Boj za nás všechny a za naši jedinečnost

8.8.2022

Láska  je tu pro každého z vás. Jste však mnohdy zahleděni do sebe samých, že nejste schopni se jí otevřít. Láska napájí duši životodárnou silou, silou tvoření. A v lásce se vše jeví zalité světlem. Pro tento čas platí, že lásku je potřeba neustále posilovat, zahrnovat ji nepřetržitě do svého života. Dívat se s láskou na sebe samé a zaměřit svou vnitřní sílu na to, co si ve svých životech přejete.

empath-test-quiz-free-min

Všichni můžete pozorovat, že vše, nač se zaměřujte, se okamžitě zrcadlí ve vašich každodenních životech. Zejména velký chaos a mnohé otřesy, které zcela mění způsob vnímání. Člověk vždy touží mít dostatek, touží žít bez starostí a nacházet se ve stavu naplnění. To, že je vám toto odpíráno, pak posiluje vaši touhu po tom, co vám uniká. Toto vám také pomáhá  v tom, abyste se ve svých životech posouvali, abyste posouvali své hranice, abyste znovu stavěli to, co bylo zbořeno. A toto je tématem tohoto času. Neboť se začíná bortit vše, co se do této doby zdálo stabilní. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, vnímáte, že vaše informační zdroje jsou naplněny katastrofami všeho druhu, jste bombardováni tím, co se děje v tomto světě v té negativní formě. Jakoby jste chtěli zničit sebe samé, svůj svět. Místo toho, abyste drželi při sobě, čím dál více se rozdělujete.

Přichází doba, kdy společenské dění zasahují různé šokové události. Vše jde jedno za druhým a vy můžete být zahaleni v pocitech bezradnosti a frustrace. Chcete mít záchytný bod, jistotu. Ale není tu zcela nic. Pouze vy sami, se svou nedůvěrou v sebe samé. V té chvíli si vzpomeňte, že existuje láska a že vzájemná pomoc pozvedá vibrace celého kolektivu. Chápejte, musíte si projít zlem, abyste poznali dobro.

Do této chvíle jste krok za krůčkem ustupovali do rohu, prostor, ve kterém žijete, se neustále zmenšuje. Strachy, které se rozpínají tímto prostorem, jsou velmi silné a zahalují i ta místa, která dosud zářila. Musí přijít změna do vašich životů. Musí. Neboť jinak zemřete ustrnulí a nevyrovnaní, neschopní si vzpomenout na to, kým jste. Zemřete v temnotě. Chápejte, není cesta zpět. Je pouze cesta vpřed.

Není možné čekat, že se vše změní k lepšímu. Jakoby do této reality byli vpuštěni trojští koně jako do počítačového programu. Napadnou vaši mysl a dokáží vás zcela odpojit od reality. Můžete se bránit. Musíte věřit v lásku, v sebe samé a ve svou sílu. To vás může zachránit. To, že dokážete rozpoznat pravdu a faleš, že dokážete využít svého potenciálu a nalézt řešení. To, že posílíte své lidství. Že budete soucítit se svou planetou a jejími obyvateli. Cítíme mnohé emoce. Smutky, rozčarování, nemožnost cokoli změnit. Ale také vnímáme naději a sílu přátelství, sílu rodinných pout. A v neposlední řadě velký potenciál v dětských duších. Neboť přicházejí velmi vyspělé duše, které dokáží rozeznat pravdu a lež a dokáží podržet tento svět. Nenechte sami sebe padnout do prachu. Rozsviťte světlo ve vás samých a staňte se majáky pro ty ostatní. Teprve poté můžete vyhrát svůj boj. Boj za sebe samé, za jedinečnost vás všech. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

095

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Koncert v zemi České

Jano Svetlan Majerčík – Koncert v zemi České (432Hz)

leto 2021 v TV NATURA.

http://www.janomajercik.sk/

Zverejnené v kategórií Etnická hudba | Pridaj komentár

LABYRINT – Náboženstvo a spiritualita

Tibor Eliot Rostas a Erika Vincoureková

Témou tohto dielu je mystika, spiritualita a náboženstvo, život po živote, rozšírené stavy vedomia ako kľúč k pochopeniu, kto sme.

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Jaroslav Dušek: Jak funguje mozek / slovo

 

Jaroslav Dušek: Jak funguje mozek

Jaroslav Dušek: Slovo

celé si to môžete pozrieť

TU

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Archoni a jejich účel na planetě Zemi

Následující informace mohou být pro některé lidi šokující (kupodivu – a možná právě proto – i v NYNÍ) Události posledních několika dní už jsou natolik “citelné”, že je OPĚT zcela na místě sdělit info o dění NE-jen na planetě Zemi. Nejde vůbec o to podněcovat v lidech strach, ale UPOZORNIT. Jestliže si budeme situace VĚDOMI, naše sjednocené VĚDOMÍ bude schopno ji přeměnit a rozpustit. Níže uvedené tedy poskytuje celkem plný obrázek o situaci mezi silami Světla a Temnoty a o konečném vítězství Světla.

sky-1947996_640-2

Před 25.000 lety vytvořili temné síly karanténu a jako rukojmí si vzali lidstvo. Vytvořili systém ovládání pomocí virtuální reality, takže nikdo nebyl schopen uniknout. Do pasti umístili bytosti Světla, které měli spojení se Zdrojem, jako zdroj pohonu, pro toto virtuální stvoření.

Tento systém virtuální reality je stále ještě do nějaké míry v provozu a obvykle je na něj odkazováno jako na Matrix.

 • Na fyzikální úrovni je ovládání prováděno pomocí Orion-Babylonského otrockého finančního systému a skrze programování mysli pomocí masmédií.
 • Na éterické, astrální a mentální planině je ovládání zajišťováno pomocí komor s elektromagneticky pokrouceným prostoročasem, podobných, jaké byly použity při filadelfském experimentu. Tyto komory vytvářejí iluzi uzavřeného systému, který se zdá být věčným, a to je také důvodem, proč tak málo bytostí bylo schopno se z něho osvobodit, stát se osvícenými.

