Ku Svetlu – Duchovné spojenie

predchádzajúci článok

Človek, ktorého nitky osudu prevádzali rôznymi životnými radosťami, ale aj útrapami, aby ho pokorili a skyprili v ňom pôdu na prijatie Pravdy, pravdepodobne skôr alebo neskôr dôjde k nesmierne dôležitej otázke: “V čom vlastne spočíva skutočná kvalita môjho života? Spočíva predovšetkým v podávaní najvyšších možných výkonov v zamestnaní, ktoré som si zvolil? Spočíva v úspešnom získavaní obdivu okolia? Alebo v dôslednom zabezpečovaní pozemských záležitostí so všetkým, čo k tomu patrí? Aj keď odpoveď na otázku tohto druhu nemožno dostatočne výstižne sprostredkovať slovami, pretože je možné nájsť ju len v samotnom prežití a citovom rozochvení ducha, je možné, aby sme napísali nasledovné:

Z dlhodobého hľadiska je možné vysokú kvalitu života dosiahnuť len u toho, kto si dokáže uchovať čistotu a výšku stále trvajúceho spojenia svojho ducha so Svetlom; Svetlom, ktorého blahodarné pôsobenie sa vo vedomí duchovne otvoreného človeka odzrkadľuje napríklad prežívaním stavu pevnej duševnej stability, ktorá sa môže stupňovať až k hrdinstvu alebo aj trvalým povznesením sa nad všetky nízke pocity, ku ktorým patrí napríklad zožierajúca precitlivelosť voči sebe, či zmyselná žiadostivosť tela odtrhnutá od osobnej lásky a pod.

Vysoký stupeň spojenia ducha človeka so Svetlom sa taktiež prejavuje tým, že od neho samočinne odpadnú mnohé nezodpovedané otázky, ktoré ho mohli vnútorne trápiť celé roky a byť príčinou hlbokého zármutku, ba až ťažkej depresie. Je to spôsobené tým, že človek dokáže v lúčoch čistého duchovného spojenia okamžite zmeniť rebríček hodnôt a správne ho usporiadať, pričom prestane dbať na seba a svoju vôľu, ako na to prvoradé, ale začne dbať hlavne na dobro celku a toto dobro uprednostňovať. Len v stave vnútorného povznesenia, ktoré vypláva z opisovaného vysokého a čistého stupňa trvalého duchovného spojenia, môže človek následne výrazne skvalitniť i svoj osobný život vo všetkých jeho prejavoch a to aj v tzv. rýdzo pozemských záležitostiach, pretože stav spomínaného povznesenia prináša do duše tiež neskonalú radosť, tvorivosť, vytrvalosť, ale i odvahu všetko prekážajúce prekonávať. Aj zdanlivo bezvýznamným úkonom dokáže dať človek, keď je duchom skutočne povznesený, nový zmysel a dokáže ich povzniesť ku kráse a najväčšej možnej ušľachtilosti, ba neraz až k pravému umeniu.

Možno právom povedať, že vyššie uvedené vlastnosti sú základnými hodnotami pre skvalitnenie každej ľudskej činnosti, ak stojí na správnych základoch. Sú tiež zlatými kľúčmi od všetkých zamknutých brán, ktoré dosiaľ stoja človeku v ceste ako vážna prekážka pre splnenie vlastného zmyslu svojho života. Tieto kľúče nenájde nikde a v ničom, ak ich nebude hľadať vo svojom srdci, v snahe udržať sa v stálom a čistom spojení so Svetlom. Každý z nás to môže dokázať, aj keď to bude spočiatku ťažké, ba zdanlivo nemožné pre množstvo zažitých zlozvykov! Je však potrebné stále pamätať, že vysoký stupeň duchovného spojenia so Svetlom nemožno získať inakšie, než výlučne tou cestou, ktorú na to určil Boh vo svojej dokonalosti!

Nie je to cesta vlastných prianí človeka, ale vedomého a stáleho vciťovania sa do pravého zmyslu každej životnej situácie, do ktorej sme postavení. Kto dokáže vo všetkom, čo prežíva i zdanlivo náhodne, nachádzať hlbšie príčiny, vedúceho jeho ducha správnym smerom vpred, ten v tom čoskoro spozná i láskavé milosti Svetla, ktoré na neho stále dbá, držiac nad ním ochrannú ruku, aj napriek jeho chybám. Vzplanie v ňom za to cit vďaky a doslova by sa v rozochvení ducha musel brániť čistému duchovnému spojeniu, aby ho prirodzene nezískal.

