Pavel Karpeta – Nekonečný příběh, aneb nedobrovolný návrat na místo činu po eonech věků? 3/3

Jsme tady všichni, abychom napravili, co jsme kdysi udělali špatně. „Nekonečný příběh“ mého přítele se plně prolíná s mým i vašimi nekonečnými příběhy. Tak docela nejsme bez viny na tom, v jakém stavu se dnes tento svět nachází a jak hluboko jsme ponořeni do svých hmotných těl.  Můj přítel a já s ním si přiznáváme svůj podíl na tom všem úměrně svému postavení tehdy. I když u něj, jak jste se mohli přesvědčit, nešlo o nic jiného, než že nechtěl souhlasit se zřejmým pádem této Země a jejich bytostí do hmoty a degradací původního projektu. Chtěl tedy něco špatného ?

Na tomto příkladě si prosím uvědomte, že každý z nás je jako duch jistým způsobem omezen maximálními vibracemi svého vědomí. Ty jsou dány vibracemi Světla ve chvíli, kdy je jako božská Jiskra vcházíme do vlastní individuality.

A i ten nejvyspělejší duch tohoto stvoření proto není schopen zcela chápat záměry stvořitele s jeho božskými vibracemi a mnohé mu zůstává skryto. Pak se třeba i vysoká duchovní bytost tohoto vesmíru dopustí ponořena do svých pochybností o záměrech stvořitele chyb podobným té, o jaké si můžete přečíst níže v záznamu č. 3.

Zdá se, že stvořitel v případě našeho koutu vesmíru jako pružný manažer zareagoval na změněné podmínky a zapracoval působení negativních energií do řádu jím stvořené části vesmíru. Takže místo kosmické výkladní skříně učinil na čas Zemi školou duší na různých stupních vývoje.

A my jsme dnes zde pravděpodobně proto, abychom mu pomohli tohle všechno zvrátit zpět. Protože vše vypadá na to, že nastala vhodná chvíle vývoj posunout zpět směrem vzhůru. Snad až k dosažení stavu, který jednou přiblíží nebo se dokonce bude krýt s původním projektem.

Jak dole, tak nahoře. Tak to stojí na Smaragdové desce nalezené někde v egyptských pyramidách. Takže doporučuji se na to dívat realisticky : rozhodnutí o tom, co přesně se bude v naší fabrice jménem Země vyrábět, je stvořitelova práce a jeho zodpovědnost. My se jako duchové se prostě zařadíme každý na své místo a budeme dodržovat pracovní kázeň a makat. Tak už to na tom světě chodí.

V tom jsme zajedno i s mým přítelem. V závěru textu záznamu č. 2 je poznámka, že se vrátil tady na Zemi proto, že jeho schopnosti tvořit čisté systémy je tady dnes zapotřebí. I on poučen znalostí své minulosti dává najevo, že nechce opakovat staré chyby a dělá vše pro to, aby se jeho nitro dokázalo zachvívat v souladu s tím, co mu přichází jako pokyny z vibračních výšin.

Ještě nedávno to tady vypadalo na to, že pro ty více či méně negativní civilizace kolem nás nastal čas k novému rozdání si karet o to, která z nich bude tady na Zemi v dalším období v pozici alfa samce. Jak už víte, ve hře není stále ještě nic menšího než právo na další exploatace energií nás, kteří jsme lidmi této Země.

Zájem má spousta vesmírných hráčů působících nejen v naší hmotné dimenzi. Právě dnes, kdy dokončuji svůj třetí text, jsem na Matrixu objevil článek Ivo Wiesnera s názvem „Skok ke hvězdám“. Doporučuji vám ho všem k přečtení. Stejně jako kompletní dílo tohoto vynikajícího autora, dostupné v téměř všech titulech třeba v knihkupectví v Praze na Celené ulici.

Některé entity své záměry dále vládnout ze zákulisí dějům zde na Zemi neskrývají. Jiným jde sice o totéž, ale z propagačních důvodů v rámci soupeření s těmi prvními vysílají signály, že nám chtějí pomoci. Z galaktické úrovně se zde objevují i ti nemnozí, kteří pomoci skutečně chtějí.

