Arkturiáni – Paralelné reality, časť 1

Gaia volá – opäť

Naši drahí, my Arkturiáni sa tešíme, že s vami môžeme opäť komunikovať. Sme hrdí na to, že naše uzemnené ja sťahujú rastúce svetlo a používajú ho na transformovanie seba a svojej reality. Prebudení jedinci počujú volanie Gaie a túžia odpovedať naň. Volanie Gaie o pomoc začalo asi pred sedemdesiatimi rokmi. V tom čase sa Jej planéta vrátila do stavu temnoty, čo malo súvis s obdobím pred pádom Atlantídy a Lemúrie. Vtedy prvý krát volala o pomoc a mnohí z vás sa zapojili do Jej kolobehu inkarnácií na planéte Zem. Potom pred sedemdesiatimi rokmi, vyslala ďalšie núdzové volanie Bytostiam Svetla, aby sa inkarnovali na Jej planéte a pomohli Jej. Tieto Duše dobre vedeli, čo je ich Poslaním a rozhodli sa odpovedať na volanie Gaie.

Mnohé z týchto Duší sú stále inkarnované na Jej tele a ešte viac sa ich inkarnuje každý deň. Tieto Svetelné Bytosti sú rodičmi detí, ktorých Duša nesie rovnaké Galaktické Posolstvo. Okrem toho je možné vidieť potenciál vzostúpiť Gaie a mnohých ďalších vysoko rozvinutých duší, ktoré sú v súčasnosti vtelené niektoré ako ľudia (Opatrovníci Pevniny/Krajiny) a niektoré ako veľryby (Opatrovníci Vôd). Za krátkych 70 rokov sa Gaia presunula z hrozby deštrukcie na pokraj vzostupu. Gratulujeme Gaii, rovnako ako Jej udatným obyvateľom. Vďaka tomu, že ste sa rozhodli pre toto veľké dobrodružstvo v dualite tretej dimenzie, môžeme viesť tieto bytosti, rovnako ako všetkých prebudených do šiestej dimenzie. Keď tam budete, môžete pozorovať a vstúpiť do Božskej Predlohy, aby ste mohli opäť navštíviť tie dávne časy, v ktorých hrozil zánik a vyliečiť matrix svojou bezpodmienečnou láskou. Potom môžete priniesť toto liečenie do súčasnosti, do vzostupového procesu Gaie.

Začneme ten proces tým, že vstúpime do čistého zámeru založenia Lemúrskej a Atlantskej spoločnosti, takže budú môcť tieto kvality prispieť k vášmu osobnému a planetárnemu Vzostupu. Obdivujeme vás pre vašu veľkú múdrosť, silu a lásku, ktoré ste získali počas mnohých inkarnácií, kedy prevládala temnota, alebo dokonca vládla. Obdivujeme vás za vašu odvahu a aktívne čakanie na váš Návrat! Teraz sa usaďte a zapnite si bezpečnostné pásy. Radi by sme vám dali zopár informácií prv, ako začneme našu interdimenzionálnu cestu.

JA SOM MYSEĽ –  JA SOM VEDOMIE

Vaša fyzická planéta je výtvorom mysle. Je to osobný vytvor, keď sa naň pozeráte cez vnímanie Osobného Vedomia, kolektívny výtvor, keď sa pozeráte cez Kolektívne Vedomie a planetárny výtvor, keď sa pozeráte cez Planetárne Vedomie. Váš osobný, kolektívny a planetárny výtvor je navyše vnímaný celkom odlišným spôsobom cez Galaktické a Vesmírne Vedomie. Keď rozšírite svoje vedomie na novú úroveň, dokážete vnímať a zažívať viac paralelných realít na Zemi. Preto je proces cestovania do šiestej dimenzie Zeme v skutočnosti procesom rozširovania vášho vedomia, ktoré tak obsiahne aj túto frekvenciu reality. Nižšie je správa od Kepiera, Suzaninho odrazového ja, prijatá 2. decembra, 1997, ktorá vysvetľuje paralelné reality.

Ja, Kepier, vyjadrenie tvojho Ja v paralelnej realite, ti môžem asistovať z mojich vibrácií piatej dimenzie. Ale najskôr mi dovoľ vysvetliť rozdiel medzi „realitami“ a „dimenziami.“ Každá realita z mnohých paralelných realít má vertikálny prúd, ktorý prechádza všetkými dimenziami. Každá dimenzia má horizontálny prúd, ktorý je špecifický pre frekvenciu tej reality. Po tretiu dimenziu sa zdá byť každá z týchto paralelných realít úplne oddelenou, samostatnou, pretože jedným zo zákonov tretej dimenzie je zákon oddelenosti.

