TAJEMSTVÍ MENSTRUAČNÍ KRVE, aneb co nám (o nás) po tisíce let tají

***

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly, že je zdrojem jejich síly. Krev nese genetický kód, a protože je Matka Bohyně zdrojem všech věcí, je tím odkud kódy přicházejí. Je tím, kde je uložen příběh. Menstruační krev může být použita, aby vyživovala život rostlin, označovala Zemi a umožnila Zemi poznání, že Bohyně zase žije. Všeobecně ženy již nekrvácejí do Země. Kdyby tak dělaly, byl by to přímý přenos energie Bohyně.

Když ženy pouštějí svou krev do Země, je tím živena. Ženám bylo po celé věky říkáno, že jejich krev je kletbou a ony se své vlastní krve obávaly. Nechápou, že je jejich zdrojem a jejich silou. Jestliže odložíte stará tabu a pracujete s menstruační krví, shledáte, že působíte docela jinak na zvířata i rostliny Živé knihovny. Ženy, jestliže stále krvácíte, buďte moudré a ctěte své tělo a svoji krev. Vaše krev je jedním z nejvyšších zdrojů plození a vyznačení území, které můžete vyvolat. Pochopení tajemství krve je klíčem ke spojení se zdrojem vaší síly a spojuje Vás s vašimi hlubokými vnitřními znalostmi.

Můžete si označit půdu, kde žijete, svou menstruační krví. Můžete začít s kardinálními body: sever, jih, východ, západ. Potom, za čas, můžete pokračovat v označování Země jako když malíř pokládá své črty na plátno. Můžete rozředit krev vodou, aby jí bylo více. Můžete jí žehnat a používat krystaly, aby udržela svou vibraci. Tento proces se dělá, aby bylo vyznačeno území Bohyně. Bude to přitahovat rostliny a zvířata, která mají novou životní sílu a cítí, že jsou s Bohyní jedno.

V řadě vašich starých příběhů byla krev používána, aby odvracela zlo, anebo jako prohlášení nějakého zájmu. Možná byly označovány menstruační krví i dveře. Nikdo by se neodvážil dotknout těchto dveří nebo těch, kdo žijí uvnitř, neboť bylo chápáno, že tam vládne Bohyně. V těchto starých časech byla Bohyně stále respektována. Rozumělo se, že když jste šidili nebo se nepodrobili Bohyni, vaše práce nebyla božská.

Až budete stavět a rozvíjet nové společnosti, navrhujeme, aby se shromáždily ženy každého věku a snažily se porozumět svému menstruačnímu období a sdílely svou sílu a své znalosti jako klíče s muži. Zkoumejte tajemství krve jako přirozený proces společného života. Vaše tělo a jeho cykly vytvářejí představu života. Je velmi důležité, abyste chápali, co je síla. Přemýšlejte o mocné síle ženy, která má dítě. Ona udržuje životní sílu, která vytváří pohyb a touhu, aby se mohlo narodit. V tomto je tajemná síla. Tolik síly, že z ní má mužská vibrace strach jakoby proces rození byl magický. Protože mužství zapomnělo, jak přinášet na planetu zrození prostřednictvím svého těla, muži byli poděšeni silou ženství. Muži se potřebují dostat k tomu, aby používali krvácení žen a podporovali je. Přijde čas, kdy budete chtít znát své potomstvo a budete chtít být odpovědní v tom, kdy je chcete mít, protože život začne být velmi cenný. Ženské krvácení se stane velmi důležitou součástí společnosti. Až ženy pochopí tuto sílu, Bohyně bude galvanizována a vrátí se do Vás všech.

Jestli chcete mít úrodnou zahradu, nejlepší zahradu ve městě, zalévejte ji svou krví ředěnou s vodou. Vaše zahrada bude vzkvétat. Shledáte, že vaše krev může urychlovat růst potravy. Urychluje mnoho, mnoho věcí. Není to omyl, že ženy krvácejí. Je to jeden z největších darů. Je to elixír bohů.

Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z Vás se nelíbí, že jste ženami. Když se objeví menstruace, cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom, co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí Vám, kam Vás krvácení může vést a co Vás může naučit, neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba, aby se navrátila síla partnerským vztahům. Je mnoho tajemství k odhalení a k opětnému předání lidem. Někteří z Vás se mohou divit, proč tento předmět odhalujeme. Je to velmi důležité téma. Jestliže Vás nezajímá energie Bohyně a tajemství krve, říkáme Vám, že míjíte hlavní část života a nemůžete tak rozumět, co se děje na planetě. Jestliže se od toho odvracíte a myslíte si, že je to nedůležité, kompletně míjíte stěžejní bod. Je to jedním z nejvíce posilujících učení, které Vám chceme v této době dát a pomáhat Vám tím v pochopení toho, co přichází. To, co je potřeba, abyste kompletně a totálně dělali je, ať jste muž nebo žena, abyste ctili vibraci, která prochází vaším srdcem a pomáhá Vám mít svá srdce otevřená.

Menstruační krev je vysoce okysličena, je to nejčistší krev a nese dekódovanou *DNA *. Je to kyslík, kdo dekóduje její vlákna a umožňuje restrukturalizaci údajů. Vaši vědci si nyní hrají s třívláknovou DNA. Učí se, jak postavit vlákna DNA založená na světelných fotonech – vláknech uvnitř těla, které nazýváme světelně kódovanými vlákny. Tajemství krve bylo ve vašich moderních náboženstvích ničeno. Zajímali jste se někdy o přijímání Krista? Bylo tam řečeno, abyste jedli tělo a pili krev Krista. Jaký to má význam? Jestli jste pokročilí křesťan, tato slova slyšíte neustále znova a znova: “Toto je mé tělo, toto je má krev.” Tento rituál je překroucen. Pojímání těla a krve v sobě nese smysl kanibalismu a je ovlivněn starodávnými a zhoubnými vlivy plazů.

Na této planetě mají mnozí tendenci věřit advokátům, aniž by zkoumali, kde je pravá pravda. Rozsah této ignorance končí. Vcházíte do oblasti blahodárného vědění. Zakořeňujeme ve Vás několik klíčových frází, používajíce zvuku, které něco pro vaši mysl znamenají. A ještě na jiné hladině k Vám mluvíme jazykem, který vaše tělo umí dekódovat, stejně jako úrodné kruhy. Chceme do tohoto kotle ještě něco přidat. Měsíc ovlivňuje rytmy Země. Kdo může říci, že to nemá smysl? Měsíc ovládá v těle proudy energie stejně jako řídí na vaší planetě příliv a odliv. Měsíc je velmi silný elektromagnetický počítač. Když Měsíc ovlivňuje přílivové vlny, ovlivňuje rovněž vlny ve vašich tělech, krev ve vašich vlastních tělech a krevní hormony.

Na vaší planetě jsou různé cykly, které jsou udržovány kýváním kyvadla. Na Zemi dlouho vládla matriarchální energie. Potom nastoupila na trůn patriarchální energie a vyhladila všechny známky ženského vedení a vědění. Ženské vědění bylo zachováno jenom v mýtech a legendách, kde bylo ženství přijímáno jako účastník a ten kdo život vnímá. Žena se cítila být spojenou s pavučinou existence jen procesem rození. V jednom období zde byly síly mimozemské inteligence, které pracovaly na aktivaci ženských principů. Bylo to uděláno, aby měly ženy schopnost rodit a cítit. A to je to, odkud pramení ženské spojení s Měsícem. Byl to vliv Měsíce, kdo přenášel ženský energetický program. Měsíc je jako velký počítač, takže jej mohou vlastnit různé bytosti a formy inteligence, nebo mohou mít schopnost Měsíc programovat. Takže zde byly bytosti, které naprogramovaly Měsíc pro ženský cyklus. Je to zapomenuto, protože se to dělo v období lásky a benevolence. Potom se samozřejmě věci změnily. Po celé věky je energie z Měsíce vyzařována jako elektromagnetická frekvence k Zemi, aby udržovala dvouvláknovou **DNA *. Nezlobte se pro to na Měsíc. Na Měsíci není nic špatného. On pouze vyzařuje programy. Měsíc stanovil pro ženství výchovný program. Tento reproduktivní cyklus vytváří možnost k častějšímu rození dětí než-li je schopen sluneční cyklus.

Chápejte, že Měsíc Vám kreslí váš pěstounský program. Ačkoliv jako části Vědomí se můžete posunout do nového cyklu plození. To pomůže stabilizovat nekontrolovatelné přelidnění na planetě. Ve Státech nyní převládá strach ze zdvojené populace, která nastala ve velmi krátké době. Rodíte se s jizvami a šrámy. Během příštích padesáti let bude na Měsíc působit jiný vliv a měsíční cykly změní i pozemské cykly. Všechno se drasticky změní. Nyní jste schopni rodit, možná spíše být oplozeny, každý měsíc. Znamená to velmi rozdílné zkušenosti, jestliže budete schopny otěhotnět jen jednou za rok. Přeměny změní celý ženský cyklus, takže se změní i doba těhotenství. Běžný systém již nefunguje, přelidňováním ničíte sami sebe. V tomto stavu, kdy světová populace exploduje, Vám nesvědčí, abyste byly přístupny početí každý měsíční cyklus. Porodní bába byla v mnoha stoletích brána jako největší nepřítel křesťanského náboženství, protože dokázala mírnit bolesti, mohla ženám povídat o tajemství jejich těl, rozuměla bylinám a tajemným částem Živé knihovny. Křesťanství bylo velmi patriarchální a obávalo se Bohyně a ženy. Bálo se, že ženská síla sebere autoritu kostelům a mužům. Potrat nemá nic společného s tím, jestli chcete potratit nebo ne. Toto je zamýšleno, aby udržovalo lidi oddělené a zmatené nad ženskou energií. Je to plán mířící proti Bohyni, aby se ženy cítily oslabeny a myslely si, že nemají žádnou volbu, neboť když ji mají dostupnou, mohou si vybrat potratit.

Úryvok z článku TAJEMSTVÍ MENSTRUAČNÍ KRVE

Celý článoček si môžete prečítať

TU

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s