Matrix je provozován bytostmi, které se nazývají Archoni (z řeckého vládci).  Jsou to bytosti, které přišly z galaxie Andromeda a které si zvolily zažít temnotu. Odmítly se znovu propojit se Zdrojem. Počas milénií vytvořili Drakoniánskou a Reptiliánskou rasu skrze genetické inženýrství, aby je jako otrocké válečníky použili pro rozšiřování svého impéria.

Planeta Země je poslední planetou tohoto temného impéria k osvobození. Na planetě Zemi již zbývá pouze velmi málo Archonů.

Na étherických a astrálních rovinách se jim říká Páni Karmy. Jsou to oni, kdo do velké míry rozhoduje o životní pouti každého, kdo se inkarnuje. Vybírají naše rodiče, a do nějaké míry určují naše životní podmínky. Tento systém programování je známý jako karma. S pokročilou technologií ovlivňování vlny na astrální pláni manipulují astrální průběh planetárních energií a využívají je tak pro zlovolný astrologický vliv. Udržují zkreslenou časoprostorovou strukturu pomocí implantů, které si sami vytvářejí časoprostorovou anomálii černé díry, a tím matou lidskou mysl a emoce. Implanty jsou programovatelné krystaly, které byly vloženy do mentálních, astrálních a éterických těl každé lidské bytosti na Zemi za pomocí silných elektronických zařízení.

Na éterických a nižších astrálních planinách, jejich Drakoniánští administrátoři udržují technologii umělé inteligence, a ta drží Matrix na svém místě. Má to varovný systém, takže když probuzená bytost svým Světlem vytváří díru v Matrixu, Drakoniáni pošlou Reptiliáního otrockého válečníka, aby vyvinul tlak na psychologicky slabá místa probuzené bytosti, aby tím snížil její vibraci a tím uzavřel díru.  Tito Reptiliánští otročtí válečníci také vyvíjejí neustálý tlak na mysl a emoce inkarnovaných lidských bytostí na Zemi, tak aby zabránili jejich spirituálnímu růstu a aby potlačili jejich boj za svobodu. A pokud ani toto nestačí, vyšlou také améby (elementární bytosti) a ty vyvinou dodatečný tlak. Všechny tyto negativní bytosti se obvykle skrývají v záhybech zkreslené časoprostorové struktury na astrálních a éterických pláních

Jejich síla je ve strachu a skrytých motivech. Tváří v tvář světlu, pravdě a odvaze ztrácí všechnu svoji sílu. Pokud si jsme vědomí tohoto všeho beze strachu, světlo našeho vědomí tyto záhyby v časoprostorové struktuře vyrovná a všechny tyto negativní bytosti budou odstraněny z astrálních a éterických plání planety Země.

 • Na fyzické pláni jsou Archoni inkarnovaní uvnitř Jezuitské organizace
 • a spirituálně kontrolují jejich adminitrátory (Drakoniánské Ilumináty, kteří udržují finanční systém), jejich válečníKY (Reptiliánské žoldáky, kteří chrání ilumináty) a jejich otroky (lidstvo, které pro ně pracuje v práci od 9 do 17 hodin- to jsou veskrze úředníci). Skrze jezuitské organizace a 33. stupeň Zednářů drží pohromadě Iluminátskou strukturu. Tato struktura se teď konečně rozpadá.

Invaze Archonů

V známé lidské historii existují tři hlavní invaze Archonů a jejich podmaněných ras, jako jsou Drakoniáni a Reptiliáni z vnějšího vesmíru na planetu Zemi. Všechny z nich se uskutečnily jak na fyzické rovině tak na spirituálních planinách.

 • První je Kurganská invaze, která nastala okolo 3600 let před naším letopočtem. Temné bytosti vstoupily skrze Kavkazský dimenzionální portál.

Jejím účelem bylo, zničit neolitické kultury uctívající mírumilovnou Bohyni, které vzkvétaly v neolitické Evropě. Chtěly zničit uctívání Bohyně, neboť ženská energie je naše přímé spojení ke Zdroji.

22

 • Druhá je Chazarská invaze, která se stala okolo 393 našeho letopočtu. Temné bytosti použily ten samý Kavkazský dimenzionální portál.

Účelem této invaze bylo zničit mysterijní školy, Křesťanské gnostické skupiny a přírodu uctívající pohanství a nahradit je Křesťanským kultem programujícím mysl. Toto programování bylo posíleno vytvořením virtuální reality pekel na nižší astrální pláni, která byla poté použita Církví pro posílení její pozice.

 • Třetí je Kongská invaze, která se stala v roce 1996. Temné bytosti vnikly skrze válkou zničené Kongo, Rwandu a Ugandu. Hlavní důraz této invaze spočíval na éterické rovině a na nižší astrální rovině. Účelem této invaze bylo, zničit hnutí New Age a hnutí Vzestoupení a posílit Matrix, který se již začínal v roce 1995 rozpadat, v důsledku masového probuzení lidí na Zemi. Většina bytostí si není této invaze vědoma, protože jejich vzpomínky o Světle, které bylo na Zemi přítomno před rokem 1996 byly vymazány v rámci intenzivní implantační kampaně lidstva v letech 1996 až 1999.

Po aktivaci portálu 11:11:11 (rok 2011) , ovšem zejména pak portál 8:8:8 v roce 2018 – se Matrix konečně rozpadá….

Okamžitě po tom byly uvedeny do pohybu události (Keenanův soudní proces), které konečně vyústí v celkové osvobození. Tentokrát už nemůže dojít k žádné invazi Archonů z vnějšího vesmíru, protože planeta Země je tou poslední, která má být osvobozena.