Zákon oddelenosti

Zákon oddelenosti bol vytvorený pre tretiu dimenziu na rozdelenie vedomia na malé samostatné jednotky. Táto realita bola vytvorená, pretože vedomie si prialo spomaliť sa a rozčleniť sa na jednotlivé jednotky za účelom vzdelávania sa pomocou zážitkov. Preto bol jeden zážitok nastavený tak, že vedomie mohlo vyjadriť seba v individualizovanej, polarizovanej a sekvenčnej (časovo postupnej) podobe. Vo vašej realite piatej dimenzie ste schopní napojiť sa na každú paralelnú realitu, ktorú túžite zažiť. V šiestej dimenzii ste schopní simultánne vnímať a vedome žiť vo viacerých realitách v mnohých dimenziách, galaxiách a planétach. Viem že je to teraz komplikovaný koncept pre váš fyzický mozog, ale predstavte si to ako multitasking (robenie viacerých vecí naraz). Predstavte si napríklad, že umývate riad, jete jablko, hovoríte do telefónu a rozprávate sa s niekým, kto stojí vedľa vás a medzi tým pozeráte von oknom a pozorujete niekoho ako sa prechádza po ulici. Teraz si predstavte, že každá z týchto vecí je odlišná realita a vy ich zažívate všetky naraz.

Môžete zažívať aj dimenzie s nižšími vibráciami, ale vyššie dimenzie môžete pozorovať iba vtedy, keď zvýšite svoje vedomie na ich frekvenciu. Preto môžete ľahko vidieť druhú a prvú dimenziu, ale na to, aby ste mohli vidieť štvrtú a piatu dimenziu, musíte rozšíriť svoje vedomie. Proces vášho vzostupu začína rozširovaním vedomia do vertikálnych paralelných realít vyššej dimenzie, aby ste si zvykli na frekvenciu tej reality.

Keď vravím, že som vyjadrením vášho JA v paralelnej realite vyššej dimenzie myslím tým to, že žijem život na inej strane ako vy, ale v rovnakej knihe. Ak by ste prirovnali knihu k časovo-priestorovému kontinuu, mohli by ste povedať, že prvé strany sú minulosť. Preto máte pocit, že si spomínate na strany, ktoré ste prečítali a vytvárate tie strany, ktoré ste ešte nečítali.

Kniha života

Lenže VY vytvárate celú knihu. Táto kniha je za hranicami priestoru a času a vy ju píšete každou vašou myšlienkou. Každou myšlienkou a každým pocitom píšete a prepisujete knihu nespočtu vyjadrení vášho JA. Keď upravujete jedno vyjadrenie vášho JA, meníte tým všetky vyjadrenia vášho JA, pretože sú všetky JEDNÝM.

Ďalším príkladom v „Knihe Života“ sú strany, na ktorých sú obrázky namiesto slov. Tieto strany sa prekrývajú a sú priesvitné. Z horizontálneho uhlu pohľadu vidíte iba jednu stranu, ktorá môže byť iba jednou z obrovského množstva realít. No na druhej strane z vertikálnej perspektívy vidíte všetky paralelné reality existujúce v jednom TERAZ. Z tohto uhlu pohľadu vidíte, ako všetky „strany“ navzájom na seba pôsobia a prelínajú sa, čím vytvárajú JEDNU knihu. Ak zmeníte čokoľvek na ktoromkoľvek obrázku (reality) na ktorejkoľvek strane (dimenzie), celkový súhrnný obraz (realita) sa zmení tiež. Ak sa pozeráte dole cez strany, dívate sa z perspektívy vyššieho vyjadrenia vášho JA na vyjadrenie vášho JA v nižších frekvenciách. Ak sa pozeráte zdola nahor na knihu, pozeráte sa ako vyjadrenie vášho JA v tretej dimenzii na vyjadrenie vášho JA vo vyšších dimenziách. Ale keďže čas a priestor sú ilúziou tretej dimenzie, vyššie spomenuté výrazy hore a dole sú použité iba pre popísanie vášho obrázku. V skutočnosti fungujú všetky reality v JEDINOM TERAZ a vy vnímate každú paralelnú realitu naladením svojho vedomia na špecifickú frekvenciu.

Inak povedané, ak sa prelaďujete z jednej reality na inú, v skutočnosti meníte svoje vedomie!

Multidimenzionálny Operačný Systém

Tretia a štvrtá dimenzia sú založené na ilúzii času a priestoru. Všetky „záznamy“ o tejto realite sú nahrané v Akašickej kronike, ktorá rezonuje s vyššou úrovňou/vrstvou štvrtej dimenzie. Vy máte vrodenú schopnosť vstupovať do Akašickej kroniky, tak ako to robili Lemúrania, Atlanťania a Agharťania z Vnútornej Zeme. Keď aktivujete svoj Multidimenzionálny Operačný Systém, budete schopní získať prístup ku kolektívnym informáciám tretej a štvrtej dimenzie, zaznamenaným v Akašickej kronike. Avšak mnohé moderné zriadenia sú limitované Operačným Systémom tretej dimenzie, čo vytvára ich závislosť na starých modeloch reality, ktorá ich stavia na vrchol „potravinového reťazca.“ Preto je na vás prebudení a prebúdzajúci sa, aby ste stiahli a aktivovali Multidimenzionálny Operačný Systém. Tento systém používa Galaktická Federácia. Keď si ho stiahnete a integrujete ho do svojho vedomia a myslenia, budeme môcť lepšie spolu komunikovať.