Nabídky těchto entit jsou na internetu běžně inzerovány v podobě skupin tzv. kontaktérů, lidských bytostí v těle, kteří se stávají mluvčími těchto energií tady na Zemi. Vzpomeňte si však na propagační kampaně našich politických stran a porovnejte je s jejich / ne / skutečnými činy.

Buďte při rozhodování o volbě potravy pro své duše hezky opatrní. Mnohdy se ptávám svých klientek při své práci s nimi : uvaříte raději kedlubnovou omáčku svým dětem z materiálu zakoupeného v supermarketech nebo z materiálu vypěstovaného doma na zahrádce ?

Jejich odpověď jistě uhodnete. Proto i vy si raději pečlivě obdělávejte svou vnitřní zahrádku a zásobujte se místo nákupu duchovní potravy nejasné kvality a nejistého původu zaručeně čistými výpěstky vlastního ducha.

Je tu aspekt dění, který je nám všem tak trochu zatím skryt v pozadí, ale který nějakou dobu už působí a všichni zúčastnění ho musí respektovat. Současné hemžení zájemců o dominanci na téhle planetě a v jejím okolí je tlumeno a eliminováno děním, který je po tisíciletí úmyslně nesprávně církevními „autoritami“ předvídáno jako druhý příchod Ježíše Krista.

Prostě smečku vlků v rezervaci, která se chce znovu porvat o zdánlivě opuštěné stádečko ovcí zde na Zemi, totiž překvapil příchod strážců, které vykonávají v této rezervaci z pověření vysokých světelných civilizací dozor nad jejich působením. Je mnoho indicií o tom, že vše je již v běhu.

Nepodceňujme záznamy v bibli a ve starých textech vůbec. Osobně označení událostí na Zemi jako druhý příchod Ježíše Krista považuji za totální a úmyslně zavádějící dezinformaci křesťanských pantátů. Buďte si jisti, že by svého Krista při jeho druhém příchodu znovu podobně jako Židé kdysi nepoznali. Je velmi pravděpodobné, že by ho znovu ukřižovali, když ne fyzicky, tak morálně či jinak. Oni si totiž žádnou změnu podobně jako farizejové kdysi nepřejí ! Kde by byla jejich moc nad životy stamilionů a miliard lidí ? A kde by byly jejich majetky ?

A tak zaměňují nový příchod Ježíše Krista za samotným Kristem předvídaný příchod Syna člověka. Pokud mám správné pochopení křesťanské tradice, tato bytost by měla totožná s entitou nejvyšších duchovních vibrací našeho vesmíru, o níž se v bibli hovoří jako o Duchu svatém. Nemám zde prostor pro to, abych zde mohl být tímto směrem konkrétnější. Snad se k tomu vrátíme jindy.

Podstatu mého postoje k této otázce budoucnosti vývoje tady na Zemi vyjadřuje citace z knihy „Ve světle pravdy – Poselství Grálu“ německého autora – proroka – jménem Oskar Ernst Bernhardt., která zdobí již závěr sedmého textu seriálu Dvě cesty. Dovolte mi ji připomenout :

Ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a Jeho Slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu a podle něho jedná‚ nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka, poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl. Ale je tu ovšem předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjně mylného podání a tradice. Jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moct dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu.

Vnímám tuto informaci v hlubokých souvislostech s určitými pasážemi biblických i nebiblických textů jako vysoce pravděpodobnou a blízkou pravdě. A je velmi dobře kompatibilní se souborem informací, které mám k dispozici ze svých zdrojů.

Myslím, že určité události ještě budeme muset nechat dozrát, než budeme moci tuto kapitolu současného dění naplno otevřít. Ne všechno má ještě přesné obrysy. Ale řečeno s Ludvíkem Součkem, již zvěčnělým předchůdcem nás všech, kteří kráčíme dnes v jeho šlépějích snahou předkládat vám literaturu faktu o duchovních souvislostech, je tu již dnes k mání určitá míra „tušení Světla“.

Než přejdeme k poslední fázi nekonečného příběhu, který vám dnes již naplno otevřu, chci vám v souvislosti s výše uvedeným představit velmi zajímavou informaci.

