Príprava na Arkturiánsky Koridor časť III

Júl 2010
Príprava na Arkturiánsky Koridor časť III

Mimo času

Zdravíme vás, My sme Arkturiáni,
Niektoré informácie, ktoré prijímate od vyššieho vyjadrenia vášho JA, prichádzajú „mimo času.“ Tento typ komunikácie s vyššou dimenziou mätie vaše ego/ja, čo dovoľuje vašej Duši/JA ľahšie sa nabiť.

Faktom je, že odkedy cestujete v PRÍTOMNOSTI cez náš koridor, môžete zažívať zvyšujúce sa rozpaky v súvislosti s vašou pozíciou v čase a priestore. Minulosť sa stáva vzdialenou spomienkou a vy sa máte pocit, že ste viac v minulosti než v súčasnom živote. Je to preto, že váš budúci život je teraz vašim súčasným životom.
Áno, TERAZ ste bytosti piatej dimenzie, ako ste si to priali. Samozrejme, že nie ste iba päťdimenzionálni, pretože ste multidimenzionálni. Avšak vaše vedomie, presvedčenia, očakávania a vnímanie sa prepli z iba trojdimenzionálneho aj na štvordimenzionálny. Takže teraz zažívate piatu dimenziu JA.

Mätúca časť je tá, že stále žijete v živote tretej dimenzie, v ktorom „pracujete,“ vybavujete svoje povinnosti a žijete vo svojich pozemských nádobách. Tieto pozemské nádoby žijú vo vašich pozemských domovoch a trávia čas cestovaním v priestore. Stávate sa viacerými bytosťami naraz. Každé dimenzionálne vyjadrenie vášho JA žije v nádobe s primeranou frekvenciou prispôsobenou vášmu vedomiu v súvislosti s vašimi presvedčeniami, očakávaniami a vnímaním frekvencie tej reality, v ktorej sa nachádzate.

Byť normálnym

Cez deň uprednostňujete byť „normálnou“ fyzickou osobou. Potom v noci máte stále častejšie lucídne sny o iných realitách, aktivitách a ľuďoch. Na udržanie vás v „prebudenom“ stave vášho JA, máte aj záblesky z piatej dimenzie. V týchto chvíľach PRÍTOMNOSTI ste schopní veriť, že vaše JA rezonuje s piatou dimenziou.

Kvôli tomuto presvedčeniu očakávate, že budete mať vedomé zážitky z tejto frekvencie vášho Multidimenzionálneho JA. Vaše očakávanie potom nasmeruje vaše vnímanie k zachytávaniu náznaku vašej päťdimenzionálnej reality kútikom oka. Navyše vaše rozšírené vnímanie sa stáva zapojeným.
Po prvé vás strašia. Alebo ste nadšení z vašich zážitkov mimozmyslového vnímania, ktoré „vypnete“ keď vyjdete z piatej dimenzie a vrátite sa do „reálneho sveta.“ Och, ale čo je reálny svet teraz? Je reálny ten, v ktorom je tak príšerne ničená Gaia, že to vyvoláva tak silný strach, že Elementáli ho musia vyjadriť cez počasie a „prírodné katastrofy?“

Na druhú stranu tieto pohromy nie sú „prírodné,“ pretože sú priamym výsledkom ľudského strachu, hnevu, chamtivosti a túžby ovládať druhých – v každom prípade na to však dopláca planéta. Táto potreba moci nad ostatnými je konečným bojom polarity pred tým, ako Stred, Pilier medzi extrémami, bude nájdený.

Reštartovanie vášho počítača mozgu

Zisťujete, že ak zostanete uvoľnení a veríte vo svoje JA, váš novo aktivovaný Multidimenzionálny Operačný Systém môže ľahko stiahnuť a začleniť vaše päťdimenzionálne vnímanie do vašej pozemskej nádoby. Keď raz bude toto hotové, budete potrebovať „reštartovať“ váš počítač/mozog.