Autorka tejto správy, ktorá je našim kanálom (channel), nás v skutočnosti nechanneluje, ale nás počúva. Prešla dostatočný úsek cesty prebúdzania na to, aby si uvedomila, že nehovoríme cez ňu, ale hovoríme k nej. Na druhej strane ona dokáže vnímať iba svoje ja, keď k nám prehovára a jej vedomie rezonuje s piatou a vyššou dimenziou. Pri tejto rezonancii vedomia sa aktivuje Multidimenzionálny Operačný Systém. Všetci máte vrodenú schopnosť vedome komunikovať s vyšším vyjadrením vášho Ja. Ale zatiaľ čo vy, naše pozemské ja, stále fungujete s Operačným Systémom tretej dimenzie, je vaša myseľ obmedzená presvedčeniami vášho ega.

Pozemské vyjadrenie vášho Multidimenzionálneho JA nemá dostatočnú sebaúctu na to, aby ste verili, že vy ste „MY“ vo vyššom vyjadrení vášho Multidimenzionálneho JA. Takže, aby ste mohli vnímať našu komunikáciu, musíte sa odpútať od spojenia s vašim ľudským vedomím a dovoliť nám „channelovať“ cez vás. Nakoniec budete dostatočne prebudení a budete schopní počúvať naše správy s vašim päťdimenzionálnym vedomím a preložiť ich do vášho lineárneho pozemského jazyka. Tento preklad je podobný ako prekladanie klinového písma, hieroglyfov alebo Svetelného jazyka, pretože prekladáte celkové obrazy do samostatných slov.

Už čoskoro budete dostatočne prebudení na to, aby ste počúvali svojou Multidimenzionálnou Mysľou. Vaša Multidimenzionálna Myseľ je oslobodená od všetkých procesov v lineárnom čase a priestore tretej dimenzie. Preto budete schopní prijímať naše správy, ktoré vám posiela vyššie vyjadrenie vášho JA. Táto komunikácia s vyšším vyjadrením vášho JA vám pomôže pochopiť spôsob, akým môžete naplniť váš cieľ a tiež vás privedie do vašej odrazovej reality k piatej dimenzii.

Spojenie s vašim JA v odrazovej realite piatej dimenzie

Keď raz nadviažete spojenie s týmto vyjadrením svojho JA, získate vzťah so stále sa prehlbujúcou dôverou s piatou dimenziou. Stretnete sa s týmto vašim JA vo vašich snoch a meditáciách. Informácie, ktoré sú potrebné pre pochopenie vášho JA náhle vstúpia do vášho povedomia, pretože sa váš Multidimenzionálny Operačný Systém aktivuje touto frekvenciou vedomia. Môžete alebo nemusíte si byť vedomí tohto vnútorného smerovania. Ale postupne si budete uvedomovať jeho prítomnosť vo vašom každodennom živote. Toto uvedomenie je prvým krokom k umožneniu vyjadrenia vášho Vyššieho JA v denných činnostiach vášho života v tretej dimenzii.

Keď umožníte, aby sa prejavilo vyššie vyjadrenie vášho JA v každodennom živote, do vášho vedomia začnú prichádzať nové Pravdy, ktoré ste sa predtým báli poznať. Tieto nové informácie vám pomôžu opustiť strach. Existujú dva prostriedky proti strachu – informácie a láska. Nové informácie znížia váš strach a naplnia vás bezpodmienečnou láskou. Keď spoznáte vyššie vyjadrenie svojho JA, začnete si uvedomovať aj vyššie frekvencie ostatných. Takto vy a tí, s ktorými zdieľate svoje životy, budete pracovať ako jedna jednotka na postupnom zvyšovaní frekvencie celej vašej reality.

Cez vyššie vyjadrenie vášho JA budete schopní vnímať pravdu, pretože ilúzie nespadajú do vášho poľa vnímania. Pamätajte, že ilúzie rezonujú iba s treťou a nižšou štvrtou dimenziou. Takže keď rozšírite svoje vedomie na vibráciu piatej dimenzie, ľahko odlíšite ilúziu od Pravdy. Potom ako keď dieťa omrzia staré hračky, pretože je na ne „príliš staré,“ vás omrzia nekonečné drámy a intrigy tretej dimenzie. V tom čase budú niektoré potraviny tretej dimenzie príliš ťažké pre vaše trávenie, mnohé odevy tretej dimenzie (hlavne syntetické materiály) príliš nepohodlné a násilie, súťaženie a adrenalínové aktivity stratia svoju zábavnú hodnotu. Zistíte, že kreativita vám prináša viac zábavy než sledovanie životov druhých ľudí a budete si vychutnávať kreatívnosť vašich priateľov a rodiny.

Vaše sny a meditácie budú hlbšie, ale aj menej dôležité, pretože váš denný život sa stane lepším. V skutočnosti vstúpite do stavu bdelej meditácie, v ktorej budete uzemňovať vaše osvietenie vtedy, keď ho prijmete. Toto uzemňovanie a integrácia predošlého „vysokého“ stavu vedomia vám umožní dosiahnuť ešte rozšírenejší stav v meditáciách a budete mať stále viac lucídnych snov.

Zmenenie vášho myslenia/mysle

Ak chcete niečo zmeniť, zmeňte svoje myslenie/myseľ.