Velmi mne překvapila, příjemně překvapila. Dokonce pochází ze zdrojů, ke kterým má tento internetový magazín neomezený přístup a na něž má takříkajíc exkluzivitu.

Nedávno jste si mohli přečíst zde na tomto internetovém magazínu článek Mirka Zelenky, jehož text je uveden pod názvem „Fiktivní rozhovor s příslušníkem globálních elit o současné situaci a roku 2012“. Klidně si ho najděte někde zde v originále.

Autor v článku m.j. uvádí / cituji / :

Z.: Takže mimozemské či přesněji mimolidské vlivy již nehrají významnou roli.
G.: Ne tak zcela. Objevil se tu zcela nový fenomén. Pojmenovali jsme ho faktor X. X jako neznámá v rovnici.

Z.: Má to nějakou souvislost s Akty X?
G.: Ne. Jedná se o jev zcela nečekaný a možná by se dalo říct i neočekávatelný. Každá formulace zavání nepřesností, ale dalo by se to popsat jako inteligentní energie, která sem prolnula z oblasti mimo čas a prostor. Není možno s ní navázat komunikaci a přesahuje všechny možnosti jiných entit momentálně se vyskytujících ve Sluneční soustavě a možná i v Galaxii. Pro mnoho lidí by tato entita dost dobře splynula s tím, co si představují pod pojmem bůh, vzhledem k jejím možnostem ovlivňovat realitu. Pravděpodobně to zahrnuje i zásahy do časoprostoru, tj. ovlivňování přítomnosti změnami v minulosti.

Z.: To zní opravdu dost neuvěřitelně.
G.: Zatím se nepodařilo zjistit její záměry, pokud se u takovéto entity dá o něčem takovém hovořit, ale podle jistých indicií, plynoucích z pozorování jejího působení, jsme si vytvořili pracovní hypotézu, že cílem je ne-katastrofický vývoj situace. Zjednodušeně řečeno v našich lidských pojmech, jedná se o zabránění jakýmkoliv vlivům pozemšťanů, mimozemšťanů v jakékoliv podobě a formě či kosmickým silám, které by směřovaly ke katastrofickému vývoji na Zemi a ve Sluneční soustavě. Zřejmě se jedná o to, aby si lidé sami svobodně zvolili svojí budoucnost. Aby se každý mohl svobodně rozhodnout. Ale to jsou pouze dohady.

Z.: Jak jste vůbec tuto informaci získali? A je ověřitelná?
G.: To již přesahuje rámec tohoto rozhovoru.

Vím z osobního kontaktu, že Mirek Zelenka, kterého snad mohu zvát svým kolegou a spolupracovníkem na cestě ke Světlu, získal tuto informaci mezi řadou ostatních při své práci se svými kontakty mimo naši realitu.

Nepochybuji, že i tahle informace je informací vysoce inspirovanou z vysokých vibračních rovin tohoto stvoření. A skvěle koresponduje s tím, co o čem píši výše a co je zachyceno v záznamech té části informačního toku shora, kterou mám k dispozici.

Takže do cesty galaktickým hráčům na mocenském kolbišti zvaném Země a sluneční planetární soustava, kteří si brousí zuby na ovládnutí tohoto prostoru, se staví tak zřetelně síla přicházející z vibrací mimo čas a prostor.

Nemohli to předpokládat, ti s těmi nízkými vibracemi, kteří touží po přísunu našich nízkých emocí. Do vysokých vibrací, které jsou pro ně bytostně cizí, je jim přístup totiž odepřen. Ze všeho, co se kolem nás děje, je zřejmé, že je skutečně pravdou, že civilizace nejvyšších sfér tohoto stvoření se chystají výrazně zvrátit mocenskou situaci v naší sluneční soustavě ve prospěch Světla.

Protože silou mimo čas a prostor je možno označit jen sílu, která pochází ze samotného vibračního jádra duchovních vibrací naší části vesmíru. Tedy z míst, které mají velmi blízko k energiím proudícím k nám z božského prostoru. Řečeno slovy kontaktu Miroslava Zelenky zde máme co do činění se silou božskou.

