Category Archives: Filozofia života – EN

Paul Brunton – Zápisky

Člověk může ujít pořádnou vzdálenost na cestě k cíli přemožení sama sebe a potom, když se úspěch začíná objevovat na obzoru, může neuspět a odpadnout v několika málo posledních zkouškách. Sám jeho úspěch může začít probouzet ješitnost, pýchu, přehnané sebevědomí, … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár

Daily Note – Paul Brunton 10.01.2012

Je to úbohé ego, ktoré si robí starosti a bojuje, aby sa priblížilo k dokonalosti. Ako sa však môže vôbec niekedy nedokonalé premeniť na dokonalé? Nech prestane vo svojom znepokojovaní a jednoducho sa odovzdá vždy dokonalému Nadja (c) Paul Brunton … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár

Daily Note – Paul Brunton 18.12.2011

Myseľ oslobodená od svojich slabostí a osvietená svojím Nadja, život prežívaný zvnútra a riadený pravdou – to sú niektoré z odmien, ktoré mu hľadanie ponúka. (c) Paul Brunton A mind freed from its weaknesses and illuminated by the Overself, a … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár

Daily Note – Paul Brunton 16.12.2011

  Na dlhej ceste je človek úplne zaujatý technikami a disciplínami, ktoré ma podstúpiť. Na krátkej ceste je zaujatý Nadja, štúdiom jeho významu, spomienkou na jeho prítomnosť a premýšľaním o jeho prirodzenosti a prívlastkoch. (c) Paul Brunton On the Long … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár

Daily Note – Paul Brunton 02.08.2011

Dělat něco opravdu hodnotného, stát se tvořivý a konstruktivní inspirovaným způsobem, vědom si Nadjá, znamená stát se podobný Bohu. Potom splňuje účel lidské existence na zemi. (c) Paul Brunton To do something really worthwhile, to become creative and constructive in … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Jeden komentár

Daily Note – Paul Brunton 22.04.2011

Touto Milostí mohou být chyby minulosti zapomenuty, takže může být přijato ozdravení přítomnosti. V radosti této Milosti může být navždy zahnána bída starých omylů. Nevracejte se k minulosti – žijte jedině ve věčném Nyní – v jeho míru, lásce, moudrosti … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár

Daily Note – Paul Brunton 20.04.2011

Senzitivní člověk může být krásou Přírody jemně ovlivněn, že se zastaví a dívá, zůstane na chvíli tichý, obdivuje a oceňuje scenérii, až je tak zaujatý, že se v ní ztratí. Ego a jeho záležitosti ustoupí. Člověk se bezděčně přiblíží radostnému … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár

Daily Note – Paul Brunton 19.04.2011

Onen nádherný stav, v němž mysl poznává samu sebe, čím je, stav, v němž je veškerá činnost ztišena mimo činnost samotného uvědomování si a dokonce i potom je to uvědomování si bez objektu – je podstatou této zkušenosti. (c) Paul … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár

Daily Note – Paul Brunton 18.04.2011

…Mystérium Mysli je námětem, o němž hledající nikdy nemůže dosti uvažovat; za prvé, pro důležitost tohoto námětu a za druhé, pro jeho schopnost rozvíjet žákovu latentní duchovnost… (c) Paul Brunton … The mystery of Mind is a theme upon which … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár

Daily Note – Paul Brunton 15.04.2011

Aspirant možná již odhalil pro sebe něco z vnitřního dobrodiní Cesty. Nadjá jednou zažito jako pociťovaná žijící přítomnost v srdci uvolňuje sevření egoistických přání – spolu s jejich emocionálními změnami nálady – ve vědomí člověka a pozvedá toto vědomí na … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár

Daily Note – Paul Brunton 14.04.2011

Vše, co existuje v čase, se musí také měnit. Nadjá neexistuje v čase a není předmětem změny. (c) Paul Brunton Everything that exists in time must also exist in change. The Overself does not exist in time and is not … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Filozofia života - EN | Pridaj komentár