Vaša myseľ je rozhraním medzi vašim vedomím a vašim osobným hologramom. V skutočnosti je vaša myseľ médiom, cez ktoré vyjadrenie vášho ja v šiestej dimenzii projektuje cez svoje Multidimenzionálne Vedomie verziu reality, ktorá má najväčší prínos pre váš duchovný rast. V súčasnosti Vesmírne Vedomie vášho Multidimenzionálneho JA projektuje váš program vzostupu na obrazovku vašej mysle v súčasnej realite. Vaša myseľ je žiaľ napadnutá mnohými vírmi z nespočtu vašich pozemských inkarnácií. Preto aj keď vaše JA projektuje čistý program multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky, víry vo vašej mysli môžu spôsobiť narušenie týchto programov. Pred tým, než ste si stiahli svoj Multidimenzionálny Operačný Systém, mala vaša myseľ ťažkú úlohu prekladať tieto multidimenzionálne programy, ktoré boli odoslané z „miesta“ mimo času a priestoru.

Váš Operačný Systém tretej dimenzie bol vytvorený tak, aby ste vnímali všetky reality polarizovane. Preto programy Jednoty boli preložené na programy oddelenosti a program bezpodmienečnej lásky na program láska verzus strach. Vaše JA šiestej dimenzie vie, že vaše pozemské ja preloží tieto multidimenzionálne programy na polarizované verzie tretej dimenzie, ale naďalej posiela svoje nekonečné správy v očakávaní, že sa prebudíte a následne si stiahnete svoj Multidimenzionálny Operačný Systém.

Sťahovanie Multidimenzionálneho Operačného Systému

Toto sťahovanie sa už začalo. Takže pre väčšinu prebudených je teraz váš nový Operačný Systém v procese integrácie na každú úroveň vášho vedomia a vašej mysle. V čase integrácie ste žiaľ mimoriadne citliví na strach, ktorý vyvolávajú víry, pretože vaša ochrana je zmenšená kvôli dokončeniu procesu zmeny operačného systému. No našťastie väčšina z vás vie, že vaša ľudská myseľ je softvérom vášho biologického počítača – mozgu. Takže, tak ako viete „vymazať“ správu vo vašom počítači, viete vymazať aj poškodenú správu vo vašej mysli. Potom keď vymažete programy založené na strachu z vašej mysle, vymažete z vášho života aj správanie, ktoré spôsobujú.

Výhodou vášho Multidimenzionálneho Operačného Systému, dokonca aj keď ešte nie je plne integrovaný je, že rozumie Svetelnému jazyku. Preto nepotrebujete prekladať vesmírne správy, okrem prípadov, že ich chcete zdieľať s ostatnými. Prijmete správu vo Svetelnom jazyku do vášho vedomia a zrazu Viete jej význam. Vždy, keď vedome prijmete Význam Svetelného jazyka, vaše vedomie sa rozšíri na Galaktické alebo dokonca Vesmírne Vedomie. Takto rozšírené vedomie dokáže ľahko identifikovať každú správu, ktoré bola poškodená strachom ovplyvneným myslením. Viete aj „čítať kód“ poškodenej správy a presne určiť miesto pôsobenia víru. Viete, že vesmírna správa je pod poškodením, pretože prichádza z JEDNOTY. Preto je vírus strachu niekde vo vašej mysli a vašou úlohu je nájsť ho a odstrániť ho.

Môžete zmeniť každú poškodenú správu, čo je náročná úloha, alebo môžete odstrániť všetky víry. Je celkom jednoduché vnímať vírus dokonca aj s vedomím tretej dimenzie, pretože všetky víry sú založené na strachu, dokonca aj na strachu založená láska. Na strachu založená láska je podmienečná láska tretej dimenzie. Príklad takejto lásky je: „Budem ťa milovať, ak…“ alebo „Prestanem ťa milovať, ak…“ Naše pozemské ja veľmi dobre pozná pocity/frekvencie podmienečnej lásky. Preto môžete ľahko vymazať tento preklad správy a „čítať“ ju vo vyššej frekvencii, frekvencii bezpodmienečnej lásky.

Inak povedané môžete priamo čítať Svetelný jazyk pocitu/frekvencie bezpodmienečnej lásky. Vravíme pocit/frekvencia, pretože spôsob, akým viete rozlíšiť frekvenciu vesmírnej správy je cítenie. Konkrétne vyjadrené, môžete zistiť frekvenciu vašich vnútorných správ tým, že pozorujete, čo cítite, keď prechádzajú Trojitým plameňom vášho Vyššieho Srdca. Z toho vyplýva, že vaše Vyššie Srdce je prekladacím centrom pre všetky interdimenzionálne správy prichádzajúce od vášho Multidimenzionálneho JA.