V této souvislosti vás jistě přestane znepokojovat stálé odkládání katastrofických scénářů proroků typu Nostradama, Edgara Cayce či jiných. Prostě se zásahy shora budoucnost poněkud mění. Čímž samozřejmě není řečeno, že vše tady se změní v pouhou procházku růžovým sadem.

Hovoří-li se o zabránění cizím vlivům vměšovat se do osudů lidí tohoto světa, znamená to, že na straně jedné jsou a budou blokovány negativní aktivity těch méně světlých civilizací, ale na druhé straně sem nebudou volně vpuštěny ani vlaky či autobusy těch civilizací, které deklarují dobrou vůli nás hromadně přepravit do již transformovaných světů.

Nepochybujte prosím o tom, že z nejvyšších vibračních sfér tohoto stvoření je dnešní dění na Zemi připraveno již hezky dlouho a jeho cílem není zachraňování těch všech, kteří po tisíciletí svého pozemského vývoje sladce spočívali v objetí všudypřítomné hmoty bez vlastní snahy o povznesení se z ní. Rozhodně alespoň nebudou zachraňováni proti své vlastní vůli a bez prokazatelné spoluúčasti.

Nemluvě o tom, že podstatná část lidstva je zde na povrchu Země jen díky výraznému poklesu vibrací pod dříve stanovenou hranici, která umožnila zrození se do zóny svobodné vůle mnohým, kterým byly určeny původně světy jiné, podstatně méně svobodné.

Cílem tedy není podle mne nic jiného než třídění zrna při sklizni, jak se o tom hovoří v bibli. Hranice přípustné kvality zrna při třídění je již dávno nastavena a všichni zde na Zemi jsme byli s touto hranicí na rovině svého duchovního bytí seznámeni.

Soud tedy už běží. Ale není žádného soudce.

Přinese-li nějaká bytost čistých vibrací ponořená do lidského těla opětovně skutečné vědomí o Kristově učení z doby před dvěma tisíci lety, jak je psáno, pak samotný soud ve smyslu bible spočívá v jediném : ne on nebo někdo jiný zde bude soudit jiné !

To oni sami budou soudit sebe svým postojem k přijetí nebo nepřijetí možnosti nastartování vlastní multidimenzionální vnitřní síly k restrukturalizaci vlastní psychiky na úzké cestě vnitřních změn ve vlastním nitru.

Což není v základních zákonech pro provozování skautského tábora duší jménem Země uvedeno na prvním místě, že každý z lidí zde má právo svobodné volby ? Každému se tak podle jeho vlastního rozhodnutí stane přesně to, k čemu se on sám zcela svobodně rozhodne.

Nyní se dostáváme k pokračování našeho nekonečného příběhu. Předložím vám další záznam pořízený s dvouletým odstupem od předchozích dvou.

Ony dva roky v životě mého přítele byly vyplněny řadou událostí v multidimenzionálním prostoru, které zdánlivě byly událostmi podružnými. Zdá se ale, že pouze připravovaly půdu pro další rychlý posun. Tento záznam přišel zcela nečekaně při duchovní operaci, která je nazývána „Božská pečeť“.

Z mého pohledu s těmi předchozími souvisí a navazuje na ně. Zda mohu mít či mám v tomto případě pravdu, ponechávám na vaší úvaze.

Byl stažen vhledem do dané vibrační roviny k tomu způsobilým člověkem, opět sympatickou ženou čistých vibrací, která byla o monitoring setkání s onou bytostí požádána.

Prosím, čtěte dále :


ZÁZNAM Č. 3

————————————————————————————————————————————————————————–
PŘEDMĚT : ŽÁDOST O POSUN VE VĚCI TUŠENÉHO DÁVNÉHO SLIBU
TERMÍN : SRPEN 2010
ZDROJ : PŘÍMÝ KONTAKT S BYTOSTÍ SVĚTLA
POŘÍZENO : PŘÍMÝ ZÁZNAM KONTAKTU
————————————————————————————————————————————————————————–