Už se nacházíme uvnitř časového období tohoto rozhodující bodu zvratu. I přesto, že je vítězství Světla zajištěno a všechny negativní časové osy již byly vymazány, potřebujeme být mimořádně bdělí.

Archoni na astrální pláni budou pokračovat ve vyvíjení tlaku na psychologicky slabá místa klíčových osob pozitivních sil na Zemi, aby je rozdělili a vytvořili mezi nimi konflikty. To slouží jejich záměru rozptýlení naší pozornosti do drobných hádek a od našeho jasného záměru odstranění odvedení pozornosti Kabaly. Tyto konflikty musíme opustit a musíme se okamžitě přeorientovat. Proud vědomí Osvobození je dost silný pro překonání Archonského vlivu, ale oni jsou stále dostatečně silní pro vytvoření zbytečných průtahů. Hromadné zatýkání Kabaly není pouze fyzická operace, potřebuje spirituální podporu, tak, aby až nastane, lidské masy nepanikařily.

V jistém bodě (již probíhá) energie Galaktického Centrálního Slunce spálí všechny překážky Matrixu na astrálních a éterických pláních a všechny negativní entity budou odstraněny. Budou nahrazeny anděly a spirituálními průvodci, jak krásně uvádí jedno proroctví:

SÍŤ MUSÍ SPADNOUT, KONČÍ TO, VSTUPUJE SVĚTLO

Posledním krokem je prostě rozpustit sít. To musí být provedeno a poté již události budou rychle následovat. Ten Jediný vloží všechnu tuto energii pro zničení sítě samotné, a události pak přijdou téměř okamžitě.

Programy nebudou mít místo, kde se skrýt, žádné portály, žádné vybavení, nic. Budou vypnuty a nastane období jasného počasí.

Děkuji VŠEM,kteří se podílejí na informovanosti a všem bytostem, které pracují na ZÁMĚRU osvobození planety a jejím VZESTUPU se všemi, kdo mají pozitivní ZÁMĚR vzestoupit taky (dle principu svobodné vůle, takže NELZE kohokoliv nutit k něčěmu, co sám nechce – i když je to “nelogické” – viz. plán vývoje duše)

Zdroj: http://inner-light.ning.com

https://www.cestyksobe.cz/archoni-a-jejich-ucel-na-planete-zemi/27925

e9d6296a

Pridaj komentár

Vývoj k láske

Pre ľudské vedomie v zmyslovom svete je podstatné, aby prežívanie ja, hoci tu musí byť, bolo utlmené. Vďaka tomu má duša možnosť prežívať v zmyslovom svete školenie k najušľachtilejšie mravnej sile, k súcitu.

spojeni-stromy-web-820x510

Keby silný pocit ja zasahoval do vedomých prežitkov duše v zmyslovom svete, nemohli by sa mravné popudy a predstavy správne rozvíjať. Nemohli by priniesť ovocie lásky. Oddanosť, tento prirodzený pud astrálneho sveta, nemožno pokladať za to isté, čo sa v ľudskom prežívaní označuje ako láska.

 • Astrálna oddanosť sa zakladá na sebeprežívání v inej bytosti alebo deji,
 • láska je prežívanie druhého vo vlastnej duši.

Aby bolo toto prežívanie rozvinuté, musí byť pocit ja akosi zastretý závojom, a duša, ktorá je vo svojich vlastných silách utlmená, tak sama v sebe môže cítiť strasti a radosti druhej bytosti, vyklíči tým láska, z ktorej vyrastá ozajstná mravnosť v ľudskom živote. Láska je pre človeka najvýznamnejším plodom prežívania v zmyslovom svete.

Ak prenikneme podstatu lásky a súcitu, nájdeme v nich spôsob, ako sa duch vo svojej pravde uplatňuje v zmyslovom svete. K podstate nadzmyselna patrí premeniť sa v to druhé. Ak sa duch v zmyslovom človeku premení tak, že utlmí jeho pocit ja a ožije ako láska, ostáva tento duch verný svojím vlastným zákonom. Môžeme povedať, že s nadzmyslovým vedomím ľudská duša precitá v duchovnom svete, zrovna tak ale musíme povedať, že v láske duch precitá v zmyslovom svete. Kde sa v živote prebudí láska, kde súcit, tam vnímame čarovný závan ducha prenikajúceho zmyslový svet. Správne vyvinutá jasnozrivosť preto nikdy nemôže súcit ani lásku otupiť. Čím správnejšie sa duša vžíva do duchovných svetov, tým viac pociťuje neláskavosť a nedostatok súcitu ako popieranie ducha samotného.

Kým pocit ja – ktorý je však k prežívaniu v nadzmyslových svetoch nutný – sa ľahko utlmí, stávajú sa city nenávisti a neláskavosti a nemravné pudy práve po vstupe do nadzmyslového sveta silnými duševnými prežitkami, stavajú sa pred dušu ako výčitky a stávajú sa strašne pôsobiacimi obrazmi. Nadzmyslové vedomie, aby nebolo týmito obrazmi trýznené, sa potom často obzerá po duchovných silách, ktoré dojmy týchto obrazov oslabujú. Tým sa ale duša preniká týmito silami, pôsobiacimi zhubne na získanú jasnozrivosť. Tieto sily ju zapudzujú z dobrých oblastí duchovného sveta a vedú k oblastiam zlým.

Na druhej strane skutočná láska a pravá láskavosť duše sú duševnými prežitkami, ktoré sily vedomia posilňujú v tom zmysle, ako je to pre vstup do jasnozrivosti nutné. Duša potrebuje prípravu, než môže činiť skúsenosti v nadzmyslovom svete a k prípravným prostriedkom patrí aj schopnosť pravej lásky a sklon k skutočnej ľudskej láskavosti a súcitu.