Trojitý plameň

Trojitý plameň v ATMA vášho Vyššieho Srdca má Plameň Múdrosti, ktorý okamžite pozná, ak strach, preklad založený na strachu alebo ego, poškodili vesmírnu správu. Vaše Vyššie Srdce má aj Plameň Sily, ktorý vám dáva vnútornú silu potrebnú na vymazanie všetkých správ založených na strachu. Plameň Bezpodmienečnej Lásky rozpozná príčiny strachu vo víre a dokáže vyliečiť a odstrániť príčinu strachu. No žiaľ od pádu Lemúrie a Atlantídy bola frekvencia Zeme stabilne klesajúca. Keďže ste boli často obklopení neustálym a intenzívnym strachom, vaše telo prešlo do pohotovostného režimu s vysokou hladinou adrenalínu, čo zatvorilo vaše Vyššie Srdce. Bez filtrovacieho mechanizmu vášho Vyššieho Srdca ste prijali mnohé poškodené správy. Preto vás žiadame, aby ste si teraz vyhradili chvíľu a plne otvorili svoje Vyššie Srdce, ktoré je zdrojom vašej multidimenzionálnej súdnosti.

Teraz, keď je vaše Vyššie Srdce opäť otvorené, jeho Múdrosť, Sila a Bezpodmienečná Láska vám pomôžu na ceste do šiestej dimenzie Vesmírnej Mysle. Vesmírna Myseľ je aj Vesmírnym Svetlom, Vesmírnym Vedomím a Božskou Predlohou pre život v tretej dimenzii na Zemi. Keď budete v Predlohe šiestej dimenzie, nájdeme, vyliečime a vymažeme príčiny strachu, ktoré boli vytvorené pred 12 tisíc rokmi. Takýmto spôsobom sa môže prepísať história vašej planéty.

Avšak nezabudnete lekcie, ktoré ste sa naučili počas mnohých inkarnácií na Zemi za posledných 12 tisíc rokov. Tieto lekcie zostanú v Plameni Múdrosti, aby vám pripomínali vnútornú múdrosť, ktorú ste dosiahli a v Plameni Sily, aby ste nezabudli na vašu vnútornú silu. Plameň Bezpodmienečnej Lásky bude neustále sledovať vaše Plamene Múdrosti a Sily, aby zaistil, že budú jasne žiariť, aby vás viedli na vašej Ceste. Plameň Bezpodmienečnej Lásky bude vašim nástrojom rozlišovania a vďaka nemu uvoľníte bolesť z minulosti a strach z budúcnosti. Takto môžete stále žiť TERAZ. Proces liečenia vašej minulosti za účelom vyliečenia súčasnosti je bežným nástrojom používaným mentálnymi liečiteľmi. Keď sa oslobodíte od starého mentálneho programovania a uzdravíte svoje emocionálne jazvy vypálené vo vašej osobnej Akašickej kronike, môžete si napísať nové. Tieto nové záznamy môžu byť založené na veľkej odvahe, múdrosti a sile, vďaka ktorým ste vstúpili do temných archívov starých programov a skúseností naplnených strachom. Keď sú raz „základy“ vašej „budovy“ opravené, môžete „prestavať“ svoj domov na základe predlohy bezpodmienečnej lásky a multidimenzionálneho svetla.

Cestovanie mysľou

Ak chceš cestovať
vo svojej mysli,
zmeň svoje vedomie.

Prijímate správy z vyšších dimenzií cez vaše rozšírené vedomie, ktoré vysiela tieto správy do vašej mysle, takže ich vaša fyzická schránka dokáže zaregistrovať. Keďže ste si teraz stiahli a integrovali svoj Multidimenzionálny Operačný Systém, budete schopní vedome sledovať interdimenzionálnu komunikáciu, ktorú ste zažívali, keď ste boli malé dieťa. „Predstavivosť“ detí to umožňuje, ale cítili ste, že potrebujete „vyrásť,“ čo presunulo vašu vnútornú schopnosť do vášho podvedomia.

Ako dieťa môžete mať „imaginárnych priateľov.“ Mnohí z týchto priateľov sú v skutočnosti vyšším vyjadrením vášho JA. Keďže dieťa nemá vysvetlenie pre existenciu týchto „priateľov“ vo vašom fyzickom svete, vytvorí si schránku formy, napríklad v podobe dieťaťa alebo zvieraťa. Tento imaginárny priateľ bol vnímaný vašou predstavivosťou, čo je vlastne myslenie piatej dimenzie. Myšlienky sú kombináciou vedomia a mysle. Ak je vaše vedomie obmedzené na realitu tretej dimenzie, máte obmedzený prístup k predstavivosti.

Ako dieťa ste sa ešte nenaučili, kde sú vaše hranice v tretej dimenzii. Preto môžete ľahko prejsť imaginárny most, ktorý spája nižšiu tretiu/štvrtú dimenziu s realitami vyšších dimenzií. Takže ako dieťa si stále pamätáte svojich „priateľov“ z piatej dimenzie a dokážete s nimi dokonca komunikovať a „hrať sa.“ Naučili ste sa aj to, že vaše aktivity musia byť schválené vašimi rodičmi, ktorí zabudli na svoje vyššie spojenia. Preto si vytvárate priateľov, ktorí sú prijateľní pre vašich rodičov.