– text –

vidím vás v rozhovoru s nesmírně zářivou bytostí, kterou mohu označit jako boha, nebo chcete-li, jako stvořitele…

vnímám, že uvádíte, že jste mnohé pochopil a po letech strávených zde na Zemi jste rozpustil své tehdejší zklamání… a že jste rozhodnut udělat to, co jste mu před svým příchodem na Zemi slíbil…

informujete ho, že jste dostal zprávu, že ve vašem životě zde se připravuje hluboká změna… že se definitivně vzdáváte svého odporu a chcete spolupracovat… a ptáte se, co ještě musíte pochopit, abyste uvolnil ze sebe tu destruktivní sílu, která vás tehdy vedla k tomu, že jste svůj původně vlastní projekt opustil a odešel mimo oblast této části stvoření…

žádáte ho, aby vám bylo dáno na vědomí, co s tím ještě máte udělat… že tušíte, že vám ještě něco důležitého uniká…

teď promlouvá ta bytost k vám…

upozorňuje vás, že jste s sebou vzal při svém odchodu tehdy nějaký nádherný informační krystal, jehož síla a v něm ukryté informace jsou dnes zde nezbytné pro další vývoj… že je nutné, abyste ho dal znovu k dispozici…

a teď něco říká… ano, je mi řečeno, že tohle je přesný text slibu, který jste kdysi dal a je na vás, zda ho zrušíte… jeho zrušení vám uvolní prostor k dalšímu posunu…

musím se dobře soustředit… zapisujte si to prosím, nebudu si to možná pak přesně pamatovat… budu diktovat

nepotřebuji již boha více
neboť já jsem pánem všeho bytí
zaprodávám vše živé
nechci lásky více
nenávist mne k tobě víže
neboť já jsem pánem více než ty
zaprodal bych tě,
kdybys byl blíže
není mi to dáno
vracím ti tedy vše
co tvé jest
tvých darů
mi není více zapotřebí

to je vše… vidím, že stvořitel volá k sobě dvě nádherné světelné bytosti… vaši šestou čakru na čele vidím krásně prosvětlenu… ale zezadu, z minulosti, je jakoby zauzlena a černá, bez světla… stvořitel dává pokyn těm dvěma bytostem a oni odstřihují ten uzel a pouštějí světlo i do vaší šesté čakry zezadu… to je zatím vše… obraz mizí…

– konec přepisu –


 

Text onoho slibu svědčí o tehdejší hluboké frustraci duše té bytosti, která zastávala v oné době roli hlavního šéfa onoho tvůrčího týmu. Z pohledu dnešního vhledu stvořitel zřejmě pod tlakem okolností poněkud pozměnil svůj záměr a jemu nejbližší spolupracovník nechtěl či nedokázal tento záměr pochopit. Prostě to neunesl a postavil se proti.

Podobně jako vy mnozí i dnes jste ve svém životě zprvu neunesli stvořitelův záměr, se kterým vás sem poslal. A neměli jste rádi nebo dokonce jste nenáviděli / nebo ještě stále ještě rádi či stále ještě nenávidíte ? / své vědomí těla / své ego /, tento život, tento svět, své bližní a své nepřátele.

Uvědomte si prosím, že úroveň vašich vibrací vědomí svým způsobem i vás podobně jako každou bytost v tomto vesmíru limituje. Bytosti nižších vibrací se mohou vědění bytostí vibrací vyšších jen přiblížit prostřednictvím své víry. Pokud tuto víru ztratí, dostávají se do problémů.

Vám, které tento příběh vnitřně oslovil, jistě neunikl hluboký konflikt onoho vedoucího týmu projektantů s jemu stvořitelem na roveň postavenou ženskou bytostí, který vyústil v naprosté neporozumění a vedl ve svých důsledcích na tady na Zemi k neporozumění mezi mužskými a ženskými energiemi.

Mám v rukou z dostupných zdrojů doklady o tom, že se konflikt mužských a ženských energií v podání těchto dvou bytostí / boha a bohyně této části stvoření ? / dramaticky podílel na vývoji lidstva nejméně v dalších dvou klíčových bodech v jeho historii.

A to ve chvíli překmitu dějin do období patriarchátu, které se stalo jakousi odvetou za události minulosti a pak nyní v současnosti. Vše nasvědčuje tomu, že dnes tady jde o dění popisované esoteriky dneška jako „smíření boha a bohyně“. O dění, které je v současnosti již prakticky téměř skutečností.