 • Nadmerne vyvinutý pocit ja v zmyslovom svete pôsobí proti mravnosti.
 • Pocit ja, ktorý je vyvinutý príliš slabo, spôsobuje, že duša, na ktorú skutočne doliehajú búrky astrálnych sympatií a antipatií, postráda vnútornú istotu a ucelenosť.

Tie tu môžu byť len vtedy, ak do éterického tela, ktoré zostáva pre bežný život nevedomé, pôsobí dostatočne silný pocit ja pochádzajúci zo zmyslového prežívania. K vytvoreniu naozajstnej mravnej nálady duša je však nutné, aby tento pocit ja, aj keď tu musí byť, bol napriek tomu utlmený sklonmi k súcitu a láske.

http://www.antroposof.sk/clovek/vyvoj_k_laske.html

voda

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Myší ráj a úpadek společnosti

Dr. Calhoun zasvětil celý svůj vědecký život budování dokonalého myšího ráje. A sledoval důsledky této prosperity. Byl etologem, takže studoval chování zvířat. Závěry jeho případových studií ho však navždy zapsaly na přední stránky světových učebnic psychologie a sociologie. Jeho experimenty se staly paralelou dalšího vývoje lidské společnosti. Poskytují odpovědi, ale především vyvolávají palčivé otázky o osudu lidstva.

CalhounJ

Utopie myšího ráje

John B. Calhoun zahájil své vědecké studie v roce 1947 a pokračoval v nich až do své smrti v roce 1995. Podnětem k jeho výzkumu bylo pozorování potkanů v přirozeném prostředí. Zjistil, že populace zvířat zřídkakdy přesáhla 200 jedinců na 10 akrů. Přesto by bylo schopno za stejné období vyprodukovat dalších 50.000 mláďat. Potkani žili ve skupinách, každá přibližně po 12 jedincích, a tento počet si udržovali po dlouhou dobu.

Pozorování přenesl do laboratorních podmínek. Vytvořil ráj pro myši. Připravil jim prostor, dobré jídlo, čistou vodu, stálou veterinární péči, odstranil všechny stresory.

Jejich výběh měl kapacitu 3.000 myší. Do tohoto výběhu umístil čtyři páry zdravých a aktivních myší. Výběh měl tvar bunkru rozděleného na několik sektorů, v nichž měla všechna zvířata (i při plném obsazení) přístup k potravě a pití a prostor a možnost stavět si hnízda. Calhoun pozoroval jejich chování v závislosti na počtu “obyvatel” v této omezené oblasti. Experiment několikrát zopakoval a zjistil, že všechny pokusy vedly ke stejným výsledkům.

Myší ráj vznikl a zanikl ve čtyřech fázích.

Z ráje do pekla

 • První fázi nazval fází pečlivosti. V této fázi soužití myši prozkoumaly nové prostředí, přizpůsobily se mu a rozdělily si území. Pak si našly vhodné místo k hnízdění.
 • Druhou fází evoluce byla populační exploze. Díky stálému přísunu potravy a dokonalým podmínkám zvířata tento potenciál plně využila a začala se exponenciálně množit. Každých 60 dní se počet myší zdvojnásobil. Myší komunity však nezabíraly prostor rovnoměrně a některé sektory byly zjevně přeplněné, ale přesto rychle rostly.

mousegraph3

 • Nastala třetí fáze – fáze rovnováhy. Navzdory možné kapacitě 3000 myší se nárůst zastavil již na 2200 jedincích. Rovnováha se však týkala pouze počtu obyvatel. To, co se dělo v jednotlivých zvířecích společenstvích, byl začátek konce společenství. Calhoun to nazval “behaviorální propad” – behaviorální zkáza.

Mnoho samic nebylo schopno úspěšně ukončit březost. I když se mláďata narodila, samice se o ně nedokázaly postarat. Mezi těmito dezorientovanými skupinami byla až 96procentní úmrtnost mláďat. Mezi samci se vyskytovaly četné poruchy chování – frenetická hyperaktivita, sexuální deviace vedoucí ke kanibalismu, agresivita, patologická plachost… Někteří jedinci se pohybovali po výběhu pouze tehdy, když ostatní zvířata spala. Pouze v té době se chodili krmit a napájet.

Nová generace myší se snažila začlenit do společnosti, ale byla drasticky vyhnána. Sociální role ve skupině již byly rozděleny. Dobře živené myši se dožívaly vysokého věku a tyto role mláďatům nepřenechávaly. Nadbytek mladých samců, kteří nenacházeli uplatnění v komunitě, vedl k agresivním útokům i mezi nimi samotnými. Někteří jedinci se stali cílenými oběťmi a opakovaně se stávali terčem násilí. Starší samci však již také nebyli schopni bránit své teritorium a chránit samice. Samice byly stále agresivnější. Jejich schopnost reprodukce byla vážně narušena.

Další pozorovanou odchylkou bylo zvláštní chování skupiny myší, které Calhoun nazval “krásné”. Ty žily zcela izolovaně od komunity. Nebojovaly ani neprojevovaly zájem o páření. Věnovaly se výhradně krmení a napájení a byly posedlé krásou své srsti. Od zbytku populace se odlišovaly dokonalým vzhledem. Neměly na těle žádné jizvy po boji, byly dokonale učesané, krásné a zdravé. Na rozdíl od zbytku populace však byly velmi hloupé. Nebyly schopné reagovat na vnější podněty, na změny situace, nebyly schopné žádné interakce s okolím.