Keďže predstavivosť je mentálna činnosť, ktorá vás spája s vašim vnútorným multidimenzionálnym vedomím, spája vás aj s vašim Multidimenzionálnym Operačným Systémom. S týmto operačným systémom si zvyšujete povedomie o paralelných realitách, ktoré rezonujú nad fyzickým svetom. Je to jedna z týchto vyšších paralelných realít, do ktorej sa vrátite. Je dobré vedieť, že preto existuje toľko rôznych príbehov o vašej minulosti a možnej budúcnosti, lebo existuje nespočet paralelných realít. Preto mnohé z týchto verzií reality sú v skutočnosti správne, len existujú v inej paralelnej realite.

3D hra

Presne ako projektujete svoje vedomie do video hry, tak vaše Multidimenzionálne JA projektuje svoje vedomie do tejto verzie reality v tretej dimenzii za účelom zažívania mnohých výziev existujúcich v polarizovanej realite. Avšak konflikt, ktorý bol vytvorený, keď ste boli spojení so svojim JA a vedeli ste, že hráte „hru,“ spôsobil mnohým z vás to, že ste zabudli na svoje skutočné JA. V tom bode ste sa stali väzňami kolobehu znovuzrodení na fyzickej Zemi. Keď sa prebudíte a aktivujete svoju Multidimenzionálnu Myseľ, začnete si stále viac uvedomovať mnohé možnosti realít, ktoré máte na výber.

Vy Viete, že ste ohromné Multidimenzionálne Bytosti s obrovskou silou a súdnosťou a spomínate si na to, že táto realita nie je skutočná. Je to „hra,“ do ktorej VY projektujete svoje ja. Kvôli pádu vedomia ľudstva, ste žiaľ boli vy aj Gaia veľmi poškodení. Našťastie ale VŠETCI z vás máte vnútornú schopnosť vyliečiť svoje zranené časti – v tejto alebo inej paralelnej realite. Znovuspojením sa so svojou Dušou/JA, sa dokážete vyliečiť. Toto liečenie bude ďalším dobrodružstvom v Arkturiánskom Koridore.

Rovnako máte aj vnútornú schopnosť pozdvihnúť reality pomocou rozširovania svojho vedomia, čím sa prestaví vaša myseľ na vnímanie vyjadrenia reality vo vyššej dimenzii, ktorá pláva okolo vás ako svetlá vo Vesmírnom Mori. Táto moc vyberať si bola vždy vo vás, ale telesná schránka, ktorá bola kedysi portálom k polarizovaným skúsenostiam, sa postupne stala vezením vášho vedomia. Pred pádom Lemúrie a Atlantídy ste mohli udržiavať spojenie so svojim Multidimenzionálnym JA, až pokým ste neboli pripravení odpojiť pozemské zážitky. Vravíme „udržiavať spojenie,“ pretože ste nestratili vaše nepretržité spojenie so svojim Multidimenzionálnym JA. Môžete navštíviť každú verziu reality, ktorú si želáte navštíviť pomocou sily vašej mysle. V časoch Atlantídy sa začali tieto sily zmenšovať, pretože Atlanťania sa stali závislými na svojich strojoch. Najskôr boli stroje na interdimenzionálnu komunikáciu brané ako hračky. Neskôr sa Atlanťania stali tak závislí na svojich strojoch, až zabudli na to, že dokážu robiť všetko svojou mysľou. Zabudli na to, že ich telá boli iba dočasnou projekciou ich vedomia v modeli polarizovanej reality.

Potom namiesto toho, aby si spomenuli, že sa môžu vrátiť Domov (odpojiť sa) vždy, keď si to želajú, začali „umierať.“ Najskôr umierali až po stovkách alebo dokonca tisícoch rokov, ale nakoniec začali „umierať“ v mladšom a mladšom veku. Ich riešenie, namiesto naladenia sa na odpovede ich Duše, bolo naladenie sa na ich stroje. Nanešťastie namiesto toho, aby používali božský prúd bezpodmienečnej lásky, ktorý je liečivou silou Vesmíru, používali Regeneračné Stroje, ktoré ťahali energiu zo Zeme.

Bod obratu

Táto voľba bola životne dôležitým bodom ich civilizácie, pretože sa identifikovali so svojimi hmotnými výtvormi a zabudli na svoju skutočnú multidimenzionálnu tvorivú silu. Obdobie sebeckým záujmov sa začalo a Jednotné Vedomie bolo stratené v porovnávaní, súťažení a vojnách. Čo keby ste sa vrátili do dní čistoty a lásky v Lemúrii a Atlantíde, aby ste získali späť váš pôvodný zámer pre tento cyklus pozemského času? Potom sa môžete zladiť s verziou, v ktorej je vzostup pokojnou a láskyplnou skúsenosťou.

Niektorí obyvatelia Zeme stále potrebujú model konfliktov a ovládania pre svoje učenie. Tí si vytvoria vzostup naplnený konfliktami a drámami, celkom ako Hollywoodsky film. Niektorí v tej realite vyhrajú a niektorí prehrajú. Na druhej strane je mnoho členov Galaktickej Federácie inkarnovaných teraz a tí už nepotrebujú problémy a konflikty na učenie sa. Už si pamätajú, majú stiahnuté a integrované svoje skutočné Multidimenzionálne JA do svojho vedomia. Oni VEDIA, že sú už súčasťou JEDNÉHO. Sú to títo ľudia Zeme, ktorí sú pripravení vytvoriť pokojný a láskyplný vzostup pre seba a svoju planétu Zem.