Odporúčame vám „vypnúť“ a „reštartovať“ na základe vášho rozhodnutia, pretože ak to urobíte až vtedy, keď budete musieť, môže byť dôvodom toho zranenie alebo choroba. Ak si neurobíte čas na oddych od „bežnej práce“ programovania svojho Trojdimenzionálneho Operačného Systému, váš nový systém nebude schopný plna začleniť multidimenzionálne vnímanie do vášho trojdimenzionálneho počítača/mozgu a pozemskej nádoby.

V takom prípade sa budete pravdepodobne cítiť znepokojení, pretože nebudete schopní celkom pochopiť, čo sa to s vami deje. Môžete byť aj depresívny, pretože stále veríte ilúzii, že ste „tak blízko a pritom tak ďaleko“ od toho, kým Viete, že môžete Byť. Keď zavriete Trojdimenzionálny Operačný Systém vášho počítača/mozgu, aby ste ho reštartovali vašim Multidimenzionálnym Operačným Systémom, začnete vnímať svoje ego/ja cez svoju Dušu/JA. Ako dôsledok vyššieho vnímania budú odhalené mnohé Pravdy o vašom všednom živote.

V Paradigme Tretej Dimenzie vnímate fyzickú realitu ako svoj skutočný svet a piatu dimenziu ako predstavu, fantáziu. Keď reštartujete svoj počítač/mozog kvôli aktivácii multidimenzionálneho vnímania, budete vidieť piatu dimenziu ako váš reálny svet a tretiu dimenziu ako svet vašej fantázie.

Uzemniť sa

Ako sa vypnete s cieľom reštartovať sa? Vypnite svoj bežný život tak, že sa vyberiete na výlet do prírody a budete tam čo najdlhšie alebo aj hodinku, keď viac nemôžete. Zasadením svojho nového JA do sveta Zeme zaistí, že budete dostatočne uzemnení na plnú aktiváciu vyššej frekvencie vášho Multidimenzionálneho JA. Môžete zapojiť žehličku bez uzemnenia, ale ak zapojíte rúru na pečenie bez uzemnenia, ľahko vyhodíte poistky vášho domu/tela. Okrem toho vytvorenie si puta s Gaiou upevní vaše partnerstvo s Ňou. V tomto hlbokom partnerstve, ktoré vytvoríte uzemnením vášho osobného svetla do Nej, bude Gaia zdieľať svoje planetárne svetlo s vami.

Ak nemôžete ísť do Prírody, aby ste uzemnili svoje telo, môžete objať strom, sadnúť si na zem (myslí sa na zem vonku, nie na podlahu), dať si dlhú horúcu kúpeľ, vyliezť na kopec, sadnúť si na pláž alebo do záhrady.  Nepozerajte sa na hodinky celý deň. Prežite celý deň bez toho, aby ste urobili čo i len jednu bežnú povinnosť, prácu. Verte, že máte právo robiť iba to, čo vás napĺňa bezpodmienečnou láskou. Na druhú stranu, pokúste sa jednu hodinu bezpodmienečne milovať všetko, čo robíte. Ak veríte, že niekto iný vás prinútil urobiť tú vec, vyhraďte si dlhý čas na spomínanie si na to, že VY ste tvorcami svojich životov. Odpútajte sa od všetkých pocitov typu „ja chudák“ alebo „ja som obeť.“ Potom sledujte každú vašu myšlienku a odožeňte VŠETKY, ktoré sú založené na strachu.

Odohnanie strachu

Najprv identifikujte myšlienku alebo emóciu strachu. Overte si, či ide o varovanie, čo väčšinou NIE JE. Potom si povedzte alebo pomyslite: „Toto je iba strach a ja sa na ňom ODMIETAM zúčastňovať!“

Potom myslite na niečo, niekoho, koho hlboko milujete. Môže to byť osoba, miesto, situácia alebo aj vec. CÍŤTE tú lásku vo svojom srdci keď si poviete: „Vybral/a som si LÁSKU!“ Potom, dotýkajúc sa srdečnej čakry, CÍŤTE najhlbšiu vďačnosť za tú lásku, o ktorej ste hovorili. „Ďakujem, ďakujem, ďakujem za túto lásku.“

Preciťujte ako sa láska zmiešava s vďačnosťou pokým strach celkom nezmizne z vášho vedomia. LÁSKA nahrádza strach a VĎAČNOSŤ privádza lásku hlboko do vášho srdca.
Toto cvičenie vám pomôže zameniť bežné, na strachu založené myslenie vášho ega/ja za Lásku a Vnútornú Silu vašej Duše/JA. Keď budete robiť toto cvičenie, vaša Duša/JA preberie kontrolu nad vašimi myšlienkami a vylieči a prepustí všetky myšlienky a emócie založené na strachu. Presne tak, ako antivír identifikuje a vymaže všetky víry z vášho počítača, vaša Duša/Ja s radosťou identifikuje a vymaže strach z vášho vedomia.