Toto je aj jedna z najschodnejších ciest, vedúca k pravej modlitbe, ktorú je potrebné využívať, pretože základným popudom k jej naplneniu je jeden z najsilnejších ľudských citov – Cit vďaky Bohu za jeho nepochopiteľnú veľkosť, Jeho múdre vedenie a Lásku, ktorá sa vždy napĺňa v Spravodlivosti.

Opísaná cesta k získaniu čistého duchovného spojenia je cestou stálej práce na sebe samom! Práce, ktorá nemá časové ohraničenie v rámci dňa, ale musí byť napĺňaná neustále, pri všetkom, čo konáme. Len tomu, kto na sebe takto pracuje a vciťovaním sa hľadá pravý zmysel každej životnej situácie, môže sa postupne odkrývať hlbší zmysle všetkého, aby potom duchovne skutočne stúpal správnym smerom. Lenivým a pohodlným ostane toto všetko navždy zahalené závojom nevedomosti, aby sa, reptajúc na nespravodlivosť osudu, dožili bolestivých následkov, pre ktoré sa sami slobodne rozhodli.

Vysoký stupeň čistého duchovného spojenia však nie je nikdy vystupňovaním či vyšším zušľachtením nízkeho napojenia! To by bola zlá a nesprávna predstava. Vysoký stupeň duchovného spojenia je od samotnej podstaty iného druhu a nemá s nízkosťou nič spoločné!

Nízky stupeň napojenia vyplýva len s pocitovej činnosti mozgu bez prvoradej účasti ducha človeka. Prostredníctvom mozgu sa vedomie človeka napája len na nízke úrovne záhrobia a čerpá odtiaľ obrazy pre život, ktorý nemá žiadnu vyššiu hodnotu a môžeme ho preto nazvať cituprázdny, bezduchý, ba neraz až zvrhlý. Avšak v prípade vysokého stupňa duchovného spojenia zohráva mozog len úlohu pozemského vykonávateľa vôle najvnútornejšej a najdôležitejšej podstaty človeka, ktorou je samotný duch. Duch, keď nie je otrokom spomínaného mozgu, obmedzeného na pozemský priestor a čas, vždy smeruje svojim nasadením len do miest svojej pravej rovnorodosti, do duchovného Domova, kde je ušľachtilosť a nádhera vlastnosťou každého tvaru a prejavu tam prebývajúcich duchovných osobností.

Dokázať presne rozlíšiť, ktorý druh napojenia práve prežívame nie je ťažké. Ak v nás prevláda úzkosť a strata vôle byť prospešný celku, hoci i v skrytosti svojich myšlienok, je napojenie nízke a hrozí pád. V tomto stave je potrebné zabrániť si v rozhodovaní o vážnych veciach a je potrebné toto rozhodovanie odložiť na neskôr, keď bude napojenie pravé. Ak však prežívame stav radostného nadšenia, ktorý bol bližšie opísaný v úvode prednášky, je napojenie zaručene bezpečné a správne. V tomto stave je možné konať skutočne zodpovedne a bez obáv, že po “vychladnutí rozumu” ostane po nás spúšť.

Dôležité je ešte dodať, že nie je vôbec ťažké stratiť v dnešnej dobe náročne získané čisté duchovné spojenie. Stačí okamih nebdelosti, kedy sa napríklad necháme ovplyvniť cudzími myšlienkami alebo slovami nízkeho druhu, napríklad tým, že sa budeme posudzujúcim spôsobom vyjadrovať o tretej osobe bez jej prítomnosti a všetko sa zrúti.

Každý musí preto prísne dbať na to, koho pripustí do svojej prítomnosti, kým dostatočne nezosilnie v úsilí o svoju čistotu! Ľudia, ktorí mnoho rozprávajú sú najväčšími škodcami a ničiteľmi čistého duchovného spojenia. V ich prítomnosti, ak je nevyhnutná, je potrebné sa obzvlášť dobre zaradiť do Svetlých duchovných prúdov a je potrebné zaoberať sa zmysluplnými myšlienkami. Stav bezmyšlienkovitosti je v tomto prípade otvorenou bránou pre nízkosť akéhokoľvek druhu.

  • Ako si teda stojíme v každodennom živote, ak zohľadníme tieto dôležité skutočnosti?
  • Vieme skutočne, kam smerujú v jednotlivých chvíľach dňa nitky nášho citu?
  • A napokon, vieme komu skutočne slúžime?

Je potrebné zastaviť sa a zvolať hlasno slová, ktoré kedysi zanechal Kristus ľudstvu pre záchranu: “Ľudia! Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce!”

Uchovajme si hlboko tieto slová a ujasnime si ich obsah sami pred sebou, pretože kde je náš poklad, tam budú vždy smerovať aj všetky nitky našich citov.

 http://www.pre-ludskost.sk/

Zdroj

nasledujúci článok

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s