Cloud LenticularTíto ľudia sa dívajú okolo seba na všetky konflikty a strachy a VEDIA, že to pre nich už nie je potrebné. Učia sa to vďaka komunikácii s vyjadrením ich JA vo vyššej dimenzii. Srdce a Duša Gaie sa to učí tiež vďaka komunikácii s vyjadrením jej JA vo vyššej dimenzii. Gaia je unavená z nekonečných vojen na jej tele a je pripravená na svoj pokojný a láskyplný návrat k svojmu vyjadreniu v piatej dimenzii. Preto povolala všetkých svojich pomocníkov zo všetkých svojich vyšších paralelných realít, aby vytvorili radostný návrat DOMOV naplnený multidimenzionálnym svetlom a bezpodmienečnou láskou.

VY vo všetkých vašich vyjadreniach ste tí, ktorých zavolala Gaia. My, Arkturiáni, vy a vaše vyššie vyjadrenia vytvoríme tento návrat domov tak, že sa spojíme s paralelnou realitou Zeme, v ktorej Lemúria a Atlantída dosiahli pokojný a láskyplný koniec cyklu. Váš cyklus sa tiež blíži ku koncu. Vo vašej paralelnej realite ukončili vaši predkovia svoj cyklus vojnou a deštrukciou, čo vo vás vytvorilo hlboký strach z toho, že by ste mohli urobiť to isté.

Vy ste multidimenzionálne bytosti a môžete existovať v mnohých paralelných realitách. Preto ste zažili aj pokojný a láskyplný prechod. Znova navštívime tú realitu, takže budete môcť prepísať minulosť, aby ste zmenili budúcnosť. Aby ste pochopili celkový obraz, budete musieť aktivovať silu vašej predstavivosti a váš Multidimenzionálny Operačný Systém a my vám zatiaľ „rozpovieme príbeh.“

Paralelné mysle

Žitie v nespočte paralelných realít

Pripomíname vám, že existujú dva druhy paralelných realít. Existujú paralelné reality, ktoré sú na vertikálnej úrovni a prechádzajú cez mnoho rôznych frekvencií a dimenzií jednej verzie reality. Príkladom toho sú paralelné reality, ktoré sú vertikálne a prechádzajú cez mnohé dimenzie z vášho pozemského tela tretej dimenzie do Svetelného tela piatej dimenzie a ďalej. Existujú aj paralelné reality, ktoré sú horizontálne v rámci jednej dimenzie. Príkladom toho je násilný pád Lemúrie a Atlantídy a pokojné ukončenie cyklu Lemúrie a Atlantídy.

Oboje, vertikálne aj horizontálne paralelné reality, poskytujú vášmu veľkolepému Vesmírnemu Vedomiu schopnosť existovať v nespočte verzií jedinej skúsenosti v jednom čase v Jednote. Takto môžete simultánne vyskúšať niekoľko „skúseností treťodimenzionálnej polarity.“ Z jediného TERAZ vidí vaše Multidimenzionálne JA dve reality, v prvej Lemúria a Atlantída pokojne a láskyplne zakončili cyklus a v druhej zakončili cyklus strachom a deštrukciou.

Zistili ste, že vo verzii s pokojným zakončením cyklu, hráči nedosiahli dostatočnú silu, moc, potenciál a vytrvalosť na to, aby pomohli Gaii v úspešnom vzostupe. V súčasnej verzii vašej reality, v ktorej Lemúria a Atlantída skončili svoj cyklus deštrukciou a strachom, sa niektorí hráči stratili v hlbokej temnote. Na druhej strane iní hráči získali múdrosť, silu a odvahu dostatočné na to, aby sa prebudili napriek obrovským ťažkostiam.

Títo hráči sú určite dostatočne silní na to, aby pomohli Gaii s jej planetárnym vzostupom. Je to dokonca ešte lepšie, títo prebudení hráči dokonca znovu nadobudli dostatočnú Múdrosť, Silu a Lásku na to, aby túžili po zastavení vojen a vytvorení mieru. Po vašej multidimenzionálnej analýze týchto paralelných realít ste si vy/my (pozemšťania a galakťania) uvedomili, že spojením týchto dvoch verzií reality, môžete zachovať atribúty oboch realít v jedinom TERAZ vzostupu. Vidíte, akí mocní ste?

Prelínanie realít

V súčasnej verzii reality sa opakovane inkarnujete do strachom a vojnami naplnenej reality za účelom dosiahnutia sily pre planetárny vzostup. My, láskyplní členovia vašej Galaktickej Rodiny, vás obdivujeme za vašu obrovskú odvahu. Chceme, aby ste vedeli, že pomáhame vám a Gaii každým dňom viac. Vaša verzia Zeme je založená na úplne slobodnej vôli, čo obmedzuje našu možnosť zasahovať. Avšak, keď použijete svoju slobodnú vôľu a požiadate nás o pomoc, môžeme reagovať na vaše volanie. A my radostne odpovieme na vaše volanie, pretože MY sme VY vo vyššej dimenzii paralelnej reality.