 • Poslední čtvrtou fází této společnosti byla fáze smrti. Po dosažení počtu 2.200 myší, přestože celková kapacita výběhu nebyla vyčerpána, začala populace rychle klesat. Agresivita se vystupňovala do takových rozměrů, že bylo téměř nemožné najít myš bez okousaného ocasu.

mousehab4

Posledních 1000 jedinců bylo natolik sociálně deformovaných, že se vůbec nerozmnožovali. Zvířata žila vedle sebe, aniž by si uvědomovala přítomnost dalších jedinců. Tato deformace se v nich natolik zakořenila, že ani po přemístění do jiných podmínek nebyla schopna žít normálním životem. Nakonec zůstalo jen několik krásek, které se soustředily pouze na své vlastní potřeby. Užívaly si pohodlí obrovského prostoru. Neměly zájem se rozmnožovat. Poslední myš uhynula 600 dní po zahájení experimentu.

mousegraph4

Co se člověk může naučit od společenských zvířat.

Experiment prokázal, že i přes dostatek prostoru a zdrojů je při obsazení všech sociálních rolí ve společnosti boj o ně pro jedince natolik náročný, že vede k totálnímu rozkladu sociálního chování a zániku populace.

Calhoun viděl osud myší populace jako metaforu osudu člověka. Tuto sociální poruchu charakterizoval jako “druhou smrt”.

Chování zkázy přineslo myšímu společenství omezení prostoru a sociálních rolí. Myší kolonie měly rozdělené role, a když byla mláďata vyhnána ze společnosti, neměla se od koho učit sociálnímu chování. Pro komunitu byla zbytečná. Jejich frustrace vedla k sociálně nevhodnému chování. Nemohla tak předat žádné vzory společenského chování ani svým potomkům. Tak bylo do společnosti natvrdo zakódováno patologické chování, které vedlo k destrukci celé populace.

Koncentrace lidstva na malém prostoru již vykazuje podobnost s myší populací v experimentu. A příklady můžeme najít i v minulosti.

https://dennikn.sk/blog/22911/mysi-raj-upadok-spolocnosti/

https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2022/05/mysi-raj-upadek-spolecnosti.html

1

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Šialené návrhy „vedcov“ zo Standfordu

Stanfordská univerzita hovorí, že krv a orgány detí môžu dospelým priniesť „nesmrteľnosť

Muddy-Mud-Beach-Child-Beautiful-Childhood-Cute

(Ethan Huff, Natural News) Onedlho môžu byť deti po úspešnom opustení maternice zabíjané v prospech elity a bohatých, ktorí sa údajne snažia dosiahnuť nesmrteľnosť konzumáciou krvi a častí tiel mladých ľudí. (poznámka redakcie: Kalifornia reálne uvažuje o umožnení „potratu“ aj niekoľko týždňov po narodení.)

Vedci zo Stanfordskej univerzity teraz tvrdia, že predĺženie života by mohlo byť také jednoduché ako odber životne dôležitých orgánov detí a ich implantácia starým ľuďom, ktorí chcú žiť večne a nezomrieť ako súčasť normálneho životného cyklu.

Šialené návrhy „vedcov“ zo Standfordu

Podľa vedcov zo Stanfordu, mnohé kultúry počas histórie „uctievali mladých“ za ich schopnosť byť vykorisťovaní v prospech starších. S dnešnými technológiami to môže znamenať zber „životnej esencie“ mladých ľudí a jej prenos na starých. (Súvisiace: Pozrite si starší článok o „adrenochrómovom“ sprisahaní.)

Nedávno to otestovali „infúziou mozgovomiechového moku z mladých do starých myší“, čo obratom „zlepšilo funkcie mozgu“ tých starých. No a teraz chcú urobiť to isté s ľudskými bábätkami a deťmi.

„Tím vedcov zo Stanfordu podával 7 dní infúzie tekutiny z 10-týždňových myší do mozgu 18-mesačných myší. Následne zistili, že staršie myši si lepšie zapamätali, že zvuk a blikajúce svetlo predchádzali malému elektrickému šoku,“ informoval britský denník The Telegraph. „Bližšie vyšetrenie ukázalo, že tekutina „prebudila“ procesy, ktoré regenerujú neuróny a myelín – tukový materiál, ktorý chráni nervové bunky v hipokampe, pamäťovom centre mozgu.“

Adrenochrome-Harvesting-foto-YouTube

Budú čoskoro produkovať lieky proti starnutiu vyrobené z detí?

Publikovaná štúdia načrtávajúca spomínaný výskum vysvetľuje, že budúcnosť „anti-agingovej“ medicíny (medicíny proti starnutiu) bude zahŕňať používanie detí a bábätiek, ktorých časti tela a krv môžu pomôcť dospelým žiť dlhší život. Experimenty, ktoré už boli vykonané, údajne ukazujú, že „samotná mladá krv môže zvrátiť proces starnutia a možno dokonca aj vyliečiť Alzheimerovu chorobu“.

The Telegraph nazýva tento proces „transplantáciami mladosti“ a tvrdí, že „naozaj môže spomaliť proces starnutia“.

„Zdá sa, že prameňom mladosti je samotná mládež,“ napísali na Twitteri noviny. „Historicky si rôzne kultúry vážili krv mladých ľudí,“ napísal na Twitteri Telegraph Life. „Dokonca sa hovorilo, že Kim Čong-il, bývalý severokórejský diktátor, si injekčne podával krv zdravých mladých panien, aby uňho spomalil proces starnutia.“

Zdá sa, že dnešná „elita“, vrátane tej na Západe, robí v podstate to isté. Povrávalo sa, že sa to deje v zákulisí. Teraz s tým vychádzajú na denné svetlo a priznávajú to aj prostredníctvom „vedy“.

„Zber krvi a častí tela mladých ľudí v nádeji na nesmrteľnosť je už dlho známou zápletkou v hororových románoch a konšpiračných teóriách,“ dodal The Telegraph.