Prepustenie starých zvykov

Strach sa stal zvykom vo vašej realite, pretože je nevyhnutný na prežitie vo vašom nebezpečnom svete. Avšak teraz môžete použiť toto cvičenie na prepísanie starých, navyknutých spôsobov myslenia zatiaľ čo vaša Duša/Ja

  • prevezme kontrolu nad každou vašou myšlienkou
  • načúva, lieči a prepúšťa staré emócie strachu a
  • ukončí staré zvyky plné strachu

Tieto na strachu založené zvyky a správanie udržiavajú vaše primárne vedomie zamerané na frekvenciu tretej dimenzie a blokujú vaše vyššie vízie. Buďte milujúco trpezliví so sebou, pretože sa pomaly, ale isto, stávate Majstrami Energie, ktorá je vašim pravým JA. Ľudstvo je Ochrancom Krajiny. Keď ste predstúpili pred Karmickú Radu, aby ste požiadali o inkarnáciu do tejto doby, zaviazali ste sa, že si budete pamätať, že:

Silou bezpodmienečnej lásky, MY, osoba a planéta v Jednote uvedieme Zem do piatej dimenzie. Ako sa stále viacerí z vás prebúdzajú do pravdy, Multidimenzionálne JA, sila vašej zjednotenej, bezpodmienečnej lásky vylieči ľudstvo a všetkých ľudí, ktorí považujú Zem sa svoj domov. Sú takí, ktorí neprijmú toto liečenie, Zem je planétou slobodnej vôle. Avšak ozvena bezpodmienečnej lásky vzostúpi nad rámec tých, ktorí si vybrali zostať v strachu. Bez nadvlády a obmedzení strachu povstane riešenie, ktoré bolo dlho skryté za závojom ilúzie tretej dimenzie.

Chceme vám pripomenúť, aby ste opustili vašu pripútanosť k času a priestoru, ako ich poznáte. Keď to urobíte, budete sa môcť ľahšie odovzdať Prúdu PRÍTOMNOSTI, ktorý spája VŠETOK život do JEDNÉHO. Vezte sa na tomto Prúde PRÍTOMNOSTI ako sa váš svet vezie na mesačných lúčoch a nasledujte svetlo cez to, čo môže vyzerať ako temná noc.
Ak zistíte, že vaša myseľ ubieha k nežiaducej budúcnosti, zastavte sa na chvíľu a nahraďte túto myšlienku a mentálny obraz víziou vašej nesledujúcej úžasnej reality v piatej dimenzii. Toto mentálne cvičenie vám zaberie iba chvíľu a udrží vás na Ceste vášho najvyššieho osudu a v Prúde s JEDNÝM. To je rozhodujúce počas tohto času osobnej a planetárnej premeny, ktorá vám pripomína, že VY ste skvelé, Multidimenzionálne Bytosti. Užitočná mantra na „napravenie smeru“ je:

JA SOM Stvoriteľ môjho života.
Ja si vyberám bezpodmienečnú lásku a multidimenzionálne Svetlo!

Opakovanie mantry znova a znova je najlepším spôsobom, ako kontrolovať svoj strach a ovládnuť svoje myslenie.

Multidimenzionálne vnímanie

Našťastie odkedy máte plne aktivované multidimenzionálne vnímanie, vidíte iba málo prejavov tejto temnej noci. Budete vedieť, že tí, ktorí sa nevezú na tomto Prúde, si vybrali život v realite nižších vibrácií. Toto poznanie neobsahuje žiadne súdenie, pretože jedna frekvencia nie je lepšia ako druhá. Niektorí ľudia veria, že sa majú stále čo naučiť zo skúseností tretej dimenzie. Preto budú pokračovať v „3D Hre.“ Ostatní si vybrali štvrtú dimenziu. Vo štvrtej dimenzii sa môžu pohybovať cez éterické reality Zeme, keď cestujú v čase za zážitkami, ktoré chcú prežiť, znova prežiť alebo vytvoriť.

Potom sú tu takí, ktorí sa cítia byť naplnení zážitkami polarizovanej reality. Títo uzemnení jedinci sú pripravení vrátiť sa do vyjadrenia svojho JA vo vyššej dimenzii rovnako, ako ich väčšia Galaktická Rodina. Tí z vás, ktorí sa rozhodli podieľať sa na Osobnom a Planetárnom Vzostupe, zostávajú v Prúde JEDNÉHO a Vzdávajú sa každej kontroly nad fyzickým telom v prospech svojej Duše.

My Arkturiáni, rovnako ako vaša celá Galaktická Rodina, sa tešíme z toho, že vás môžeme sprevádzať pri ceste cez Arkturiánsky Koridor do vášho nového DOMOVA. Na záver vám pripomíname, aby ste si neustále držali vo vedomí mantru:

JA sa TERAZ vzdávam každej kontroly mojej fyzickej reality a odovzdávam ju mojej Duši.

Skutočná reč

Kalifornia Sekvojový les (Redwoods)
Obklopený stromami počujem Ticho Prírody všade navôkol mňa. Je to to Ticho, ktoré je nedostupné v meste, kvôli pokrivenému času. Príroda existovala pred technológiami, pred mobilnými telefónmi, WIFI, prúdovými lietadlami a 24 hodinovým elektrickým hlukom.

V meste som neustále v kontakte s týmto „hlukom“ vďaka vlneniu prechádzajúcemu cez moje rozšírené vnímanie. Doteraz som si ten hluk nevšimol, ako sa pomalý a tichý elektrický hluk krížil s mojim vedomím, pokým sa nestal „normálnym.“ Preto trvá tri, možno štyri dni v Prírode, kým dokážem počuť Ticho.

V skutočnosti je Ticho rečou stromov, ale nie len stromov, hoci všetky stromy hovoria nejakou formou tohto jazyka. Toto konkrétne Ticho je rečou stromov v Sekvojovom lese, najstarších a najväčších stromov na tele Gaie. Vďaka tomuto lesu počujem Skutočný Jazyk, jazyk, ktorý nie je založený na slovách, ale na tónoch vedomia.

Teraz som strávil týždeň v málo obývanej oblasti pokrytej množstvom stromov a počujem Skutočnú Reč vysielanú týmito prastarými bytosťami. Sekvojový les je pozostatkom ochrancov Lemúrie. Preto tieto stromy udržujú tie vibrácie.

Los Angeles, kde žijem, udržuje vibrácie Atlantídy prenášané elektrickým hlukom moderného mesta pri oceáne. Toto elektrické mesto hovorí Atlantským Skutočným Jazykom a stromy Sekvojového lesa hovoria Lemúrskym Skutočným Jazykom. Keď znova vzostúpime do Koridoru, opäť navštívime našich pradávnych predkov, rovnako ako našu pradávnu Galaktickú Rodinu.

Vykonáme túto cestu ako JEDEN pomocou sily nášho Kolektívneho a Planetárneho Vedomia. V skutočnosti vykonáme túto cestu cez naše Multidimenzionálne Vedomie.
Vďaka nášmu Multidimenzionálnemu Vedomiu si budeme pamätať a opäť navštívime našu „minulosť,“ aby sme lepšie spoznali našu „prítomnosť.“ Pôjdeme aj do „budúcnosti,“ aby sme ju videli ako našu „prítomnosť.“ Inak povedané presiahneme koncept času a priestoru, ktorý je založený na ilúzii tretej dimenzie.

Spolu cez naše zjednotené multidimenzionálne vedomie vstúpime do nepoznaného. Samozrejme, že „nepoznané“ je iba „zabudnuté,“ pretože sme úžasné Multidimenzionálne Bytosti, ktoré majú tú česť byť inkarnované TERAZ, aby sa podieľali na Planetárnom Vzostupe.

