Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (4) časť

predchádzajúca časť

Poslední Noc Svaroga

Zatím poslední a „nejtemnější“ Noc Svaroga zahalila naši zemi po dobu sedmi kruhů života, tj. po dobu 7 x 144 let = 1008 let. Jmenovitě, od roku 988 do roku 1995-6 (6496 – 7504 slovanské chronologie. Pozn. překl.: slovanská chronologie se počítá od vítězství Državy – Slovansko-Árijské Védické Říše – nad starověkou čínou, tehdy nazývanou Arímie (Arymia), v bitvě před 7518 roky. Na počest tohoto se stal symbol jezdce na koni probodávající draka státotvorným symbolem. Křesťanský „nátěr“ ve formě Sv. Jiří dostal tento symbol teprve mhohem později.). Čím „temnější“ Noc Svaroga, tím větší je negativní evoluční „tlak“, a čím větší je tento, tím snadnější je pro Parazity zmocnit se vlády na planetou a jejími obyvateli. Čím je negativní evoluční „tlak“ vyšší, tím težší je pro jedince dosáhnout harmonického vývoje. Jinými slovy, je pro jedince težší vyhnout se nízkým instinktům a emocím jako agrese, závist apod. Délka Dne / Noci Svaroga je určena velikostí prostorové nerovnoměrnosti a také rychlostí objektu, který jí prochází. Platí pravidlo, že oblasti s rozdílným evolučním potenciálem se v zásadě střídají, ale nemají stejnou délku, tzn. časové trvání periody Dne Svaroga může být podstatně delší nebo kratší než trvání předcházející nebo následujíc periody Noci Svaroga. Lidé narození v průběhu negativního evolučního působení (Noc Svaroga) mají tendenci se „naladit“ na toto negativní působení. Toto platí zvláště pro společnosti v úvodních stádiích rozvoje (málo evolučně / duchovně vyspělé). Z tohoto důvodu Parazité preferují tato období k převzetí kontroly nad planetami / civilizacemi. Pouze velmi silná vůle a vysoké morální kvality dovolí jedinci toto negativní působení překonat a přenést se přes evoluční fázi inteligentního živočicha dále. Naši předkové a Bílí Hierarchové si tohoto byli velice dobře vědomi, a tak umístili do nitra země Zdroj Života / Zdroj Síly, aby působení Noci Svaroga na obyvatele Midgard-Země neutralizovali:

Napájal Rasu dedičný zdroj,

ktorý uchoval sa v zemiach prastarých…

Predvídajúc Temnotu na Midgarde Bohovia,

i potomkom Rasy pomôcť rozhodli…

(Slovansko – Árijské védy)

Umístěním Zdroje do nitra země mělo za účel vyrovnat negativní působení Noci Svaroga. Ale jelikož toto působení není homogenní, ani kvalitativně ani kvantitativně, a to ani v rámci jedné Noci Svaroga, „působení“ Zdroje na oblasti země je různé síly a oblasti s nějvětším „zřídlem“ jsou v neustálém pohybu, objevujíc se s časem na různých místech:

V hlbinách zemských on naberal silu,

v rôznych miestach na povrch vychádzajúc.

No Večný Zdroj Božskej Sily

nie v každom kraji Sveta Rasy vystupoval na povrch.

V místech vysokého působení Zdroje na povrch Midgard-Země, síla Zdroje urychlovala evoluční vývoj jedinců. Umístění těchto míst byla drženo v tajnosti, jak před nepřáteli, tak před nezasvěcenými. Podstatné je, že blokující vliv generátoru zabraňující aktivaci genetických schopností jedince byl v těchto oblastech eliminován.

 Po katastrofě Antlanie (Atlantidy), Bílý Hierarchové umístili do nitra země také generátor, který blokoval manifestaci geneticky zakódovaných evolučních schopností, dokud jejich nositel nedosáhl úrovně umožňující mu realizovat plnou zodpovědnost za veškeré své konání. Tohoto je dosaženo na stupni evolučního vývoje, kdy člověk reaktivuje všech šest materiálních těl, navíc ke svému fyzickému. Dosažení tohoto stupně vývoje znamená také završení planetárního cyklu vývoje a vstup do kosmického cyklu vývoje. Blokující generátor byl do nitra země umístěn jako protiopatření, poté co před 13019 roky vůdci Antlanie použili tyto evoluční schopnosti k ovládání elementů země pro své mocenské účely, což vyústilo do planetární katastrofy.

Bílí Hierarchové takto vytvořili originální systém ochrany, který nedovolil jedinci během vývoje naplnou využít evolučního potenciálů obsaženého v genech, dokud dotyčný nebyl schopen uvědomit si a realizovat plný dosah svých akcí, a převzít za ně zodpovědnost, což se v praxi dalo dosáhnout jen završením cesty „osvícení věděním“, neboli dovršení planetárního cyklu evoluce reaktivací všech šesti materiálních těl. S ohledem na toto, byly místa působení Zdroje velmi pečlivě střežena, neboť zde byl člověk odstíněn od vlivu blokujícího generátoru:

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tak Života Zdroj, všetkým sily daruje

ľuďom, Bohom i rozličným rastlinám.

Čo odkrýva on v bytostiach všetkých,

akými darmi on život obdarúva…

V Bohoch odhaľuje on skryté sily,

Ľudí obdarováva v súlade s ich mysľou…

– 4. Kniha Véd, Druhá Vesť, str. 27

Z tohoto fragmentu Slovansko-Árijských Véd je patrný zajímavý detail – Zdroj Života aktivuje schopnosti jak v lidech tak v Bozích. A nejen to, Bohům umožňuje nalézt své dormantní schopnosti, a ostatní odměnuje v závislosti na jejich „myšlenkách“. Také je z něj celkem patrné, že naši předkové přikládali slovu „Bůh“ zcela jiný význam než my dnes. Pojmem „Bůh“ naši předkové označovali buďto Bílé Hierarchy, nebo jedince kteří dosáhli výsokého stupně evolučního vývoje – urovně Tvůrce. Jak se ukazuje, mezi lidmi nezřídka se rodí „spící bohové“, to jest, kteří mají geneticky dané schopnosti, jež pod správným vedením a vývojem umožní dosáhnout tohto velmi vysokého stupně, ke kterému se vážou, z bežného pohledu, „magické“ schopnosti. Takové osoba ale nemůže své schopnosti rozvíjet, dokud je pod vlivem blokujícího generátoru, pokud nezavršila planetární „cyklus“ svého vývoje. Je velmi pravděpodobné, že volchvové používali místa aktivního působení „Zdroje“ právě k nalezení takovýchto „spících bohů“ v co nejranějším věku, za účelem pomoci jim co nejvíce rozvinout jejich potenciál.

Věc se má tak, že zdaleka ne každý je, i pokud je výrazně nakloněn ke konání dobra, schopen završit všechny fáze planetární cyklu vývoje a započít vesmírný cyklus vývoje. Přesněji řečeno, takovýchto lidí je ve skutečnosti velmi málo.

Problém je v tom, že málokdy se v jednom člověku skloubí potřebné geneticky dané možnosti a potřebný harmonický rozvoj jeho osobnosti, bez čehož je jednoduše nemožné završit planetární cyklus evoluce. Bez osvícení věděním, které je podmíněno pochopením vztahů příčiny-následků v přírodě / kosmu a v lidské společnosti, a pochopením „kdy, proč a za jakým cílem“, je velmi nežádoucí, aby někomu bylo dovoleno vědomě zasahovat do běhu věcí (myšleno, zásahy na úrovní možností Tvůrce). Navíc, je třeba mít určité schopnosti a kvality které umožní realizování takovýchto zásahů, společně s plným uvědoměním všech důsledků a přijmutí kompletní zodpovědnosti všechny své akce. Teprve když se vše toto harmonicky kombinuje v jedné osobě, otvírá se možnost úspěšného završení planterárního cyklu vývoje.

Tedy, místa působení Zdroje byly používány k nalezení osob s vysokým evolučním potenciálem, zatímco lidé bez něj ani v přítomnosti tohoto působení nevykazovali žádné speciální schopnosti a kvality. Z tohoto důvodu je psáno, že Zdroj každému dává „podle myšlení jeho“. V těchto místech mohli lidé s vysokým evolučním potenciálem, „spící bohové“, manifestovat schopnosti na úrovních, jež byly nemožné kdekoliv jinde, proto také mimo tato místa nebylo možno zjistit, „kdo je kdo“, toto se odhalilo teprve působením Zdroje. Volchvové tajili lokaci takovýchto míst, jak před nepřáteli, tak před nezasvěcenými. Slovansko-Árijské Védy nám referují o „poznávacích znacích“, podle nichž bylo možno působení Zdroje určit:

Tajomstvá rodenia tráv vôkol zdroja

doteraz neznáme ľuďom všetkým boli…

Rastlina každá blízko zdroja

vlastnosti menila aj rast počiatočný.

Huby dvíhali sa na ríf nad zemou,

no kamenným telom oni nadelili sa

Stepná tráva rástla na piaď,

a plody z hrudy vyrástli ako stromy.

Čo sa deje so Svarožou Trávou,

Keď čas nastane a pridajú sa siatiny?

Čím obdarí trávu Života Zdroj

na túto otázku žreci nemajú odpoveď.

– 4. Kniha Véd, Druhá Vesť, str. 27

Jak se dozvídáme, v místech působení Zdroje byly pozorovatelné anomálie růstu rostlin, a kněží neznali důvod. To znamená, že neznali princip působení Zdroje Života na lidské bytosti. Je celkem možné, že volchvové-strážci byli jen informováni o existenci Zdroje, ale nebyl jim sdělen princip jeho činnosti. Toto opatření bylo učiněno pravděpodobně pro to, aby byla existence zařízení udržena v kompletní tajnosti. Nicméně, Temná frakce / Parazité se velmi snažili oblasti působení Zdroje nalézt, aby se také osvobodili od vlivu blokujícího generátoru. Proto bylo důležité, udržet jeho existenci v tajnosti. Nejspíše oblasti působení byli poměrně malé, jinak by anomální růst rostlin nezůstal dlouho utajen.

Chtěl bych zdůraznit, že lidská bytost se rodí jako živočich a postupně prochází kvalitativními stádii živočich, inteligentní živočich, a konečně lidská bytost.

pokračovanie

Zdroj

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

1 Response to Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (4) časť

  1. Spätné upozornenie: Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (4) časť - Slovanské Noviny

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s