„Môže trvať len niekoľko rokov, kým sa ‚transplantácie mladosti‘ konečne presunú zo stránok gotických hororových románov do omladzovacích kliník.“

Ľudia sú z výskumu „večnej mladosti“ zhnusení

V sekcii komentárov na Newspunch jeden komentátor poukázal na to, že toto všetko sa stalo už aj v minulosti a bolo predpovedané, že sa to stane znova. No a to „znova“ nastalo dnes:

„Ako v časoch Noeho… len ďalšia pocta ich ‚bohovi‘ Molochovi.“

Ďalší poznamenal, že to je dôvod, prečo chce „elita“ ponechať legalizované potraty nedotknuté: zachovať stály prísun „súčiastok“ detí, ktoré sa majú premeniť na čarodejnícke nálevy pre dlhovekosť.

„Inými slovami, musia zabíjať naše deti alebo vykonávať potraty, aby získali potrebné zásoby, aby mohli žiť dlhšie a napáchať viac škody,“ napísala spomínaná osoba. „Pokúšajú sa vynájsť svoju vlastnú verziu večnosti. Aj ja plánujem „žiť večne“ (ako duša), no u mňa je rozdiel v tom, že na to nepotrebujem vziať život malému dieťaťu alebo novorodencovi.“

Ak chcete držať krok s najnovšími správami o šialenej vede, nezabudnite sa pozrieť na Evil.news (čertové správy).

Autor: Ethan Huff, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

https://www.badatel.net/stanfordska-univerzita-hovori-ze-krv-a-organy-deti-mozu-dospelym-priniest-nesmrtelnost/#comments

Nanotechnology-Nano-Nanobot-Robot-Technology-Nanotech-Blood

Pridaj komentár

Dievča s perlami vo vlasoch

Omega Revival

Zverejnené v kategórií Etnická hudba | Pridaj komentár

Spánok

V spánku sa vysunie z fyzického a éterického tela takmer všetko, čo je astrálnym telom a čo naše ja v astrálnom tele pretvorilo. Keď pozorujeme jasnovidne spiaceho človeka, vidíme na lôžku spočívať fyzické a éterické telo. Tieto dva články zostávajú v spojení, v ktorom sú aj inokedy, ale astrálne telo vysunuje všetko, čo patrí k vyšším článkom, takže je možné jasnovidne sledovať, ako sa pri zaspávaní astrálne telo vysunuje v akomsi svetle z uvedených dvoch tiel. Keď máme tento stav popísať ešte podrobnejšie, musíme povedať, že u dnešného človeka je astrálne telo rozdelené rôznymi svetelnými prúdmi a zábleskami. Ak si pozrieme celkový obraz, javí sa nám ako dve do seba vybočené špirály alebo šestky, z ktorých jedna sa stráca vo fyzickom tele a druhá sa rozprestiera do kozmu. Tieto dva akési chvosty astrálneho tela sa pri ich ďalšom šírení stávajú skoro neviditeľnými, takže celý tento zjav sa dá prirovnať k forme vajca. Keď človek opäť precitne, chvost vychádzajúci do kozmu sa stráca a celý útvar sa zase stiahne do éterického a fyzického tela.

28

Že človek musí vstúpiť do stavu spánku, má svoje hlboké opodstatnenie. Nesmieme si predstavovať, že by astrálne telo za noci keď je mimo fyzické a éterické telo bolo nečinným a nekonalo žiadnu prácu. Keď je za dňa astrálne telo vo fyzickom a éterickom tele, doliehajú k nemu vplyvy vonkajšieho sveta, ktorých sa človeku dostáva vlastnou činnosťou astrálneho tela. Čo človek svojimi zmyslovými vnemami, svojou činnosťou vo fyzickom svete získava ako city a pocity, všetko čo na neho zvonku pôsobí, postupuje až do astrálneho tela. To je vlastne cítiaca a mysliaca časť človeka. Fyzické telo a to, čo je v éterickom tele, sú len sprostredkovateľmi, nástrojmi. Všetko, čo človek myslí a chce, sa nachádza v astrálnom tele. Ak je človek za dňa činný vo vonkajšom svete, astrálnemu telu sa neustále dostáva dojmov z vonkajšieho sveta. Astrálne telo je vlastným budovateľom éterického a fyzického tela. Rovnako ako všetko vo fyzickom tele stuhlo pôsobením éterického tela, tak aj všetko, čo prúdi a je činné v éterickom tele, je zrodené z astrálneho tela.

Z čoho sa teda zrodilo samo astrálne telo?

Zrodilo sa z všeobecného astrálneho organizmu, ktorý prechvieva celý náš kozmos, ktorý patrí k nám. Keď si chceme predstaviť tento vzťah malej časti astrálna vo svojom tele k celému mohutnému astrálnemu moru (k astrálnemu organizmu, v ktorom sa vznášajú a z ktorého sú zrodeni všetci ľudia, zvieratá, rastliny, nerasty, planéty), predstavme si kvapku tekutiny v nádobe. Ako kvapka má celé svoje bytie od tekutiny, ktorá je v nádobe, tak aj to, čo je v astrálnom tele, bolo kedysi obsiahnuté v celom astrálnom kozmickom mori. Astrálne telo tým, že vstúpilo do éterického a fyzického tela, sa oddelilo ako kvapka z nádoby. Ak astrálne telo spočívalo v lone všeobecného astrálneho organizmu, prijímalo svoje zákony, svoje dojmy z tohto celého kozmického astrálneho tela. Žilo svoj život v tomto kozmickom astrálnom tele. Od doby, kedy došlo k jeho oddeleniu, je astrálne telo za denného bdenia odkázané na dojmy, ktoré sa mu dostávajú od fyzického sveta. Tak musí svoju prirodzenosť deliť medzi dojmy, ktoré si prinieslo z kozmického astrálneho organizmu a medzi dojmy, ktorých sa mu dostáva zvonku v dôsledku činnosti vnútenej mu fyzickým svetom.