Spolu si spomenieme na náš Skutočný Jazyk, ktorý je jazykom tónov/frekvencií vedomia. Prv, ako to budeme vedieť, náš Internet bude zastaraný, keď si spomenieme ako sa rozprávať a počúvať cez rozšírené vnímanie. Táto Reč multidimenzionálneho vedomia je prenášaná a prijímaná cez Multidimenzionálne Svetlo a Bezpodmienečnú Lásku.

Vedomie a komunikácia

Internet nás naučil, že môžeme komunikovať pomocou slov a obrazov s osobou, ktorú poznáme iba vedomím. Pohlavie, kultúra, náboženstvo, vek a ekonomický status sú neznáme a nedôležité. Ako uzemňujeme naše Multidimenzionálne JA stále viac a viac v našich každodenných životoch, spomenieme si na toto:

Vedomie JE komunikácia a komunikácia JE vedomie. Je to vďaka nášmu vedomiu, že naozaj komunikujeme so svetom, ktorý prijímame ako našu realitu. Ak je naše vedomie obmedzené bežnými činnosťami tretej dimenzie, dokážeme komunikovať iba s malou časťou našej celkovej multidimenzionálnej reality.

Našťastie spolu s expanziou nášho Osobného Vedomia z našej osobnej reality v tretej dimenzii ku Kolektívnemu Vedomiu reality piatej dimenzie a do Planetárneho Vedomia reality piatej dimenzie, dokážeme prijať stále sa zväčšujúcu časť multidimenzionálnej reality. Potom môžeme prekročiť prah Galaktického Vedomia našich Hviezdnych Predkov rovnako, ako naše vlastné alternatívne/paralelné reality, v ktorých sa nachádzame na iných planétach, galaxiách a dimenziách.

Môj starý priateľ Sekvojový les mi pripomenul Skutočný Jazyk, v ktorom sa duch (dych) pohybuje cez Formu (hmotu). Keď používame náš ľudský jazyk, dovoľujeme nášmu dychu (duchu) prejsť z hrdla (krčnej čakry) cez mnoho svalov v našich ústach, jazyku a perách. Skutočný Jazyk hovorí cez stromy tak, že vietor (dych) hýbe stromami (formou).

Tento Skutočný Jazyk JEDNOTY je prenášaný multidimenzionálnym svetlom a bezpodmienečnou láskou.

Cestovanie cez Koridor

Arkturiánsky Koridor existuje v PRÍTOMNOSTI JEDNOTY. Takže keď cezeň cestujeme spolu, stávame sa súčasťou Skutočného Jazyka JEDNOTY tak, ako podpis frekvencie tých, ktorí cestujú s nami cez Koridor. V Koridore sme mikrokozmom mikrokozmu Planetárneho Vzostupu.

Všetci ľudia, zvieratá, rastliny a Elementáli Zeme sú vedome alebo nevedome pripravovaní na Veľkú Zmenu. Nastane táto zmena? Samozrejme! Otázka je – budeme schopní vedome vnímať to, na čom sa podieľa vedomie, frekvenciu reality, v ktorej sa zmena udeje? Inak povedané, budeme schopní udržať nastavenie našej pozornosti a nášho zámeru na frekvenciu reality, ktorá vzostupuje? Ako zistíme, že je frekvencia, viac či menej nastavená na to? Našťastie nebudeme sami, pretože TERAZ sme JEDNO.

Liečenie matky

Naši drahí, my Arkturiáni by sme vám radi pripomenuli, že na nejakej úrovni ste si všetci vybrali svoje pozemské výzvy. Prečo by sme to robili, pýtate sa. Odpoveďou je to, že iba cez spojenie s vašou Dušou/JA môžete konfrontovať a riešiť tieto výzvy. Vaša Duša vie, že vaša realita tretej dimenzie je „školou,“ ktorú ste si vybrali, aby ste rozšírili svoje Svetlo pomocou zážitkov fyzickej inkarnácie.