Snad se mi podaří tento materiál pro vás časem odtajnit. Protože se týká nás všech a koresponduje s děním, které nejméně půlstoletí mezi námi prostými lidmi této Země také probíhá.

„Nekonečný příběh“ mého přítele ve svém pokračování v roce 2010 mezi napsáním tohoto textu a jeho definitivním odesláním k uveřejnění pokračoval dále.

Když se můj přítel znovu s odstupem času podíval do svého bezprostředního okolí, zjistil, že onen červený drak ho stále doprovází. Bylo mu líto se s ním po tak dlouhé době strávené společně rozloučit. Transformoval proto jeho energie na vyšší vibrační úroveň, na úroveň „bílého draka“ a pověřil ho ochranou sebe sama pro změnu oproti energiím temna.

A vrátil onen krystal. A byl mu z jeho mysli na jisté vibrační úrovni sňat pod ochranou vysokých světelných bytostí určitý artefakt, něco jako „temný“ implantát, zajišťující dosud pravděpodobně některé zájmové skupině v oblasti této galaxie kontrolu nad jeho myslí. Při té příležitosti si vzpomněl, že podobný artefakt z oblasti srdce mu byl odstraněn zhruba před třemi lety.

Zdá se, že někdo nahoře, zřejmě on sám ve své podobě pravého Já, si pomaličku odškrtává jednotlivé body v životním plánu toho, kým taky tady na Zemi je.

Když jsme si o tom posledně povídali, díval se můj přítel do budoucna s velkým optimismem. Sám to formuloval tak, že základem jeho dnešního pohledu na dění v jeho životě je víra a důvěra. V sebe a v ty, kdož ho shora vedou, ve stvořitelův záměr. Chybovat je možné, z chyb se poučit je nutné. Věří tomu, že jednou jeho pravé Já plně převezme kontrolu nad jeho tělem. Prý už aby to bylo, říkává.

Prostě nekonečný příběh v multidimenzionálním prostoru pokračuje. Pro něj, pro mne i pro vás. Všichni žijeme vedle svého pozemského života své multidimenzionální nekonečné příběhy.

Mysleme na to a udržujme si určitý nadhled nad děním pozemského světa. Byli jsme do něho spolu s ostatními generaci za generací vtahováni způsobem, který jsem ve svém seriálu „Dvě cesty“ na více místech dostatečně popsal.

Cílem těch „temných“ je nás zde na Zemi v těchto rozhodujících chvílích zmást, znehybnit a vyřadit alespoň na čas ze hry. Ke škodě naší a všech lidí tohoto světa, jejichž zrno je dobré. Mají z nás, tzv. nepravých lidí, skutečný respekt. Nejednou si rozbili v minulosti o nás své nenechavé čumáky.

A tohle je další kolo měření sil v dualitě naší části vesmíru. Po zkušenostech minulosti jsme sem nepřišli s nimi soupeřit dnes silou naší vlastní negativity. Zápasit s nimi jejich vlastními zbraněmi nás nikdy nedovedlo a ani nemůže dovést k úplnému vítězství. Jedinou zbraní, která se v tomhle konfliktu počítá, zbraní silnější nade všechny jejich zbraně, je bezpodmínečná láska. Je jen na nás, zda ji dokážeme v sobě objevit.

Osobně věřím, že ano. Protože rok 2012 je za dveřmi.

Pokud připustíte, že tyhle řádky mohou být obrazem skutečných dějů odehrávajících se v jiných realitách tohoto multidimenzionálního prostoru, jistě si uvědomíte, že padají pravděpodobně poslední pojistky blokující na lidské úrovni ty, kdož budou mít do příštích událostí co říci.

Proto si myslím, že to tady brzy bude opravdu zajímavé. Jsem rád, že u toho mohu být. Ať už mi prosím nikdo neříká, že tenhle svět a život v něm nestojí za to, aby byl žit. Vždyť to není pravda !

– konec –

(c)2010 Pavel Karpeta

http://www.matrix-2001.cz

 


This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s