36

Až človek dospeje k cieľu svojho pozemského vývoja, budú tieto dve stránky navzájom harmonicky vyrovnané. Dnes tomu tak nie je, toto dvojité pôsobenie nie je v súlade. Astrálne telo je budovateľom éterického tela a tým je nepriamo (pretože éterické telo zase vybudovalo fyzické telo) budovateľom aj fyzického tela. Všetko, čo astrálne telo v priebehu času časť po časti vybudovalo, sa zrodilo z veľkého kozmického astrálneho mora.

 • Tým, že z tohto astrálneho mora vyšli len zdravé zákonitosti a harmónie, bola tvorivá činnosť astrálneho tela na éterickom a fyzickom tele pôvodne zdravá a harmonická.
 • Avšak z vplyvov, ktoré sa astrálnemu telu dostáva zvonku od fyzického sveta a ktoré jeho pôvodnú harmóniu porušujú, pochádzajú všetky poruchy fyzického tela, ktoré sa u dnešného človeka vyskytujú.

Keby astrálne telo zostávalo stále v človeku, rozvrátil by silný vplyv fyzického sveta skoro celú harmóniu, ktorú si astrálne telo z kozmického organizmu prinieslo. Veľmi skoro by sa človek opotreboval únavou a chorobami. Za spánku astrálne telo ustupuje do pozadia pred dojmami fyzického sveta, ktorý neobsahuje už nič, čo by pôsobilo harmóniu, vstupuje potom do všeobecnej harmónie kozmu, z ktorej sa zrodilo.

Ráno si astrálne telo prináša ako dozvuky toho, čo prežilo za noci, obnovu seba samého. Astrálne telo každej noci obnovuje svoju harmónii s veľkým kozmickým astrálnym morom a jasnovidec vníma, že toto astrálne telo nie je nečinné. Jasnovidec vidí súvislosť medzi astrálnym morom a astrálnym telom pracujúcim na odstránenie únavy, ktorá vznikla disharmóniou sveta. Táto činnosť astrálneho tela sa prejavuje tým, že ráno po spánku sa cítime posilnení. Avšak astrálne telo, ktoré za noci žilo vo veľkej harmónii, sa musí znovu prispôsobiť fyzickému svetu, preto najsilnejší pocit osvieženia sa objavuje až niekoľko hodín po tom, čo astrálne telo vstúpilo opäť do fyzického tela.

Je bdelý život škodlivý spánku? Môže bdelému životu škodiť spánok? Keď prežíva človek svoj bdelý život správne, bude mať aj zdravý spánok. Keď prežíva svoj bdelý život tupo, lenivo a pohodlne – bez práce, potom je aj jeho spánok nezdravý. To znamená, že nezdravý spánok bdelému životu škodí, kým zdravý spánok bdelému životu prospieva. A naopak: bdelý život prospieva spánku a ospalý bdelý život, spánku škodí.

Astrálne telo a ja keď v spánku opúšťajú telo, keďže nemajú vyvinuté orgány, aby vnímali okolie, nevnímajú svet v ktorom sa nachádzajú. V tom záleží vyšší vývoj, že astrálne telo a ja sú schopné vytvárať orgány, aby vnímali okolie.

http://www.antroposof.sk/clovek/spanok.html

27

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Smrť

Mŕtvy človek sa líši od spiaceho človeka tým, že u mŕtveho človeka odišlo éterické telo spolu s astrálnym a zanechalo tu vo fyzickom svete len fyzické telo. Takéto vysunutie éterického tela z fyzického sa v čase medzi zrodením a smrťou u človeka nevyskytuje. Pre človeka, ktorý zomrel, je dôležitým momentom chvíľa bezprostredne po smrti.

40

Pred dušou mŕtveho človeka sa ocitá celý jeho život poslednej inkarnácie akoby vo veľkom spomienkovom obraze. Tak je to u každého človeka po smrti. Zvláštnosť tohto obrazu je v tom, že sa v ňom akoby stierajú všetky zážitky, ktoré človek na svojej ceste svetom subjektívne prekonal. Pri svojich rôznych zážitkoch sme vždy prežívali aj cit radosti a bolesti, povznesenosti alebo smútku. Naše vonkajšie nazeranie bolo vždy spojené s vnútorným prežívaním. Všetky radosti a bolesti, ktoré sa k obrazom života pripájajú, sa však pri tejto posmrtnej spomienke nevyskytujú. Človek stojí pred týmto spomienkovým obrazom práve tak objektívne, ako pred maľbou. Keď táto znázorňuje človeka, ktorý je naplnený bolesťou, pozerá na neho objektívne, môžeme jeho smútok spolucítiť, predsa však nemáme bezprostredný dojem bolesti, ktorý dušu tohto človeka napĺňal. Tak je to aj s oným obrazom bezprostredne po smrti. Je akoby rozprestretý a v obdobiach, ktoré budia úžas, pretože sú tak krátke, človek vidí všetky jednotlivosti, ktoré sa v živote udiali. V dvoch, troch, štyroch po smrti to, čo sa votkalo do éterického tela, zasa prechádza do všeobecného kozmického éteru, rozplýva sa to. Môžeme to nazvať odkladaním éterického tela. V živých obrazoch sa pred človekom odvíja tablo jeho pozemského života.

Obyčajné spomienkové obrazy sa vynárajú tak, že má človek pocit, že v spomienke žije hlavne to, čo v podobe predstáv o svete pristúpilo zvonku, čo človek sám zažil ako príjemné či bolesť, čo mu urobili druhí ľudia, ako sa k nemu zachovali. Predovšetkým toto človek prežíva v obyčajnej spomienke. V spomienkovom tablo však človek prežíva inak.