Vaša Duša sa nestará o to, či ste bohatí alebo slávni. Chce iba, aby ste si spomenuli na svoje Skutočné JA, pokým ste ukotvení v hmote. Vďaka mnohým vašim výzvam ste sa naučili prežiť každý deň alebo aspoň väčšinu dní. Nemáte zabúdať zostávať v spojení so svojim JA, nie len vtedy, keď ste zaseknutí v nejakej výzve, ale aj vtedy, keď ste šťastní a pokojní.

Máte si pamätať, že Duša nie je iba niečo, čo funguje, keď ste vystrašení, je to to, čím STE. Teraz viete, že Ste Duch ukotvený v hmote, nie hmota hľadajúca Ducha. S týmto vedomím sa uzatvára vaša cesta v 3D a postupujete do piatej dimenzie.

Teraz, keď každý deň väčšinu času trávite v spojení s Duchovnom, bez ohľadu na to, či ste naplnení láskou alebo strachom, nachádzate veľké uspokojenie v živote vo svetle a nevybrali by ste si nič iné. Znova vás žiadame, aby si každý z vás našiel čas na pobyt v prekrásnej Prírode Zeme zvlášť vtedy, keď nemáte žiadnu záhradu alebo blízky park. Pobývanie v Prírode vám umožní spraviť skok vo vedomí. Všetci ste motýli vylietavajúci zo svojich kukiel a potrebujete lásku Matky Prírody, aby sa postarala o vyjadrenie vášho nového JA.

Nadišiel čas pre vás, vodcovia Novej Zeme, aby ste potichu dozreli do frekvencie piatej dimenzie pokým ešte obývate svoje pozemské nádoby. Tento akt je veľkou výzvou a možný iba vtedy, keď máte radosť v každodennom živote. Dôležitá je táto časť procesu planetárneho vzostupu, pretože vzostupujúci žijú v dvoch svetoch zároveň.

Ak nie ste uzemnení v tretej dimenzii silou lásky a radosti, vaša energia odletí z vašej pozemskej nádoby do piatej dimenzie. Inak povedané osobne vzostúpite. V takom prípade nepoužijete vašu obrovskú silu osobného vzostupu na prispenie ku vzostupu Zeme.
Ak ste šťastní a máte naplnený a láskyplný život v tretej dimenzii, budete schopní zotrvať v pozemskej nádobe v rovnakom čase, keď budete cestovať do piatej dimenzie. Vaše časté cesty do piatej dimenzie, zatiaľ čo sa stále nachádzate vo svojej pozemskej nádobe, vám pomôžu „potlačiť“ trojdimenzionálnu Zem cez štvrtú dimenziu do piatej.

V tomto prípade tí uzemnení môžu vrátiť Domov, zatiaľ čo prinesú aj svoj domov z tretej dimenzie so sebou. Okrem toho sila planetárneho vzostupu pomôže ľudstvu s jeho vzostupom. Pravdou je, že ľudstvo je Gaia, pretože v piatej dimenzii ste vy planéta a planéta je vami. Ako sa stávate JEDNÝM s planétou, opúšťate svoju kuklu a voľne letíte k vyššiemu vyjadreniu vášho Multidimenzionálneho JA. Vieme, že žiadame veľa od Planetárneho Vzostupového Týmu, keď chceme aby zostal v tretej dimenzii, ale časté návštevy piatej dimenzie uľahčia váš čas čakania. Vidíme slávu vášho prebudenia sa do Multidimenzionálneho JA ako hviezdnu explóziu nad povrchom Zeme. Vieme aj to, že väčšina z vás odpovedala na núdzové volanie Gaie pri páde Atlantídy. Vidíme aj vašu úžasnú oddanosť tejto úlohe, ktorá bude zavŕšená navrátením Zeme do vyššej frekvencie jej vyjadrenia.

Chválime vás za vašu mimoriadnu trpezlivosť, vytrvalosť a oddanosť. Vieme, že si želáte vrátiť sa Domov, ale rozhodli ste sa zostať, pokým tu budete potrební. My z Galaktickej Federácie, obzvlášť tí, ktorí sme kedysi žili na Zemi a pomáhame jej pri vzostupe, sme hrdí na to, že vás poznáme a tešíme sa na veľkolepú oslavu vášho návratu ku nám.

Vaša Arkturiánska Rodina  – preklad: danuša


This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s