Vy (ktorí ste prijali a čítate túto správu) ste dostatočne prebudení na to, aby ste opustili hru protikladov medzi svetlom/láskou a temnotou/strachom a tvorili realitu, v ktorej sa môže Gaia pokojne vrátiť Domov do piatej dimenzie. Toto tvorenie bude vyzerať ako mentálne cvičenie. Avšak tretia dimenzia je ilúziou, zatiaľ čo Multidimenzionálna Myseľ je skutočná. Takže mentálne cvičenia sú skutočné. Väčšia časť vášho svetla, vašej mysle/vedomia a vašej bezpodmienečnej lásky už rezonuje s piatou dimenziou. Preto nie ste v žiadnom nebezpečenstve, keďže ste sa dostali za koncept smrti. Ste spojení so svojim Multidimenzionálnym JA a ste v procese „vkročenia do“ vyjadrenia vášho JA v piatej dimenzii, s ktorým ste spravili dohodu o súčasnom narodení. Scéna je pripravená.

Chápeme, že koncept, ktorý vám opisujeme, budete musieť preskúmať svojou Multidimenzionálnou Mysľou alebo dokonca vašou predstavivosťou. Ale keď začnete veriť tomu, že ste tvorcovia vašej reality a ste pokojné a láskyplné bytosti, prečo by ste chceli vytvoriť vzostup s ťažkým koncom? Tieto drámy sú pre tých, ktorí sú ešte stále „nerozhodní“ voči svojmu Multidimenzionálnemu JA. Títo ľudia potrebujú nevedomé tvorenie (nevedomé preto, že si ešte nespomenuli na to, že majú moc tvoriť) reality, v ktorej „ledva prelezú“ v poslednej sekunde.

Pretože ste si stiahli a integrovali svoj Multidimenzionálny Operačný Systém, ste schopní vidieť všetky možné reality vzostupu a vybrať tú, ktorú si želáte vytvoriť a zároveň zažiť. Vo vašom Multidimenzionálnom Operačnom Systéme, viete vnímať obe tieto verzie Lemúrsko/Atlantských realít v jedinom TERAZ. Proces, ktorým prechádzate, môže byť mätúci pre vašu myseľ tretej dimenzie, ale bude prirodzený pre multidimenzionálnu myseľ vášho Svetelného tela.

Vaše Svetelné telo je vyjadrením vášho súčasného pozemského tela vo vyšších frekvenciách. Takže realita, v ktorej vyjadrujete svoje JA ako Svetelné telo, je vertikálna paralelná realita k realite, v ktorej vyjadrujete svoje JA ako pozemské fyzické telo. Keďže vaše Svetelné telo rezonuje na frekvencii Božskej predlohy, tak keď sa „stanete Svetelným telom“ vo svojom vedomí, spojíte sa s Božskou predlohou tiež. Keď zažijete najprv toto spojenie paralelných realít Svetelného tela a pozemského tela, môžete vnímať seba ako fyzické bytie so Svetelným telom vo vyššej dimenzii. Avšak stále viac budete seba vnímať ako Svetelné telo s pozemským telom v nižšej dimenzii.

Zatiaľ čo ste vo forme Svetelného tela, môžete ľahko nasmerovať svoje vedomie k tvoreniu reality. Preto vás teraz prosíme:

– Nasmerujte svoju pozornosť preč od vonkajšieho vnímania vášho mozgu v tretej dimenzii…
– Upriamte svoju pozornosť dovnútra smerom k vnímaniu vašej multidimenzionálnej mysle…
– Dovoľte svojej multidimenzionálnej mysli prijať správu od vášho Svetelného tela…
– Vnímajte seba VO svojom Svetelnom tele…
– Vnímajte vaše pozemské telo VO vašom Svetelnom tele…
– Uvoľnite svoje vnímanie seba ako pozemského tela…
– Vnímajte seba ako Svetelné telo…

Tak ako vaše pozemské telo vníma Zem okolo seba,
vaše Svetelné telo vníma okolo seba Svetlo.

– Vnímajte svoje Svetelné telo v našom Koridore, ktorý rezonuje s frekvenciou piatej a vyššej dimenzie…
– Pozrite sa okolo seba a pozerajte sa na množstvo Svetelných tiel, ktoré zdieľajú s vami zážitok z Koridoru
– Spájajte sa a komunikujte s nimi
Užite si svoje Svetelné telo

Čoskoro sa vrátime, aby sme vás na ceste Svetelného tela, priviedli do šiestej dimenzie
Na záver vám chce pripomenúť, že proces vzostupu je podobný surfovaniu na internete alebo sledovaniu televízie. Ktorú stránku, ktorú stanicu si vyberiete? Akými informáciami naplníte svoje vedomie? Kam nasmerujete svoju pozornosť? Ktoré myšlienky si chcete ponechať vo svojej mysli? Aké emócie zotrvajú vo vašom tele? Ako vraví jedna z vašich duchovných kníh: „Vedomie je vašim jediným večným pokladom.“ Aký poklad si vyberiete pre večnosť?

Žehnáme vám,
Arkturiánske Svetelné telá

Prijala Suzanne Lie, február 2011

pre stránku vzostup.sk preložila danuša

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s