 • V obyčajnej spomienke – povedzme, že sa pred desiatimi rokmi s niekým stretol – prežíva, ako sa k nemu ten človek zachoval, čo mu dobrého alebo zlého urobil a podobne.
 • V tomto životnom tablo však prežíva, aký bol prvý pohľad, ktorým sa on sám na toho človeka obrátil, čo on sám urobil, čo on sám prežíval, keď usiloval o jeho lásku, čo pociťoval. Človek teda v tomto tablo pociťuje to, čo sa rozvíja z vnútra von, zatiaľ čo obyčajná spomienka poskytuje to, čo sa rozvíja zvonka do vnútra. Môžeme teda povedať, že v tomto životnom tablo je obsiahnuté niečo ako prežitok v bezprostrednej prítomnosti, v ktorom sa neukazuje jedna vec za druhou tak ako v spomienke, ale jedna vedľa druhej v dvojrozmernom priestore. Toto životné tablo možno veľmi dobre odlíšiť od obyčajného spomienkového tabla.

Oddelenie fyzického tela od éterického ešte za života sa vyskytuje len u zasvätenca. Predsa však sú isté okamihy, kedy sa akoby jedným razom éterické telo uvoľní od fyzického tela. Tak je tomu, ak má človek zvlášť hrozné zážitky, napr spadne z výšky alebo sa topí. Takýmto silným nárazom sa určitým spôsobom uvoľňuje éterické telo od fyzického. Následkom je, že v takom čase vyvstane pred dušou človeka celý doterajší život ako spomienka. To je obdobou zážitku po smrti.

31

Po uplynutí doby, kedy sa éterické telo spolu s astrálnym oddelilo od fyzického tela, prichádza okamih, kedy sa astrálne telo so všetkými vyššími článkami oddelí od éterického tela. Po tomto oddelení sa spomienkový obraz zatemní a mizne. Ale človek ho nestráca úplne, niečo mu zostáva. To, čo nazývame éterickou substanciou, sa rozptýli po celom svetovom éteri, ale zostáva akýsi výťažok, ktorý človek počas svojho ďalšieho putovania životom nemôže už nikdy stratiť. Z éterického obrazu prenáša človek tento výťažok do všetkých svojich budúcich inkarnácií, aj keď si na to neskôr nemôže spomenúť. Čo sa z tohto spomienkového výťažku vytvorí, nazývame pojmom kauzálne telo. Po uplynutí každého života sa pridáva nový list do knihy života. To rozmnožuje životnú podstatu a pôsobí, že budúci život sa primeraným spôsobom rozvinie, ak uplynulé životy boli plodné. V tejto okolnosti tkvie príčina, prečo je život bohatý alebo chudobný na talent, vlohy apod.

Aby sme chápali život astrálneho tela po jeho oddelení od éterického tela, musíme trochu zohľadniť fyzické pomery. Vo fyzickom živote sa astrálne telo raduje, trpí, uspokojuje svoje chtíče, pudy a priania prostredníctvom fyzického tela.Po smrti sa mu však týchto fyzických nástrojov nedostáva.

Labužník svoju chuť na dobré jedlá nemôže uspokojiť, pretože mu chýba jazyk, ktorý stratil zároveň s fyzickým telom, chtíč mu však zostáva, pretože súvisí s astrálnym telom. V tom má tiež príčinu palčivý smäd pri pobyte v kámalóke (kama = žiadostivosť, prianie, loka = miesto, ale v skutočnosti je to stav). Kto už v čase fyzického života vyrastá z fyzického tela, ten si skracuje dobu kámalóky. Preto si musíme už tu odvykať všetkým chúťkam a vášňam, ktoré možno uspokojiť len fyzickými nástrojmi. Vyrastáme z fyzického tela, keď hľadáme nadšenie v predmetoch krásy a harmónie, ktoré nás vedú von zo zmyslového sveta už tu.

 • Zmyslové materialistické umenie pôsobí sťaženie stavu kámalóky,
 • zatiaľ čo duchovné umenie pôsobí uľahčenie tohto stavu, pretože každý ušľachtilý a preduchovnelý sklon pôsobí skrátenie doby v kámalóke. Čas v kámalóke zodpovedá dobe, počas ktorej si má človek odvyknúť zmyselným chtíčom a pudom. Táto doba trvá približne tretinu bežného života.

Človek tu začína prežívať celý svoj život. Keď bol tu hneď po smrti obraz bez akejkoľvek radosti alebo zármutku, prežíva teraz človek všetku radosť a žiaľ skutočne ešte raz a to obráteným spôsobom – tak, že všetku radosť, všetok žiaľ, ktoré spôsobil iným, musí teraz prežívať sám v sebe. Toto nemá so zákonom karmy nič spoločného. Spätné prežívanie má svoj počiatok pri poslednej udalosti pred smrťou a postupuje trojnásobnou rýchlosťou bežného života až ku zrodeniu. V okamihu, keď človek v tomto spätnom spomínaní dospel k svojmu zrodeniu, pripája sa časť astrálneho tela, ktorú ja spracúva a pretvorilo, k telu kauzálnemu. Naproti tomu ako tieň odpadá to, čo človek ešte nespracoval, to sú astrálne mŕtvoly ľudí. Teraz človek odložil telo fyzické, éterické aj astrálnu mŕtvolu. Prežíva teraz nové stavy v dévachane. Dévachan je okolo nás práve tak, ako svet astrálny. Keď človek odložil tieto tri mŕtvoly, dosiahol stav, ktorý Biblia naznačuje tajomnými slovami: “Kto nebude ako dieťa, nevojde do kráľovstva nebeského.” (Dévachan, čiže duchovný svet, je nebeskou ríšou, nebom v kresťanskom zmysle.)

Smrť, umieranie je iba na Zemi, vo vyšších svetoch nie je žiadnej smrti, ale premena, metamorfóza.

http://www.antroposof.sk/clovek/smrt.html

44

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár