy nebudú počuť veľkolepú nebeskú hudbu. Slovansko – Árijské Védy Vo fyzickom svete … Čítať ďalej

Posted in Dejiny | Pridaj komentár

Deň víťazstva 72 výročie

Dnes 9.5. 2017 si pripomíname 72 výročie ukončenia 2 svetovej vojny Polovica obyvateľov Európy je presvedčených, že druhú svetovú vojnu vyhrali Spojené štáty americké, 22 % Európanov považuje za víťazov Veľkú Britániu a iba 14 % obyvateľov pozná pravdivú víťaznú úlohu … Čítať ďalej

Posted in Dejiny | Pridaj komentár

ODKIAĽ PRIŠLI NAŠE DETI?

Každý z nás si určite už takúto otázku neraz dal. Radi by sme vedeli, ako to vlastne je. Sú to naši Predkovia? Nie sú to naši Predkovia? Ako to vlastne je? Odpoveď si musí dať každý sám. Nie preto, že by … Čítať ďalej

Posted in Dejiny | Jeden komentár

JARNÉ PRAKTIKY NA ZVÝŠENIE ŽENSKEJ ENERGIE, KRÁSY A PRÍŤAŽLIVOSTI

Jar je začiatok prebúdzania sa Prírody, obnovenia a premeny Ženského Princípu. Toto obdobie je v našej Tradícii považované za ženské (dievčenské) a ochraňuje ho Matička Lada Bohorodička a jej dcéra – Bohyňa Leľa. Lada je Matka Bohov, najstaršia Rožanica, Bohyňa svetového Ladu, ochrankyňa … Čítať ďalej

Posted in Dejiny | Pridaj komentár

Preto nech neprejde jediný deň …

Dnes si pripomíname 151 výročie smrti Ľudovíta Štúra. 28.10.1815 – 12.1.1856

Posted in Dejiny | Pridaj komentár